Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

17/2021
období 30. dubna – 6. května 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přinášíme Vám aktuální informace ke 14. řádnému (volebnímu) sjezdu ČPS, který se uskuteční již 10. června 2021 v Praze. V aktualitách se více dozvíte o výstupech z webináře zaměřeného na přechod z uhlí na zemní plyn a zaměříme se také na vytyčování plynovodů, které každoročně chrání před zbytečnými škodami. Upozorníme rovněž na fakt, že cena emisních povolenek poprvé od roku 2005 přesáhla hranici 50 eur a přidáme i zajímavou novinku z oblasti čisté mobility – konkrétně Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko pokračuje v obměně fleetu na ekologická vozidla. Legislativa odkáže na výroční zprávu ENTSOG a Informační zpravodaj „OPIK”, který vydává MPO, jakožto řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020. Technická normalizace se věnuje měření a snižování emisí metanu v energetickém sektoru. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

06. 05. 2021

14. řádný (volební) sjezd ČPS

Jak jsme Vás koncem ledna informovali, Rada Českého plynárenského svazu svolala 14. řádný sjezd ČPS (dále jen „Sjezd”) na 10. června 2021 od 9 h do Kongresového centra innogy Česká republika a.s., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10.

Program Sjezdu a dokumenty určené k projednání na Sjezdu jsou dostupné v členské zóně webových stránek ČPS. Žádáme, aby se účastníci Sjezdu s ohledem na epidemiologickou situaci přihlásili k účasti na Sjezdu předem zde a na samotném Sjezdu se při registraci prokázali negativním antigenním testem na covid-19, ne starším než 48 hodin. V případě nutnosti budou na místě k dispozici samotestovací sady. Přihlášky k účasti na Sjezdu a návrhy kandidátů do orgánů Svazu prosím zašlete nejpozději do 24. května 2021 na adresu ČPS nebo na e-mail: hana.jirackova@cgoa.cz.

Těšíme se na setkání s našimi členy!

05. 05. 2021

Vytyčování plynovodů chrání před zbytečnými škodami

V roce 2020 došlo během stavební sezony k 537 případům narušení plynárenských zařízení. Celkově škody dosáhly výše několika milionů korun, avšak zcela zbytečně. Největší český distributor plynu, skupina GasNet, proto apeluje na stavebníky a stavební firmy, aby si před zahájením zemních prací nechali vytyčit polohu plynárenského zařízení na staveništi, jak ukládá energetický zákon. Vytyčení lze objednat také online a je zdarma. Více zde
03. 05. 2021

Výstupy z webináře zaměřeného na přechod z uhlí na zemní plyn

Slovenský plynárenský a naftový svaz nedávno uspořádal webinář s názvem "Přechod z uhlí na zemní plyn – využití zemního plynu v teplárenství a průmyslu". Svou přednáškou přispěla i Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, která pohovořila o situaci v České republice. „Dokud je možnost čerpat prostředky z Modernizačního fondu nebo i z jiných fondů Evropské unie, neměly by zdroje své investiční rozhodnutí odkládat”, uvedla. Více zde
04. 05. 2021

Cena emisních povolenek poprvé přesáhla hranici 50 eur

Cena emisních povolenek v Evropské unii poprvé vystoupila na rekord a přesáhla hranici 50 eur (1 292 Kč) za tunu. K růstu cen přispívá mimo jiné přísnější politika ochrany klimatu a také vysoká poptávka od investorů. Je to maximum od roku 2005, kdy EU systém obchodování s povolenkami ETS zavedla.
30. 04. 2021

Coca-Cola HBC pokračuje v obměně fleetu na ekologická vozidla

Zástupci společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko převzali prvních 68 z celkového počtu 430 vozů pořízených prostřednictvím operativního leasingu od Volkswagen Financial Services. Vozidla zahrnují modely ŠKODA SUPERB, OCTAVIA, SCALA a FABIA, z nichž naprostou většinu tvoří plug-in hybridy a automobily na CNG pohon.

„Opatření v oblasti klimatu jsou pro nás klíčová. Do roku 2030 snížíme v rámci celé společnosti Coca-Cola HBC naše absolutní emise pro přímý provoz a výrobu o 55 % v porovnání s výchozím rokem 2017. Ve spolupráci s našimi partnery nám pak tato změna vozového parku pomůže snížit emise v České republice a na Slovensku o 20 %”, uvedl Dan Timotin, generální ředitel Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Více zde

30. 04. 2021

Práce na dokončení Nord Stream 2 zrychlují

Práce na dokončení pokládky zbývající části plynovodu Nord Stream 2 nabírají na obrátkách poté, co se k pracím připojilo druhé plavidlo. Dokončení projektu, které bylo původně plánováno na konec roku 2019, nabralo zpoždění z důvodu sankcí ze strany USA, které se snaží spuštění plynovodu zabránit. Podle zástupce ruského parlamentu by však plynovod mohl být dokončen do konce léta.
04. 05. 2021

Výstava ENERGIE A CIVILIZACE

Unikátní venkovní výstava v Praze na Kampě, která ukazuje závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie, je návštevníkům zdarma přístupná až do 27. června 2021. Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. Více zde
30. 04. 2021

Hledáme posilu do našeho týmu

Hledáme kolegyni či kolegu do našeho týmu na pozici Specialista užití plynu. V kontextu evropských klimaticko-energetických politik má zemní plyn a jeho obnovitelné varianty nezastupitelné místo a jednou z důležitých misí bude se podílet na udržení pozice plynu a jeho užití v dopravě a kogeneraci. Práce je zaměřena jak na analýzu strategických a legislativních dokumentů, tak i na související public affairs aktivity a propagaci užití plynu a spolupráci se zástupci plynárenských společností, se státní správou a s dalšími expertními obory. Zajímavou výzvou bude také řešení otázky zvyšujícího se podílu vodíku ve směsi se zemním plynem v daných užitích. Těšit se můžete na mladý energický i energetický kolektiv a různorodá témata. Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala, zašlete svůj životopis na e-mail veronika.vohlidkova@cgoa.cz. Více zde

Legislativa

EU

ENTSOG vydal svou výroční zprávu za rok 2020 a dvě monitorovací zprávy. Více zde
Komise vypsala veřejnou konzultaci k návrhům pravidel upravujících novou platformu pro usnadnění statistických přenosů energie z obnovitelných zdrojů. Více zde

ČR

MPO
Jak pokračují přípravy OP TAK? MPO vydává nové číslo zpravodaje. Více zde
ERÚ
Výkazy a výkladové stanovisko pro vykazování statistiky ERÚ. Více zde

Technická normalizace

Měření a snižování emisí metanu v energetickém sektoru

Na začátku letošního roku rozeslala Evropská komise (EK) v rámci veřejné konzultace dotazník, který se týkal nových právních předpisů pro měření a snižování emisí metanu v energetickém sektoru. Cílem této veřejné konzultace byla, ve smyslu sdělení o strategii EU ke snižování emisí metanu ze dne 14. října 2020, sumarizace názorů a připomínek zúčastněných stran ve věci návrhu legislativního dokumentu. Český plynárenský svaz ve spolupráci se zástupci TSO, DSO a GS vypracoval jednotné stanovisko reflektující současný stav dané problematiky v českém prostředí a vyjádřil své připomínky k některým ekonomicky velmi náročným a technicky obtížně schůdným návrhům EK v oblasti měření, vykazování a dalšího omezování emisí metanu. Toto stanovisko v zásadě prosazuje adaptivní transpozici vhodných předpisů (např. OGMP 2.0) a poukazuje na účelný přístup technické asociace MARCOGAZ k této problematice. Více informací podá pan Bc. Lukáš Lasota, lukas.lasota@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ PROZATÍM POUZE V ON-LINE PODOBĚ.
18. 05. 2021

Předpisy z oblasti spojování plynovodů z plastů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
25. 05. 2021

Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
27. 05. 2021

Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – strategie EU a ČR, výroba a zdroje

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
08. 06. 2021

Aplikace zákona č. 403/2020 Sb. (urychlení výstavby infrastruktury) při přípravě staveb plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka