Plan of the development of normative documents for 2017

(updated on 13 Jun 2017)

Serial
number
ND number ND name
1 TPG 201 01
Revize
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
předpoklad schválení: 2018
2 TIN 700 03
Revize
Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v OP plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v BP plynových zařízení (bude vydáno jako TPG)
předpoklad schválení: 2017
3 TPG 700 21
Revize
Čichačky pro plynovody a přípojky
předpoklad schválení: 2018
4 TPG 700 24
Revize
Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
předpoklad schválení: 2017
5 TPG 702 01
Změna 1
Plynovody a přípojky z polyetylenu
předpoklad schválení: 2018
6 TPG 702 04
Změna 2
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2017
7 TDG 702 07
Revize
Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodních potrubí (bude vydáno jako TPG)
předpoklad schválení: 2017
8 TPG 702 09
Revize
Oprava plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
předpoklad schválení: 2017
9 TPG 702 11
Revize
Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě
předpoklad schválení: 2017
10 TPG 807 01
Revize
Vytápění plynovými světlými zářiči a závěsnými tmavými zářiči. Projektování, instalace, provoz (sloučena s TPG 807 02)
předpoklad schválení: 2017
11 TPG 902 03
Revize
Plynná paliva. Chromatografické rozbory (bude vydáno jako TPG)
předpoklad schválení: 2017
12 TPG 902 04
Revize
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot (bude vydáno jako TPG)
předpoklad schválení: 2017
13 TPG 905 01
Změna 4
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2017
14 TPG 908 02
Revize
Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW
předpoklad schválení: 2018
15 TPG 920 21
Změna 1
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
předpoklad schválení: 2017
16 TPG 923 01 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2018
17 TPG 927 02
Revize
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odbor¬né způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
předpoklad schválení: 2017
18 TPG 927 03
Revize
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odbor¬né způsobilosti ke kontrole izolací plynových zaříze¬ní ukládaných do země nebo uložených v zemi
předpoklad schválení: 2017
19 TPG 935 01
Revize
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2018
20 TPG 959 01
Revize
Zařízení pro filtraci plynu
předpoklad schválení: 2018
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací