Plan of the CGA’s educational events

Events planned for 2019

The following table lists the events that the CGA is preparing for the near term. If you want to take part in a forthcoming event that is not listed in the calendar please write to vzdelavani@cgoa.cz.

The calendar for download in PDF.

Date Name of the event Invitation Registration form Various
2019
JANUARY
22. 1. Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 a TPG 702 09 a nové metody oprav Invitation Registration form
29. 1. Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz podle TPG 934 01 Školení stornováno
FEBRUARY
12. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu - TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Invitation Registration form
MARCH
5.–6. 3. 21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení – Hradec Králové Invitation Registration form Objednávka služeb
14. 3. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování, montáž) Invitation Kapacita školení naplněna
19. 3. Workshop Gis – jak se s ním pracuje výhody nevýhody
26. 3. Využití zemního plynu jako pohon motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG – TPG 304 02, TPG 982 03 Školení stornováno
28. 3. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků Invitation Registration form
APRIL
9. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01) Školení stornováno
11. 4. Provozování OPZ v bytových domech TPG 704 01, TPG 800 03 Invitation Registration form
16.–17. 4. Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY Invitation Registration form Objednávka služeb
25. 4. Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa Invitation Registration form
MAY
21. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků Invitation Registration form
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků Invitation Registration form
28. 5. Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen
JUNE
5. 6. Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ
11. 6. Workshopové školení Měření plynu
13. 6. Obchodování se zemním plynem – přípravný kurz
18. 6. Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505
19. 6. Biometan v plynárenských sítích

Events planned for 2018 – archiv

Date Name of the event Invitation Registration form Various
2018
JANUARY
16. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01

Kapacita naplněna
Invitation
23. 1. Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar
– Z2 TPG 702 04 a Z1 TPG 920 21
Invitation Registration form
30. 1. Opravy VTL plynovodů a přípojek, revize TPG 702 09;
Čišténí a sušení plynovodu po výstavbě, revize TPG 702 11
Invitation Registration form
FEBRUARY
13. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
- TPG 925 01, TPG 905 01, vč. změn
Invitation Registration form
20. 2. 11. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě Invitation Registration form
26.–27. 2. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Brno
Invitation Registration form
MARCH
1. 3. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
– TPG 700 03.
Invitation Registration form
6.–7. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Pardubice

Kapacita naplněna
Invitation
8. 3. Stavební zákon
– aktuální podoba vč. změn jeho prováděcích předpisů (Výklad stavebního zákona se zaměřením na plynová zařízení. Prováděcí vyhlášky)
Invitation Registration form
13.–14. 3. 20. ročník GAS
– Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení
Invitation Registration form Purchase order for presentation services
20.–21. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Olomouc

Kapacita naplněna
Invitation
22. 3. Výstavba plynovodů a přípojek do 4 bar Čištění a sušení plynovodů Invitation Registration form
27. 3. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. změn TPG 905 01)

AKCE ZRUŠENA
Invitation
APRIL
4.–5. 4. Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy Invitation Registration form Purchase order for presentation services
10. 4. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků Invitation Registration form
10.–11. 4. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Plzeň

Kapacita naplněna
Invitation
24. 4. Kurz Od těžby ke spotřebě, běh VIII – Zahájení
– Brno (duben až listopad)
MAY
14. 5. Kontrola kvality izolace ocelových potrubních sítí metodou PCM, doplněnou modifikovanou Pearsonovou metodou s pomocí A‑rámu
– Hodonice
Invitation Registration form
16. 5. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
– Brno
Invitation Registration form
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
Invitation Registration form
23. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– NTL, STL, průmyslové plynovody
Invitation Registration form
29. 5. Bezpečný provoz plynových kotelen Invitation Registration form
JUNE
4.–5. 6. Školení lektorů OPV Invitation Registration form
6. 6. 17. mezinárodní konference Měření plynu – nové trendy Invitation Registration form Purchase order for presentation services
12. 6. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče
– Brno
Invitation Registration form
19. 6. GIS – sdílení zkušeností Invitation Registration form
SEPTEMBER
4. 9. Povolování staveb v BP a OP PZ zkušenosti s aplikací TPG 700 03 Invitation Registration form
13. 9. Kurz Od těžby ke spotřebě, běh IX – Zahájení
– Průhonice (září až únor)
18. 9. TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení Invitation Registration form
OCTOBER
3. 10. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
– Brno
Školení stornováno
11. 10. Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství – Primus Line Invitation Registration form
16.–17. 10. XII. Celostátní setkání specialistů v plynárenství
– Brno
Invitation Registration form Purchase order for presentation services
24. 10. Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu se zaměřením na PE 100 RC Invitation Registration form
NOVEMBER
5.–6. 11. Podzimní plynárenská konference Invitation Registration form
7.–8. 11. Školení lektorů OPV – moved to january
8. 11. Bezpečný provoz plynových kotelen Invitation Registration form
15. 11. Technické požadavky na výrobky, jejich uvádění na trh, posuzování shody a označení CE pro obor plynových zařízení, v souvislosti s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. Školení zrušeno
26. 11. CNG, LNG, Vodík využití v dopravě a plynárenství Invitation Registration form
27. 11. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW Školení přesunuto
na 1. pololetí roku 2019
28. 11. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody Školení přesunuto
na 1. pololetí roku 2019
DECEMBER
3. 12. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 905 01 Změna 5, Problematika dutých prostor TPG 913 01 Změna 1, Bezpečnost práce a provozu TPG 925 01 Invitation Registration form
6. 12. 27. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení Invitation Registration form Purchase order for presentation services
13. 12. Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech a domovní plynovody Revize TPG 800 03 Invitation Registration form
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací