Seznam neplatných technických doporučení (TDG)

TATO TECHNICKÁ DOPORUČENÍ JSOU NEPLATNÁ!
Číslo TDG Schváleno dne Platnost od Zrušeno Název TP
TDG 304 02 13. 12. 2006 1. 3. 2007 nahrazena TPG 304 02, schválena 15. 12. 2011 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
TDG 606 01 27. 10. 1999 nahrazena TDG 606 01, schválena 5. 2. 2002 Regulační soupravy do průtoku 200 m3.h-1
TDG 606 01 5. 2. 2002 nahrazena TPG 605 02, schválena 9. 9. 2008 Regulační soupravy do průtoku 200 m3.h-1
TDG 609 03 21. 9. 2004 nahrazena TPG 609 03 schválena 15. 12. 2011 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti
TDG 702 07 21. 9. 2004 1. 12. 2004 nahrazena TPG 702 07, schválena 26. 7. 2017 Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí
TDG 902 03 27. 9. 2006 1. 12. 2006 nahrazena TPG 902 03, schválena 22. 2. 2017 Plynná paliva. Chromatografické rozbory
TDG 902 04 27. 9. 2006 1. 12. 2006 nahrazena TPG 902 04, schválena 22. 2. 2017 Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot
TDG 903 01 27. 9. 2006 1. 12. 2006 nahrazena TPG 903 01, schválena 9. 3. 2016 Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek
TDG 919 01 16. 12. 1999 1. 4. 2000 nahrazena TPG 919 01, schválena 18. 9. 2019 Revizní kniha plynových spotřebičů
TDG 923 01-1 4. 6. 2003 1. 9. 2003 nahrazena TPG 923 01-1, schválena 15. 12. 2005 Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení - Část 1: Všeobecně
TDG 923 01-2 4. 6. 2003 1. 9. 2003 nahrazena TPG 923 01-2, schválena 15. 12. 2005 Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (plynovody a plynovodní přípojky)
TDG 982 01 18. 11. 2008 nahrazena TPG 982 01, schválena 21. 3. 2013 Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
TDG 982 02 18. 11. 2008 1. 2. 2009 nahrazena TPG 982 02, schválena 23. 7. 2015 Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG
TDG 982 03 18. 11. 2008 1. 2. 2009 nahrazena TPG 982 03, schválena 1. 10. 2014 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
TDG 983 01 16. 12. 2010 1. 3. 2011 nahrazena TDG 983 01, schválena 18. 9. 2019 Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření
TDG 983 02 3. 4. 2013 1. 6. 2013 nahrazena TPG 983 02, schválena 9. 3. 2016 Plynové hospodářství bioplynových stanic

Seznam neplatných technických doporučení (TD)

Číslo TD Schváleno dne Platnost od Zrušeno Název TP
TD 200 02 16. 10. 1995 zrušena bez náhrady Skladování a prodej tlakových nádob k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů
TD 304 02 10. 3. 1998 nahrazena TDG 304 02, schválena 13. 12. 2006 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
TD 700 01 9. 9. 1997 nahrazena TPG 700 01, schválena 15. 12. 2005 Použití měděných materiálù pro rozvod plynu
TD 800 02 20. 9. 1996 nahrazena TPG 800 02, schválena 11. 12. 2001 Umísťování a provoz spotřebičů spalujících zkapalněné uhlovodíkové plyny v prostorách pod úrovní terénu
TD 938 01 26. 10. 1998 1. 2. 1999 nahrazena TPG 938 01, schválena 22. 4. 2015 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10