Plán akcí ČPS

Akce připravované v roce 2020

V následující tabulce je přehled akcí, které Český plynárenský svaz připravuje na nejbližší dobu. Máte-li zájem o účast na připravované akci, která není v kalendáři uvedena, kontaktujte nás na vzdelavani@cgoa.cz.

Kalendář na 2. pololetí ke stažení v PDF.

Přihlašovací údaje k e-sborníku na stránkách www.cgoa.cz od nás obdrží každý účastník konference na základě jeho e-mailu uvedeného v přihlášce nebo u registrace na konferenci, a to do 10 dnů po skončení konference. Přihlašovací údaje, které již dříve byly přiděleny, nadále zůstávají aktivní i pro přístup do dalších e-sborníků z konferencí, kterých se osobně účastníte.

Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
LEDEN
14. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 905 01 část II, TPG 925 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Pozvánka Přihláška
21. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02 Pozvánka Přihláška
ÚNOR
3. 2. Kurz Od těžby ke spotřebě XII. běh – Průhonice
11. 2. Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 a TPG 702 09 a nové metody oprav Pozvánka Přihláška
13. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – Brno Kapacita školení naplněna
18. 2. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče – Brno Pozvánka Přihláška
BŘEZEN
3.–4. 3. 22. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení – Hradec Králové 2020 Pozvánka Přihláška Objednávka pro vystavovatele
12. 3. Využití zemního plynu jako pohon motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG / LNG – TPG 304 02, TPG 982 03 Pozvánka Přihláška
31. 3. Základní informace k detekci plynů
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
DUBEN
Zkušenosti z praxe při kontrolách těsnosti PZ
Školení se nekoná, nový termín bude oznámen.
7. 4. Metodika pro dočasné uzavírání průtoku média v potrubí
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
14. 4. Doškolovací seminář pro revizní techniky a montážní pracovníky plynových zařízení
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
21. 4. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01, výroba, skladování, montáž
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
28. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01)
Školení se nekoná, nový termín bude oznámen.
KVĚTEN
5. 5. Aplikace vydané normy ČSN EN ISO 3183 do praxe / API spec 5L
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
12. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků (Příprava na periodické přezkoušení, domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW)
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
13. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků (Příprava na periodické přezkoušení, NTL, STL, průmyslové plynovody)
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
19. 5. Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
26. 5. Stavební zákon
v učebně i ON-LINE
Pozvánka Přihláška
ČERVEN
10. 6. Nové trendy – strategie, technologie a legislativa – Brno Pozvánka Přihláška
18. 6. Biometan v plynárenských sítích Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
ZÁŘÍ
9. 9. e-Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY, Připravovaná legislativní a energeticko-klimatická strategie Pozvánka Přihláška
15. 9. Bezpečný provoz plynových kotelen – Brno Pozvánka Přihláška
22. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW Pozvánka Přihláška
23. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody Pozvánka Přihláška
24. 9. Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství Pozvánka Přihláška
30. 9. e-Sympozium: Nejnovější projekty a trendy v oblasti přepravy a distribuce plynu v Evropě a České republice Pozvánka Přihláška
ŘÍJEN
1.–2. 10. Organizace trhu se zemním plynem
7. 10. e-Sympozium: Bezpečnost a spolehlivost provozování plynárenských zařízení Pozvánka Přihláška
13.–14. 10. Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru, On-line webinář Pozvánka Přihláška
21. 10. e-Sympozium: Trendy a inovace v distribuční soustavě
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
22. 10. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 vč. z1 (výroba, skladování, montáž) TPG 921 02
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
27. 10. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
LISTOPAD
4. 11. Seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ) – Morava
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
31. 5. – 1. 6. PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE, hotel Vienna House Diplomat, Praha
ZMĚNA TERMÍNU: 31. 5. – 1. 6. 2021
Pozvánka Přihláška
11. 11. e-Sympozium: Management kvality plynu
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
12. 11. Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 09 a nové metody oprav
19. 11. Provozování OPZ v bytových domech
24. 11. Náhradní zásobování zemním plynem
25. 11. e-Sympozium: Digitalizace plynárenské infrastruktury a investiční výstavby Pozvánka Přihláška
26. 11. Bezpečný provoz plynových kotelen
PROSINEC
1. 12. 29. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení – Kongresové centrum, Hotel Olympik, Praha
Letošní ročník se nekoná.
Termín v příštím roce: 7.–8. 12. 2021
2. 12. e-Sympozium: Bezpečnost plynárenských zařízení, mimořádné události při jejich provozu Pozvánka Přihláška
8. 12. Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08
9. 12. e-Sympozium: Nové trendy při provozování vysokotlakých plynovodů Pozvánka Přihláška
10. 12. Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08
15. 12. Seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ) Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
ZÁŘÍ
10. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení, domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
Pozvánka Přihláška
11. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení, NTL, STL, průmyslové plynovody
Pozvánka Přihláška
24. 9. Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství Pozvánka Přihláška
ŘÍJEN
8. 10. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01) Pozvánka Přihláška
15.–16. 10. Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru Pozvánka Přihláška Objednávka pro vystavovatele
LISTOPAD
6.–7. 11. Organizace trhu se zemním plynem Pozvánka Přihláška
11.–12. 11. Podzimní plynárenská konference Program Registrace
14. 11. Provozování OPZ v bytových domech Školení zrušeno
19. 11. Náhradní zásobování zemním plynem (LCNG v dopravě) Pozvánka Přihláška
26. 11. Bezpečný provoz plynových kotelen nad 50 kW a výše Školení zrušeno
PROSINEC
3. 12. Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08 Pozvánka Kapacita školení naplněna
9. 12. Odborný kurz protikorozní ochrany úložných zařízení
(zkušenosti z praxe)
Pozvánka Přihláška Objednávka pro vystavovatele
12. 12. Doškolovací seminář revizních techniků Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
LEDEN
22. 1. Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 a TPG 702 09 a nové metody oprav Pozvánka Přihláška
29. 1. Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz podle TPG 934 01 Školení stornováno
ÚNOR
12. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu - TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Pozvánka Přihláška
BŘEZEN
5.–6. 3. 21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení – Hradec Králové Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
14. 3. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování, montáž) Pozvánka Kapacita školení naplněna
19. 3. Workshop Gis – jak se s ním pracuje výhody nevýhody
26. 3. Využití zemního plynu jako pohon motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG – TPG 304 02, TPG 982 03 Školení stornováno
28. 3. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků Pozvánka Přihláška
DUBEN
9. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01) Školení stornováno
11. 4. Provozování OPZ v bytových domech TPG 704 01, TPG 800 03 Pozvánka Přihláška
16.–17. 4. Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
25. 4. Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa Pozvánka Přihláška
KVĚTEN
21. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků Školení stornováno
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků Školení stornováno
28. 5. Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen Pozvánka Přihláška
ČERVEN
5. 6. Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ Školení stornováno
11. 6. Workshopové školení Měření plynu Školení přesunuto na 2. pololetí
13. 6. Obchodování se zemním plynem – přípravný kurz Školení přesunuto na 2. pololetí
18. 6. Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505 Kapacita školení naplněna
19. 6. Biometan v plynárenských sítích Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
ZÁŘÍ
4. 9. Povolování staveb v BP a OP PZ zkušenosti s aplikací TPG 700 03 Pozvánka Přihláška
13. 9. Kurz Od těžby ke spotřebě, běh IX – Zahájení
– Průhonice (září až únor)
18. 9. TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení Pozvánka Přihláška
ŘÍJEN
3. 10. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
– Brno
Školení stornováno
11. 10. Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství – Primus Line Pozvánka Přihláška
16.–17. 10. XII. Celostátní setkání specialistů v plynárenství
– Brno
Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
24. 10. Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu se zaměřením na PE 100 RC Pozvánka Přihláška
LISTOPAD
5.–6. 11. Podzimní plynárenská konference Pozvánka Přihláška
Školení lektorů OPV – přesunuto na leden
8. 11. Bezpečný provoz plynových kotelen Pozvánka Přihláška
15. 11. Technické požadavky na výrobky, jejich uvádění na trh, posuzování shody a označení CE pro obor plynových zařízení, v souvislosti s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. Školení zrušeno
26. 11. CNG, LNG, Vodík využití v dopravě a plynárenství Pozvánka Přihláška
27. 11. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW Školení přesunuto
na 1. pololetí roku 2019
28. 11. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody Školení přesunuto
na 1. pololetí roku 2019
PROSINEC
3. 12. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 905 01 Změna 5, Problematika dutých prostor TPG 913 01 Změna 1, Bezpečnost práce a provozu TPG 925 01 Pozvánka Přihláška
6. 12. 27. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
13. 12. Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech a domovní plynovody Revize TPG 800 03 Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
LEDEN
16. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01

Kapacita naplněna
V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte (budeme ho opakovat).
Pozvánka
23. 1. Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar
– Z2 TPG 702 04 a Z1 TPG 920 21
Pozvánka Přihláška
30. 1. Opravy VTL plynovodů a přípojek, revize TPG 702 09;
Čišténí a sušení plynovodu po výstavbě, revize TPG 702 11
Pozvánka Přihláška
ÚNOR
13. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
- TPG 925 01, TPG 905 01, vč. změn
Pozvánka Přihláška
20. 2. 11. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě Pozvánka Přihláška
26.–27. 2. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Brno
Pozvánka Přihláška
BŘEZEN
1. 3. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
– TPG 700 03.
Pozvánka Přihláška
6.–7. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Pardubice

Kapacita naplněna
Pozvánka
8. 3. Stavební zákon
– aktuální podoba vč. změn jeho prováděcích předpisů (Výklad stavebního zákona se zaměřením na plynová zařízení. Prováděcí vyhlášky)
Pozvánka Přihláška
13.–14. 3. 20. ročník GAS
– Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení
Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
20.–21. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Olomouc

Kapacita naplněna
Pozvánka
22. 3. Výstavba plynovodů a přípojek do 4 bar Pozvánka Přihláška
27. 3. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. změn TPG 905 01)

AKCE ZRUŠENA
Pozvánka
DUBEN
4.–5. 4. Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
10. 4. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků Pozvánka Přihláška
10.–11. 4. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Plzeň

Kapacita naplněna
Pozvánka
24. 4. Kurz Od těžby ke spotřebě, běh VIII – Zahájení
– Brno (duben až listopad)
KVĚTEN
14. 5. Kontrola kvality izolace ocelových potrubních sítí metodou PCM, doplněnou modifikovanou Pearsonovou metodou s pomocí A‑rámu
– Hodonice
Pozvánka Přihláška
16. 5. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
– Brno
Pozvánka Přihláška
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
Pozvánka Přihláška
23. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– NTL, STL, průmyslové plynovody
Pozvánka Přihláška
29. 5. Bezpečný provoz plynových kotelen Pozvánka Přihláška
ČERVEN
4.–5. 6. Školení lektorů OPV Pozvánka Přihláška
6. 6. 17. mezinárodní konference Měření plynu – nové trendy Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
12. 6. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče
– Brno
Pozvánka Přihláška
19. 6. GIS – sdílení zkušeností Pozvánka Přihláška
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací