Katalog OPV

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
21. 4. 2021 –
21. 4. 2021
TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 4. 2021 –
22. 4. 2021
Regulační zařízení - TPG 605 02, TPG 609 01 - platná předpisová legislativa Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 4. 2021 –
22. 4. 2021
Lokální spotřebiče Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
23. 4. 2021 –
23. 4. 2021
TPG 702 04 (revize) – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 4. 2021 –
30. 4. 2021
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 4. 2021 –
26. 4. 2021
Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz NTL kotelen Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
27. 4. 2021 –
27. 4. 2021
Nové trendy (evropská legislativa v plynárenství). Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
3. 5. 2021 –
3. 5. 2021
Plynovody a přípojky z polyetylenu - TPG 702 01+ Z1 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
4. 5. 2021 –
4. 5. 2021
Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ) Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
4. 5. 2021 –
4. 5. 2021
Seminář: TPG 800 03 -Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
10. 5. 2021 –
14. 5. 2021
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
10. 5. 2021 –
12. 5. 2021
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
10. 5. 2021 –
11. 5. 2021
XIV.Konference svařování plastů "SKALÁK 2015" Bystřice n. Perštejnem UNO PRAHA, spol. s r. o. 5
10. 5. 2021 –
12. 5. 2021
Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR - včetně zkoušek TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
11. 5. 2021 –
11. 5. 2021
Vodík a vodíková technologie v plynárenství - Workshop Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
11. 5. 2021 –
11. 5. 2021
Aktualizační seminář pro svářečské dozory a technické pracovníky Brno TESYDO, s.r.o. 2
11. 5. 2021 –
11. 5. 2021
Aktualizační seminář pro svářečské dozory a technické pracovníky Brno TESYDO, s.r.o. 2
17. 5. 2021 –
18. 5. 2021
doškolovací kurz pro instruktory svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
17. 5. 2021 –
17. 5. 2021
Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - přípojky a plynovody z oceli s max. tlakem do 100 bar včetně Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
18. 5. 2021 –
18. 5. 2021
Předpisy z oblasti spojování plynovodů z plastů Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
24. 5. 2021 –
24. 5. 2021
Provozní technická dokumentace vybraných plynových zařízení Ostrava - Vítkovice Český plynárenský svaz 2
25. 5. 2021 –
25. 5. 2021
Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
25. 5. 2021 –
27. 5. 2021
Školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
27. 5. 2021 –
27. 5. 2021
Zařízení pro kogeneraci Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
31. 5. 2021 –
1. 6. 2021
PPK 2020/2021 Praha 6 Český plynárenský svaz 2
1. 6. 2021 –
7. 6. 2021
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 6. 2021 –
9. 6. 2021
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 6. 2021 –
9. 6. 2021
Pracovník NDT - zkoušení vizuální a kapilární - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
2. 6. 2021 –
2. 6. 2021
Školení lektorů OPV on-line Český plynárenský svaz 2
7. 6. 2021 –
9. 6. 2021
Makroskopická kontrola svarů a pájených spojů Brno TESYDO, s.r.o. 2
8. 6. 2021 –
8. 6. 2021
Stavební zákon Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
9. 6. 2021 –
10. 6. 2021
Aktualizační seminář pro VSP-Technolog a technik svařování plastů Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 5
14. 6. 2021 –
16. 6. 2021
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
14. 6. 2021 –
16. 6. 2021
Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
15. 6. 2021 –
15. 6. 2021
Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505 Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
21. 6. 2021 –
21. 6. 2021
Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
22. 6. 2021 –
22. 6. 2021
Biometan v plynárenských sítích Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
28. 6. 2021 –
28. 6. 2021
Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
29. 6. 2021 –
29. 6. 2021
Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2

Na dotaz

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá Český plynárenský svaz 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení regulační techniky pro montážní pracovníky Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení regulační techniky pro projektanty Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení regulační techniky pro montážní pracovníky Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení regulační techniky pro projektanty Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení regulační techniky pro montážní pracovníky Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
TECHNICKÁ KONFERENCE Valeč u Hrotovic TESYDO, s.r.o. 5
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
školení podle TPG 927 02 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
školení podle TPG 927 03 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Certifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1, 2 a 3 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Certifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1, 2 a 3 Brno ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Recertifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 2 a 3 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Školení pro lisované spoje z mědi Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
BOZP a PO informace Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Budování plynovodů místních sítí na distribuční soustavě informace Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Zařízení a systémy pro navrtávání potrubí a přerušení průtoku plynu, propojovací práce, obtoky informace Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Náhradní zásobování zemním plynem do VTL a rozvodů místních sítí, průmyslových a odběrních plynových zařízení - CNG, LNG informace Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Kurz nedestruktivního testování termoplastů Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
Novinky v oblasti vizuální kontroly plastů s ohledem na změnu ČSN EN 14 725 Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
1. 1. 2021 –
30. 6. 2021
BOZP a PO informace Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací