O grémiu

Grémium pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti v oblasti plynárenských zařízení

Grémium pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti v oblasti plynárenských zařízení (dále jen Grémium) je zřízeno Českým plynárenským svazem (dále jen ČPS) v souladu s hlavou VII. Stanov ČPS pro koordinaci, strategické a metodické řízení procesů v oblasti plynárenských zařízení. Grémium je integračním prvkem při zajišťování vysoké odborné úrovně organizací působících v plynárenství, který stanovuje požadavky na proces pro jednotlivé certifikační rozsahy v zájmu zajištění jednotného přístupu certifikačních orgánů působících v této oblasti.

Na základě dohody držitelů licencí na přepravu plynu a distribuci plynu s počtem připojených zákazníků nad 90 tisíc se certifikace provádí v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17 065 za účelem zajištění plnění povinností vyplývajících držitelům těchto licencí z § 11 odst. 1 písmeno a), d), i) a l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) v platném znění a dalších právních předpisů.

Cílem certifikace je zajištění vysoké úrovně provádění prací v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení a tím dosažení jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Certifikace se provádí podle certifikačního schématu, který je zakotven v revidovaných TPG 923 01 platných od 1. 7. 2015, která nahradila dříve platná TPG 923 01-1, 2. Revidovaná pravidla určují základní podmínky procesu certifikace v oblasti plynárenských zařízení. Vlastníkem certifikačního schématu je ČPS.

Dne 21. 11. 2014 byla mezi Českým institutem pro akreditaci, o.p.s (ČIA) a Českým plynárenským svazem (ČPS) uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti akreditace. Tím byl vytvořen rámec pro vzájemnou spolupráci účastníků dohody v oblasti akreditace prováděné na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. Podle této Dohody bude ČIA ve spolupráci s odborníky z plynárenských společností zajišťovat kontrolu jednotlivých certifikačních orgánů podle požadavků sektorového schématu TPG 923 01.

Grémium pro certifikaci organizací, které v současné době pracuje pod vedením předsedy Ing. Pavla Káčera, pravidelně vyhodnocuje plnění požadavků na proces podle TPG 923 01.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10