Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

2/2022
období 7.–13. ledna 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v aktualitách upozorníme na statistiku vývoje spotřeby zemního plynu podle účelu užití v letech 2010–2020, která byla zpracována na základě Souhrnné energetické bilance ČR, interních materiálů MPO a dalších dostupných statistických dat. Pozveme Vás na Diskuzní fórum k problematice protikorozní ochrany a nebude chybět ani informace z plynárenského vzdělávání, neboť v Kyjově vznikla nová Střední škola polytechnická. Evropská komise prodloužila termín pro vyjádření k návrhu taxonomie do 21. ledna, což řada států včetně ČR přivítala. Zmíníme se také o Jižní Koreji, která plánuje postavit novou elektrárnu na LNG. Legislativa odkáže na programové prohlášení Vlády ČR a technická normalizace zveřejní inzerát, neboť Technický odbor ČPS hledá posilu do svého týmu. A nezapomeňte, že oblíbený kurz „Od těžby ke spotřebě“ startuje již v únoru!

Aktuality

12. 01. 2022

Novinky z oblasti protikorozní ochrany

Český plynárenský svaz tradičně věnuje pozornost také problematice protikorozní ochrany. V nejbližší době se můžete těšit na Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů 2022, které se koná 27. ledna 2022. Program akce se bude věnovat moderním izolačním systémům, požadavkům provozovatelů na výstavbu a provoz PKO, novinkám v TPG 920 22 a TPG 905 01 z hlediska PKO a dalším tématům. Přihlaste se včas! Více zde

11. 01. 2022

Nová publikace „Zemní plyn v České republice 2010–2020”

V České republice je více jak 2,8 milionů odběratelů zemního plynu, z toho 2,6 mil. domácností. Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO připravilo statistiku vývoje spotřeby zemního plynu podle účelu užití v letech 2010–2020.

Při výrobě elektřiny bylo v roce 2020 spotřebováno 40,5 PJ zemního plynu, přičemž bylo vyrobeno 6,8 TWh elektřiny. Tento podíl dlouhodobě roste. Při výrobě prodaného tepla bylo v roce 2020 spotřebováno 34,1 PJ zemního plynu, přičemž bylo vyrobeno 31 PJ prodaného tepla. K nárůstu tohoto podílu dochází dlouhodobě pomalu, je však předpoklad, že se dynamika růstu zvýší. Zhruba 46 % zemního plynu bylo spotřebováno na výrobu tepla ve firmách a 26 % v domácnostech. Dlouhodobě klesá podíl vytápění zemním plynem v novostavbách a to z 55 % v roce 2010 na 34 % v roce 2020. Oproti tomu rostou počty prodaných kotlů na zemní plyn (do výkonu 50 kW). V roce 2020 jich bylo prodáno přes 85 tisíc. Z velké části se však jedná o náhrady za staré instalace. V domácnostech je 66 % zemního plynu využito na vytápění, 22 % k ohřevu vody a 12 % k vaření. Více zde

07. 01. 2022

Střední škola polytechnická v Kyjově vznikla spojením dvou ústavů

Nová Střední škola polytechnická Kyjov vznikla v lednu spojením Střední školy automobilní Kyjov a Středního odborného učiliště Kyjov. Podle náměstka hejtmana pro vzdělávání Jiřího Nantla tak bude vytvořeno centrum inovativního technického vzdělávání, jehož záměrem bude vychovat mladé podnikatele. Ředitelem školy se stal dosavadní ředitel středního odborného učiliště Petr Koiš. Záměrem sloučení škol je udržení počtu žáků na stávajícím počtu 800 a současně zachování počtu vyučujících. V budoucnu by mohly být některé obory i rozšířeny.

„Probíhají debaty s privátním sektorem o zájem absolventů oboru mechanik plynových zařízení, protože spousta tímto směrem zaměřených firem sídlí v okolí Kyjova. Předpokládáme vznik jednoletého nástavbového oboru,“ uvedl Jiří Nantl.

Škola projde modernizací, vzniknout v ní má díky podpoře Integrovaného regionálního operačního programu také první mimobrněnský FAblab, tedy otevřená digitální dílna.

10. 01. 2022

Evropská komise prodloužila možnost vyjádřit se k návrhu taxonomie

Státy EU či nevládní organizace budou mít o více než týden prodlouženou lhůtu, do níž se mohou vyjadřovat k návrhům na dočasné zařazení energie vyráběné z jádra a zemního plynu mezi takzvané zelené investice. Evropská komise totiž posunula na 21. ledna konečný termín k podání připomínek.

Komise na přelomu roku představila dlouho očekávaný návrh nových pravidel pro ekologické investice (taxonomii). Návrh za určitých podmínek zařazuje jádro a plyn mezi přechodové zdroje energie, což má k jejich podpoře přilákat soukromé investory. Brusel vyslyšel volání řady zemí včetně České republiky, které chtějí jádro či plyn využívat jako náhradní zdroj při odstavování neekologických uhelných elektráren či tepláren.

10. 01. 2022

Jižní Korea nahradí své dva nejstarší uhelné bloky elektrárnou na LNG

Jižní Korea uzavřela své dva nejstarší uhelné bloky s instalovaným výkonem 500 MW po 48 letech provozu. V rámci dekarbonizace slíbil korejský prezident, že během jeho funkčního období odstaví deset uhelných bloků. Místo odstavených bloků má vyrůst elektrárna na LNG, které se v současné době podílí na výrobě elektřiny v zemi asi z 25 %.

Legislativa a strategie

EU

Emise skleníkových plynů v rámci Evropské unie klesly od roku 2008 o 24 %. Více zde

ČR

Programové prohlášení Vlády České republiky. Více zde
Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 3. 1. 2022. Více zde
Konzultace k vyhlášce o podrobnostech udělování licencí. Více zde

Technická normalizace

Hledáme posilu do našeho týmu

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici Specialista technického odboru. Práce je zaměřena na přípravu technických pravidel (TPG), např. ve spolupráci s externími specialisty, zpracovávání odborných stanovisek a normativních dokumentů, v reakci na aktuální otázky týkající se plynárenství. Jedná se zejména o oblast odběrných plynových zařízení, protikorozní ochrany, certifikace a nízkoemisních plynů. Úzká spolupráce je navázána se zástupci plynárenských společností, státní správou a dalšími expertními obory.

V dnešní dynamické době je nutné řešit výzvy týkající se dekarbonizace plynárenství i problematiku zvyšujícího se podílu vodíku ve směsi se zemním plynem. Těšit se můžete na týmovou spolupráci a zajímavé projekty! Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala, zašlete svůj životopis na e-mail katerina.vondrakova@cgoa.cz. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

18. 01. 2022

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a prováděcí předpisy

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
27. 01. 2022

Diskuzní fórum PKO

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
01. 02. 2022

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
03. 02. 2022

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství

POZVÁNKA S PŘIHLÁŠKOU PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.