Uplynulé zahraniční konference


Konference na téma výzkum v plynárenském odvětví "IGRC2020"

Místo konání: Muscat, Oman
Termín konání: 24.–26. února 2020


Více informací zde.

Světová konference zaměřená na problematiku LNG "LNG 2019"

Místo konání: Šanghaj, Čína
Termín konání: 31. března – 4. dubna 2019


V čínské Šanghaji proběhne ve dnech 31. 3. 2019 – 4. 4. 2019 světová konference zaměřená na problematiku LNG odvětví "LNG 2019". Rozhodl o tom Světový koordinační výbor pro otázky LNG ("LNG steering committee", Houston).

27. ročník světové plynárenské konference "WGC 2018"

Místo konání: Washingtonu DC, USA
Termín konání: 25.–29. června 2018


Světová plynárenská konference je již tradičně vyhledávanou událostí v plynárenském odvětví i místem setkání světových lídrů, kupujících i poptávajících, politiků a expertů z daného odvětví. Ne jinak tomu bude v případě již 27. ročníku Světové plynárenské konference "WGC 2018", která se bude konat ve dnech 25.–29. června 2018 v hlavním městě USA, Washingtonu DC. Pokud se aktivně angažujete v plynárenském odvětví či ropném průmyslu, pak je právě tato konference tím pravým místem pro Vás. Spojené státy americké coby světový leader v oblasti inovací a dynamického rozvoje plynárenského odvětví Vás tímto zvou na tuto jedinečnou oborovou akci, na níž se očekává účast zainteresovaných subjektů z více než 100 zemí.

Více informací zde.

Konference na téma výzkum v plynárenském odvětví "IGRC 2017"

Místo konání: Rio de Janeiro, Brazilie
Termín konání: 24.–26. května 2017


V brazilském Riu de Janeiro proběhne ve dnech 24.–26. května 2017 konference na téma výzkum v plynárenském odvětví "IGRC 2017" ("International Gas Union Research Conference").

Hlavním organizátorem této konference je Mezinárodní plynárenská unie "IGU".

Více informací zde.

7. Středoevropský plynárenský kongres

Místo konání: Bratislava, Slovensko
Termín konání: 26.–27. dubna 2016


V Bratislavě se ve dnech 26.–27. dubna 2016 koná 7. ročník Středoevropského plynárenského kongresu.

Po úspěchu předchozích Středoevropských plynárenských kongresů, jichž se neúčastnili jen zástupci zemí V4, ale také Ukrajiny, Rakouska, Rumunska či Ruka, pořádá nyní Slovenský naftový a plynárenský zväz v pořadí již 7. ročník Středoevropského plynárenského kongresu, který se koná ve dnech 26.–27. dubna 2016 v Bratislavě.

Tento ročník kongresu proběhne pod záštitou Maroše Šefčoviče, viceprezidenta Evropské komise, jakož i Mr. Davida C. Carrolla, prezidenta Mezinárodní plynárenské unie "IGU", a je pořádán na pozadí 160. výročí slovenského plynárenství. Na základě předběžných konzultací s plynárenskými svazy a sdruženími sousedních zemí lze očekávat účast až 200 předních expertů především ze středoevropských zemí, které uvítá hotel Sheraton Bratislava ležící na břehu Dunaje v centru Bratislavy.

Zkušenosti z minulých let naznačily nutnost posílit bezpečnost dodávek zemního plynu také v regionu střední Evropy, což si vyžádá spolupráci všech zemí i důležitých hráčů v daném regionu. I to je jedním z důvodů, proč je Středoevropský plynárenský kongres v centru pozornosti renomovaných expertů z uvedených zemí. Během diskuse v rámci kongresu bude možnost hovořit a setkat se s politiky, zástupci dotčených ministerstev, regulačních institucí, ale také např. s analytiky či experty na energetickou problematiku, obchodníky, zástupci operátorů distribučních a přepravních sítí či zařízení na ukládání zemního plynu. Cílem kongresu je na jednom místě poskytnout maximální objem relevantních informací z dané branže v souhrnném časovém úseku dvou dnů.

*n ČPS, 03/2015

Více informací zde.

18. ročník mezinárodní konference a doprovodné výstavy na téma "LNG" konaný ve dnech 11.–15. 4. 2016 v australském Perthu

Místo konání: Perthu, Austrálie
Termín konání: 11.–15. dubna 2016


Oborová LNG konference, jejímiž garanty jsou Institut plynárenských technologií "GTI" ("Gas Technology Institute"), Mezinárodní institut chladírenské techniky "International Institute of Refrigeration" a Mezinárodní plynárenská unie "IGU", se koná každé 3 roky tradičně v zemích, jež jsou dovozci či vývozci LNG.

18. ročník konference a doprovodné výstavy na téma "LNG" proběhne ve dnech 11.–15. dubna 2016 v australském Perthu.

Austrálie je v současnosti třetím nejvýznamnějším exportérem LNG v pacifické oblasti Asie resp. čtvrtým nejvýznamnějším exportérem LNG na světě. Disponuje vydatnými zásobami zemního plynu, v zemi je silný a stabilní průmysl a nastartovány byly (či ve fázi přípravy jsou) projekty, které dále podpoří významné postavení této země coby jednoho z hlavních producentů LNG na světě. S přihlédnutím k faktu, že 2/3 australských zásob zemního plynu se nacházejí v oblasti západního pobřeží, je právě Perth coby centrální město západní Austrálie ideálním místem pro pořádání již 18. ročníku této konference. Naposledy se tato konference v Perthu konala v roce 1998.

Více informací zde.

Konference na téma "Vnitřní trh se zemním plynem: zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti v oblasti střední a východní Evropy"

Místo konání: Lublaň, Slovinsko
Termín konání: 14.–15. prosince 2015


V návaznosti na úspěch loňské pražské konference (pořádané ve spolupráci s Českým plynárenským svazem) speciálně zaměřené na region střední a východní Evropy pořádá nyní asociace Eurogas ve spolupráci se slovinskou plynárenskou společností Geoplin v pořadí již druhý ročník plynárenské konference.

Stěžejním tématem letošního ročníku konference, jenž se koná ve dnech 14.–15. prosince 2015 ve slovinské Lublani, je vnitřní trh se zemním plynem. Hlavním bodem letošní konference je kruciální otázka: "Jak zvýšit bezpečnost a konkurenceschopnost plynárenského odvětví v oblasti střední a východní Evropy".

Více informací zde.

Konference EGATEC

Místo konání: Vídeň, Rakousko
Termín konání: 25.–26. listopadu 2015


Ve Vídni proběhne ve dnech 25.–26. listopadu 2015 v pořadí již 3. roční Evropské konference o technologiích v plynárenském odvětví "EGATEC" (3rd European Gas Technology Conference). Organizátorem této oborové akce je Rakouský svaz plynárenství a vodárenství (ÖVGW). Spolupořadateli jsou evropská plynárenská asociace MARCOGAZ a organizace GERG (European Gas Research Group) specializující se na inovace a výzkum v plynárenském odvětví.

Tato konference se koná ve vídeňském Park Royal Palace (poblíž vídeňského Technického muzea a zámku Schönbrunn).
Konference EGATEC je jednou z významných technických oborových akcí plynárenského odvětví. Koná se v pravidelném 2letém intervalu. V tomto roce se očekává účast na 300 špičkových inženýrů, techniků i manažerů z plynárenské branže.

Z hlavních témat konference (z nichž některá jsou prioritními tématy také na EU úrovni) lze např. uvést:

  • strategie pro evropské plynárenství do roku 2030,
  • technologie "Power to Gas",
  • zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek zemního plynu v Evropě,
  • zemní plyn v dopravě,
  • inovace v oblasti plynových spotřebičů atd.

Své aktuální práce a projekty představí také přední specialisté z GERG (European Gas Research Group).

Součástí této oborové akce má být rovněž multimediální výstava organizovaná inciativou GasNaturally podporující význam a roli zemního plynu v době probíhající transformace evropské energetiky.
Po konferenci budou mít delegáti konference rovněž možnost navštívit v rámci speciální technické exkurze (27. 11. 2017) moderní bioplynové stanice v Brücku a Simmeringu či technická zařízení přepravní společnosti Gas Connect Austria v rakouském Baumgartenu.

Více informací zde.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací