Plány tvorby normativních dokumentů


Plán tvorby pravidel praxe 2024

(aktualizace 19. 10. 2023)

Poř.
číslo
Číslo ND Název ND Poznámka
1 TPG 700 03
revize
Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
předpoklad schválení: 2024
z Plánu 2023, na zákl. TUL
2 TPG 702 01
revize
Plynovody a přípojky z polyetylenu
předpoklad schválení: 2024
3 TPG 702 04
revize
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2025
z Plánu 2023 na zákl. TUL, PN IQ/2024
4 TPG 702 09
revize
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2025
z Plánu 2023, na zákl. TUL
5 TPG 703 01
revize
Průmyslové plynovody
předpoklad schválení: 2024
z Plánu 2023
6 TPG 900 01
revize
Názvosloví a zkratky v plynárenství
předpoklad schválení: 2024
z Plánu 2023
7 TPG 902 02
konsolid. znění
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
předpoklad schválení: 2024
z Plánu 2023
8 TPG 920 25
revize
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
předpoklad schválení: 2024
z Plánu 2023
9 TPG 935 01
Změna 1
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2024
z Plánu 2023

Plán tvorby pravidel praxe 2023

(aktualizace 10. 5. 2023)

Poř.
číslo
Číslo ND Název ND
1 TDG 983 01
Změna 2
Vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Požadavky na kvalitu a měření
předpoklad schválení: 2023
2 TPG 605 02
revize
Regulační stanice, regulační zařízení
předpoklad schválení: 2023
3 TPG 700 02
Změna 1
Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody
předpoklad schválení: 2023
4 TPG 700 03
Změna 1
Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
předpoklad schválení: 2025
5 TPG 702 04
Změna 2
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2025
6 TPG 702 09
Změna 1
Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
předpoklad schválení: 2024
7 TPG 703 01
revize
Průmyslové plynovody
předpoklad schválení: 2024
8 TPG 811 01
revize
Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
předpoklad schválení: 2023
9 TPG 900 01
revize
Názvosloví a zkratky v plynárenství
předpoklad schválení: 2024
10 TPG 902 02
konsolid. znění
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
předpoklad schválení: 2023
11 TPG 905 01
revize
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2023
12 TPG 920 25
revize
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
předpoklad schválení: 2023
13 TPG 923 01
revize
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2023
14 TPG 927 04
revize
Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti
předpoklad schválení: 2023
TPG 927 07
zrušení
Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů
předpoklad schválení: 2023
15 TPG 927 06
revize
Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu
předpoklad schválení: 2023
16 TPG 935 01
Změna 1
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2024
17 TPG 983 03
nová
Připojování výroben obnovitelných plynů (vodíku a biometanu) do plynovodů se zemním plynem
předpoklad schválení: -

Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2022

(aktualizace 13. 4. 2022)

Poř.
číslo
Číslo ND Název ND
1 TPG 304 02
Změna 1
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
předpoklad vydání: 2022
2 TPG 703 01
revize
Průmyslové plynovody
předpoklad vydání: 2024
3 TPG 704 01
revize
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
pozastaveno
4 TPG 811 01
revize
Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
předpoklad vydání: 2023
5 TPG 901 01
konsol. zn.
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky
předpoklad vydání: 2022
6 TPG 902 02
konsol. zn./Změna 4
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
předpoklad vydání: 2022
7 TPG 905 01
revize/Změna 2
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
předpoklad vydání: 2022
8 TPG 918 01
revize
Odorizace zemního plynu
předpoklad vydání: 2022
9 TPG 918 02
zrušení
Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení
předpoklad schválení: 2022
10 TPG 920 25
revize
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
předpoklad vydání: 2023
11 TPG 923 01
revize
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad vydání: 2023
12 TPG 927 04
TPG 927 05
TPG 927 07
revize/slouč.
Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti
Kurzy pro svařování a lepení plastů
Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů
předpoklad vydání: 2023
13 TPG 927 06
revize
Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu
předpoklad vydání: 2023
14 TPG 983 03
nová
Připojování výroben obnovitelných plynů (vodíku a biometanu) do plynovodů se zemním plynem
předpoklad vydání: 2023

Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2021

(aktualizace 11. 6. 2021)

Poř.
číslo
Číslo ND Název ND
1 TPG 205 01
Revize
Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
předpoklad schválení: r. 2021
2 TPG 700 03
Revize
Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
předpoklad schválení: r. 2022
3 TPG 702 01
Změna 2
Plynovody a přípojky z polyetylenu
předpoklad schválení: r. 2021
4 TPG 702 04
Změna 1
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: r. 2021
5 TPG 704 01
Revize
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
předpoklad schválení: r. 2022
6 TPG 800 00
Zrušení
Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
předpoklad schválení: r. 2021
7 TPG 902 02
Změna 3
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
předpoklad schválení: r. 2021
8 TPG 905 01
Změna 2
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
předpoklad schválení: r. 2021
9 TPG 920 21
Změna 2
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Volba izolačních systémů
předpoklad schválení: r. 2021
10 TPG 920 22
Revize
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
předpoklad schválení: r. 2021
11 TPG 923 01
Revize
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: r. 2021
12 TIN 930 01
Zrušení
Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu
předpoklad schválení: r. 2021
13 TPG 935 01
Revize
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: r. 2021
14 TPG 982 01
Revize
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
předpoklad schválení: r. 2022
15 TDG 983 01
Změna 1
Vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Požadavky na kvalitu a měření
předpoklad schválení: r. 2021

Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2020

(aktualizace 19. 6. 2020)

Poř.
číslo
Číslo ND Název ND
1 TPG 205 01
Revize
Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
předpoklad schválení: 2021
2 TPG 304 03
Nová
Výstavba a provoz plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení
předpoklad schválení: 2020
3 TPG 609 01
Změna 1
Regulátory tlaku pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umisťování a provoz
předpoklad schválení: 2020
4 TPG 702 04
Změna 1
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2021
5 TPG 702 06
Zrušení
Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
předpoklad schválení: 2020
6 TPG 702 08
Revize
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně
předpoklad schválení: 2020
7 TPG 704 01
Změna 1
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
předpoklad schválení: 2020
8 TPG 704 01
Revize
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
předpoklad schválení: 2021
9 TPG 905 01
Změna 1
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2020
10 TPG 921 02
Revize
Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních
předpoklad schválení: 2020
11 TPG 920 23
Revize
Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
předpoklad schválení: 2021
12 TPG 923 01
Revize
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2020
13 TIN 930 01
Zrušení
Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu
předpoklad schválení: 2020
14 TPG 935 01
Revize
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2020
15 TPG 982 01
Revize
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
předpoklad schválení: 2021

Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2019

(aktualizace 29. 4. 2019)

Poř.
číslo
Číslo ND Název ND
1 TPG 304 02
Revize
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
předpoklad schválení: 2020
2 TPG 304 03
Nová
Výstavba a provoz plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení
předpoklad schválení: r. 2020
3 TPG 702 01
Změna 1
Plynovody a přípojky z polyetylenu
předpoklad schválení: 2019
4 TPG 702 04
Revize
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2019
5 TPG 702 08
Revize
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně
předpoklad schválení: 2019
6 TIN 702 10
Revize
Rekonstrukce plynovodních přípojek. Připojování domovních plynovodů a jejich uvádění do provozu
předpoklad schválení: 2019
7 TIN 702 12
Revize
Přivařování záplat a odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry
dokončení z r. 2018
8 TDG 919 01
Revize
Revizní kniha plynových spotřebičů
předpoklad schválení: 2019
9 TPG 920 26
Revize
Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
předpoklad schválení: 2019
10 TPG 921 02
Revize
Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu
předpoklad schválení: 2020
11 TPG 923 01
Revize
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2020
12 TPG 934 02
Nová
Měřicí stanice
předpoklad schválení: 2019
13 TPG 935 01
Revize
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2020
14 TDG 983 01
Revize
Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření
předpoklad schválení: 2019

Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2018

(aktualizace 23. 4. 2018)

Poř.
číslo
Číslo ND Název ND
1 TPG 201 01
Změna 1
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
předpoklad schválení: 2018
2 TPG 700 21
Revize
Čichačky pro plynovody a přípojky
předpoklad schválení: 2018
3 TPG 702 01
Změna 1
Plynovody a přípojky z polyetylenu
předpoklad schválení: 2018
4 TPG 702 04
Změna 2
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2018
5 TPG 702 04
Revize
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2019
6 TIN 702 12
Revize
Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry
předpoklad schválení: 2018
7 TPG 800 03
Revize
Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
předpoklad schválení: 2018
8 TPG 902 04
Změna 1
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot
předpoklad schválení: 2018
9 TPG 905 01
Změna 5
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2018
10 TPG 913 01
Změna 1
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu
předpoklad schválení: 2018
11 TPG 920 21
Změna 1
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
předpoklad schválení: 2018
12 TPG 921 23
Zrušení
Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů
předpoklad zrušení: 2018
13 TPG 922 01
Změna 1
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení
předpoklad schválení: 2018
14 TPG 923 01
Revize
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2019
15 TPG 925 01
Revize
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
předpoklad schválení: 2019
16 TPG 927 01
Revize
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobi¬losti k montáži a opravám plynových zařízení
předpoklad schválení: 2018
17 TPG 935 01
Revize
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2019
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10