Oslavy 100 let ČPS

Dny otevřených dveří

 • 20. června 2019 (celorepublikově)

Úvod

Při příležitosti 100. výročí vzniku ČPS bychom chtěli veřejnosti představit zajímavé lokace a zařízení spojené s českým plynárenstvím. Nabízíme proto jedinečnou příležitost seznámit se s technologiemi, ke kterým se veřejnost běžně nedostane, ale jejich fungování přitom bezprostředně ovlivňuje každodenní život obyvatel ČR.Pro veřejnost, studenty a školy

Kromě obecné popularizace českého plynárenství mezi širokou veřejností chceme také intenzivně oslovit studenty zejména z řad základních škol.

Studentům bychom rádi představili celé odvětví jako atraktivní oblast pro budoucí profesní uplatnění, kde mohou pracovat se zajímavými technologiemi a podílet se na fungování jedné ze základních infrastruktur moderního života.

Jednotliví partneři oslav se v rámci Dnů otevřených dveří ve svých lokacích mohou prezentovat jako perspektivní zaměstnavatelé s konkrétními nabídkami ukázkami práce.


Pro více informací kontaktujte:

jana.pleskacova@cgoa.cz, +420 241 049 705

Plynové lampy Pražská plynárenská

Zábavně-vzdělávací akce, Praha

PARTNER

Pražská plynárenská, a.s.

Cílová skupina:
žáci ZŠ (akci pořádáme pro vybrané třídy – 7. a 8. ročníky)
Vzdělávací obor:
fyzika, chemie, přírodopis, historie
Časové rozpětí akce:
9:00–13:00 hod.
Délka okruhu prohlídky:
120 min.

ADRESA

U Plynárny 500/44, Praha 4 – Michle

U příležitosti 100. výročí vzniku Českého plynárenského svazu Vás zveme na Den otevřených dveří v Pražské plynárenské a.s.

Máme pro Vás připraven zajímavý program, v němž budou žáci zábavnou formou seznámeni s plynárenským oborem. Dozví se, kde se plyn bere a jak se dostává ke spotřebitelům. Dozví se o možnostech jeho využití. Seznámíme je s možnostmi studia plynárenského oboru a to učebních oborů, přes střední školy až po vysoké školy. Program je situován do jedinečného prostoru Pražské plynárenské a pořádán formou trasové hry. Na Vaše žáky čekají drobné dárečky a na závěr slosování o zajímavé ceny.

PROGRAM

 • Představení plynárenského oboru
 • Plynárenská pohotovost
 • Plnění auta CNG
 • Prezentace vítězných studentských projektů ENERSOL 2019
 • Plynárenské muzeum

O LOKACI

Areál Pražské plynárenské byl postaven ve 20. letech dvacátého století a zrekonstruován na přelomu milénia. Současnou a původní podobu areálu můžete porovnat díky zrekonstruovanému modelu michelské plynárny z roku 1937 v měřítku 1:100, který je k vidění v Plynárenském muzeu.

Podzemní zásobník innogy

Podzemní zásobník, Třanovice

PARTNER

innogy

Dopoledne:
Zaměřeno primárně na školy (ZŠ, SŠ, VŠ, učiliště, gymnázia)
Odpoledne:
Zaměřeno na širokou veřejnost

ADRESA

Třanovice 274

REGISTRACE – VYBERTE ZAČÁTEK EXKURZE:

Dopolene
Odpoledne

PROGRAM

 • Exkurze do zásobníku s odborným výkladem
 • Prezentace techniky a postupů báňské záchranné služby
  • Po celou dobu akce občerstvení pro návštěvníky, projekce filmu o výstavbě PZP

O LOKACI

Podzemní zásobník plynu (PZP) Třanovice se nachází na severní Moravě. Jeho výstavba začala v roce 1994 a v provozu je od roku 2000. Je vybudován v prostorách bývalého ložiska plynu a aktuálně zde může být uskladněno více než půl miliardy metrů krychlových tohoto ekologického zdroje energie.

Nejrozsáhlejší stavbou je kompresorová hala pro dva výkonné turbokompresory o hmotnosti 40 tun dopravené ze Spojených států amerických. Ty zvyšují flexibilitu zásobníku a umožňují dodávat zemní plyn z PZP Třanovice zpět přímo do přepravní plynárenské soustavy.

Vlastní areál zásobníku se rozkládá na ploše 2 ha a je tvořen následujícími celky: provozní budova, víceúčelový objekt, skladové hospodářství, filtrace plynu, kompresorová hala, sušení a ohřev plynu, předávací a regulační stanice, kotelna, potrubní rozvody, vodohospodářský objekt, skladové hospodářství a objekt náhradního zdroje.

Teplárna E.ON

Teplárna, Mydlovary

PARTNER

E.ON

Časové rozpětí:
10:00 a 12:00 hod.
Cílová skupina:
osoby nad 15 let
Délka:
60 min.

ADRESA

Mydlovary 40, Jihočeský kraj

REGISTRACE:

10:00

Zveme zájemce na exkurzi v Teplárně Mydlovary, která se uskuteční 20. června, a kterou pořádáme u příležitosti 100. výročí Českého plynárenského svazu.

PROGRAM

 • V areálu teplárny si budete moci prohlédnout celkový provoz včetně velkého kotle na biomasu,
 • kogenerační jednotky na zemní plyn,
 • záložního plynového kotle a bateriového úložiště.

O LOKACI

Teplárna Mydlovary II je biomasovým zdrojem tepla a elektrické energie. Byla postavena roku 2012 jako doplňující zdroj tepla pro město Zliv. Díky spalování biomasy došlo k poklesu emisí CO2 o 70 %, diverzifikovala se palivová základna a zvýšila spolehlivost dodávek tepla. Teplárna Mydlovary II pokrývá celých 80 % dodávky tepla, zbytek je zajišťován spalováním zemního plynu v části Teplárna Mydlovary I. Teplárny v Mydlovarech zároveň zajišťují provoz 13 domovních kotelen v bytových domech v Loučovicích.

DŮLEŽITÉ

Trasa je nevhodná pro děti a tělesně postižené, prohlídky se mohou účastnit pouze zájemci nad 15 let, přičemž všichni musí mít ochranné přilby (ty dodáme na místě my) a respektovat pokyny průvodce. Doporučujeme také zvolit vhodný oděv a boty.

Hraniční předávací stanice ÚJV ŘEŽ

Vodíkové technologie ÚJV ŘEŽ

PARTNER

ÚJV Řež

Začátek exkurze:
12:50, 13:50, 14:50, 15:50
Kapacita prohlídky:
4 skupiny / 15 osob

ADRESA

Hlavní 130, 250 68 Husinec

REGISTRACE:

12:50, 13:50, 14:50, 15:50

VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE ÚJV ŘEŽ

Prohlídka H2 technologií s kvalifikovaným výkladem předních českých specialistů v tomto oboru.

PROGRAM

 • Představení Skupiny ÚJV Řež v Konferenčním centru
 • Trihybus – projížďka po areálu ÚJV Řež s výkladem
  • Uvítání a trocha teorie na úvod
  • Projížďka areálem prvním českým vodíkovým autobusem Trihybus
  • Ukázky řešení v oblasti vodíkových technologií:
   • Elektromobilita a vodík – projekt HyVan (užitkové vozidlo se zařízením na zvýšení dojezdu na bázi palivových článků s využitím vodíku)
   • Systém ukládání přebytků energie z fotovoltaických panelů do vodíku – simulace energeticky soběstačné domácnosti
   • Pilotní projekt Power-to-gas (PtG)
   • „Vodíkový Kufřík“ POWER- BOX 180W – prototyp přenosného bezemisního zdroje napájení

  Program pro jednu skupinu je připraven v délce cca 50 minut.

  O LOKACI

  Vodíkové projekty jsou součástí výzkumu a vývoje Skupiny ÚJV a jsou instalovány v areálu ÚJV Řež v obci Husinec–Řež u Prahy. Ten byl založen už v roce 1955 jako první pracoviště jaderného výzkumu u nás. Společnosti Skupiny ÚJV se zaměřují na služby pro energetiku a průmysl, likvidaci radioaktivních odpadů, materiálové inženýrství nebo výrobu radiofarmak. Současná zdejší infrastruktura stále zahrnuje i řadu pracovišť s unikátními technologiemi, včetně dvou výzkumných jaderných reaktorů. Den otevřených dveří pro jaderné technologie pro veřejnost probíhá každoročně v listopadu v rámci Týdne vědy a techniky. Aktuální informace najdete na stránkách www.ujv.cz.

  DŮLEŽITÉ

  Vzhledem k povinným vstupním formalitám v areálu doporučujeme být na místě alespoň v malém předstihu. Registrace na konkrétní časy exkurzí předem je nutná.

Podzemní zásobník MND

Podzemní zásobník, Uhřice

PARTNER

MND

Dopoledne:
Zaměřeno na širokou veřejnost
(3x prohlídka v 8:00, 9:00 a 10:00)
Odpoledne:
Zaměřeno na širokou veřejnost
(3x prohlídka v 13:00, 14:00 a 15:00)

ADRESA

Podzemní zásobník Uhřice

REGISTRACE – VYBERTE ZAČÁTEK EXKURZE:

Dopoledne: 08:00, 09:00, 10:00
Odpoledne: 13:00, 14:00, 15:00

PROGRAM

 • Exkurze do zásobníku s průvodcem a odborným výkladem
  • Prohlídka plynárenské technologie

O LOKACI

Podzemní zásobník Uhřice leží na jihu Moravy zhruba mezi Brnem a Kyjovem. Do provozu byl uveden v roce 2001, v letech 2011 a 2012 proběhlo jeho rozšíření o skladovací strukturu Uhřice JIH. Tím došlo k navýšení skladovací kapacity až na 280 mil. m3 a denní odběrový výkon dosáhl 10,1 mil. m3.

Nadzemní část zásobníku je umístěna mezi vinohrady v místě, kde dříve společnost MND těžila plyn a ropu. Samotný zemní plyn je uskladněn v hloubce až dva kilometry pod zemí přímo v horninové struktuře. Ta je složena převážně z pórovitého pískovce, který právě svou specifickou strukturou umožňuje vtlačení a uskladnění plynu.

Kogenerační jednotka ČEZ ENERGO Tedom

Kogenerační jednotka, Vrchlabí

PARTNER

Tedom

Cílová skupina:
střední školy (spíše technického zaměření), veřejnost
Vzdělávací obor:
fyzika, chemie, přírodopis, historie
Časové rozpětí akce:
9:00–13:00 hod. (začátek prohlídek vždy v celou hodinu)
Délka okruhu prohlídky:
cca 30 min. (s dotazy cca 1 hod.)
Kapacita prohlídky:
1 třída

ADRESA

Žižkova ulice 1637, 543 01 Vrchlabí

REGISTRACE – VYBERTE ZAČÁTEK EXKURZE:

09:00, 10:00, 11:00, 12:00

PROGRAM

U příležitosti 100. výročí Českého plynárenského svazu Vás zveme na Den otevřených dveří do kogenerační jednotky ve Vrchlabí.

Máme pro Vás připravenou komentovanou prohlídku, která studenty seznámí s tím, jak kogenerační jednotka funguje.

 • Seznámení s výrobnou tepelné a elektrické energie
 • Princip kombinované výroby tepla a elektrické energie
 • Exkurze do výrobny s odborným výkladem
  • Prohlídka kogenerační jednotky a souvisejících technologických zařízení
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací