Katalog OPV

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
21. 2. 2020 –
21. 2. 2020
Budování plynovodů místních sítí na distribuční soustavě Plzeň Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
24. 2. 2020 –
28. 2. 2020
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
24. 2. 2020 –
28. 2. 2020
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
25. 2. 2020 –
25. 2. 2020
Regulační stanice, regulační zařízení Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
25. 2. 2020 –
25. 2. 2020
Budování plynovodních přípojek místních sítí na distribuční soustavě společnosti GasNet Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
25. 2. 2020 –
27. 2. 2020
Vizuální hodnocení svarových spojů plastových potrubí v plynárenství (plasty ) Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
25. 2. 2020 –
25. 2. 2020
Seminář Prodloužení pověření svářečského technika Brno TESYDO, s.r.o. 2
25. 2. 2020 –
27. 2. 2020
Školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
25. 2. 2020 –
25. 2. 2020
Zkušenosti z praxe při kontrolách těsnosti PZ Brno Český plynárenský svaz 2
26. 2. 2020 –
26. 2. 2020
Průmyslové plynovody Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
26. 2. 2020 –
26. 2. 2020
Průmyslové plynovody Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
26. 2. 2020 –
26. 2. 2020
Právní pohled na práce v ochranném a bezpečnostním pásmu technických sítí Pardubice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
27. 2. 2020 –
27. 2. 2020
Plynovody a přípojky z polyetylenu - TPG 702 01+ Z1 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
27. 2. 2020 –
27. 2. 2020
Budování plynovodů místních sítí na distribuční soustavě Ostrava Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
2. 3. 2020 –
6. 3. 2020
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
2. 3. 2020 –
10. 3. 2020
Pracovník NDT -zkoušení radiografické - vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
3. 3. 2020 –
4. 3. 2020
22. ročník GAS - Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení-Hradec Králové 2020 Hradec Králové Český plynárenský svaz 5
4. 3. 2020 –
4. 3. 2020
Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz NTL kotelen Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
5. 3. 2020 –
5. 3. 2020
Provozní technická dokumentace vybraných plynových zařízení Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
6. 3. 2020 –
6. 3. 2020
Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
9. 3. 2020 –
9. 3. 2020
TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
9. 3. 2020 –
9. 3. 2020
Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
9. 3. 2020 –
12. 3. 2020
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
9. 3. 2020 –
3. 4. 2020
Instruktor svařování plastů - trubní systémy Brno TESYDO, s.r.o. 2
10. 3. 2020 –
10. 3. 2020
Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - přípojky a plynovody z oceli s max. tlakem do 100 bar včetně Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
11. 3. 2020 –
11. 3. 2020
Seminář: TPG 800 03 -Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
12. 3. 2020 –
12. 3. 2020
Plynové kotelny - navrhování, stavba bezpečný provoz Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
12. 3. 2020 –
12. 3. 2020
Domovní plynovody Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
12. 3. 2020 –
12. 3. 2020
Využití zemního plynu v dopravě a náhradní zásobování LNG a CNG – TPG 304 02, TPG 982 03,VODÍK v plynárenské soustavě Praha 4 Český plynárenský svaz 2
13. 3. 2020 –
13. 3. 2020
Provozně technická dokumentace vybraných vyhrazených plynových zařízení Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
16. 3. 2020 –
19. 3. 2020
Vizuální hodnocení svarových spojů ocelových potrubí v plynárenství -( ocel) Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
16. 3. 2020 –
17. 3. 2020
Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí termoplastů - Zajištění kvality ve svařování termoplastů ve vodárenství a plynárenství. Velké Pavlovice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
17. 3. 2020 –
17. 3. 2020
Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ) Praha 4 Český plynárenský svaz 2
18. 3. 2020 –
20. 3. 2020
Kurz pro revizní techniky VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
23. 3. 2020 –
27. 3. 2020
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
24. 3. 2020 –
25. 3. 2020
TECHNICKÁ KONFERENCE Valeč u Hrotovic TESYDO, s.r.o. 5
24. 3. 2020 –
24. 3. 2020
Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování, montáž) Vizuální kontroly TPG 921 02 Praha 4 Český plynárenský svaz 2
24. 3. 2020 –
26. 3. 2020
Školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
30. 3. 2020 –
1. 4. 2020
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
2. 4. 2020 –
3. 4. 2020
Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR - včetně zkoušek TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
6. 4. 2020 –
8. 4. 2020
Kurz nedestruktivního testování termoplastů Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
6. 4. 2020 –
8. 4. 2020
Doškolovací kurz pro instruktory svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
7. 4. 2020 –
8. 4. 2020
Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy Praha 4 Český plynárenský svaz 5
8. 4. 2020 –
8. 4. 2020
Kurz pro izolatéry PZ včetně kontroly izolace jiskrovou zkouškou Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
14. 4. 2020 –
17. 4. 2020
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
14. 4. 2020 –
20. 4. 2020
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
14. 4. 2020 –
22. 4. 2020
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
14. 4. 2020 –
17. 4. 2020
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Praha 9 – Běchovice DOM - ZO 13, s.r.o. 2
14. 4. 2020 –
24. 4. 2020
Pracovník NDT - zkoušení vizuální a kapilární - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
15. 4. 2020 –
15. 4. 2020
Seminář Svařování a montáže plynovodů a dodržování bezpečnosti práce Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
16. 4. 2020 –
16. 4. 2020
Lokální spotřebiče Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
21. 4. 2020 –
21. 4. 2020
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01) Praha 4 Český plynárenský svaz 2
21. 4. 2020 –
23. 4. 2020
Školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
24. 4. 2020 –
24. 4. 2020
Postupy při servisu plynových spotřebičů (čištění, měření, vyhledávání závad, doklad o servisu apod.) Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
27. 4. 2020 –
27. 4. 2020
Měření spalin plynových spotřebičů kategorie "B" (4 Pa test, simulace působení podtlakových zařízení) Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
29. 4. 2020 –
29. 4. 2020
Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
29. 4. 2020 –
29. 4. 2020
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
30. 4. 2020 –
30. 4. 2020
Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
30. 4. 2020 –
30. 4. 2020
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
5. 5. 2020 –
5. 5. 2020
Aktualizační seminář pro svářečské dozory a technické pracovníky Brno TESYDO, s.r.o. 2
11. 5. 2020 –
21. 10. 2020
Mezinárodní/evropský svářečský technolog Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
11. 5. 2020 –
26. 11. 2020
Mezinárodní/evropský svářečský inženýr Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
11. 5. 2020 –
13. 5. 2020
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
12. 5. 2020 –
12. 5. 2020
Školení revizních techniků a montážních pracovníků Praha 4 Český plynárenský svaz 2
13. 5. 2020 –
13. 5. 2020
Školení revizních techniků a montážních pracovníků Praha 4 Český plynárenský svaz 2
18. 5. 2020 –
22. 5. 2020
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Ostrava DOM - ZO 13, s.r.o. 2
18. 5. 2020 –
21. 5. 2020
Auditor systému managementu kvality Brno TESYDO, s.r.o. 2
19. 5. 2020 –
19. 5. 2020
Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen Praha 4 Český plynárenský svaz 2
21. 5. 2020 –
21. 5. 2020
Zařízení pro kogeneraci Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
25. 5. 2020 –
28. 5. 2020
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
25. 5. 2020 –
27. 5. 2020
Makroskopická kontrola svarů a pájených spojů Brno TESYDO, s.r.o. 2
26. 5. 2020 –
26. 5. 2020
Stavební zákon Praha 4 Český plynárenský svaz 2
26. 5. 2020 –
28. 5. 2020
Školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
1. 6. 2020 –
5. 6. 2020
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 6. 2020 –
5. 6. 2020
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 6. 2020 –
9. 6. 2020
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 6. 2020 –
9. 6. 2020
Pracovník NDT - zkoušení vizuální a kapilární - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
3. 6. 2020 –
4. 6. 2020
Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR - včetně zkoušek TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
10. 6. 2020 –
11. 6. 2020
Aktualizační seminář pro VSP-Technolog a technik svařování plastů Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
15. 6. 2020 –
17. 6. 2020
Kurz pro revizní techniky VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
16. 6. 2020 –
16. 6. 2020
Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505 Praha 4 Český plynárenský svaz 2
18. 6. 2020 –
18. 6. 2020
Biometan v plynárenských sítích Praha 4 Český plynárenský svaz 2
22. 6. 2020 –
26. 6. 2020
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 6. 2020 –
24. 6. 2020
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
23. 6. 2020 –
23. 6. 2020
Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ Praha 4 Český plynárenský svaz 2
23. 6. 2020 –
25. 6. 2020
Školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2

Na dotaz

Nejsou k dispozici žádné záznamy.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací