Plan of the CGA’s educational events

Events planned for 2017

The following table lists the events that the CGA is preparing for the near term. If you want to take part in a forthcoming event that is not listed in the calendar please write to vzdelavani@cgoa.cz.

The calendar for download in PDF.

Date Name of the event Invitation Registration form Various
2018
JANUARY
16. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01

Kapacita naplněna
Pozvánka
23. 1. Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar
– Z2 TPG 702 04 a Z1 TPG 920 21
Pozvánka Přihláška
30. 1. Opravy VTL plynovodů a přípojek, revize TPG 702 09;
Čišténí a sušení plynovodu po výstavbě, revize TPG 702 11
Pozvánka Přihláška
FEBRUARY
13. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
- TPG 925 01, TPG 905 01, vč. změn
20. 2. 11. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě Pozvánka Přihláška
26.–27. 2. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Brno
Pozvánka Přihláška
MARCH
1. 3. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
– TPG 700 03.
6.–7. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí Pozvánka Přihláška
8. 3. Stavební zákon
– aktuální podoba vč. změn jeho prováděcích předpisů (Výklad stavebního zákona se zaměřením na plynová zařízení. Prováděcí vyhlášky)
13.–14. 3. 20. ročník GAS
– Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení
Call for papers
20.–21. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Olomouc
Pozvánka Přihláška
20. 3. GIS
– sdílení zkušeností
22. 3. Výstavba plynovodů a přípojek do 4 bar Čištění a sušení plynovodů
27. 3. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. změn TPG 905 01)
APRIL
4.–5. 4. Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy Upoutávka

Call for papers CZ

Call for papers EN
10. 4. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků
10.–11. 4. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Plzeň
Pozvánka Přihláška
24. 4. Kurz Od těžby ke spotřebě, běh VIII – Zahájení
– Brno (duben až listopad)
25. 4. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
MAY
16. 5. Kontrola kvality izolace ocelových potrubních sítí metodou PCM, doplněnou modifikovanou Pearsonovou metodou s pomocí A‑rámu
– Hodonice
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
23. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– NTL, STL, průmyslové plynovody
29. 5. Bezpečný provoz plynových kotelen
ČERVEN
6. 6. 17. mezinárodní konference Měření plynu – nové trendy
13.–14. 6. Školení lektorů OPV
12. 6. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací