Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

28/2021
3.–9. září 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dekarbonizace a Zelená dohoda pro Evropu představují největší výzvu pro energetiku posledních desetiletí. Odklon od uhelných zdrojů musí odrážet ekonomickou realitu, stát musí zajistit takový energetický mix, aby nedocházelo v dalších letech k výraznému nárůstu cen elektřiny a tepla a ztrátě konkurenceschopnosti tuzemské energetiky, tak znělo doporučení HK ČR v rámci sedmé debaty z cyklu Volby 2021. V aktualitách dále upozorníme na dostavbu plynovodu Nord Stream 2 nebo odkážeme na novou studii k podpoře vodíkových technologií. Legislativa představí Národní zprávu ERÚ o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2020 a informuje o nové výzvě k předkládání návrhů projektů zabývajících se budováním infrastruktury pro čistou energii a alokací 785 milionů eur, kterou vyhlásila EK. Technická normalizace přináší detaily z jednání k problematice BIM. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

09. 09. 2021

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru

Srdečně Vás zveme na školení, které je určeno nejen pro revizní techniky PZ, servisní techniky, montážní pracovníky, projektanty, ale také pro pracovníky plynárenských společností, státní a veřejné správy a dalších institucí. Školení získalo v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 5 bodů. V systému celoživotního vzdělávání ČKAIT získala akce 2 kredity. Více zde

09. 09. 2021

ČR musí při plnění klimatických cílů zachovat energetickou soběstačnost

Dekarbonizace a Zelená dohoda pro Evropu představují největší výzvu pro energetiku posledních desetiletí. Odklon od uhelných zdrojů musí odrážet ekonomickou realitu, stát musí zajistit takový energetický mix, aby nedocházelo v dalších letech k výraznému nárůstu cen elektřiny a tepla a ztrátě konkurenceschopnosti tuzemské energetiky. Doporučila to Hospodářská komora během sedmé debaty z cyklu Volby 2021 zástupcům politických stran ucházejících se v nadcházejících sněmovních volbách o hlasy voličů.

„Je zřejmé, že Česká republika nedisponuje takovými přírodními podmínkami jako jiné státy. Politická reprezentace to musí brát v potaz a vyjednat na unijní úrovni takové podmínky, aby naše energetika během pár let neztratila současnou konkurenceschopnost. Jde zejména o plynulý přechod z uhlí na plyn nebo širší podporu jaderné energie,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Jako experti na téma energetiky vystoupili v rámci debaty předsedkyně Energetické sekce Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková, Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu, a Václav Hrabák, dlouholetý předseda a zakládající člen Energetické sekce Hospodářské komory. Záznam z debaty zde

07. 09. 2021

Školení k získání odborné způsobilosti dle TPG 913 01

Podle požadavku uvedeném v čl. 7.2 TPG 913 01 zajišťuje Český plynárenský svaz pro provozovatele plynárenského zařízení, PPDistribuce, doškolení pracovníků, kteří provádějí pravidelnou kontrolu těsnosti plynárenského zařízení a provádějí činnosti spojené s prvotní identifikací úniku, lokalizaci a klasifikaci úniku a zajišťují opatření k odstranění nebo snížení nebezpečí plynoucí ze zjištěného úniku. Školení, včetně provedení zkušebních testů a ústních zkoušek, proběhne ve dnech 1. a 4. 10. 2021 v sídle provozovatele PPDistribuce. Odborná náplň školení bude v rozsahu Metodického pokynu, uvedeného v Příloze 1 TPG 913 01. Účastníci školení, kteří úspěšně absolvují zkušební test a ústní zkoušku podle čl. 7.4 a 7.5 TPG 913 01 získají osvědčení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti podle Přílohy 2 TPG 913 01, s platností na 5 let. Více zde

06. 09. 2021

Pro splnění cílů EU je třeba značně podpořit výrobu a využívání vodíku

Evropská unie si ve své strategii stanovila, že vodík vyprodukovaný z obnovitelných zdrojů bude v roce 2030 jedním z dominantních zdrojů energie v Evropě, a to především v dopravě a průmyslu. V nadcházejícím desetiletí tak plánuje vystavět elektrolyzéry s celkovou kapacitou 40 GW.

