Katalog OPV

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
25. 1. 2021 –
29. 1. 2021
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
25. 1. 2021 –
29. 1. 2021
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o.
25. 1. 2021 –
27. 1. 2021
Makroskopická kontrola svarů a pájených spojů Brno TESYDO, s.r.o. 2
25. 1. 2021 –
25. 1. 2021
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
26. 1. 2021 –
26. 1. 2021
Vysokotlaké plynovody - výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování stavev v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08 Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
1. 2. 2021 –
5. 2. 2021
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 2. 2021 –
5. 2. 2021
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 2. 2021 –
2. 2. 2021
doškolovací kurz pro instruktory svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
2. 2. 2021 –
2. 2. 2021
Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu - TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
8. 2. 2021 –
12. 2. 2021
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
8. 2. 2021 –
16. 2. 2021
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
8. 2. 2021 –
16. 2. 2021
Pracovník NDT - zkoušení vizuální a kapilární - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
9. 2. 2021 –
9. 2. 2021
Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče, TPG 704 01, TPG 800 03 Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
15. 2. 2021 –
19. 2. 2021
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
15. 2. 2021 –
19. 2. 2021
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
15. 2. 2021 –
15. 2. 2021
Mezinárodní/evropský svářečský specialista Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
15. 2. 2021 –
21. 5. 2021
Mezinárodní/evropský svářečský technolog Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
15. 2. 2021 –
17. 6. 2021
Mezinárodní/evropský svářečský inženýr Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
15. 2. 2021 –
16. 2. 2021
Vizuální kontrola svarů plastů dle OS GAS 120 Brno TESYDO, s.r.o. 2
15. 2. 2021 –
19. 2. 2021
Kurz technologů svařování termoplastů CWS ANB včetně požadavků TPG 927 06 Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
15. 2. 2021 –
17. 2. 2021
Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
16. 2. 2021 –
16. 2. 2021
Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
16. 2. 2021 –
16. 2. 2021
Montér plynovodů z plastů, propoje Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
17. 2. 2021 –
17. 2. 2021
Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
17. 2. 2021 –
17. 2. 2021
Montér plynovodů z oceli, propoje Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
18. 2. 2021 –
18. 2. 2021
Izolace a nátěry - podmínky, provádění, kontrola Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
18. 2. 2021 –
26. 2. 2021
Auditor systému managementu kvality Brno TESYDO, s.r.o. 2
22. 2. 2021 –
26. 2. 2021
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 2. 2021 –
24. 2. 2021
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
22. 2. 2021 –
22. 2. 2021
Regulační stanice, regulační zařízení Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
23. 2. 2021 –
23. 2. 2021
Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
23. 2. 2021 –
23. 2. 2021
Stavební zákon z pohledu výstavby vyhrazených plynových zařízení Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
23. 2. 2021 –
25. 2. 2021
Školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
24. 2. 2021 –
24. 11. 2020
Aktualizované standardy BOZP na stavbách GasNet Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
1. 3. 2021 –
5. 3. 2021
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 3. 2021 –
5. 3. 2021
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
2. 3. 2021 –
2. 3. 2021
Využití zemního plynu v dopravě a náhradní zásobování LNG a CNG – TPG 304 02, TPG 982 03,VODÍK v plynárenské soustavě Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
3. 3. 2021 –
11. 3. 2021
Pracovník NDT -zkoušení radiografické - vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
8. 3. 2021 –
8. 3. 2021
Plynové kotelny - navrhování, stavba bezpečný provoz Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
9. 3. 2021 –
10. 3. 2021
23. ročník GAS - Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení-Hradec Králové 2021 on-line Český plynárenský svaz 5
9. 3. 2021 –
9. 3. 2021
Provozně technická dokumentace vybraných vyhrazených plynových zařízení (průmyslové plynovody, kotelny RS, regulační zařízení, OPZ a spotřebiče v budovách, průmyslové pece) Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
10. 3. 2021 –
10. 3. 2021
TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
15. 3. 2021 –
19. 3. 2021
Kurz pro revizní techniky VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
16. 3. 2021 –
16. 3. 2021
Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování, montáž) Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
16. 3. 2021 –
16. 3. 2021
Kurz pro izolatéry PZ včetně kontroly izolace jiskrovou zkouškou Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
18. 3. 2021 –
18. 3. 2021
Regulační zařízení - TPG 605 02, TPG 609 01 - platná předpisová legislativa Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
18. 3. 2021 –
18. 3. 2021
Domovní plynovody Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
19. 3. 2021 –
19. 3. 2021
TPG 702 04 (revize) – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 3. 2021 –
22. 3. 2021
Plynovody a přípojky z polyetylenu - TPG 702 01+ Z1 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 3. 2021 –
24. 3. 2021
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
23. 3. 2021 –
23. 3. 2021
Detekce úniku zemního plynu Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
23. 3. 2021 –
23. 3. 2021
Seminář: TPG 800 03 -Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 3. 2021 –
26. 3. 2021
Stavební zákon v praxi - včetně prováděcích předpisů Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
29. 3. 2021 –
29. 3. 2021
Průmyslové plynovody Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
30. 3. 2021 –
30. 3. 2021
Plynárenské armatury Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
30. 3. 2021 –
30. 3. 2021
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
31. 3. 2021 –
31. 3. 2021
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
7. 4. 2021 –
13. 4. 2021
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
7. 4. 2021 –
15. 4. 2021
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
7. 4. 2021 –
15. 4. 2021
Pracovník NDT - zkoušení vizuální a kapilární - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
7. 4. 2021 –
7. 4. 2021
Postupy při servisu plynových spotřebičů (čištění, měření, vyhledávání závad, doklad o servisu apod.) Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
8. 4. 2021 –
8. 4. 2021
Měření spalin plynových spotřebičů kategorie "B" (4 Pa test, simulace působení podtlakových zařízení) Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
12. 4. 2021 –
14. 4. 2021
Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
14. 4. 2021 –
14. 4. 2021
Seminář: TPG 908 02 -Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším. Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
15. 4. 2021 –
15. 4. 2021
Odorizace zemního plynu Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
16. 4. 2021 –
16. 4. 2021
Stavební zákon v praxi - včetně prováděcích předpisů Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
19. 4. 2021 –
19. 4. 2021
Plynové kotelny - navrhování, stavba bezpečný provoz Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
19. 4. 2021 –
14. 5. 2021
Doplňkový kurz pro svářečské dozory - svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
19. 4. 2021 –
14. 5. 2021
Instruktor svařování plastů - trubní systémy Brno TESYDO, s.r.o. 2
20. 4. 2021 –
20. 4. 2021
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01) Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
20. 4. 2021 –
20. 4. 2021
Provozně technická dokumentace vybraných vyhrazených plynových zařízení (průmyslové plynovody, kotelny RS, regulační zařízení, OPZ a spotřebiče v budovách, průmyslové pece) Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
20. 4. 2021 –
22. 4. 2021
Školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
21. 4. 2021 –
21. 4. 2021
TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 4. 2021 –
22. 4. 2021
Regulační zařízení - TPG 605 02, TPG 609 01 - platná předpisová legislativa Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 4. 2021 –
22. 4. 2021
Lokální spotřebiče Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
23. 4. 2021 –
23. 4. 2021
TPG 702 04 (revize) – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 4. 2021 –
30. 4. 2021
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 4. 2021 –
26. 4. 2021
Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz NTL kotelen Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
27. 4. 2021 –
27. 4. 2021
Nové trendy (evropská legislativa v plynárenství). Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
3. 5. 2021 –
3. 5. 2021
Plynovody a přípojky z polyetylenu - TPG 702 01+ Z1 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
4. 5. 2021 –
4. 5. 2021
Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ) Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
4. 5. 2021 –
4. 5. 2021
Seminář: TPG 800 03 -Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
10. 5. 2021 –
14. 5. 2021
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
10. 5. 2021 –
12. 5. 2021
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
10. 5. 2021 –
11. 5. 2021
XIV.Konference svařování plastů "SKALÁK 2015" Bystřice n. Perštejnem UNO PRAHA, spol. s r. o. 5
10. 5. 2021 –
12. 5. 2021
Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR - včetně zkoušek TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
11. 5. 2021 –
11. 5. 2021
Vodík a vodíková technologie v plynárenství - Workshop Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
11. 5. 2021 –
11. 5. 2021
Aktualizační seminář pro svářečské dozory a technické pracovníky Brno TESYDO, s.r.o. 2
11. 5. 2021 –
11. 5. 2021
Aktualizační seminář pro svářečské dozory a technické pracovníky Brno TESYDO, s.r.o. 2
17. 5. 2021 –
18. 5. 2021
doškolovací kurz pro instruktory svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
17. 5. 2021 –
17. 5. 2021
Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - přípojky a plynovody z oceli s max. tlakem do 100 bar včetně Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
18. 5. 2021 –
18. 5. 2021
Předpisy z oblasti spojování plynovodů z plastů Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
24. 5. 2021 –
24. 5. 2021
Provozní technická dokumentace vybraných plynových zařízení Ostrava - Vítkovice Český plynárenský svaz 2
25. 5. 2021 –
25. 5. 2021
Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
25. 5. 2021 –
27. 5. 2021
Školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
27. 5. 2021 –
27. 5. 2021
Zařízení pro kogeneraci Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
31. 5. 2021 –
1. 6. 2021
PPK 2020/2021 Praha 6 Český plynárenský svaz 2
1. 6. 2021 –
7. 6. 2021
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 6. 2021 –
9. 6. 2021
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 6. 2021 –
9. 6. 2021
Pracovník NDT - zkoušení vizuální a kapilární - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
2. 6. 2021 –
2. 6. 2021
Školení lektorů OPV on-line Český plynárenský svaz 2
7. 6. 2021 –
9. 6. 2021
Makroskopická kontrola svarů a pájených spojů Brno TESYDO, s.r.o. 2
8. 6. 2021 –
8. 6. 2021
Stavební zákon Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
9. 6. 2021 –
10. 6. 2021
Aktualizační seminář pro VSP-Technolog a technik svařování plastů Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 5
14. 6. 2021 –
16. 6. 2021
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
14. 6. 2021 –
16. 6. 2021
Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
15. 6. 2021 –
15. 6. 2021
Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505 Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
21. 6. 2021 –
21. 6. 2021
Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
22. 6. 2021 –
22. 6. 2021
Biometan v plynárenských sítích Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
28. 6. 2021 –
28. 6. 2021
Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
29. 6. 2021 –
29. 6. 2021
Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2

Na dotaz

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá Český plynárenský svaz 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení regulační techniky pro montážní pracovníky Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení regulační techniky pro projektanty Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení regulační techniky pro montážní pracovníky Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení regulační techniky pro projektanty Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení regulační techniky pro montážní pracovníky Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
TECHNICKÁ KONFERENCE Valeč u Hrotovic TESYDO, s.r.o. 5
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
školení podle TPG 927 02 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
školení podle TPG 927 03 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Certifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1, 2 a 3 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Certifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1, 2 a 3 Brno ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Recertifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 2 a 3 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení pro lisované spoje z mědi Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
BOZP a PO informace Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Budování plynovodů místních sítí na distribuční soustavě informace Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Zařízení a systémy pro navrtávání potrubí a přerušení průtoku plynu, propojovací práce, obtoky informace Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Náhradní zásobování zemním plynem do VTL a rozvodů místních sítí, průmyslových a odběrních plynových zařízení - CNG, LNG informace Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Kurz nedestruktivního testování termoplastů Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Novinky v oblasti vizuální kontroly plastů s ohledem na změnu ČSN EN 14 725 Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
BOZP a PO informace Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací