Tiskové zprávy

S plynovými kotli se počítá. Evropská směrnice k emisím budov nevyřadila plyn pro vytápění ani po roce 2040

 • 15. 3. 2024
 • Praha
 • Tisková zpráva

V úterý odhlasovali europoslanci směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD), která má za cíl snižovat jejich emise a energetickou spotřebu. Vzápětí se ve veřejném prostoru objevila mylná informace, že tím EU zakázala využívání plynových kotlů po roce 2040. Není to pravda. Plynové kotle bude možné pro vytápění dál využívat, a to jak v nových, tak ve starších budovách.

Více informací zde.


S plynovými kotli se počítá i po roce 2029

 • 11. 3. 2024
 • Praha

Praha, 11. března 2024 – Český plynárenský svaz (ČPS) chce uvést na pravou míru nepřesné informace k údajnému zákazu plynových kotlů od roku 2029, které se v poslední době objevily v některých médiích. Není to pravda.

Více informací zde.


Plynaři radí: teď je správný čas na servis plynových spotřebičů

 • 29. 6. 2023
 • Praha
 • Tisková zpráva

Praha, 29. června 2023 – Český plynárenský svaz (ČPS) doporučuje odběratelům plynu, aby si už nyní zajistili termín pravidelného servisu svých kotlů a dalších odběrných plynových zařízení. Na podzim, kdy startuje topná sezóna, mají plynoservisy plno a čekací lhůty jsou dlouhé. Roční servis před zvýšenou zátěží v zimním období je to nejlepší, co mohou majitelé plynových zařízení udělat pro jejich bezchybný provoz. Předejdou tím i případným problémům, které se objevily v uplynulé topné sezóně v souvislosti s výskytem nečistot sulfidu měďného.

Více informací zde.


Generálním ředitelem Českého plynárenského svazu se stal Josef Kotrba

 • 28. 6. 2023
 • Praha
 • Tisková informace

Praha, 28. června 2023 – Český plynárenský svaz (ČPS), nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství, má nového generálního ředitele. Stal se jím Josef Kotrba, který v minulosti působil v konzultační společnosti Deloitte. Pro nového generálního ředitele a celý ČPS zůstává hlavní prioritou posilování postavení plynu jako nedílné součásti českého energetického mixu.

Více informací zde.


CNG a LNG dál zůstávají pilířem čisté mobility v Česku

 • 30. 3. 2023
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Zemní plyn v dopravě je stále zelenější, podíl biometanu dosáhl 36 %
 • LNG pro nákladní dopravu výrazně roste
 • V Česku se staví první vodíkové stanice

Praha 30. března 2023 – I přes dramatický nárůst nákupních cen zemního plynu v důsledku zastavení dodávek komodity z Ruska Češi na plynová auta vloni nezanevřeli. Celková spotřeba zemního plynu v tuzemské dopravě zůstala na úrovni předchozího roku v objemu 96 milionů m3. Více než třetinu prodejů tvořilo bioCNG, podíl obnovitelného biometanu tak dál roste. S výrazným nárůstem počtu plynových kamionů se meziročně zvýšila spotřeba LNG o téměř 40 %.

Více informací zde.


Bilance roku 2022 a výhled na rok 2023

 • 19. 12. 2022
 • Praha
 • Tiskové prohlášení

Více informací zde.


Plynárenství prochází složitým obdobím, ale jeho potenciál je do budoucna nenahraditelný

 • 17. 10. 2022
 • Praha
 • Tisková informace
 • Podzimní plynárenská konference potvrdila význam plynů pro energetiku v krátkodobém i dlouhodobém horizontu
 • Účastníci se shodli na nutnosti diverzifikace dodávek, investic do infrastruktury a podpoře rozvoje obnovitelných plynů

Praha 17. října 2022 – Současná energetická krize utlumuje zájem o plyn bez ohledu na skutečnost, že se bez tohoto paliva ani v budoucnu neobejdeme. V souvislosti se „zelenými“ evropskými cíli je zapotřebí více rozvíjet zejména potenciál obnovitelných plynů, jako je biometan nebo vodík. Pro přípravu na nadcházející topnou sezonu plynárenství udělalo maximum. To jsou hlavní závěry letošní Podzimní plynárenské konference, kterou ve dnech 3. a 4. října 2022 uspořádal již tradičně Český plynárenský svaz (ČPS).

Více informací zde.


Budoucnost zemního plynu představí největší oborová konference v České republice

 • 20. 9. 2022
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Odborníci z oblasti energetiky budou řešit hlavní výzvy pro současné plynárenství
 • Zájemci mohou sledovat konferenci on-line zdarma

Praha 20. září 2022 – Ruský zemní plyn je mrtev. Ať žije LNG, biometan, vodík a zemní plyn jiného původu. O využití plynů do budoucna budou diskutovat účastníci Podzimní plynárenské konference, tradičně organizované Českým plynárenským svazem. Uskuteční se ve dnech 3. a 4. října ON-LINE a po registraci zdarma pro stovky účastníků. Záštitu nad 28. ročníkem převzalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Generálním partnerem konference je společnost MND, dalšími partnery jsou NET4GAS, Pražská plynárenská Distribuce, GasNet a EG.D.

Více informací zde.


Lídři v oblasti plynové mobility představili nové technologie a plány na další rozvoj CNG, LNG a obnovitelných plynů v dopravě

 • 14. 9. 2022
 • Praha
 • Tisková informace
 • V ČR roste zájem o BioCNG, dopravci přecházejí na LNG, firmy jsou připraveny na nástup vodíku
 • Další rozvoj a přechod k obnovitelným plynům vyžaduje podporu státu a racionální spolupráci mezi veřejnou správou a komerčním sektorem

Praha 14. září 2022 – Osobní automobily na vodík, nákladní vozidla na LNG nebo autobusy na CNG. Tyto a další technologie byly k vidění na Dni plynové mobility. Na akci Českého plynárenského svazu (ČPS) vystavily své expozice energetické a technologické firmy, stejně jako významní hráči v oboru automotive. Společnosti zde rovněž představily své plány na další rozšiřování infrastruktury, investice do inovací, a především do rozvoje obnovitelných plynů v dopravě.

Více informací zde.


Zelené plyny v dopravě se stávají realitou, ukázal Den plynové mobility

 • 7. 9. 2022
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Význam plynů v dopravě v ČR roste, zvyšuje se zájem o biometan, trh se připravuje na vodík
 • Pro dosažení maximálního potenciálu plynové mobility je nezbytná podpora státu v duchu zachování technologické neutrality

Praha 7. září 2022 – Pouze se zapojením vodíku a biometanu splní Česká republika svoje závazky ke snižování emisí v dopravě. Nové technologie přilákaly na Den plynové mobility 2022 stovky zástupců energetických společností, odborných organizací i dodavatelů technologií. Akce Českého plynárenského svazu (ČPS) představila novinky z oblasti plynové mobility, plány jejího dalšího rozvoje a potenciál zejména obnovitelných plynů, jako jsou BioCNG, BioLNG a vodík.

Více informací zde.


Český plynárenský svaz dočasně povede Veronika Vohlídková

 • 31. 05. 2022
 • Praha
 • Tisková zpráva

Praha 31. května 2022 – Řízením Českého plynárenského svazu (ČPS) byla pověřena Veronika Vohlídková. Dosavadní ředitelka legislativně-strategického odboru ČPS nahradí ve funkci výkonné ředitelky Lenku Kovačovskou. ČPS povede do té doby, než bude skončeno výběrové řízení na tuto pozici.

Více informací zde.


Rekordní spotřeba a výrazný zájem: Plynová mobilita potvrdila význam pro ČR

 • 07. 02. 2022
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Zájem řidičů o ekologický BioCNG strmě stoupá
 • Jednoznačnou volbou s ohledem na splnění emisních požadavků se stává pohon na zemní plyn v sektoru těžké nákladní dopravy
 • V letošním roce budou v ČR zprovozněny první vodíkové plnicí stanice a očekávat můžeme i nabídku prvních osobních vozů poháněných vodíkem

Praha 7. února 2022 – Celková spotřeba zemního plynu v tuzemské dopravě vrostla za rok 2021 o 4,5 % na rekordních 97,112 milionu m3. Důvodem je jak stabilní a zavedené využívání stlačeného zemního plynu (CNG), tak výrazný nárůst spotřeby zkapalněného zemního plynu (LNG) v sektoru nákladní dopravy. Značný zájem u motoristů zaznamenal rovněž zemní plyn s příměsí biosložky, tzv. BioCNG. Jeho spotřeba stoupla meziročně o 1 197 % na 14,91 milionu m3.

Více informací zde.


Vyjádření Lenky Kovačovské k publikaci takzvané taxonomie Evropské komise týkající se systému podpory ekologických investic

 • 02. 02. 2022
 • Praha
 • Tiskové prohlášení

Více informací zde.


Návrh Evropské komise nezakazuje topení zemním plynem od roku 2040

 • 20. 12. 2021
 • Praha
 • Tiskové prohlášení

Praha 20. prosince 2021 – V uplynulých dnech se v některých médiích objevila informace, že Evropská komise navrhuje zákaz vytápění plynem od roku 2040. Český plynárenský svaz (ČPS) považuje za nutné tuto informaci zásadně rozporovat. Předložený legislativní návrh takovýto zákaz podle ČPS neobsahuje, členským státům dává pouze možnost takové rozhodnutí přijmout. Svaz dále upozorňuje, že jde zatím o návrh, který teprve musí projít připomínkami napříč státy EU, a v této souvislosti lze očekávat řadu změn. Informace o údajném zákazu je tedy ukvapená a značně zavádějící.

Více informací zde.


Plynárenský balíček přináší větší ochranu zákazníků i sektorová pravidla pro naplnění klimatických cílů EU

 • 15. 12. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Český plynárenský svaz vítá zveřejnění tzv. plynárenského balíčku Evropskou komisí
 • Balíček potvrzuje význam plynů a plynárenské infrastruktury v transformaci energetiky
 • Přináší mimo jiné nová pravidla pro zavádění vodíku, ochranu spotřebitele a omezení emisí metanu

Praha 15. prosince 2021 – Český plynárenský svaz vítá zveřejnění tzv. plynárenského balíčku Evropskou komisí. Návrh obsahuje opatření, jejichž cílem je prostřednictvím revize stávající evropské legislativy poskytnout regulační rámec pro plynárenství k naplnění jeho role na cestě k dekarbonizaci EU. Nová pravidla mají také za cíl posílit ochranu zákazníků nebo snížit emise metanu v sektoru energetiky.

Více informací zde.


Biometan je cestou ke splnění emisních cílů v dopravě. Chybí ale legislativa

 • 08. 12. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Český plynárenský svaz uzavřel memorandum o spolupráci s CZ Biom – Českým sdružením pro biomasu
 • Řidiči osobních vozů mají zájem o bioCNG, pro nákladní dopravu je připraveno bioLNG
 • Stát by měl urychleně vytvořit podmínky pro intenzivnější rozvoj využívání biometanu

Rozvoj výroby a využívání biometanu a dalších nízkouhlíkových plynů při dekarbonizaci české energetiky a podpora plynové mobility na bázi bioCNG a bioLNG. To jsou hlavní cíle podepsaného Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českým plynárenským svazem (ČPS) a CZ Biom – Českým sdružením pro biomasu.

Více informací zde.


Odběratelé zemního plynu a elektřiny obdrží daňovou výhodu snížené DPH automaticky ve svém vyúčtování

 • 27. 10. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Nikdo ze zákazníků nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů nebo fakturace, aby měl nárok na daňovou výhodu snížené DPH za energii za listopad a prosinec

Praha 27. října 2021 – Český plynárenský svaz doporučuje všem odběratelům zemního plynu, aby řádně uhradili zálohy za letošní listopad a prosinec. Při jejich pozdní úhradě by totiž zákazníci mohli přijít o daňovou výhodu snížené DPH plynoucí z rozhodnutí ministryně financí. Nikdo nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů či fakturace, daňovou úsporu získá každý automaticky při následujícím vyúčtování.

Více informací zde.


Plynárenství se připravuje na nízkoemisní budoucnost

 • 20. 10. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Zemní plyn se stane významným prvkem v dekarbonizaci české energetiky, zejména pak teplárenského sektoru
 • Nezbytné jsou investice do distribuční plynárenské sítě včetně testování nových technologií spojených s biometanem nebo vodíkem
 • Nízkoemisní nákladní doprava se do budoucna neobejde bez využití zkapalněného zemního plynu (LNG)

Praha 20. října 2021 – Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské infrastruktury, příprava na transformaci za využití nových plynů s ohledem na celoevropské „zelené“ plány, plynofikace sektoru teplárenství kvůli odklonu od využívání uhlím nebo aktivní pomoc české vládě při jednání s Evropskou komisí. To jsou zásadní teze, jež vyplynuly z 27. Podzimní plynárenské konference na téma „České plynárenství v kontextu vnitrostátního plánu pro oblast energetiky a klimatu“, která se konala 11. a 12. října 2021 v Praze. Generálním partnerem on-line konference se stala společnost GasNet, partnery pak Pražská plynárenská Distribuce a EG.D.

Více informací zde.


Jaké využití bude mít plyn v moderní nízkoemisní energetice? Odpoví největší plynárenská konference v České republice

 • 30. 09. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Odborníci z oblasti energetiky představí přínosy plynárenství pro budoucí energetický mix v ČR
 • Zájemci mohou sledovat on-line konferenci zdarma po zaregistrování

Praha 30. září 2021 – Podzimní plynárenská konference, organizovaná Českým plynárenským svazem (ČPS), se uskuteční ve dnech 11. a 12. října poprvé zcela on-line a výjimečně zdarma. Pro stovky tradičních účastníků i pro širokou veřejnost vystoupí několik desítek řečníků z řad představitelů státní správy, odborných institucí a vrcholového managementu energetických firem. Záštitu nad 27. ročníkem převzaly MPO, MŽP, ERÚ a HK ČR. Generálním partnerem konference je společnost GasNet, dalšími partnery jsou Pražská plynárenská Distribuce, a.s. a EG.D, a.s.

Více informací zde.


ČPS: Zájem o zemní plyn viditelně narůstá

 • 21. 09. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Každý třetí kotel podpořený kotlíkovými dotacemi byl na plyn
 • Na další podporu výměn neekologických zdrojů je připraveno 14 miliard Kč
 • Zvyšuje se i počet žádostí o zprovoznění nevyužívaných plynových přípojek

Praha 21. září 2021 – Český plynárenský svaz (ČPS) registruje výrazné zvýšení zájmu domácností o vytápění zemním plynem. Dokládá to průběžně rostoucí prodej plynových kotlů, stejně jako nárůst uzavřených smluv o zavedení zemního plynu a s tím související i množství opětovně zprovozněných tzv. mrtvých přípojek.

Více informací zde.


Biometan je dostupným řešením čisté mobility pro Českou republiku

 • 17. 09. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Potenciál biometanu je větší než spotřeba CNG a LNG v roce 2020.
 • Realita CNG a LNG překonala v roce 2020 očekávání plynařů i ministerstva.
 • Biometan z odpadů ušetří v dopravě až 90 % emisí.

Více informací zde.


Češi objevují výhody domácího plnění vozidel na CNG

 • 23. 06. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Vozidla na plyn je možné ,natankovat‘ doma jako elektromobil
 • Domácí plničky CNG jsou vhodné jak pro soukromé uživatele, tak pro menší firmy. Umožňují plnění až šesti vozidel najednou
 • CNG nabízí oproti běžným palivům ekologičtější a ekonomičtější provoz

Praha 23. června 2021 – Majitelé vozidel na CNG se nemusejí omezovat pouze sítí veřejných plnicích stanic. K dispozici jsou jim i takzvané domácí plničky. Ty umožňují plnit CNG přímo z pohodlí garáže. Vhodné jsou také pro menší firmy provozující jednotky vozidel na stlačený zemní plyn. V Česku je aktuálně v provozu již zhruba 150 domácích plniček.

Více informací zde.


Český plynárenský svaz zvolil nové vedení. Prioritou je ukotvení plynárenství v dekarbonizované energetice

 • 10. 06. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • V následujícím období chce ČPS prosadit jasné podmínky pro další rozvoj plynárenské infrastruktury
 • Intenzivnější podpora využívání zemního plynu by podle ČPS měla směřovat do oblastí vytápění nebo dopravy
 • Novým předsedou Rady ČPS se stal opět Martin Slabý

Praha 10. června 2021 – Prosazování zemního plynu jako primární náhrady za dosluhující uhlí, dekarbonizace a přechod na nízkoemisní energetiku například s využitím vodíku či jiných alternativních plynů v rámci ČR a Evropy. To jsou některé z priorit, jež stanovili na 14. sjezdu Českého plynárenského svazu (ČPS) jeho členové novému vedení. Předsedou Rady ČPS byl do roku 2024 zvolen opět Martin Slabý, místopředsedy jsou Lukáš Pokrupa, Radek Benčík, Tomáš Varcop, Lubor Veleba, Zdeněk Bauer a Thomas Merker.

Více informací zde.


Zájem o LNG v Česku roste, státní podpora obnovy vozidel však vázne

 • 26. 05. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • V ČR roste počet vozidel i plnicích stanic na LNG
 • K rychlejšímu rozvoji by pomohla investiční podpora na pořízení vozidel ze strany státu
 • LNG je v oblasti nákladní dopravy dnes jedinou smysluplnou alternativou k naftě

Praha 26. května 2021 – Mezi českými dopravci roste zájem o zkapalněný zemní plyn (LNG). Vyplývá to ze statistik Českého plynárenského svazu (ČPS), který v porovnání s prvním kvartálem minulého roku eviduje více než dvojnásobný nárůst, z tehdejších 21 na současných 52 vozidel. Ta mohou v České republice využít již tři veřejné plnicí stanice LNG. Poslední z nich byla otevřena minulý týden u Mladé Boleslavi. Podle ČPS motivují dopravce k přechodu na LNG zejména požadavky jejich zákazníků, kteří prosazují principy udržitelného podnikání (ESG). Na výraznější podporu státu se však stále čeká.

Více informací zde.


Češi dýchají nejčistší vzduch za poslední roky. Pomohl nárůst využívání plynu k vytápění i v dopravě

 • 26. 04. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • V roce 2020 nebyla v ČR vyhlášena jediná smogová situace
 • Pomohly kotlíkové dotace, jejich pokračování se ale může minout účinkem
 • Na výměnu stovek tisíc starých kotlů nemusí být dostatek času, peněz ani odborníků

Praha 26. dubna 2021 – V roce 2020 nebyla v ČR vůbec poprvé vyhlášena žádná smogová situace. Vyplývá to z dostupných statistik Českého hydrometeorologického ústavu za posledních sedm let. Ještě v roce 2019 jich přitom bylo vyhlášeno třináct. Počet smogových situací meziročně klesá od roku 2017 z tehdejších 58 až na nulu v roce 2020.

Více informací zde.


Zájem o plynovou mobilitu v ČR v roce 2020 překonal očekávání

 • 08. 02. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Zelený plyn v roce 2020 poprvé upoutal pozornost řidičů vozidel na CNG
 • Prodeje BioCNG se začínají promítat do celkových statistik prodejů
 • Roste zájem firem o nákladní vozy na zkapalněný zemní plyn
 • Na zemní plyn jezdí v ČR už téměř každý desátý autobus MHD

Praha 8. února 2021 – Snaha o ozeleňování dopravy vzbudila v loňském roce zájem prvních řidičů o zemní plyn s příměsí biosložky, tzv. BioCNG. V oblasti nákladní dopravy oslovila firmy úspornější alternativa k naftě v podobě zkapalněného zemního plynu (LNG). Zatímco spotřeba již zavedeného stlačeného zemního plynu (CNG) vyrovnala loňský rekordní výsledek, v případě LNG vzrostla o 57 % na 1,366 mil. m3. Hned v několika parametrech, včetně celkové spotřeby zemního plynu v dopravě, překonaly statistiky i predikce Národního akčního plánu čisté mobility (NAP ČM).

Více informací zde.


Plynaři chtějí pomoci k záchraně systémů centrálního zásobování teplem

 • 18. 01. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Nový web plynoveteplarny.cz poradí zástupcům obcí a manažerům tepláren s procesem přechodu na zemní plyn
 • Zájemci o finanční podporu z Modernizačního fondu musejí předložit projektový záměr nejpozději do 1. února 2021

Praha 18. ledna 2021 – Malé teplárny bojují o život a plynaři jim chtějí pomoci. Český plynárenský svaz (ČPS) proto připravil on-line informační centrum, které nabízí podporu při přechodu z vytápění uhlím na ekologický zemní plyn. Majitelé a provozovatelé tepláren naleznou na webu plynoveteplarny.cz návod, jak postupovat, aby splnili přísné emisní limity a vyplatilo se jim i po roce 2023 zajišťovat centrální zásobování obyvatelstva teplem.

Více informací zde.


Více zelených plynů. Plynaři se připravují na budoucnost

 • 06. 01. 2021
 • Praha
 • Tisková zpráva
 • Za podpory státu začíná v České republice výzkum možností akumulace energie do plynovodů
 • Přebytky čisté energie vyráběné z obnovitelných zdrojů (OZE) bude možné ukládat do plynárenské soustavy a znovu je využívat

Praha 6. ledna 2021 – Energetika budoucnosti počítá s minimálními emisemi škodlivin do ovzduší. Sází proto na výrazný podíl elektřiny vyráběné z čistých obnovitelných zdrojů. Odborníci nyní řeší, jak vyrobenou energii ukládat na dobu, kdy slunce nesvítí a vítr nefouká. Výzkum možností akumulace energie vyrobené přeměnou elektřiny na vodík či metan do plynárenské soustavy právě začíná. Výsledky společného projektu Českého plynárenského svazu (ČPS), EGÚ Brno a Vysokého učení technického v Brně, jenž podpořila Technologická agentura ČR téměř 5,5 mil. Kč, budou známy do konce roku 2022.

Více informací zde.


Bilance roku 2020 a výhled na rok 2021

 • 15. 12. 2020
 • Praha
 • Tiskové prohlášení

Praha, 15. prosince 2020 – Tiskové prohlášení Martina Slabého, předsedy Rady ČPS

Více informací zde.


ŠKODA AUTO a ČPS podpoří rozvoj LNG v nákladní silniční dopravě

 • 11. 11. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • Škoda Auto uzavřela memorandum o spolupráci s Českým plynárenským svazem
 • Aktivity komerčního sektoru by měl stát podpořit vytvořením podmínek pro rozvoj LNG v nákladní silniční dopravě v ČR

Praha 11. listopadu 2020 – Společnost ŠKODA AUTO jako první zareagovala na výzvu Českého plynárenského svazu (ČPS) k širšímu využívání vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nákladní silniční dopravě. Největší tuzemská automobilka bude aktivně motivovat a do využívání LNG zapojovat své subdodavatele. ČPS naproti tomu podpoří výstavbu nových LNG plnicích stanic nebo zajistí školení řidičů. Oba subjekty se spojí při představování LNG jako bezpečné, ekologické a ekonomické alternativy k naftě a benzínu. Společně budou také usilovat o zavedení státní podpory, zejména v oblasti pořízení a provozu nákladních vozidel na LNG.

Více informací zde.


Stát je připraven finančně podpořit přechod i provoz tepláren na zemní plyn

 • 10. 11. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • Menší teplárny musejí přejít na plyn do tří let, až tři roky přitom trvá realizace přechodu
 • První dotační výzvy budou vyhlášeny v prvním čtvrtletí 2021, připravené jsou desítky miliard korun

Praha, 10. listopadu 2020 – Odklon tuzemských tepláren od uhlí a jejich přechod na zemní plyn je zvládnutelný. Podmínkou úspěchu ale je nastavení dobré spolupráce mezi podnikateli z plynárenského a teplárenského sektoru a intenzivní investiční podpora z národních i evropských fondů. Shodli se na tom účastníci on-line konference nazvané Informační minimum pro přechod na zemní plyn, kterou uspořádal Český plynárenský svaz (ČPS).

Více informací zde.


ČPS: Snížení spotřební daně na naftu je nekoncepční a nebezpečný precedens

 • 5. 11. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • Bez alternativních ekologických paliv nemůže ČR splnit závazky ke snižování emisí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě
 • Zlevnění nafty zásadně poškodí majitele vozidel na ekologická paliva a provozovatele CNG plnicích stanic
 • Při snížení spotřební daně u nafty by měla adekvátně klesnout také sazba u zemního plynu

Praha, 5. listopadu 2020 – Český plynárenský svaz (ČPS) vyzývá k přehodnocení poslaneckého návrhu na snížení spotřební daně na naftu. Jeho schválení by vedlo ke znevýhodnění ekologických paliv a k zakonzervování současného stavu, kdy se emise škodlivin z dopravy nejvíce podílejí na znečišťování ovzduší. Právě k jejich snížení se Česká republika jako člen Evropské unie zavázala v řadě svých strategických dokumentů. ČPS zároveň upozorňuje, že snížením sazby na naftu bez toho, že by se současně snížila i spotřební daň na využívání plynu v dopravě, by stát de facto popřel svůj závazek zvýhodnit provoz automobilů na plyn.

