NEWSLETTER

10/2018
3.–9. prosince 2018
ČPS

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítáme vás u desátého vydání Newsletteru ČPS. Co Vám dnes přinášíme? V aktualitách nemůže chybět informace o kotlíkových dotacích, které ve své třetí vlně již definitivně nepodpoří nákup kombinovaných kotlů. Opět se diskutovalo o klimatu a snižování emisí, a to v rámci Prague Climate Talks v Evropském domě 3. 12. 2018. V legislativě se mimo jiné dozvíte, že ERÚ zveřejnil indikativní cenu služeb dodávky plynu pro 1. čtvrtletí roku 2019 a technická normalizace vás upozorní na probíhající revizi TPG 702 04. Ať se vám čtení líbí!

Aktuality

4. 12. 2018

Evropské fondy už nepodpoří kotle na uhlí

Nákup kombinovaných kotlů již nebude podporován z kotlíkových dotací. Změnu, kterou již několik let prosazují ekologické organizace i například Svaz průmyslu a dopravy ČR, ale také Český plynárenský svaz, schválil Monitorovací výbor Operačního programu životní prostředí, jenž dohlíží na čerpání peněz z fondů EU. Velmi toto rozhodnutí vítáme, jako krok správným směrem k postupnému vyčištění ovzduší od celé řady zdraví škodlivých látek vznikajících spalováním uhlí v domácích kotlích. Více zde

4. 12. 2018

Prague Climate Talks

Sedmá debata ze série PragueClimateTalks zaměřená na dlouhodobou strategii EU pro snižování emisí se uskutečnila 3. 12. 2018 v Evropském domě v Praze. Tématem diskuse byla otázka "Jak EU přispěje k ochraně klimatu?". Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, zdůraznila potřebu ekonomické a technické racionality při prosazování dlouhodobé dekarbonizační strategie EU s využitím všech nízkoemisních technologií a nesporné výhody propojení elektroenergetického a plynárenského sektoru vůči plné elektrifikaci.

4. 12. 2018

Od 1. ledna 2019 nebudou nákladní automobily s pohonem na zemní plyn platit mýtné v Německu

Výrobci nákladních vozidel s pohonem na zemní plyn stlačený CNG nebo zkapalněný LNG mají radost z nového zákona v Německu, který osvobodil od placení mýty nákladní vozidla nad 7,5 t opatřená plynovým pohonem. Nulová sazba zatím platí do konce roku 2020. Je to pozitivní nástroj motivující využívat méně emisní dopravu. Otázka je, proč bychom se jím také v ČR nemohli inspirovat? Více zde

6. 12. 2018

27. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

Letošní ročník se konal v předvánočním čase v hotelu Olympik v Praze 8. Workshop zahájil pan Ing. Jan Thomayer, předseda výboru Protikorozní ochrana. Na letošním ročníku vystoupilo 13 přednášejících se svými příspěvky na aktuální témata, účastníci byli seznámeni s novinkami v oboru jak z oblasti materiálů a technologií, tak i pracovních postupů. Akci doprovodilo 5 vystavovatelů.

3. 12. 2018

Rusko v Kaliningradu spustí svůj první importní LNG terminál

Ruský Gazprom Neft se připravuje na zahájení provozu prvního ruského importního terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Kaliningradu. První testovací dodávka LNG bude dodána ze Singapuru. Více zde

Legislativa

ERÚ zveřejnil indikativní cenu služeb dodávky plynu pro 1. čtvrtletí roku 2019. Více zde

ERÚ zveřejnil informace uvedené v článku 30 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (TAR NC) pro rok 2019. Více zde

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad byl vložen do meziresortního připomínkového řízení. Více zde

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů byl vložen do meziresortního připomínkového řízení. Více zde

MPO zveřejnilo seznam veřejných čerpacích stanic pohonných hmot – stav k 22. 11. 2018, kde naleznete informace k CNG a LNG. Více zde

Technická normalizace

Revize TPG 702 04

V rámci revize jednoho ze zásadních pravidel praxe používaných v odvětví plynárenství TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyš­ším provozním tlakem do 100 bar včetně“ se v současné době dokončuje pracovní návrh, do kterého byly zapracovány Změna 1 a Změna 2, zkušenosti z aplikace pravidel v praxi a provedeny úpravy za účelem uvedení textu technických pravidel do souladu s požadavky souvisejících normativních dokumentů, např. požadavky na výstražnou folii, propoje potrubí, NDT svarů, ověření těsnosti dopravovaným plynem. V průběhu listopadu byl pracovní návrh rozeslán expertům z plynárenství k posouzení a připomínkám. Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

MemBrain technologie – výroba bioCNG

Dne 3. 12. 2018 se zúčastnili pracovníci ČPS (Ing. Jan Dvořák, p. Jiří Rubek) exkurze v ČOV Brno-Modřice, kde je instalována v ČR unikátní mobilní Membránová technologie pro výrobu biometanu z bioplynu, jejímž výrobcem je společnost MemBrain s.r.o. Biometan z této technologie je využíván především pro pohon autobusů městské hromadné dopravy Brno jako součást pilotního projektu „BioCNG pro města“, jehož smyslem je využití bioodpadu jako zdroje energie. Tato konkrétní jednotka je schopna za ideálních podmínek vyprodukovat až 100 kg bioCNG denně.

Spolupráce ČPS s HK ČR v rámci Sekce kvality

Zástupce ČPS je od 03/2015 řádným členem Sekce kvality HK ČR, pracovní skupiny 1 (PS1), která se zabývá především problematikou pravidel správné praxe, bezpečné ceny, prokazování kvalifikace, resp. odborné způsobilosti a celoživotního vzdělávání. Na řádném zasedání Sekce kvality dne 27. 11. 2018 byly vyhodnoceny úkoly roku 2018. Více zde 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

13. 12. 2018

Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech a domovní plynovody, revize TPG 800 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2018 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter