Aktuálně

Nově vydaná technická pravidla

Dne 1. 3. 2024 vychází Změna1 TPG 700 02 „Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody“. Seznam TPG, viz zde.

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 905 01

Dne 9. 2. 2024 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu II – revize TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“, viz zde.

Připomínkové řízení trvá do dne 29. 2. 2024.

Schválení Změny 1 TPG 700 02

Dne 26. 1. 2024 byla schválena Změna 1 TPG 700 02 „Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody“ Technickou schvalovací komisí. Tato změna bude vydána s platností od 1. 3. 2024.

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 605 02

Dne 18. 12. 2023 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 605 02 „Regulační stanice, regulační zařízení“ viz zde.

Připomínkové řízení trvá do dne 31. 1. 2024.

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 811 01

Dne 26. 9. 2023 předkládáme k veřejnému připomínkování konečný návrh revize TPG 811 01 „Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz“.

Žádáme Vás o zaslání stanoviska k tomuto návrhu nejpozději do 26. října 2023 na formuláři konečného vyjádřenízde

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 923 01

Dne 18. 9. 2023 předkládáme k veřejnému připomínkování konečný návrh revize TPG 923 01 „Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení“.

Žádáme Vás o zaslání stanoviska k tomuto návrhu nejpozději do 19. října 2023 na formuláři konečného vyjádřenízde

Připomínkové řízení k návrhu Změny 1 TPG 700 02

Dne 25.8.2023 předkládáme k veřejnému připomínkování konečný návrh Změny 1 TPG 700 02 „Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody“.

Žádáme Vás o zaslání stanoviska k tomuto návrhu nejpozději do 25. září 2023 na formuláři konečného vyjádřenízde

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 905 01

Dne 23.8.2023 předkládáme k veřejnému připomínkování konečný návrh revize TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“.

Práce probíhaly v dlouhém časovém období, ovšem změny zejména reagují na nařízení vlády č. 191/2022 a zákon č. 250/2021 Sb. – byly aktualizovány minimální lhůty provádění základních činností, byla definována a zavedena do všech částí "Inspekce" a proběhla aktualizace termínů týkajících se dokumentace aj. Změny se týkají zejména Částí I-VIII a XI. Část IX- Protikorozní ochrana prošla připomínkovacím řízením v minulých letech.

Žádáme Vás o zaslání stanoviska k tomuto návrhu nejpozději do 22. září 2023 na formuláři konečného vyjádření zde

Zasedání Technické koordinační komise ČPS

Dne 27. 4. 2023 se uskutečnilo pravidelné jarní zasedání Technické koordinační komise (TKK) ČPS. Členové TKK ČPS byli informováni předsedou Ing. Radkem Starým o závěrech ze zasedání Rady ČPS v listopadu 2022 a v dubnu 2023 a také o novém složení TKK, viz členové zde.

Byla diskutována aktualizace Plánu tvorby pravidel praxe na rok 2023, k níž Ing. Ivo Kršek přednesl několik požadavků na schválení, viz Plán 2023 zde.

Ředitel Technického odboru dále informoval o technické normalizaci pro rok 2023 a o projektech, v nichž se ČPS angažuje.

Další zasedání Technické koordinační komise ČPS proběhne na podzim 2023.

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 927 06

Dne 2. 5. 2023 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 927 06 „Certifikace svářečského dozoru – Technologa svařování plastů “, viz zde. (proklik na záložku Připomínková řízení) Připomínkové řízení trvá do dne 2. 6. 2023.

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 927 04

Dne 14. 3. 2023 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynových zařízení z polyetylenu“, viz zde. Připomínkové řízení trvá do dne 14. 4. 2023.

Oprava tiskové chyby týkající se revize TPG 918 01

Oznamujeme opravu tiskové chyby ke dni 10. 2. 2023 týkající se revize TPG 918 01 „Odorizace zemního plynu“. Oprava byla provedena v Příloze 2, část B, druhý odstavec, věta první. Byl korigován počet hodnotitelů (třemi -> dvěma) v rámci čichové zkoušky tak, aby odpovídal textu v odstavci 8.2.1 tohoto TPG, tj. požadavek dvoučlenné měřící skupiny, viz zde.

Nově vydaná technická pravidla

Dne 1. 12. 2022 vychází revize TPG 918 01 „Odorizace zemního plynu“ a zároveň se ruší TPG 918 02 „Konkrétním požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení“, která byla do této revize zapracována.

Seznam TPG, viz zde

Nově vydaná technická pravidla

Dne 1. 11. 2022 vychází Změna 1 TPG 304 02 „Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla“.

Seznam TPG, viz zde.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10