Doposud ale EU nepřišla s konkrétnější legislativou, přičemž ke splnění ambiciózního cíle je potřeba komplexní kombinace politických nástrojů. Na potřeby legislativy pro účely podpory vodíku se zaměřila studie společnosti Guidehouse, o které informoval server Energypost. Více zde

Tématu vodíku v průmyslu a dopravě věnuje Český plynárenský svaz také poslední ze série workshopů. Nahlédněte do jeho programu a v případě zájmu se registrujte.

06. 09. 2021

Dodávky plynovodem Nord Stream 2 by měly být zahájeny v říjnu

Poslední část potrubí plynovodu Nord Stream 2 je svařena. Speciální zařízení ji u Německa v následujících dnech položí na dno Baltského moře a propojí se zbytkem přepravní soustavy. Oznámilo to konsorcium Nord Stream AG, které projekt buduje. Očekává se, že ruská plynárenská společnost Gazprom začne touto cestou dodávat plyn do Německa v říjnu.

Práce na plynovodu Nord Stream 2 začaly v roce 2018. Plyn z 1 230 kilometrů dlouhého potrubí by měl pokrýt potřeby asi 26 milionů domácností. Kromě Gazpromu ho financovala pětice evropských společností, a sice OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper a Shell. První plyn by do Německa měl touto cestou dorazit druhou ze dvou potrubních linek Nord Streamu 2, která byla dokončena už v červnu. Tranzit plynu musejí ještě schválit německé úřady. Gazprom před nedávnem uvedl, že chce ještě letos tímto potrubím dodat 5,6 miliardy metrů krychlových plynu.

07. 09. 2021

Evropský týden mobility

Vaše město, či vesnice se nyní může registrovat do Evropského týdne mobility. Největší kampaně na podporu udržitelné mobility, jejíž hlavní část probíhá 16.–22. září a pak následuje Den bez aut. Téma letošního roku je cestovat zdravě = cestovat udržitelně, což je slogan, kterým budou pořadatelé vyzývat k akci a k zapojení se do každoroční iniciativy Evropské komise, která upozorňuje na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a inspiruje k možným řešením. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Komise vyhlásila novou výzvu k předkládání návrhů projektů zabývající se budováním infrastruktury pro čistou energii a alokací 785 milionů eur. Více zde

ČR

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2020. Více zde
Příprava OP TAK dokončena. Více zde
Indikativní cena plynu. Více zde

Technická normalizace

Informace o jednání k projektu BIM

Dne 7. 9. 2021 se v sídle Českého plynárenského svazu uskutečnilo jednání mezi vedoucími pracovníky projektu BIM, který je koordinován z úrovně ČPS a projektovou manažerkou Datového standardu staveb (DSS) paní Ing. Kateřinou Schön, Česká agentura pro standardizaci, odbor BIM.

Paní Ing. K. Schön v úvodu jednání podala aktuální informace o stavu zabezpečení tvorby BIM v České republice a tvorbě datového standardu staveb. V navazující diskusi podal pan Ing. Martin Kugler informaci o tom, jak v rámci plynárenství České republiky na tvorbě BIM spolupracujeme, jaké jsme navázali formy spolupráce (ČKAIT, SOVAK, ČES RES, Hydroprojekt SWECO, atd.).

Paní Ing. K. Schön komentovala prezentaci „Co je to DSS“, kde informovala o tom, co je to:
  • Datový standard stavby a jeho datové šablony,
  • Digitální model stavby (DIMS) a jeho standardizovaná struktura,
  • Informační model stavby (IMS).

Na závěr bylo domluveno, že budou ve spolupráci obnoveny práce na datovém standardu pro plynárenství pod vedením ČAS‑OTO tým ČPS. Kontaktní osoby a realizační tým bude stanoven po jednání dne 24. 9. 2021. Informace k projektu BIM/datovému standardu staveb lze získat zde.

Více informací podá Ing. Petr Štefl, petr.stefl@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

16. 09. 2021

Stanovení technického stavu sítí dle TPG 700 02 a TPG 700 04

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
23. 09. 2021

Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – workshop

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
01. a 04. 10. 2021

Školení k získání odborné způsobilosti dle TPG 913 01

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA 1.10. PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE 4.10. PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
05.–06. 10. 2021

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka