Seznam neplatných technických pravidel (TPG)

TATO TECHNICKÁ PRAVIDLA JSOU NEPLATNÁ!
Číslo TPG včetně neplatných změn (z) Schváleno dne Platnost od Zrušeno Název TPG
TPG 201 01 3. 5. 2000 nahrazena TPG 201 01 schválena 30. 9. 2010 Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
TPG 205 01 21. 3. 2001 1. 7. 2001 Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
TPG 206 01 9. 8. 1994 zrušena bez náhrady Lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny
TPG 206 21 9. 8. 1994 zrušena bez náhrady Značení kovových tlakových lahví k dopravì plynù
TPG 304 02 15. 12. 2011 1. 2. 2012 nahrazena TPG 304 02, schválena 18. 9. 2019 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla (nahrazují TDG 304 02 schválená 13. 12. 2006)
TPG 401 01 9. 3. 1999 1. 6. 1999 nahrazená ČSN 07 8304 Použití technických plynů pro plnění balónků (nahrazují TPG 401 01 platná od 21. 6. 1993)
TPG 401 02 9. 3. 1999 1. 6. 1999 nahrazená ČSN 07 8304 Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních (nahrazují TPG 401 02 platná od 21. 6. 1993
TPG 402 01-1 15. 6. 1993 nahrazena TPG 402 01, schválena 18. 9. 2001 1. část - Tlakové zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do objemu 5 m3 s odběrem plynné fáze
TPG 502 01 14. 11. 2002 zrušena bez náhrady Odpařovací stanice zkapalněných technických plynů Výstavba a provoz
TPG 605 01 9. 9. 1997 nahrazena TPG 605 01, schválena 5. 2. 2002 Regulační stanice tlaku plynu umístěné pod úrovní terénu
TPG 605 01 5. 2. 2002 nahrazena TPG 605 02, schválena 9. 9. 2008 Regulační stanice tlaku plynu umístěné pod úrovní terénu
TPG 605 02 9. 9. 2008 1. 12. 2008 nahrazena TPG 605 02 schválená 1. 10. 2014 Regulační stanice, regulační zařízení (nahrazují TPG 605 02 schválená 18. 9. 2001, TPG 605 01 schválená 5. 2. 2002 a TDG 606 01 schválená 5. 2. 2002)
TPG 605 02 18. 9. 2001 nahrazena TPG 605 02, schválena 9. 9. 2008 Regulační stanice plynu
TPG 609 01 9. 12. 2009 1. 5. 2010 nahrazena TPG 609 01 schválená 1. 10. 2014 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG 609 01 schválená 21. 3. 2001)
z1 11. 4. 2012 1. 7. 2012 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG 609 01 schválená 21. 3. 2001)
TPG 609 01 1. 4. 1996 nahrazena TPG 609 01, schválena 21. 3. 2001 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 Mpa Umísťování a provoz
TPG 609 01 21. 3. 2001 nahrazena TPG 609 01, schválena 9. 12. 2009 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně, Umísťování a provoz
TPG 700 01 15. 12. 2005 nahrazena TPG 700 01, schválena 27. 9. 2011 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
TPG 700 02 18. 12. 2008 1. 3. 2009 nahrazena TPG 700 02, schválena 29. 6. 2016 Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody (nahrazují TPG 700 02 schválená 26. 4. 1994) (Odkaz na výpočtový software naleznete na konci dokumentu PDF pravidla TPG 700 02.)
TPG 700 02 26. 4. 1994 nahrazena TPG 700 02, schválena 18. 12. 2008 Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody
TPG 700 03 26. 7. 2017 1. 9. 2017 Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochran­ných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení (nahrazují TIN 700 03 schválené 10. 12. 2010)
TPG 700 21 27. 9. 2011 1. 12. 2011 nahrazena TPG 700 21, schválena 21. 2. 2018 Čichačky pro plynovody a přípojky (nahrazují TPG 700 21 schválená 1. 4. 1996)
TPG 700 21 1. 4. 1996 nahrazena TPG 700 21, schválena 27. 9. 2011 Čichačky pro plynovody a přípojky
TPG 700 24 27. 9. 2011 1. 12. 2011 nahrazena TPG 700 24, schválena 26. 7. 2017 Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství (nahrazují TPG 700 24 schválená 20. 9. 1996)
TPG 700 24 20. 9. 1996 nahrazena TPG 700 24, schválena 27. 9. 2011 Označování plynovodu a přípojek
TPG 701 01 9. 9. 1997 nahrazena TPG 701 01 schválena 23. 2. 2005 Projektování a výstavba vvtl plynovodů s provedením napìové zkouŠky
TPG 701 01 23. 2. 2005 1. 5. 2005 nahrazena TPG 702 04, schválena 13. 12. 2006 Projektování a výstavba plynovodů s provedením stresstestu
TPG 702 01 11. 3. 2003 1. 6. 2003 nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016 Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 9. 3. 1999 a TPG 702 02, vydaná COPZ, schválená 1. 4. 1993)
z1 19. 12. 2007 1. 3. 2008 nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016 Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 9. 3. 1999 a TPG 702 02, vydaná COPZ, schválená 1. 4. 1993)
z2 11. 4. 2012 1. 7. 2012 nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016 Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 9. 3. 1999 a TPG 702 02, vydaná COPZ, schválená 1. 4. 1993)
TPG 702 01 9. 3. 1999 nahrazena TPG 702 01, schválena 11. 3. 2003 Plynovody a přípojky z polyetylenu
TPG 702 02 1. 4. 1993 nahrazena TPG 702 01, schválena 11. 3. 2003 Bezvýkopová rekonstrukce a výstavba plynovodù a pøípojek z polyetylenu
TPG 702 03 4. 5. 2005 1. 8. 2005 nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu (nahrazují TPG 702 03 schválená 15. 4. 1997)
TPG 702 03 15. 4. 1997 nahrazena TPG 702 03, schválena 4. 5. 2005 Opravy plynovodù a pøípojek z polyetylenu
TPG 702 04 16. 10. 2013 1. 1. 2014 nahrazena TPG 702 04, schválená 11. 12. 2019 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 13. 12. 2006)
z1 23. 7. 2015 1. 9. 2015 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 13. 12. 2006)
z2 21. 2. 2018 1. 4. 2018 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 13. 12. 2006)
TPG 702 04 21. 3. 2002 nahrazena TPG 702 04, schválena 13. 12. 2006 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyím provozním tlakem do 100 barů včetně
TPG 702 04 13. 12. 2006 1. 3. 2007 nahrazena TPG 702 04, schválena 16. 10. 2013 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyím provozním tlakem do 100 barů včetně
z1 22. 4. 2009 1. 1. 2010 nahrazena TPG 702 04, schválena 16. 10. 2013 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyím provozním tlakem do 100 barů včetně
TPG 702 05 14. 11. 2002 1. 4. 2003 nahrazena TPG 702 05, schválena 18. 11. 2015 Kotvení plynovodních potrubí ve svazích
TPG 702 06 20. 11. 2003 1. 2. 2004 bez náhrady Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
z1 13. 12. 2006 1. 1. 2007 Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
TPG 702 08 27. 9. 2006 1. 1. 2007 nahrazena TPG 702 08, schválena 3. 12. 2014 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně
TPG 702 08 3. 12. 2014 1. 2. 2015 nahrazena TPG 702 08, schválena 30. 9. 2020 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně (nahrazují TPG 702 08 schválená 27. 9. 2006)
TPG 702 09 9. 12. 2009 1. 3. 2010 nahrazena TPG 702 09, schválena 22. 2. 2017 Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
TPG 702 11 9. 9. 2008 1. 12. 2008 nahrazena TPG 702 11, schválena 18. 10. 2017 Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě
TPG 704 01 18. 12. 2008 1. 6. 2009 nahrazena TPG 704 01vč. Z1, schváléna 29. 5. 2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 704 01 25. 5. 1999 nahrazena TPG 704 01, schválena 18. 12. 2008 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 800 00 13. 12. 2000 1. 3. 2001 plně nahrazena ČSN EN 1749 "Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin" Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva (nahrazují TPG 800 00 schválená 16. 10. 1995)
TPG 800 00 16. 10. 1995 nahrazena TPG 800 00, schválena 13. 12. 2000 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
TPG 800 01 20. 9. 1996 nahrazena ČSN 73 4201 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě)
TPG 800 03 17. 10. 2007 1. 1. 2008 nahrazena TPG 800 03, schválena 25. 07. 2018 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu (nahrazují TPG 800 03 schválená 13. 4. 1999)
z1 21. 8. 2013 1. 10. 2013 nahrazena TPG 800 03, schválena 25. 07. 2018 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu (nahrazují TPG 800 03 schválená 13. 4. 1999)
TPG 800 03 13. 4. 1999 nahrazena TPG 800 03, schválena 17. 10. 2007 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
TPG 807 01 4. 5. 2005 1. 8. 2005 nahrazena TPG 807 01 schválena 22. 2. 2017 Vytápění závěsnými plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace a provoz
TPG 807 02 13. 4. 2004 1. 6. 2004 nahrazena TPG 807 01 schválena 22. 2. 2017 Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz
TPG 811 01 16. 10. 1995 nahrazena TPG 811 01, schválena 30. 4. 2008 Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
TPG 901 01 10. 2. 2000 1. 5. 2000 Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky (včetně změny z1 1. 7. 2004)
z2 13. 12. 2006 1. 1. 2007 Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky (včetně změny z1 1. 7. 2004)
z3 18. 11. 2008 1. 2. 2009 nahrazena TPG 901 01 platné konsolid. zn. 1. 7. 2022 Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky (včetně změny z1 1. 7. 2004)
TPG 905 01 6. 11. 2013 1. 1. 2014 nahrazena TPG 905 01, schválena 31. 10. 2018 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
z1 1. 10. 2014 1. 12. 2014 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
z2 23. 7. 2015 1. 9. 2015 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
z3 4. 10. 2016 1. 1. 2017 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
z4 18. 10. 2017 1. 1. 2018 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
TPG 905 01 19. 12. 2007 1. 3. 2008 nahrazena TPG 905 01, schválena 6. 1. 2013 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 905 01 13. 4. 1999 nahrazena TPG 905 01, schválena 19. 12. 2007 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 908 02 31. 3. 2010 1. 6. 2010 nahrazena TPG 908 02, schválena 18. 10. 2017 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW (nahrazují TPG 908 02 schválená 13. 12. 2000)
TPG 908 02 13. 12. 2000 nahrazena TPG 908 02, schválena 31. 3. 2010 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větím ne 100 kW
TPG 913 01 19. 12. 2007 1. 3. 2007 nahrazena TPG 913 01, schválena 16. 10. 2013 Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
TPG 913 01 26. 10. 1998 nahrazena TPG 913 01, schválena 19. 12. 2007 Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
TPG 918 01 30. 5. 2007 1. 8. 2007 nahrazena TPG 918 01, schválena 18. 11. 2015 Odorizace zemního plynu (nahrazují TPG 918 01 schválená 18. 9. 2001)
TPG 918 01 18. 11. 2015 1. 2. 2016 nahrazena TPG 918 01, schválena 14. 9. 2022 Odorizace zemního plynu (nahrazují TPG 918 01 schválená 1. 8. 2007)
TPG 918 01 18. 9. 2001 1. 12. 2001 nahrazena TPG 918 01, schválena 30. 5. 2007 Odorizace zemního plynu
TPG 918 02 18. 12. 2008 1. 3. 2009 nahrazena TPG 918 01, schválena 14. 9. 2022 Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení
TPG 920 21 13. 12. 2006 1. 3. 2007 nahrazena TPG 920 21, schválena 29. 1. 2014 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení Volba izolačních systémů
TPG 920 21 15. 4. 1997 nahrazena TPG 920 21, schválena 13. 12. 2006 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení Volba izolačních systémů
TPG 920 22 16. 10. 2013 1. 1. 2014 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany (nahrazují TPG 920 22 schválená 10. 10. 2012)
TPG 920 22 10. 10. 2012 1. 1. 2013 nahrazena TPG 920 22, schválena 16. 10. 2013 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
TPG 920 22 7. 9. 2000 nahrazena TPG 920 22, schválena 10. 10. 2012 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
TPG 920 23 30. 9. 2010 1. 12. 2010 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG 920 24 27. 9. 2006 1. 12. 2006 nahrazena TPG 920 24, schválena 29. 6. 2016 Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím
TPG 920 26 10. 12. 2012 1. 3. 2013 nahrazena TPG 920 26, schválena 18. 9. 2019 Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
TPG 921 01 11. 12. 2001 1. 4. 2002 nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu (nahrazují TPG 921 01 schválená 11. 1. 1994)
TPG 921 01 11. 1. 1994 nahrazena TPG 921 01, schválena 11. 12. 2001 Svařování plynovodù a přípojek z polyetylenu
TPG 921 02 11. 4. 2012 1. 7. 2012 Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu (nahrazují TPG 921 02 schválená 11. 2. 1999)
TPG 921 02 11. 2. 1999 nahrazena TPG 921 02, schválena 11. 4. 2012 Vizuální hodnocení svarových spojù plastů
TPG 921 21 11. 2. 1999 nahrazena TPG 921 21, sschválena 22. 4. 2009 Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo
TPG 921 23 20. 11. 2003 1. 2. 2004 zrušeno od 1. 8. 2018 bez náhrady Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů
TPG 922 01 27. 10. 1999 nahrazena TPG 922 01, schválena 9. 11. 2009 Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení
TPG 923 01-1 18. 11. 2008 1. 1. 2009 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 1: Všeobecně (nahrazují TPG 923 01-1 schválená 15. 12. 2005)
z1 29. 1. 2014 7. 3. 2014 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 1: Všeobecně (nahrazují TPG 923 01-1 schválená 15. 12. 2005)
TPG 923 01-1 15. 12. 2005 1. 2. 2006 nahrazena TPG 923 01-1, schválena 18. 11. 2008 Certifikace organizací Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení – Část 1: Všeobecně
TPG 923 01-2 18. 11. 2008 1. 1. 2009 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (nahrazují TPG 923 01-2 schválená 15. 12. 2005)
z1 19. 11. 2009 1. 1. 2010 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (nahrazují TPG 923 01-2 schválená 15. 12. 2005)
z2 27. 9. 2011 1. 1. 2012 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (nahrazují TPG 923 01-2 schválená 15. 12. 2005)
z3 29. 1. 2014 7. 3. 2014 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (nahrazují TPG 923 01-2 schválená 15. 12. 2005)
TPG 923 01-2 15. 12. 2005 1. 2. 2005 nahrazena TPG 923 01-2, schválena 18. 11. 2008 Certifikace organizací Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (plynovody a plynovodní přípojky)
TPG 925 01 22. 4. 2009 1. 7. 2009 nahrazena TPG 925 01, schválena 31. 10. 2018 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
TPG 927 01 17. 10. 2007 1. 1. 2008 nahrazena TPG 927 01, schválena 31. 10. 2018 Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení (nahrazují TPG 927 01 schválená 16. 10. 1995)
z1 27. 6. 2012 1. 9. 2012 nahrazena TPG 927 01, schválena 31. 10. 2018 Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení (nahrazují TPG 927 01 schválená 16. 10. 1995)
TPG 927 01 16. 10. 1995 nahrazena TPG 927 01, schválena 17. 10. 2007 Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení
TPG 927 02 9. 12. 2009 1. 3. 2010 nahrazena TPG 927 02, schválena 13.12.2017 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 02 schválená 3. 5. 2000)
z1 27. 6. 2012 1. 9. 2012 nahrazena TPG 927 02, schválena 13.12.2017 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 02 schválená 3. 5. 2000)
TPG 927 02 3. 5. 2000 nahrazena TPG 927 02, schválena 9. 12. 2009 Odborné kurzy Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
TPG 927 03 9. 12. 2009 1. 3. 2010 nahrazena TPG 927 03, schválena 13.12.2017 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 03 schválená 3. 5. 2000)
z1 27. 6. 2012 1. 9. 2012 nahrazena TPG 927 03, schválena 13.12.2017 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 03 schválená 3. 5. 2000)
TPG 927 03 3. 5. 2000 nahrazena TPG 927 03, schválena 9.12. 2009 Odborné kurzy Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
TPG 927 06 14. 11. 2002 nahrazena TPG 927 06, schválena 21. 1. 2004 Svařování plastů Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu
TPG 934 01 21. 11. 2007 1. 2. 2008 nahrazena TPG 934 01, schválena 4. 10. 2016 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz (nahrazují TPG 934 01 schválená 20. 9. 1996)
z1 11. 4. 2012 1. 7. 2012 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz (nahrazují TPG 934 01 schválená 20. 9. 1996)
TPG 934 01 20. 9. 1996 nahrazena TPG 934 01, schválena 21. 11. 2007 Plynoměry Umísťování, připojování a provoz
TPG 935 01 21. 11. 2007 1. 2. 2008 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub (nahrazují TPG 935 01 schválená 11. 2. 1999)
z1 18. 11. 2015 1. 2. 2016 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub (nahrazují TPG 935 01 schválená 11. 2. 1999)
TPG 935 01 11. 2. 1999 nahrazena TPG 935 01, schválena 21. 11. 2007 Trasové uzávěry plynovodù z ocelových trub
TPG 935 02 1. 4. 1996 nahrazena TPG 936 01, schválena 21. 8. 2013 Přechody přímé svařované pro plynovody DN 150 a DN 1000 do PN 40
TPG 935 03 1. 4. 1996 nahrazena 936 01, schválena 21. 8. 2013 Tvarovky T 90° svařované pro plynovody. Stavební rozměry a konstrukční požadavky
TPG 936 02 16. 12. 2010 1. 3. 2011 v souvislosti s vydáním Změny 2 TPG 702 04 (platnost od 1.4. 2018) zrušena TPG 936 02 Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla (nahrazují TPG 936 02 schválená 7. 9. 2000)
TPG 936 02 7. 9. 2000 nahrazena TPG 936 02, schválena 10. 12. 2010 Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla
TPG 941 01 16. 10. 1995 problematiku řeší ČSN 73 4201 Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů
TPG 942 01 19. 4. 1995 1. 9. 1995 zrušeno k 1. 1. 2015, problematiku řeší ČSN EN 751-1,2,3 Zkoušení těsnicích materiálů pro závitové spoje plynových zařízení
TPG 959 01 30. 4. 2008 1. 7. 2008 nahrazena TPG 959 01, schválena 13. 12. 2017 Zařízení pro filtraci plynu (nahrazují TPG 959 01 schválená 30. 1. 1998)
TPG 959 01 30. 1. 1998 nahrazena TPG 959 01, schválena 30. 4. 2008 Zařízení pro filtraci plynu
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10