Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

21/2021
období 28. května – 3. června 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v aktualitách Vám představíme zajímavý program zářijového Sympozia a upozorníme na investice do energetiky, které se po pandemii zvolna zvyšují a v letošním roce by podle IEA mohly vykázat až 10% nárůst. Podíváme se také na ostře sledovanou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která určí nejen budoucnost rozvoje často diskutovaných solárních a větrných elektráren, ale také biometanu. Právě ten by měl sehrát důležitou úlohu ve stabilizaci energetického systému v době rostoucího podílu zelené elektřiny v síti. Řeč bude také o pokračování kotlíkových dotací a blížícím se zákazu používání neekologických kotlů. Legislativa informuje o návrhu novely energetického zákona, který prošel obecnou a podrobnou rozpravou ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR koncem května. Jak přepravovat a skladovat vodík řeší nový dokument ENTSOG, GIE a Hydrogen Europe, i jemu stojí za to věnovat pozornost. Technická normalizace se tentokrát zaměřila na budoucí revizi TPG 700 03. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

03. 06. 2021

Program letošního Sympozia má co nabídnout

Poznamenejte si do diáře termín 7. září 2021. Program jednodenního on-line Sympozia, jehož partnerem se stala společnost NET4GAS, s.r.o., je opravdu pestrý. Tvoří ho 4 bloky - BEZPEČNOST, TECHNOLOGIE, DIGITALIZACE a OBNOVITELNÉ PLYNY. Zazní zde například téma posouzení nadzemních přechodů řek z pohledu provozních nákladů na údržbu a rizik pro spolehlivost a bezpečnost dodávek plynu odběratelům, dále bude významná pozornost věnována také problematice bezpečnosti při práci na plynárenských zařízeních. Blok zaměřený na technologie přibližuje metody hodnocení životnosti polyetylenu (PE 100 a PE 100 RC), řeší stlačování plynovodů z PE a také se detailněji věnuje tématům spojeným s ocelovými plynovody. Dozvíte se i nové informace z oblasti digitalizace – 3D skenování, virtuální reality a informačního modelování. Nezapomeneme ani na nástroje asset managementu, obnovitelné plyny a jejich existenci v plynárenských soustavách.

On-line formát, který byl pro tuto akci zvolen již podruhé, nabízí mnoho výhod. Možnost klást přednášejícím otázky a získat okamžité odpovědi verbálně či formou chatu funguje spolehlivě, elektronický sborník je již samozřejmostí. Nahlédněte do programu a registrujte se za příznivou cenu včas!

02. 06. 2021

IEA: Investice do energetiky sílí, na splnění klimatických cílů to nestačí

Investice do energetiky se po pandemii zvolna zvyšují a v letošním roce by mohly vykázat růst skoro o deset procent. Ve své výroční zprávě to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Upozorňuje ale, že očekávaný růst výdajů v tomto odvětví nestačí na to, aby se svět vrátil na cestu ke splnění dohodnutých klimatických cílů a dosažení takzvané uhlíkové neutrality. Letošek přitom bude šestým rokem v řadě, kdy investice do elektřiny převýší objem investic do ropy a plynu, v minulosti tradičních zdrojů energie.

„Zotavení investic do energetiky je vítané a já předpokládám, že jich víc bude směřovat do obnovitelných zdrojů,“ uvedl šéf IEA Fatih Birol v úvodu výroční zprávy nazvané World Energy Investment. Více zde

01. 06. 2021

Zákaz neekologických kotlů se blíží

Od 1. září 2022 nebude možné provozovat kotle na tuhá paliva zakoupené před rokem 2000 a kotle 1. a 2. emisní třídy, které znečišťují ovzduší podstatně více než modernější typy. Pokuty se mohou vyšplhat až na 50 tis. Kč. Podle současných odhadů zbývá vyměnit zhruba 360 tisíc kotlů. Proto odborníci doporučují vyměnit kotel včas. Od podzimu roku 2022 budou moci být rodinné domy vytápěny pouze kotli, které spadají do 3., 4. nebo 5. emisní třídy. Výhodné bylo samozřejmě využití tzv. kotlíkových dotací, v nichž šlo získat až 127 tis. Kč. Díky těmto dotacím si tak mohli i domácnosti s nižším příjmem dovolit pořízení nových technologií pro vytápění. Vypsání dalších dotačních výzev pro fyzické osoby se očekává ve druhém pololetí 2021. Ministerstvo životního prostředí přidělilo začátkem roku na výměnu kotlů 600 milionů korun. Jaké konkrétní částky se nově budou žadatelům proplácet zatím nebylo oznámeno.
03. 06. 2021

Obnovitelný plyn může nahradit až čtvrtinu spotřeby v domácnostech

Do konce desetiletí by v Česku na výrobu biometanu mohlo přejít asi 150 až 200 bioplynových stanic, odhaduje asociace CZ Biom, která sdružuje asi tři čtvrtiny provozovatelů zemědělských a odpadářských bioplynek v Česku.

Ostře sledovaná novela českého zákona o podporovaných zdrojích energie určí nejen budoucnost rozvoje často diskutovaných solárních a větrných elektráren, ale také obnovitelného zdroje, který sehraje důležitou úlohu ve stabilizaci energetického systému v době rostoucího podílu zelené elektřiny v síti.

03. 06. 2021

innogy bude poskytovat výkonovou rovnováhu pro ČEPS jako agregátor

  • innogy se stává jedním z prvních integrovaných agregátorů v ČR
  • K balancování soustavy využije kogeneračních jednotky v teplárnách
  • K dispozici bude agregační blok o výkonu 10 MW
  • innogy bude poskytovat službu 15minutová záloha
Energetická skupina innogy spouští nový servis v elektroenergetice. Pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS bude poskytovat služby výkonové rovnováhy (SVR) jako integrovaný agregátor. K balancování mezi výrobou a spotřebou v elektrické síti bude innogy přispívat využitím kogeneračních jednotek, které provozuje v teplárnách. Kogenerace innogy sdružené do agregačního bloku o výkonu 10 MW budou pro ČEPS poskytovat službu 15minutová záloha. Více zde
28. 05. 2021

Hledáme posilu do našeho týmu

Hledáme kolegyni či kolegu do našeho týmu na pozici Specialista energetické legislativy a strategie. V kontextu evropských klimaticko-energetických politik má zemní plyn a jeho obnovitelné varianty nezastupitelné místo a jednou z důležitých misí bude se podílet na udržení pozice plynu a jeho užití v dopravě a kogeneraci. Práce je zaměřena jak na analýzu strategických a legislativních dokumentů, tak i na související public affairs aktivity a propagaci užití plynu a spolupráci se zástupci plynárenských společností, se státní správou a s dalšími expertními obory. Zajímavou výzvou bude také řešení otázky zvyšujícího se podílu vodíku ve směsi se zemním plynem v daných užitích. Těšit se můžete na mladý energický i energetický kolektiv a různorodá témata. V případě Vašeho zájmu kontaktujte ředitelku legislativně-strategického odboru, Veroniku Vohlídkovou (veronika.vohlidkova@cgoa.cz nebo tel. 602 178 669). Více zde

Legislativa

EU

Česká republika předložila Evropské komisi návrh Národního plánu obnovy. Více zde
Evropská komise a společnost Breakthrough Energy Catalyst ohlásila vznik nového partnerství na podporu investic do čistých technologií. Více zde
ENTSOG, GIE a Hydrogen Europe zveřejnili dokument „Jak přepravovat a skladovat vodík? – Fakta a čísla”. Více zde
ENTSOG požaduje integrovaný regulační rámec pro zemní plyn a vodík. Více zde
Taxonomie: ČPS navrhuje realistické technické screeningové kritéria pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Více zde

ČR

Dne 26. 5. 2021 prošel návrh novely energetického zákona obecnou a podrobnou rozpravou ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Více zde
Připravuje se zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Více zde
MPO
Informace o odborné zkoušce k získání oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty. Více zde
Začínají vznikat digitální technické mapy, na jednom místě tak budou díky evropským dotacím dostupná veškerá data o infrastruktuře. Více zde
ERÚ
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2021 ze dne 27. května 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Více zde
Rozhodnutí podle článku 28 odst. 2 Nařízení Komise (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Více zde
Výkazy a výkladové stanovisko pro vykazování statistiky ERÚ. Více zde

Technická normalizace

Pracovní návrh Změny 1 TPG 700 03

Dne 26. 5. 2021 bylo svoláno na ČPS jednání k vypořádání připomínek obdržených od společností NET4GAS, GasNet a PPD k pracovnímu návrhu Změny 1 TPG 700 03 „Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení“. Jednotlivé připomínky společností byly diskutovány a většina z nich byla po projednání zapracována do dokumentu. Připomínku k čl. 4.3.2 a 4.3.3 týkající se počtu parkovacích míst v garážovém domě s ohledem na počty osob u staveb typu 1 a 2 prověří NET4GAS dodatečně. V závěru jednání bylo dohodnuto, že vzhledem k velkému rozsahu požadovaných úprav článků v jednotlivých kapitolách předloží technický odbor ČPS Technické koordinační komisi k odsouhlasení návrh zpracovat kompletní revizi těchto technických pravidel. Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

ŠKOLENÍ V ČERVNU PROBÍHAJÍ JEŠTĚ V ON-LINE PODOBĚ
09. 06. 2021

Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – vliv vstřikování vodíku na plynárenskou infrastrukturu a dopady na spotřebitele

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
24. 06. 2021

Školení o kontrole těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
07. 09. 2021

Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
začínáme 09. 09. 2021

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství
40 hodinový vzdělávací program ON-LINE

PODROBNOSTI

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka