Čestné členství

Kdo se může stát čestným členem

Sjezd Svazu může na základě návrhu Rady ČPS rozhodnout o jmenování čestných členů Svazu z řad osob, které se zvlášť významně zasloužily o rozvoj českého plynárenství nebo činnosti Svazu. Jmenování čestným členem je podmíněno souhlasem jmenovaného s tímto aktem.

Čestný člen požívá práv individuálního člena Svazu a má nárok na účast na konferencích a jim podobných akcích pořádaných ČPS bez povinnosti platit stanovené vložné.

Seznam čestných členů

Petr Aleš ● Štěpán Ambrož ● Jaroslav Bednář ● František Bednařík ● Karol Böhm ● Jan Brom ● Roman Budinský ● Štěpán Buchta ● Petr Buryan ● Petr Crha ● Miloslav Čech ● Jaroslav Daňhelka ● Karel Doležel ● Otakar Dorda ● Ota Dvořák ● Vlastimil Dvořák ● Petr Fošenbauer ● Ferdinand Franz ● Josef Hauer ● Martin F. Herrmann ● Jiří Holáň ● Miloš  Houzar ● Václav Hrádek ● Umberto Chytil ● Libor Juříček ● Jaroslav Kalina ● Josef Kaňa ● Josef Kastl ● Miloš Kebrdle ● Bohumír Kebza ● Pavel Kika ● Ján Klepáč ● Jan Kolda ● Vladimír Koller ● Antonín Lomecký ● Vratislav Ludvík ● Jiří Macák ● Jan Malínský ● Libor Martínek ● Miroslav Matoušů ● Jaroslav Měřínský ● Václav Mrkvička ● Jan Nehoda ● Hana Nevolová ● Rudolf Novák ● Vladimír Novák ● František Pařízek ● Bohdan Pásek ● Karel Pavlů ● Jaroslav Petroš ● Oldřich Petržilka ● Lukáš Pokrupa ● Josef Polák ● Vladimír Pomezný ● Karel Potužák ● Pavel Prokeš ● Vladimír Rejchrt ● Rudolf Riedl ● Jan Ruml ● Olga Solaříková ● František Straka ● Jan Svoboda ● Jiří Šart ● Jan Ščupák ● Petr Štefl ● Tomáš Tichý ● Oskar Urban ● Jan Valenta ● Pavel Veleta ● Jan Zaplatílek ● Karel Zelenka ● Petr Zobal ●