Nové předpisy

přijaté Technickou schvalovací komisí

Číslo ND Název ND Datum přijetí Platnost od
TPG 920 23
(revize)
Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi 18. 12. 2020 1. 3. 2021
TPG 935 01
(revize)
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub 24. 3. 2021 1. 6. 2021
TPG 902 02
(Změna 3)
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu 28. 6. 2021 1. 8. 2021
TPG 920 21
(Změna 2)
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů 28. 6. 2021 1. 8. 2021
TPG 983 01
(Změna 1)
Vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Požadavky na kvalitu a měření 28. 6. 2021 1. 8. 2021
TPG 205 01
(revize)
Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy) 29. 9. 2021 1. 12. 2021
TPG 920 22
(revize)
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany 29. 9. 2021 1. 12. 2021
TPG 702 01
(Změna 2)
Plynovody a přípojky z polyetylenu 6. 12. 2021 1. 1. 2022
TPG 700 03
(revize)
Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení 4. 2. 2022 1. 3. 2022
TPG 702 04
(Změna 1)
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně 4. 2. 2022 1. 3. 2022
TPG 901 01
(konsolidované znění)
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky 1. 2. 2009 1. 7. 2022
TPG 304 02
(Změna 1)
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla 14. 9. 2022 1. 11. 2022
TPG 918 01
(revize)
Odorizace zemního plynu 14. 9. 2022 1. 12. 2022
TPG 700 02
(Změna 1)
Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody 26. 1. 2024 1. 3. 2024

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10