Gremium certifikace

Požadavky pro certifikaci organizací

Požadavky na personální a technické vybavení pro certifikaci procesů

Poznámka: ve spodní části tabulky jsou ke stažení poznámky a vysvětlivky k jednotlivým tabulkám požadavků a základní odpovědnosti a pravomoci odpovědných pracovníků.

  Ocelové plynovody a přípojky (Platnost od: 1. 8. 2021)
G – S1 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN ≤ 80, přetlak ≤ 5 bar
G – S2 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak ≤ 5 bar
G – S3 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN ≤ 200, přetlak ≤ 40 bar
G – S4 Činnosti na ocelovém plynovodu, DN bez omezení, přetlak ≤ 40 bar
G – S5 Činnosti na ocelovém plynovodu, DN bez omezení, přetlak bez omezení
  PE plynovody a přípojky (Platnost od: 1. 8. 2021)
G – P1 Činnosti na PE přípojkách, dn ≤ 63, přetlak bez omezení
G – P2 Činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn ≤ 63, přetlak bez omezení
G – P3 Činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn bez omezení, přetlak bez omezení
  Regulacni stanice (Platnost od: 1. 8. 2021)
G – R1 Opravy a údržba regulačních stanic plynu (bez svářečských prací)
G – R2 Výroba, montáž, rekonstrukce, opravy, údržba a uvádění nových regulačních stanic plynu do provozu
  Bezvýkopové kladení, opravy a rekonstrukce (Platnost od: 1. 8. 2021)
G – N1 Bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu do předem zatažené chráničky, o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G – N2 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu a následnou nebo bez následné výplně meziprostoru, o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G – N3 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí, v průřezu zmenšeném zformováním do profilu speciálním zařízením při výrobě; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G – N4 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení tenkostěnného PE potrubí, v průřezu zmenšeném mechanickým zformováním do profilu speciálním zařízením a následně přepáskovaným; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G – N5 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí, v průřezu zmenšeném mechanickým stlačením speciálním zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G – N6 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE nebo ocelového potrubí, při níž je původní potrubí roztaženo nebo zničeno připojeným vtahovacím zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G – N7 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE nebo ocelového potrubí, při níž je původní potrubí odstraněno připojeným razícím zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
  Ostatní (speciální) technologie (Platnost od: 1. 8. 2021)
G – O1 Speciální technologie navrtávání ocelového potrubí a uzavírání průtoku plynu prováděné technologií hrdla na plynovodech pod přetlakem bez omezení světlosti
G – O2 Speciální technologie navrtávání ocelového potrubí a uzavírání průtoku plynu prováděné technologií hrdla a celoobkružující tvarovky na plynovodech pod přetlakem bez omezení světlosti
G – O3 Provoz a údržba zařízení protikorozní ochrany
G – O4 Výstavba a oprava zařízení protikorozní ochrany
G – O5 Speciální technologie navrtávání a uzavírání průtoku plynu na ocelových a PE plynovodech do 5 bar uzavíraného přetlaku prováděné bez svařování

Poznámky a vysvětlivky k jednotlivým tabulkám požadavků

  S1–S5 N1–N7 P1–P3 R1–R2 O1–O2 O3–O4 O5
zkratky stáhnout stáhnout stáhnout stáhnout stáhnout stáhnout stáhnout
poznámky stáhnout stáhnout stáhnout stáhnout stáhnout stáhnout stáhnout

Odpovědnosti a pravomoci pracovníků odpovědných za jednotlivé činnosti organizace podle certifikačního programu

  S1–S5 N1–N7 P1–P3 O1–O2 O3–O4 O5-O6 R1–R2
Odpovědná osoba x x x x x x x
Odborný dohled x x x x   x x
Vedoucí stavby x x x x      
Vedoucí mont. pracovník x x x x x x x
Technolog mont. prací x x x x x x x
Dozor nad svařováním x x x x     x
Metrolog x x x x x x x