Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

3/2022
období 14.–20. ledna 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v současné době se intenzivně hledají nové alternativy rozvoje klimaticky neutrálních technologií, neboť EU si vytyčila pro rok 2050 cíl dosáhnout kompletní klimatické neutrality. Plynový balíček představený Komisí je revoluční, zakotvuje totiž vodík jako energetický plyn do evropské legislativy. K možnostem řešení české energetické transformace se pro EURACTIV vyjádřila Lenka Kovačovská, a to v novém díle podcastu “Evropa zblízka”. I další aktuality Newsletteru se zabývají problematikou vodíku, Německo se rozhodlo pro jeho masivnější rozvoj, chce revidovat národní vodíkovou strategii a zdvojnásobit cíl výkonu elektrolyzérů pro rok 2030. Věnovat se budeme i vodíkové mobilitě v Brně a odkážeme Vás na edukativní video o „plynu budoucnosti”. Legislativa a strategie upozorní na skutečnost, že MPO zahájilo veřejnou konzultaci k Návrhu nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, evropské zprávy o trhu potvrzují vliv globálních cen plynu v EU ve třetím čtvrtletí roku 2021. Technická normalizace informuje o odorizaci plynu a revizi příslušných TPG 918 01. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

20. 01. 2022

Komplexní vzdělávací program se vrací

Již 3. února zahájíme další běh úspěšného programu. Sejdeme se celkem šestkrát, naposledy v dubnu a setkáme se s plynárenskými odborníky na slovo vzatými. K oblíbeným tématům patří obchod s plynem, dispečerské řízení, distribuce plynu, provoz a údržba plynárenských zařízení, použití plynu a mnohé další. Účastníci oceňují jednak on-line formu, která šetří čas, ale také předem stanovené otázky k tématům, na které mají během přednášek najít odpovědi. Těšíme se na Vás! Podrobnosti k programu a registrace zde

18. 01. 2022

Řešení české energetické transformace vidím v diverzifikaci zdrojů, říká Lenka Kovačovská

„Plynový balíček představený Komisí je revoluční, zakotvuje totiž vodík jako energetický plyn do evropské legislativy. Část plynovodů se tak spolu s rozvojem vodíku přemění na „vodíkovody“, řekla v novém díle podcastu “Evropa zblízka” pro EURACTIVE Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu a dále uvedla:

„Taxonomie mluví o tom, že mají být připravené speciální plynové turbíny na spalování vodíku, které dokážou přeměnit vodík na tepelnou či elektrickou energii, do kterých by měli investoři směřovat prostředky. Dále můžeme čekat přítomnost vodíkových motorů. Ale samozřejmě to není jenom o motorech nebo turbínách, ale musíme mít připravenou samotnou infrastrukturu. Čeští investoři se již připravují na přebudování zdrojů. Co se týče plynárenské infrastruktury, tam asi budou dvě cesty. Jednak se bude vodík vytvářet v rámci tzv. vodíkových údolí, tedy že budeme mít dedikovanou vodíkovou infrastrukturu, a jednak bude probíhat tranzit vodíku napříč Evropou, protože skoro žádný evropský stát nepočítá s tím, možná s výjimkou některých skandinávských zemí, Portugalska a Španělska, že bude samostatný ve výrobě vodíku. Takže se všichni včetně Německa připravujeme na to, že se vodík bude dovážet ze zahraničí. Český provozovatel zkoumá také možnosti dovozu infrastruktury, která bude jiná než teď. Věřím, že se na to stihneme připravit.”  Více zde

19. 01. 2022

Budoucnost autobusů na vodík v Brně

Zelený vodík z brněnských tepláren pohánějící autobusy městské hromadné dopravy. Právě tento projekt se má stát prvním naplněním memoranda na využití vodíku uzavřeného loni na podzim v Brně. Na nedávném úvodním jednání se na tom shodli zástupci projektového týmu jeho signatářů. Představitelé dopravního podniku už hledají možnosti pro zapůjčení autobusu na vodíkový pohon. „Oslovili jsme tuzemské i zahraniční výrobce z Polska, Francie a Portugalska a čekáme na jejich stanovisko," potvrdil generální ředitel dopravce Miloš Havránek.

V teplárnách už pracují na studii proveditelnosti umístění hydrolyzéru a plnící stanice v jejich maloměřickém areálu. Přímo v něm nebo v těsném sousedství má vzniknout i plnička pro vozy hromadné dopravy. Inspirací jsou pro Brno německý Berlín a Karlsruhe, kde už první autobusy na vodík zajišťují kyvadlovou dopravu. Zároveň tam mají zkušenosti s budováním vodíkových čerpacích stanic pro osobní i nákladní vozy a autobusy.

18. 01. 2022

Německo má větší ambice v oblasti vodíku

Jednou z oblastí, kde chce Německo zvýšit své cíle, je vodík. Jeho masivní rozvoj je podle nové vlády nezbytný. Pouze ocelářství bude potřebovat pětkrát více vodíku, než je nyní plánováno pro všechny sektory celkem. Německo se proto rozhodlo zdvojnásobit cíl výkonu elektrolyzérů pro rok 2030 z 5 GW na 10 GW. Součástí plánů nové německé vlády je v průběhu letošního roku revidovat národní vodíkovou strategii a zveřejnit nové podpůrné programy.

Patrick Graichen, státní tajemník ministerstva hospodářství a ochrany klimatu, se podle portálu Euractiv vyjádřil, že Německo nebude chtít finančně podporovat modrý vodík. Podle mnohých je nicméně modrý vodík nutným mezikrokem v rozvoji vodíkového hospodářství založeného na zeleném vodíku.

14. 01. 2022

Co všechno bychom měli vědět o vodíku?

Základním předpokladem pro uplatnění vodíku ve všech dotčených sektorech je přechod na nízkoemisní, případně bezemisní ekonomiku. V současné době se hledají nové alternativy rozvoje klimaticky neutrálních technologií, EU si vytyčila pro rok 2050 cíl dosáhnout kompletní klimatické neutrality. Samotný fakt rozvoje obnovitelných zdrojů energie napříč členskými státy pak vytváří prostor pro stabilizaci jejich nepředvídatelné produkce elektřiny.

Co mohlo za shoření vzducholodi Hindenburg? Kdy se stal vodík palivem pro kosmické lety? Kolik modelů vodíkových automobilů jezdí na českých silnicích? Jak se chová vodík, když auto začne hořet? Jak lehký je vodík? A proč bychom se neměli vodíku bát podobně jako jiných druhů paliv? Více v zajímavém videu HYTEP zde

Legislativa a strategie

EU

Partnerství EU-Catalyst: Byly spuštěné první žádosti o návrhy průkopnických projektů zelených technologií. Více zde
Veřejná konzultace Rady evropských energetických regulátorů o pokynech dobré praxe v kontextu nástrojů pro srovnávání cen. Více zde
Čtvrtletní zprávy o trhu potvrzují vliv globálních cen plynu v EU ve třetím čtvrtletí roku 2021. Více zde

ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo veřejnou konzultaci k Návrhu nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie. Více zde
Vyjádření ERÚ ve věci plnění bezpečnostního standardu dodávky plynu. Více zde

Technická normalizace

Návštěva předávací regulační stanice s odorizační stanicí

Zástupci TO ČPS navštívili předávací regulační stanici (PRS) Libenice, jejíž součástí je i odorizační stanice. V letošním roce právě TPG 918 01 Odorizační stanice prochází revizí, v jejímž rámci bude zkontrolována platnost všech právních předpisů, norem a technických pravidel. Technická pravidla budou přepracována v souladu s ČSN EN ISO 13734, budou v nich podrobně konkretizovány požadavky na certifikaci odorantu používaného v distribučních soustavách a upřesněny požadavky na skladování a dopravu odorantu. Dále bude posouzen způsob stanovení optimální dávky odorantu s přihlédnutím k DVGW G 280.

Autorem této revize je Ing. František Humhal ze společnosti GasNet, kterému patří poděkování za zprostředkovanou komentovanou prohlídku PRS Libenice, ale také za ukázku VTL RESO v Libenicích a VTL RS Kaňk.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

01. 02. 2022

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
03. 02. 2022

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství

POZVÁNKA S PŘIHLÁŠKOU PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
23. 02. 2022

Workshop Digitální technologie nejen v plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
březen

Diskuzní fórum PKO

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.