Více informací zde.


Využití biometanu v plynárenství získává jasnější obrysy

 • 12. 10. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • Vše, co funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan bez nutnosti dalších úprav
 • Bez biometanu nelze splnit emisní cíle EU, ke kterým se ČR zavázala

Praha, 12. října 2020 – Do dvou let by měla být známá nejvhodnější metoda, jak vtláčet biometan do plynárenské sítě. Společný výzkumný projekt Českého plynárenského svazu (ČPS) a konsorcia firem SEVEn Energy a SIMONE Research Group podpořila částkou téměř deseti milionů korun Technologická agentura ČR. Zapojení biometanu mezi zdroje energetického mixu je pro Českou republiku nutností pro splnění národního cíle 14% podílu obnovitelné energie v sektoru dopravy. Do roku 2030 by tak mělo být do plynárenských sítí ročně dodáváno až 500 milionů m3 biometanu, tedy přibližně 6 % současné spotřeby zemního plynu. Z toho asi 40 % by mělo pocházet z odpadních surovin, jako jsou čistírenské kaly a nejrůznější bioodpady.

Více informací zde.


Oborové svazy vyzývají k podpoře plynové mobility

 • 02. 09. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • Zemní plyn je dnes nejvhodnějším řešením pro splnění ekologických cílů v dopravě
 • Pro rozvoj plynové mobility je vše připraveno, stát musí pouze zrealizovat plánované podpůrné aktivity

Praha 2. září 2020 – Český plynárenský svaz (ČPS) vyzval komerční a veřejný sektor k intenzivnějšímu využívání plynových vozidel. Firmám, městům a obcím, které se k rozvoji plynové mobility zavážou, nabízí své služby spojené například se školením řidičů nebo s prosazováním legislativních změn. Výzvu podpořil také Svaz měst a obcí ČR, Svaz dovozců automobilů nebo sdružení autodopravců Česmad Bohemia. Zemní plyn je podle nich dnes nejdostupnějším a často i jediným řešením, jak snížit emise škodlivin v dopravě a splnit klimatické cíle Evropské unie.

Tisková zpráva, tisková informace.


Musíme rozhodnout, kolik vodíku bude v našich plynovodech

 • 30. 07. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • Chybějí normy, podle kterých by se evropská plynárenská infrastruktura měla do budoucna využívat pro přepravu vodíku a obnovitelných plynů

Praha 30. července 2020 – Evropská komise počítá v dalším období s využitím vodíku pro dlouhodobou akumulaci elektrické energie. Stejně tak by měl tento plyn ve větší míře nahradit fosilní paliva v energeticky náročných oborech, jako je ocelářský nebo petrochemický průmysl, kde nelze spoléhat pouze na elektřinu. Český plynárenský svaz (ČPS) v této souvislosti upozorňuje na absenci normativních pravidel pro užití vodíku v plynárenské infrastruktuře a odpovídajících technicko-ekonomických plánů rozvoje plynárenských soustav. Podle posledních údajů totiž až dvě třetiny států EU, včetně České republiky, dnes neumožňují přepravu a distribuci vodíku s využitím současné plynárenské infrastruktury.

Více informací zde.


Miliardové investice do plynovodů mají budoucnost

 • 20. 07. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • Evropská plynárenská soustava nalezne uplatnění pro přepravu vodíku a jednotlivých obnovitelných plynů
 • V evropském energetickém mixu se nadále počítá se zastoupením zemního plynu
 • Zásadní je role zemního plynu v teplárenství v souvislosti s dekarbonizací

Praha 20. července 2020 – Investice do plynovodů se vyplatí, jejich smysluplnost potvrdila Evropská komise ve svých dvou nových strategiích. I po roce 2050 budou plynná paliva významnou součástí evropského energetického mixu s tím rozdílem, že v plynovodech by měl být zemní plyn zastoupen minimálně z 20 procent. Zbylých až 80 procent připadne na vodík a další obnovitelné plyny, jako je biometan, syntetický metan nebo bioplyn. Český plynárenský svaz (ČPS) proto očekává, že v následujících patnácti letech bude nutné investovat do modernizace plynovodů řádově desítky miliard korun, stejně jako vytvořit normy kvality pro nové směsi přepravovaných plynů.

Více informací zde.


Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jasnější obrysy

 • 01. 07. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • Český plynárenský svaz a Teplárenské sdružení ČR podepsaly memorandum o spolupráci na budoucí dekarbonizaci teplárenství
 • Modernizace tepláren spojená s přechodem na zemní plyn si vyžádá miliardové investice

Praha 1. července 2020 – Téměř žádná z devatenácti menších tepláren na uhlí nedokáže bez přechodu na čistší formy primární energie, jako je zemní plyn, splnit přísné emisní limity. Černý scénář spojený s růstem cen za teplo a větším znečištěním ovzduší ve městech dovedl k jednacímu stolu Teplárenské sdružení ČR a Český plynárenský svaz. S cílem předejít rozpadu soustav zásobování teplem a podpořit jejich modernizaci dnes podepsaly Memorandum o spolupráci na budoucí dekarbonizaci teplárenství. V České republice je zásobována teplem z tepláren více než třetina obyvatel.

Více informací zde.


ČR se připravuje na využívání zkapalněného zemního plynu. Dovoz do Evropy se meziročně zdvojnásobil

 • 17. 06. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Praha 17. června 2020 – V Evropě výrazně stoupá zájem o zkapalněný zemní plyn (LNG). Jeho dovoz se meziročně zdvojnásobil na téměř 86 megatun, což představuje 90 % z celkového světového nárůstu. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní plynárenské unie (IGU) za rok 2019. Na tento trend reagují i plány ČR, které počítají s podporou rozvoje využívání LNG především v dopravě. Podle aktuální podoby Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) by do roku 2030 mělo být v tuzemsku v provozu až 6 900 vozů a na tři desítky plnicích stanic.

Více informací zde.


Bez zemního plynu se do budoucna neobejdeme, zní z Evropské komise

 • 09. 06. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Praha 9. června 2020 – Zemní plyn sehraje v Evropské unii klíčovou roli při nahrazování uhlí a v přechodu k energetice plně využívající obnovitelné zdroje. Zároveň by měl nalézt větší uplatnění i v silniční dopravě, kde pomůže překlenout období při nahrazování nafty a benzínu elektřinou. Takto popsal budoucí využití zemního plynu výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans s tím, že pro jeho další rozvoj se počítá i s výraznějšími finančními dotacemi. Potvrdil tak předpoklady, na které od začátku jednání o budoucím evropském energetickém mixu upozorňuje Český plynárenský svaz (ČPS).

Více informací zde.


Češi dýchají čistší vzduch. Pomáhá přechod na vytápění plynem

 • 05. 03. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Praha 5. března 2020 – V aktuální topné sezoně dýcháme nejčistší vzduch za posledních 10 let. Vyplývá to ze statistik Českého hydrometeorologického ústavu o počtech smogových situací v ČR. Těch bylo vloni vyhlášeno pět, zatímco letos ani jedna. Důvodem lepší kvality ovzduší jsou především příznivé klimatické podmínky a nové technologie využívané pro vytápění domácností. Právě jejich emise společně s automobilovou dopravou a průmyslovou výrobou mají největší vliv na kvalitu ovzduší.

Více informací zde.


Zájem o auta na zemní plyn stále roste, zvýšil se i počet plnicích stanic

 • 10. 02. 2020
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Praha 10.  února 2020 – Spotřeba zemního plynu v dopravě se v ČR za rok 2019 meziročně zvýšila o více než 20 % na rekordních 91,3 milionu metrů krychlových. Aktuálně jezdí po českých silnicích přes 25 tisíc vozidel na stlačený zemní plyn (CNG), pro které je k dispozici již více než 200 plnicích stanic. V loňském roce se vůbec poprvé v běžném provozu objevily nákladní vozy na zkapalněný zemní plyn (LNG).

Více informací zde.


Budoucnost plynárenství je spojena s využitím vodíku, biometanu a obnovitelných zdrojů

 • 18. 11. 2019
 • Praha
 • Tiskové informace

Praha 18. listopadu 2019 – Inovovat plynárenskou infrastrukturu s cílem podpořit dekarbonizaci a rozvíjet využívání nových zdrojů, jako je vodík či biometan. To je zadání, jež vyplynulo z 26. Podzimní plynárenské konference na téma „Strategická role plynů“, která se konala 11. a 12. listopadu v Praze. K jeho splnění mají podle odborníků vést rozsáhlé investice v řádech desítek miliard korun. Český plynárenský svaz (ČPS) letos slaví sto let od svého založení a při této příležitosti také pokřtil výpravnou publikaci s názvem „Významné milníky stoleté historie Českého plynárenského svazu“.

Více informací zde.


Jaká bude role zemního plynu v nových strategiích?
Odpoví největší plynárenská konference v České republice

 • 16. 10. 2019
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • V Praze bude diskutovat přes 300 tuzemských i zahraničních odborníků z oblasti energetiky
 • Druhý den konference nabídne možnost výběru z několika paralelních programů
 • Zájemci o poslední volná místa se mohou registrovat do 26. 10. 2019

Praha 16. října 2019 – Podzimní plynárenská konference, tradičně organizovaná Českým plynárenským svazem (ČPS), se uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu v Praze. Před více než 300 účastníky vystoupí několik desítek řečníků z řad představitelů státní správy, evropských institucí a vrcholového managementu energetických firem. Záštitu nad 26. ročníkem tohoto prestižního setkání převzali: MPO, MŽP, ERÚ a HK ČR. Generálním sponzorem konference je společnost NET4GAS.

Více informací zde.


Čeští a slovenští plynaři spojili síly při obhajobě zemního plynu v Bruselu

 • 1. 10. 2019
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Český plynárenský svaz (ČPS) a Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) spojily síly a představily společné stanovisko k pozici zemního plynu v energetickém mixu na workshopu pro české a slovenské europoslance v Bruselu.

Více informací zde.


Používání CNG v dopravě v ČR prudce roste. LNG na svou šanci čeká

 • 8. 8. 2019
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • Počet automobilů na CNG se každoročně zvyšuje o více než 20 procent
 • Pro další rozvoj CNG a LNG je klíčová dlouhodobá podpora ze strany státu

Praha 8. srpna 2019 – Stlačený zemní plyn (CNG) se definitivně stal významnou ekologickou alternativou k běžně používaným fosilním palivům. Český plynárenský svaz (ČPS), zástupci státu a dopravců dnes představili plány na další rozvoj používání CNG v České republice a k podpoře zavádění zkapalněného zemního plynu (LNG) v segmentu nákladní dopravy. V této oblasti zatím většímu rozšíření brání nedostatek plnicích stanic a vyšší pořizovací náklady vozidel.

Více informací zde.


Český plynárenský svaz slaví 100 let od svého založení

 • 27. 6. 2019
 • Praha
 • Tiskové zprávy

V sobotu 29. června uplyne 100 let od založení Plynárenského sdružení československého (PVS), na jehož činnost v roce 1992 navázal dnešní Český plynárenský svaz (ČPS). Ten spojuje téměř 100 odborných sdružení a firem působících v plynárenství a okolo 250 individuálních členů.

Více informací zde.


Den otevřených dveří 20. června 2019

 • 19. 6. 2019
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Češi mají šanci nahlédnout do běžně nepřístupných energetických zařízení a provozů
Při příležitosti 100. výročí vzniku ČPS jsou v rámci jednoho dne zdarma představeny zajímavé lokace spojené s českým plynárenstvím.


Poslední šance na levný plynový kotel

 • 4. 4. 2019
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Plynárenské společnosti podpoří aktivity MŽP v návaznosti na třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací. Společným cílem je zajistit změnu vytápění pro 300 tisíc českých domácností, které stále používají ve svých domech nejstarší kotle na tuhá paliva.

Více informací zde.


Vyřízení dotací zajistí plynaři

 • 4. 4. 2019
 • Praha
 • Tiskové informace

Energetické společnosti se přidávají k výzvě Českého plynárenského svazu a apelují na včasnou výměnu starých neekologických kotlů, které budou již za tři roky zákonem zakázané. Doporučují využít poslední vlnu kotlíkových dotací a zákazníkům nabízejí zajištění celého administrativního procesu podání žádosti i technické realizace přechodu na ekologický zdroj vytápění.

Více informací zde.


Češi ušetří za zemní plyn díky teplému počasí

 • 31. 3. 2019
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Více informací zde.


Spotřeba CNG v ČR loni stoupla o více než 12 procent, aktuálně jezdí po českých silnicích téměř 23 tisíc vozidel na CNG.

 • 7. 2. 2019
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Více informací zde.


Důvody pro výměnu starých kotlů přibývají

 • 30. 1. 2019
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Důvody pro výměnu starých kotlů přibývají. Češi přecházejí na plyn, zájem o aktivaci tzv. mrtvých přípojek stoupá.

Více informací zde.


Odkládat výměnu starého kotle je hazard se zdravím

 • 19. 11. 2018
 • Praha
 • Tiskové zprávy
 • Staré kotle na tuhá paliva znečišťují ovzduší víc, než se předpokládalo
 • Třetí vlna kotlíkových dotací už nepodpoří žádné spalování uhlí
 • Moderní plynové kotle jsou v porovnání s ostatními zdroji tepla podstatně méně poruchové, navíc s minimálními nároky na údržbu

Podle ministerstva pro životní prostřední (MŽP) se množství předčasných úmrtí způsobených špatnou kvalitou ovzduší v ČR meziročně zvýšilo o více než 30 % na 5700 obyvatel ročně. Domácnosti vytápěné tuhými palivy jsou přitom podle nových analýz ještě významnějšími znečišťovateli, než se dříve předpokládalo. Český plynárenský svaz (ČPS) proto vyzývá k rychlé výměně neekologických kotlů. Doporučuje rovněž využívat moderní technologie pro kontrolu ovzduší, jako jsou mobilní aplikace či senzory.

Více informací zde.


ČPS zvolil nové vedení, prioritou je intenzivní podpora zemního plynu

 • 15. 11. 2018
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Dne 12. listopadu se konal v kongresovém centru innogy Česká republika a. s. 13. řádný Sjezd ČPS, na kterém byla zvolena nová Rada, jejíž předsedou se stal Ing. Martin Slabý. Současně byly představeny hlavní priority činnosti ČPS pro období 2018–2021.

Více informací zde.


Jsme připraveni na nástup nové éry energetiky?

 • 28. 10. 2018
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Největší plynárenská konference v České republice se uskuteční ve dnech 5. a 6. listopadu v Praze. Před více než 300 účastníky vystoupí přes 40 řečníků z řad představitelů státní zprávy, evropských institucí a vrcholového managementu energetických firem. Záštitu nad 25. ročníkem Podzimní plynárenské konference převzala společnost E.ON Česká republika.

Více informací zde.


Lenka Kovačovská bude výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu

 • 27. 9. 2018
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Praha, 11. září 2018 – Novou výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu (ČPS) se od 1. října 2018 stane Lenka Kovačovská. Bývalá náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku nahradí ve funkci Jana Rumla. V příštích letech se tak bude podílet na projednávání klíčových dokumentů pro budoucnost českého i evropského plynárenství. Mezi ty patří tzv. evropský plynárenský balíček, národní integrovaný klimaticko-energetický balíček nebo nový energetický zákon.

Více informací zde.


Zájem o plynové kondenzační kotle se zdvojnásobil

 • 8. 8. 2018
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Dosavadní průběh druhé vlny programu kotlíkových dotací jasně dokládá, že mezi obyvateli České republiky výrazně roste zájem o plynové kondenzační kotle. Vyplývá to z aktuální statistiky ministerstva životního prostředí (MŽP), která potvrzuje jarní průzkum realizovaný Českým plynárenským svazem (ČPS) mezi jednotlivými kraji.

Více informací zde.


Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší

 • 22. 5. 2018
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Pět ministerstev a čtyři představitelé plynárenských společností/sdružení dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025. Dokument, který vznikl na základě společných jednání vlády s Českým plynárenským svazem a Sdružením automobilového průmyslu, je uzavřen na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025.

Více informací zde.


Plynárníci chtějí zvyšovat stavy, šanci nabízejí i instalatérům

 • 15. 5. 2018
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Mezigenerační výměna a zájem do budoucna zvýšit počty mladých plynařů otevírají současným středoškolákům řadu nových příležitostí. Firmy, které staví, opravují a provozují plynovody v České republice aktuálně rozšiřují možnosti, jak získat kvalifikaci v tomto specifickém odvětví. Dosud to bylo možné jen studiem ve školách v Brně a Pardubicích, nyní se rekvalifikace nabízejí všem instalatérům. Český plynárenský svaz (ČPS) s nabídkou studijních stáží již oslovil studenty z více než dvou desítek technických středních škol po celé ČR.

Více informací zde.


O moderní plynové kotle se mezi lidmi strhl zájem

 • 11. 4. 2018
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Výrazný nárůst žádostí o plynové kondenzační kotle zaznamenávají jednotlivé krajské úřady v rámci druhé vlny programu kotlíkových dotací. Podle zjištění Českého plynárenského svazu (ČPS) jsou plynové kotle nejčastější volbou v Karlovarském (46 %), Moravskoslezském (41 %) a Jihomoravském (40 %) kraji. Výrazný zájem převyšující 25procentní hranici hlásí také například Zlínský, Pardubický a Královéhradecký kraj nebo Kraj Vysočina.

Více informací zde.


Každý může zkontrolovat kvalitu ovzduší ve svém okolí

 • 12. 3. 2018
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Není třeba čekat na příchod zástupce města či obce, abyste mohli odborně zkontrolovat, zda kouř z komínů ve vašem okolí nezamořuje vzduch, který dýcháte. K posuzování míry znečišťování slouží tzv. Ringelmannova stupnice, podle které se posuzuje tmavost kouře vypouštěného z komína. Je-li tmavší než druhý stupeň, je překračována povolená míra znečišťování a dochází k porušování povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší.

Více informací zde.
Press release in english is here.

Ringelmannova stupnice zde.


V ČR roste zájem o CNG

 • 29. 1. 2018
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) v ČR meziročně vzrostla o 13,9 %. Podle statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) se na tuzemském trhu v roce 2017 prodalo více než 67,6 mil. m3. Aktuálně jezdí po českých silnicích již téměř 20 000 vozidel na CNG. Největší podíl na spotřebě mají zejména autobusy městské hromadné dopravy. Kontinuálně se rozšiřuje i síť plnicích stanic, v provozu jich je nyní 172.

Více informací zde.
Press release in english is here.


V EU roste zájem o zemní plyn

 • 29. 11. 2017
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Spotřeba zemního plynu v EU roste již třetí rok v řadě. Potvrdila to analýza asociace Eurogas, která předpokládá zvýšení poptávky v roce 2017 o 5,9 % (odpovídá 488,9 mld. m3). Prakticky stejné výsledky očekává v ČR i Český plynárenský svaz (ČPS), který vyčíslil meziroční nárůst v období leden až říjen na 6 % (odpovídá 6,4 mld. m3). Nárůst spotřeby v rámci celé osmadvacítky ovlivňuje především zvýšený zájem o zemní plyn v oblasti výroby elektřiny a v dopravě. Hlavní důvody pro přechod na zemní plyn jsou nízké emise látek škodlivých lidskému zdraví a životnímu prostředí, stejně jako dostupnost a flexibilita využití.

Více informací zde.
Press release in english is here.


Při výměně kotle s využitím dotace je třeba dbát i na průběh realizace a vyúčtování

 • 18. 10. 2017
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Češi se i během druhé vlny kotlíkových dotací dopouštějí zbytečných chyb při podávání žádostí. Vyplývá to z jednání odborného diskuzního panelu, který dnes uspořádal Český plynárenský svaz (ČPS) se zástupci vybraných krajů a plynárenských společností. Odborníci rovněž upozornili na problémy a rizika při samotné realizaci výměny kotle a při jejím závěrečném vyúčtování. Jako jedny z nejčastějších chyb v rámci tří diskutovaných oblastí byly zmíněny chybějící povinné doklady u podaných žádostí, výběr nekompetentní realizační firmy a nedodržení povinné struktury rozpisu nákladů.

Více informací zde.
Press release in english is here.


Vyměnit kotel je možné ještě před podáním žádosti o kotlíkovou dotaci

 • 21. 8. 2017
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Většina krajů plánuje zintenzivnit podporu žadatelů ve druhé vlně kotlíkových dotací. Podle zjištění Českého plynárenského svazu (ČPS) dojde ke zpětnému proplacení peněz vynaložených například na pořízení nových plynových kondenzačních kotlů. Tyto náklady lze zpětně uznat ve všech krajích, a to dokonce již od data 15. 7. 2015. Zájemci o dotace tak mají reálnou možnost, že ještě letos v zimě budou topit s novým úsporným a ekologickým přístrojem.

Více informací zde.
Press release in english is here.


Zemní plyn je klíčem, jak se v ČR zbavit smogu

 • 9. 5. 2017
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Končící topná sezona přinesla České republice oproti minulému roku dvojnásobný počet smogových dnů. Celkem třiadvacetkrát platila na různých místech našeho území dokonce tzv. smogová regulace. Poprvé po 20 letech byla v lednu vyhlášena i v Praze. Odborníci se shodují, že ze 70 procent mohou za znečištěné ovzduší v dýchacích zónách obyvatelstva lokální topeniště. Na domácnosti proto nyní apelují stát, kraje i plynárenské společnosti. K výměně starých kotlů na tuhá paliva motivují statisícovými dotacemi, restrikcemi, ale i akční nabídkou na zajištění všeho potřebného k přechodu na zemní plyn.

Více informací zde.


Konec topné sezony nabízí nejvýhodnější podmínky pro výměnu plynových spotřebičů

 • 19. 4. 2017
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Český plynárenský svaz (ČPS) upozorňuje na ideální dobu pro výměnu plynových zařízení. Spotřebitelé mohou využít aktuálně výhodných nabídek dodavatelů zemního plynu a dosáhnout významných úspor pořizovacích i provozních nákladů. Výměnou starých spotřebičů za nové navíc zvýší bezpečnost svých domácností.

Více informací zde.


Vyšší spotřeba zemního plynu v letech 2015 a 2016 přispěla ke snížení emisí CO2

 • 10. 4. 2017
 • Barcelona
 • Tiskové zprávy

Spotřeba zemního plynu v EU 28 s v roce 2015 meziročně zvýšila o 4 % (tj. ve srovnání s rokem 2014), v roce 2016 pak dokonce o 7 % (ve srovnání s rokem 2015). Ukazují to statistická data zveřejněná asociací Eurogas. I díky tomu došlo v roce 2016 v odvětví výroby elektřiny ke snížení emisí CO2 o 4,5 %, a to především díky přechodu z uhlí na zemní plyn.

Více informací zde.
Press release in english is here.


Spotřeba CNG se meziročně zvýšila o 36 %

 • 26. 1. 2017
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) pro dopravu dosáhla v ČR v roce 2016 téměř 60 mil. m3. Meziroční nárůst tak přesáhl 36 procent. Jedním z tahounů růstu spotřeby CNG byla podpora MŽP pro pořízení CNG autobusů vypsaná v minulých letech ve třech krajích. Největším prodejcem CNG v ČR zůstává společnost Bonett Gas Investment (7,5 mil. m3), která podruhé v historii předstihla dlouholetého lídra prodejů innogy Energo (6,2 mil. m3).

Více informací zde.


ČR má 140 plnicích CNG stanic

 • 28. 12. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

V lednu 2014 bylo v ČR celkem 50 veřejných CNG stanic, dnes jich je již 140 a další se chystají zahájit provoz už v lednu. Za poslední 3 roky tedy v ČR přibylo 100 plnicích CNG stanic. V průměru je dnes v každém kraji kolem 10 stanic, nejvíce, celkem 22, jich má kraj Středočeský. Otevírají se na čerpacích stanicích Benzina, MOL, OMV, Shell, Texaco, Total, EuroOil, D oil, Caroil, KaprOil, Marho, Kontakt, Q100 aj. Zejména Benzina má CNG stojan v ČR už na 30 čerpacích stanicích a uvažuje až na 80. Napříč Evropou je asi 5 tisíc CNG stanic. Velkému zájmu o koupi ekologických CNG vozidel v ČR přispívají i pobídky a dotace. Pro příští rok Ministerstvo životního prostředí uvažuje, že by mohla být finanční podpora na nákup CNG vozidel nastavena pro všechny.

Více informací zde.


Čistá energie pro všechny Evropany

 • 2. 12. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Aktuální balíček "Clean Energy for All Europeans" ("Čistá energie pro všechny Evropany") zveřejněný Evropskou komisí jen několik týdnů poté, co vstoupila v platnost Pařížská dohoda, je důležitou součástí legislativního rámce nutného k dosažení EU – a globálních klimatických cílů v rámci Energetické Unie. Zemní plyn nabízí důležitá řešení k výzvám zmiňovaným v balíčku.

Více informací zde.


Počet CNG autobusů se za poslední 2 roky u nás zdvojnásobil

 • 22. 11. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Dnes dopoledne začal v Praze středoevropský veletrh Czechbus 2016, který probíhá ve dnech 22.–24. listopadu v Průmyslovém paláci v areálu Výstaviště Praha-Holešovice. Nikdy na tomto veletrhu v posledních letech nechyběly ani bezprašné autobusy na stlačený zemní plyn (CNG), kterých jezdí dnes už více než tisíc v asi 50 ti českých městech. Nejmodernější CNG autobusy produkují o 95 procent méně jedovatého oxidu uhelnatého a zhruba o třetinu méně nespálených uhlovodíků, které jsou zdraví velice škodlivé. Jsou také méně hlučné, a to až o 70 procent.

Více informací zde.


23. ročník Podzimní plynárenské konference

 • 11. 11. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Tradiční setkání českých plynárníků – Podzimní plynárenská konference – zavítalo tento týden na západ České republiky (ČR), do Mariánských Lázní. Místem konání již 23. ročníku nejvýznamnější tuzemské akce zaměřené na problematiku plynárenství pořádané Českým plynárenským svazem (ČPS) se ve dnech 7. a 8. listopadu 2016 stal Mramorový sál mariánskolázeňského Společenského domu Casino. Záštitu nad letošním ročníkem Podzimní konference převzala společnost innogy Česká republika a. s.

Více informací zde.


Na každé CNG auto mohou kraje a obce dostat podporu 50 tisíc Kč

 • 10. 11. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes vyhlásilo výzvu pro kraje a obce na nákup vozidel na alternativní pohon. Podpora pro osobní auta do 3,5 tuny na CNG činí 50 000 Kč, dalších 10 000 Kč lze získat na ekologickou likvidaci starého vozu. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi řízených organizací si rozdělí na vozy na CNG celkem 20 milionů korun. Příjem žádostí poběží do 31. 3. 2017. Plynárenské společnosti jsou připraveny nabídnout i individuální projekty pro jednotlivé radnice nebo instituce. V ČR je dnes motoristům k dispozici již 133 plnicích CNG stanic a jezdí u nás více než 15 tisíc CNG vozidel.

Více informací zde.


Přehledně vše na www.zemniplyn.cz

 • 19. 9. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Dnes odpoledne na 202. Žofínském fóru "Plyn – energie budoucnosti" prezentoval Český plynárenský svaz nový informační zdroj – portál www.zemniplyn.cz, který má být pomocníkem nejen těm, co uvažují o výměně kotle, využití dotací nebo pořízení nového ekologického vozidla, ale také zástupcům samosprávy, kteří chtějí mít čistou obec, ekologickou dopravu, efektivní a úsporné vytápění škol či sportovních areálů.

Více informací zde.


CNG se bude prezentovat na EkoAuto 2016

 • 16. 9. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Pilotní ročník v rámci Autoshow Praha zaznamená poprvé akci s názvem EkoAuto, zaměřenou na ekologicky a zároveň ekonomicky šetrné vozy. EkoAuto se uskuteční od 22. do 25. září na v Křižíkově pavilonu E na Výstavišti v Praze Holešovicích a první den, 22. září od 14 do 18 hodin, v rámci doprovodného programu může každý přijít se dozvědět veškeré podrobnosti k dotacím a ostatním výhodám vozidel na alternativní pohon. Laická veřejnost, odborníci i obchodníci, budou mít jedinečnou příležitost si poprvé a na jednom místě získat informace o všech alternativních pohonech vozidel, dotacích i výhodách, porovnat je na jednom místě a vychutnat si zejména širokou nabídku aut s pohony na stlačený (CNG).

Více informací zde.
Program konference zde.


Výzva na dotace pro automobily s alternativním pohonem bude vyhlášena pravděpodobně už v říjnu

 • 8. 9. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Výzvu na dotace na nákup automobilů s alternativním pohonem pro kraje a obce vyhlásí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pravděpodobně už letos v říjnu. Dotace 50 tisíc Kč by měla být vyhrazena pro vozy na stlačený zemní plyn (CNG), dalších 100 tisíc korun by mělo zamířit na plug-in hybrid, tedy hybridní auta, jejichž baterie mohou být dobity tím, že se připojí k elektrickému zdroji, a 150 tisíc Kč by měl být příspěvek na nákup čistého elektromobilu. V roce 2017 by se mohla stejná nebo podobná výzva týkat už i občanů. Podle MŽP mají kraje, města a obce stejný zájem o CNG vozy a elektromobily, 43 resp. 48 procent a nejmenší zájem jen 9 procent o vozidla hybridní.

Více informací zde.


CNG stanice ČR již v několika v mobilních aplikacích – 125 CNG stanic v ČR

 • 29. 8. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

CNG stanice v ČR v posledních měsících velmi rychle v ČR přibývají. Informace o celé této síti lze dnes získat i prostřednictvím mobilních telefonů. Existují již 4 aplikace zdarma, najdete je pod názvy ŠKODA CNG, 2 aplikace se jménem CNG stanice a již déle než 4 roky také v aplikaci CNGvitall. Standardně aplikace umí zobrazit seznam nejbližších stanic nebo je ukázat na mapě, poskytují informace o otevírací době stanic atd. Ve všech aplikacích je také možné si vyznačit své oblíbené stanice. Přesto se aplikace v některých možnostech odlišují.

Více informací zde.


Nejoblíbenější alternativní palivo pro dopravu je nyní zemní plyn

 • 22. 8. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Dnes jezdí na CNG v ČR již téměř 16 tisíc vozidel a stále přibývají. Sice 97 procent prodejů nových osobních vozidel u nás je stále na tradiční paliva, z alternativních vozidel se ale těch na palivo CNG prodává u nás dvakrát více než hybridních vozidel, téměř 20krát více než elektromobilů a už 70krát více než na plynné palivo LPG. Za prvních 7 měsíců roku 2016 se registrovalo u nás už 1895 jen nových osobních a dodávkových CNG vozidel, to činí přibližně 1 procento ze všech nově registrovaných. Tento počet nezahrnuje nové CNG autobusy, komunální vozy, ojetá CNG vozidla atd. Letos se navíc chystá MŽP vypsat dotace pro kraje a obce na nákup až 2000 dalších CNG vozidel, jejich počet by se tak měl letos opět výrazně navýšit.

Více informací zde.


V ČR se za půl roku otevřelo dalších 20 CNG stanic

 • 9. 6. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Na konci listopadu loňského roku dosáhl počet CNG stanic v České republice první stovky a za půl roku je otevřeno pro veřejnost už 20 dalších CNG stanic a další rychle přibývají. Pozvolný, již více než 3 měsíční růst ceny pohonných hmot, nahrává investorům a prodejcům stlačeného zemního plynu (CNG). CNG stanice každý pohodlně dohledá v nových aplikacích pro chytré telefony. Také nové modernější tankovací pistole naleznou řidiči v současnosti už na 2 plnících stanicích v ČR. Jednoduchý způsob manuálního tankování CNG si tak mezi prvními v Evropě vyzkoušeli již řidiči v Plzni a Českých Budějovicích.

Více informací zde.


Stát neplní svůj závazek nákupu ekologicky čistých vozidel

 • 7. 6. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Aktuálně běží nebo se připravuje řada programů, které jsou komplementární s vládou schváleným Národním akčním plánem čistá mobilita a mají jediný cíl: podpořit nákup vozidel na alternativní paliva. Česku navíc hrozí, že nesplní ekologické závazky v dopravě. Na podzim bude například vypsána výzva, v níž bude 150 milionů korun z Národního programu Životní prostředí, a která bude určena pro nákup ekologických vozidel pro kraje, obce a jejich organizace. Ale při prvním centrálním nákupu až 1500 osobních vozidel pro 12 ministerstev státní správy odhadem za cca 500 milionů korun nebyla letos v technických standardech zapracována zcela žádná povinnost pro nákup vozů na alternativní paliva a vozy mají být výhradně jen na benzin a naftu.

Více informací zde.


Detektory na únik CO výrazně snižují nebezpečí otravy

 • 30. 5. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Otrava oxidem uhelnatým (CO) je významným zdravotním problémem v mnoha vyspělých zemích světa a zaujímá první místo mezi otravami v Evropě. Za běžných okolností plynový spotřebič v domácnostech nepředstavuje žádné nebezpečí, neboť naprostá většina intoxikací není způsobena zemním plynem jako palivem, ale zanedbaným servisem spotřebičů nebo spalinových cest a nedodržováním servisních period podle návodu výrobce spotřebiče. Podle předpovědí meteorologů nás navíc čeká další tropické léto a při extrémních teplotách se může zanedbaný servis právě projevit. V horkém létě stoupá riziko až desetinásobně. Levným a jednoduchým řešením, které výrazně snižuje nebezpečí otravy, je zakoupení detektoru na únik CO.

Více informací zde.


Díky kotlíkovým dotacím by mohlo být instalováno až 3,5 tisíce nových plynových kotlů

 • 7. 4. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Podle Českého plynárenského svazu určitě kotlíkové dotace přispějí ke zlepšení ovzduší, neboť bylo zatím podáno už téměř 2200 žádostí o dotaci na kondenzační plynové kotle. Ceny plynu dlouhodobě klesají, přejít na plyn je tak dnes mimořádně výhodné.

Více informací zde.


Fosilní zákon by neměl být proti zemnímu plynu

 • 30. 3. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

V programovém prohlášení se vláda zavázala, že připraví návrh zákona o snižování závislosti České republiky na fosilních palivech, ale za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost ČR. Letos v březnu rozhodla, že Ministerstvo životního prostředí má nyní připravit návrh antifosilního zákona, podle kterého má Česko snižovat závislost na fosilních palivech s cílem snížit emise skleníkových plynů. Česká republika určitě musí problém s emisemi CO2 řešit. Podle názorů českého průmyslu ale mnoho nového antifosilní zákon nepřinese. Český plynárenský svaz se domnívá, že antifosilní zákon by měl pouze určovat maximální přípustné hodnoty emisí skleníkových plynů a snižovat energetickou náročnost, ale neměl by omezovat využití ekologického zemního plynu nebo ho dokonce řadit mezi vysoce emisní paliva jako jsou uhlí nebo ropa.

Více informací zde.


10 let od Dobrovolné dohody k NAP ČM
Podpora CNG a LNG v dopravě

 • 16. 3. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Dnes, 16. března 2016, je tomu již 10 let, co byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem ČR a vyslovila tak již v roce 2006 podporu využití zemního plynu v dopravě. Dohoda vyplynula z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. května 2005, kdy byl schválen "Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn". Po deseti letech má již Česká republika vlastní Národní akční plán čistá mobilita a řadu opatření na podporu CNG. Podporu CNG i LNG potvrdila i Evropská unie schválením směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva.

Více informací zde.


Prodeje aut na zemní plyn stoupají
Nárůst registrací nových CNG vozidel byl největší v historii – téměř 100 procent

 • 24. 2. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

V ČR jezdí 30krát více vozidel než před 10 lety. V roce 2014 bylo podle SDA registrováno v ČR 1.703 nových osobních a dodávkových CNG vozidel, v roce 2015 pak 3.242. To byl největší meziroční nárůst registrací prodejů nových CNG osobních a dodávkových vozidel v ČR v historii a činil téměř 100 procent. Celkově (včetně ojetých CNG vozů, nových CNG autobusů, nákladních vozů atd.) na českých silnicích v roce 2015 přibylo více než 4 tisíce CNG vozidel, aktuálně jich jezdí u nás již 13 tisíc. Tomu odpovídal i meziroční nárůst prodeje paliva CNG, který dosahoval za rok 2015 u některých prodejců i více než 130–140 procent.

Více informací zde.


Plynárenské společnosti postavily v ČR již 50 CNG stanic
Celkem je v ČR 111 veřejných CNG stanic

 • 24. 2. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

V ČR se dá dnes natankovat CNG u 111 veřejných CNG stanic. Asi 45 procent z nich, celkem 50 CNG stanic, postavily plynárenské společnosti. Dalších 35 stanic postavili také dva členi Českého plynárenského svazu, Bonett Gas Investment a Vítkovice Machinery Group. 40 CNG stojanů (ze 111) je dnes umístěno na běžných čerpacích stanicích. Do konce letošního roku by mělo být v ČR nejméně 150–160 stanic, do roku 2020 pak celkem 200–300 CNG stanic. Tyto informace zazněly dnes na největší CNG a LNG akci roku v ČR, konferenci Českého plynárenského svazu, Perspektivy a užití zemního plynu v dopravě.

Více informací zde.


Na konferenci CNG a LNG vystoupí Matthias Maedge

 • 23. 2. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Tuto středu, 24. února, přijede do České republiky a vystoupí na konferenci Perspektivy rozvoje a využití CNG a LNG v dopravě Matthias Maedge, letos nově zvolený generální sekretář NGVA Europe. Asociace NGVA Europe má v současnosti 150 členů ze 40 zemí světa a jejím hlavním cílem je podpora využití zemního plynu a biomethanu jako pohonné hmoty v dopravě po celé Evropě. Mezi dalšími vystoupí na CNG/LNG konferenci náměstek ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický, Jaroslav Kepka z Ministerstva životního prostředí nebo Jan Bezděkovský z odboru strategie ministerstva dopravy. Konference je pořádána pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Více informací zde.


Spotřeba CNG se meziročně zvýšila téměř o 50 procent

 • 26. 1. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) pro dopravu byla v ČR roce 2015 rekordních 43,59 mil. m3. Meziroční nárůst tak činil 45,7 procent, o dalších 10 procent více než v předešlém roce. Jedním z tahounů růstu spotřeby CNG byla podpora MŽP na pořízení CNG autobusů ve třech krajích. Největším prodejcem CNG v ČR se stala společnost Bonett Gas Investment (6,4 mil. m3), která poprvé v historii předstihla tradičně největšího prodejce RWE Energo (5,1 mil. m3). Roční výtoč šesti společností s největším počtem CNG stanic činila téměř polovinu prodeje CNG v ČR, téměř 20,8 mil. m3 CNG. Za posledních 10 let se spotřeba CNG v ČR zvýšila více než 12 krát (3,584 mil. m3 v roce 2006).

Více informací zde.


Plynárenské firmy již pomáhají s kotlíkovými dotacemi

 • 19. 1. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Ve většině krajů ČR tento a příští týden startuje podávání žádostí o kotlíkové dotace. Dotace je určena na výměnu starých kotlů na tuhá paliva pro fyzické osoby a rodinné domy. Plynárenské společnosti zřídily pro žadatele speciální webové stránky a telefonní linky a pomáhají žadatelům s kompletním administrativním vyřízením žádosti i s realizací výměny kotle tak, aby žadatelé mohli topit plynem již koncem letošního roku. V případě potřeby některé plynárenské společnosti pomáhají i s financováním. Ve všech krajích, kde již bylo podávání žádostí zahájeno, je o dotace na plynové kotle již nyní velký zájem.

Více informací zde.


Matthias Maedge novým generálním sekretářem NGVA Europe

 • 19. 1. 2016
 • Praha
 • Tiskové zprávy

Představenstvo NGVA Europe jmenovalo s účinností od 1. ledna 2016 Matthiase Maedge novým generálním sekretářem evropské asociace NGVA Europe, jejímž hlavním cílem je podpora využití zemního plynu a biometanu coby pohonné hmoty v dopravě v Evropě. Matthias Maedge (36 let) předtím v NGVA Europe zastával pozici náměstka generálního sekretáře, do jehož působnosti spadala především podpora cílů asociace u příslušných orgánů EU. Matthiase Maedge vystoupí 24. února na již 9. ročníku mezinárodní, každoročně největší konference ČR o zemním plynu v dopravě Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě v Praze (pořádá Český plynárenský svaz).

Více informací zde.


Podíl nových registrací CNG autobusů v ČR vzrostl z 10 na nejméně 26 procent

 • 14. 1. 2016
 • Praha
 • Tisková zpráva

Nejméně 26 procent ze všech nově registrovaných autobusů v ČR bylo v roce 2015 s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Podíl registrovaných nových bezprašných CNG autobusů vzrostl tak meziročně z 10 na nejméně 26 procent. Jen v městské a příměstské hromadné dopravě přibylo nejméně 355 CNG autobusů, celkově jich v hromadné dopravě jezdí nejméně 880.

Více informací zde.


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10