LPG a tech. plyn vyřazená

TPG vyřazená ze systému

Dne 1. 10. 2009 došlo k vyřazení technických pravidel pro oblast LPG a technických plynů ze systému spravovaného ČPS a GAS s.r.o.

Seznam TPG pro oblast LPG a technických plynů k vyřazení ze systému

Poř. č. Číslo TPG Schválena dne Platnost od Název TPG
1 TPG 200 00 10. 3. 1998 1. 11. 1998 Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG)
2 TPG 301 01 22. 11. 1996 1. 4. 1997 Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG
3 TPG 304 01 19. 4. 1995 1. 9. 1995 Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla
4 TPG 402 01 18. 9. 2001 1. 1. 2002 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
5 TPG 403 01 6. 4. 1993 6. 4. 1993 Použití propan-butanu (LPG) k pohonu motorových vozidel
6 TPG 403 02 1. 12. 2008 1. 7. 1998 Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) v užitných prostorách vozidel, v přívěsech a maringotkách 
7 TPG 609 02 26. 10. 1998 1. 2. 1999 Regulátory na plynnou fázi zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
8 TPG 706 01 25. 5. 1993 21. 6. 1993 Rozvody vodíku
9 TPG 706 02 25. 5. 1993 21. 6. 1993 Rozvody dusíku
10 TPG 800 02 11. 12. 2001 1. 4. 2002 Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úroví terénu
11 TPG 905 02 16. 12. 1999 1. 4. 2000 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynových zařízení na LPG

Problematika LPG

Na základě dohody mezi Českým plynárenským svazem a Českou asociací LPG (ČALPG) veškerou odbornou agendu týkající se LPG přebrala přímo ČALPG.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se oblasti LPG kontaktujte proto zástupce ČALPG – tel.: 723 054 850, email: calpg@calpg.cz.

Převod licencí mezi GAS s.r.o. a Českou asociací LPG

Na základě smlouvy uzavřené mezi GAS s.r.o. a Českou asociací LPG došlo také k převodu licencí na vydávání technických pravidel pro oblast LPG na ČALPG.
Převod licence se týkal těchto technických pravidel: TPG 200 00, TPG 402 01, TPG 403 02, TPG 609 02, TPG 800 02, TPG 905 02.

Ostatní TPG uvedená v tabulce se vyřadila ze systému bez náhrady.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10