Seznam neplatných technických pravidel (TPG)

TATO TECHNICKÁ PRAVIDLA JSOU NEPLATNÁ!
Číslo TPG včetně neplatných změn (z) Schváleno dne Platnost od Zrušeno Název TPG
TPG 201 01 3. 5. 2000 nahrazena TPG 201 01 schválena 30. 9. 2010 Underground storage gas instalation
TPG 206 01 9. 8. 1994 zrušena bez náhrady Cylinders for LPG
TPG 206 21 9. 8. 1994 zrušena bez náhrady Marking of metal pressure cylinders for transport of gases
TPG 304 02 15. 12. 2011 1. 2. 2012 nahrazena TPG 304 02, schválena 18. 9. 2019 Refuelling CNG stations for motor cars
TPG 401 01 9. 3. 1999 1. 6. 1999 nahrazená ČSN 07 8304 Using of technical gases for filling of balloons
TPG 401 02 9. 3. 1999 1. 6. 1999 nahrazená ČSN 07 8304 Using of carbon dioxide for beverage tapping
TPG 402 01-1 15. 6. 1993 nahrazena TPG 402 01, schválena 18. 9. 2001 Pressure vessels for LPG of water capacity up 5 m3 with LPG vapor consumption
TPG 502 01 14. 11. 2002 zrušena bez náhrady Industrial liquid gas storage installations Design and operations
TPG 605 01 9. 9. 1997 nahrazena TPG 605 01, schválena 5. 2. 2002 Underground gas pressure regulating stations
TPG 605 01 5. 2. 2002 nahrazena TPG 605 02, schválena 9. 9. 2008 Underground gas pressure regulating stations
TPG 605 02 9. 9. 2008 1. 12. 2008 nahrazena TPG 605 02 schválená 1. 10. 2014 Gas pressure regulating stations, regulating devices
TPG 605 02 18. 9. 2001 nahrazena TPG 605 02, schválena 9. 9. 2008 Gas pressure regulating stations
TPG 609 01 9. 12. 2009 1. 5. 2010 nahrazena TPG 609 01 schválená 1. 10. 2014 Gas regulators for inlet pressure up to and including 4 bar. Placing and operation
z1 11. 4. 2012 1. 7. 2012 Gas regulators for inlet pressure up to and including 4 bar. Placing and operation
TPG 609 01 1. 4. 1996 nahrazena TPG 609 01, schválena 21. 3. 2001 Gas regulators for inlet pressure up to 0,4 Mpa Placing and operation
TPG 609 01 21. 3. 2001 nahrazena TPG 609 01, schválena 9. 12. 2009 Gas regulators for inlet pressure up to and including 5 bar, Placing and operation
TPG 700 01 15. 12. 2005 nahrazena TPG 700 01, schválena 27. 9. 2011 Usage of copper materials at gas pipings
TPG 700 02 18. 12. 2008 1. 3. 2009 nahrazena TPG 700 02, schválena 29. 6. 2016 Determination of the technical state of steel pipelines. Diagnostic methods.
TPG 700 02 26. 4. 1994 nahrazena TPG 700 02, schválena 18. 12. 2008 Determination of the theoretic state of pipelines. Diagnostic methods.
TPG 700 21 27. 9. 2011 1. 12. 2011 nahrazena TPG 700 21, schválena 21. 2. 2018 Leak location assemblies for gas mains and service pipes
TPG 700 21 1. 4. 1996 nahrazena TPG 700 21, schválena 27. 9. 2011 Leak location assemblies for gas mains and service pipes
TPG 700 24 27. 9. 2011 1. 12. 2011 nahrazena TPG 700 24, schválena 26. 7. 2017 Marking of pipelines, service pipes and accessories
TPG 700 24 20. 9. 1996 nahrazena TPG 700 24, schválena 27. 9. 2011 Marking of Pipelines and Service Pipes
TPG 701 01 9. 9. 1997 nahrazena TPG 701 01 schválena 23. 2. 2005 Stress-test oriented Design and Construction of High Pressure Gas Lines
TPG 701 01 23. 2. 2005 1. 5. 2005 nahrazena TPG 702 04, schválena 13. 12. 2006 Stresstest oriented Design and Construction of Gas Lines
TPG 702 01 11. 3. 2003 1. 6. 2003 nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016 Gas mains and service pipes of polyethylene
z1 19. 12. 2007 1. 3. 2008 nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016 Gas mains and service pipes of polyethylene
z2 11. 4. 2012 1. 7. 2012 nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016 Gas mains and service pipes of polyethylene
TPG 702 01 9. 3. 1999 nahrazena TPG 702 01, schválena 11. 3. 2003 Gas mains and service pipes of polyethylene
TPG 702 02 1. 4. 1993 nahrazena TPG 702 01, schválena 11. 3. 2003 Trenchless reconstruction and construction of gas mains and service pipes of polyethylene
TPG 702 03 4. 5. 2005 1. 8. 2005 nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016 Repairs of polyethylene mains and service pipes
TPG 702 03 15. 4. 1997 nahrazena TPG 702 03, schválena 4. 5. 2005 Repairs of polyethylene mains and service pipes
TPG 702 04 16. 10. 2013 1. 1. 2014 nahrazena TPG 702 04, schválená 11. 12. 2019 Gas mains and service pipelines of steel for maximum operating pressure up to 100 bar included
z1 23. 7. 2015 1. 9. 2015 Gas mains and service pipelines of steel for maximum operating pressure up to 100 bar included
z2 21. 2. 2018 1. 4. 2018 Gas mains and service pipelines of steel for maximum operating pressure up to 100 bar included
TPG 702 04 21. 3. 2002 nahrazena TPG 702 04, schválena 13. 12. 2006 Gas mains and service pipelines for maximum operating pressure up to 100 bar included
TPG 702 04 13. 12. 2006 1. 3. 2007 nahrazena TPG 702 04, schválena 16. 10. 2013 Gas mains and service pipelines for maximum operating pressure up to 100 bar included
z1 22. 4. 2009 1. 1. 2010 nahrazena TPG 702 04, schválena 16. 10. 2013 Gas mains and service pipelines for maximum operating pressure up to 100 bar included
TPG 702 05 14. 11. 2002 1. 4. 2003 nahrazena TPG 702 05, schválena 18. 11. 2015 Bracing gas piping inside hillsides
TPG 702 06 20. 11. 2003 1. 2. 2004 bez náhrady Gas flow cut off in pipeworks by gas bags
z1 13. 12. 2006 1. 1. 2007 Gas flow cut off in pipeworks by gas bags
TPG 702 08 27. 9. 2006 1. 1. 2007 nahrazena TPG 702 08, schválena 3. 12. 2014 Repairs of steel mains and service pipes for maximum operating pressure up to and including 5 bar
TPG 702 08 3. 12. 2014 1. 2. 2015 nahrazena TPG 702 08, schválena 30. 9. 2020 Repairs of steel mains and service pipes for maximum operating pressure up to and including 5 bar
TPG 702 09 9. 12. 2009 1. 3. 2010 nahrazena TPG 702 09, schválena 22. 2. 2017 Repairs off steel mains and services pipelines for maximum operating pressure over 5 bar up to and including 40 bar
TPG 702 11 9. 9. 2008 1. 12. 2008 nahrazena TPG 702 11, schválena 18. 10. 2017 Cleaning and drying pipelines off all pressure levels after the construction.
TPG 704 01 18. 12. 2008 1. 6. 2009 nahrazena TPG 704 01vč. Z1, schváléna 29. 5. 2013 Gas Installation pipework and appliances for buildings
TPG 704 01 25. 5. 1999 nahrazena TPG 704 01, schválena 18. 12. 2008 Gas Installation pipework and appliances for buildings
TPG 800 00 13. 12. 2000 1. 3. 2001 plně nahrazena ČSN EN 1749 "Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin" System of Gas Fuel Combustion Appliances Category
TPG 800 00 16. 10. 1995 nahrazena TPG 800 00, schválena 13. 12. 2000 System of Gas Fuel Combustion Appliances Category
TPG 800 01 20. 9. 1996 nahrazena ČSN 73 4201 Combustion gases terminals from gas appliances to outside wall (fasade)
TPG 800 03 17. 10. 2007 1. 1. 2008 nahrazena TPG 800 03, schválena 25. 07. 2018 Connecting of installation pipework and its commissioning
z1 21. 8. 2013 1. 10. 2013 nahrazena TPG 800 03, schválena 25. 07. 2018 Connecting of installation pipework and its commissioning
TPG 800 03 13. 4. 1999 nahrazena TPG 800 03, schválena 17. 10. 2007 Connecting of installation pipework and its commissioning
TPG 807 01 4. 5. 2005 1. 8. 2005 nahrazena TPG 807 01 schválena 22. 2. 2017 Heating by gas-fired luminous radiant heaters.Design, installation and operation
TPG 807 02 13. 4. 2004 1. 6. 2004 nahrazena TPG 807 01 schválena 22. 2. 2017 Heating by gas-fired overhead radiant heaters. Design, installation and operation
TPG 811 01 16. 10. 1995 nahrazena TPG 811 01, schválena 30. 4. 2008 Fuel gas engine assembly. Instalation and operation
TPG 905 01 6. 11. 2013 1. 1. 2014 nahrazena TPG 905 01, schválena 31. 10. 2018 Basic requirements for safety in the operation of the gas installations
z1 1. 10. 2014 1. 12. 2014 Basic requirements for safety in the operation of the gas installations
z2 23. 7. 2015 1. 9. 2015 Basic requirements for safety in the operation of the gas installations
z3 4. 10. 2016 1. 1. 2017 Basic requirements for safety in the operation of the gas installations
z4 18. 10. 2017 1. 1. 2018 Basic requirements for safety in the operation of the gas installations
TPG 905 01 19. 12. 2007 1. 3. 2008 nahrazena TPG 905 01, schválena 6. 1. 2013 Basic requirements for safety in the operation of the gas installations
TPG 905 01 13. 4. 1999 nahrazena TPG 905 01, schválena 19. 12. 2007 Basic requirements for safety in the operation of the gas installations
TPG 908 02 31. 3. 2010 1. 6. 2010 nahrazena TPG 908 02, schválena 18. 10. 2017 Ventilation of spaces with gas appliances with the total output over 100 kW
TPG 908 02 13. 12. 2000 nahrazena TPG 908 02, schválena 31. 3. 2010 Ventilation of spaces whit gas appliances with the total output over 100 kW
TPG 913 01 19. 12. 2007 1. 3. 2007 nahrazena TPG 913 01, schválena 16. 10. 2013 Tightness survey of gas lines and service pipes
TPG 913 01 26. 10. 1998 nahrazena TPG 913 01, schválena 19. 12. 2007 Tightness survey of gas lines and service pipes
TPG 918 01 30. 5. 2007 1. 8. 2007 nahrazena TPG 918 01, schválena 18. 11. 2015 Odorization of natural gas
TPG 918 01 18. 9. 2001 1. 12. 2001 nahrazena TPG 918 01, schválena 30. 5. 2007 Odorization of natural gas
TPG 920 21 13. 12. 2006 1. 3. 2007 nahrazena TPG 920 21, schválena 29. 1. 2014 Corrosion protection of underground steel constructions Selection of coating systems
TPG 920 21 15. 4. 1997 nahrazena TPG 920 21, schválena 13. 12. 2006 Corrosion protection of underground steel constructions Selection of coating systems
TPG 920 22 10. 10. 2012 1. 1. 2013 nahrazena TPG 920 22, schválena 16. 10. 2013 Corrosion protection of underground steel constructions. Operation and maintenance of active corrosion protection facilities
TPG 920 22 7. 9. 2000 nahrazena TPG 920 22, schválena 10. 10. 2012 Corrosion protection of steel installations. Operation and maintenance of active corrosion protection facilities
TPG 920 23 30. 9. 2010 1. 12. 2010 Corrosion protection of metal structures and equipment against atmospheric corrossion
TPG 920 24 27. 9. 2006 1. 12. 2006 nahrazena TPG 920 24, schválena 29. 6. 2016 High voltage test – operation principles
TPG 920 26 10. 12. 2012 1. 3. 2013 nahrazena TPG 920 26, schválena 18. 9. 2019 Cathodic protection of buried pipelines
TPG 921 01 11. 12. 2001 1. 4. 2002 nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016 Fusion of polyethylene mains and service pipes
TPG 921 01 11. 1. 1994 nahrazena TPG 921 01, schválena 11. 12. 2001 Fusion of polyethylene mains and service pipes
TPG 921 02 11. 4. 2012 1. 7. 2012 Assessment of welded joints on polyethylene materials of the gas installations
TPG 921 02 11. 2. 1999 nahrazena TPG 921 02, schválena 11. 4. 2012 Assessment of welded joints on plastic materials
TPG 921 21 11. 2. 1999 nahrazena TPG 921 21, sschválena 22. 4. 2009 Requirements for Butt Fusion Equipment
TPG 921 23 20. 11. 2003 1. 2. 2004 zrušeno od 1. 8. 2018 bez náhrady Requirements for welding equipment for Socket Fusion of Plastics
TPG 922 01 27. 10. 1999 nahrazena TPG 922 01, schválena 9. 11. 2009 Composition, lay - out and format of technical rules and technical recommendation
TPG 923 01-1 18. 11. 2008 1. 1. 2009 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certification of processes. Assessment of competencies and quality in the scope of gas systems- Part 1: General
z1 29. 1. 2014 7. 3. 2014 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certification of processes. Assessment of competencies and quality in the scope of gas systems- Part 1: General
TPG 923 01-1 15. 12. 2005 1. 2. 2006 nahrazena TPG 923 01-1, schválena 18. 11. 2008 Certification of organizations Assessment of competencies and quality in the scope of gas systems assemblies and repairs – Part 1: General
TPG 923 01-2 18. 11. 2008 1. 1. 2009 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certification of processes. Assessment of competencies and quality in the scope of gas systems- Part 2: Gas distribution and transmission systems
z1 19. 11. 2009 1. 1. 2010 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certification of processes. Assessment of competencies and quality in the scope of gas systems- Part 2: Gas distribution and transmission systems
z2 27. 9. 2011 1. 1. 2012 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certification of processes. Assessment of competencies and quality in the scope of gas systems- Part 2: Gas distribution and transmission systems
z3 29. 1. 2014 7. 3. 2014 nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015 Certification of processes. Assessment of competencies and quality in the scope of gas systems- Part 2: Gas distribution and transmission systems
TPG 923 01-2 15. 12. 2005 1. 2. 2005 nahrazena TPG 923 01-2, schválena 18. 11. 2008 Certification of organizations Assessment of competencies and quality in the scope of gas systems assemblies and repairs – Part 2: Gas distribution and transmission systems (gas mains and gas service pipes)
TPG 925 01 22. 4. 2009 1. 7. 2009 nahrazena TPG 925 01, schválena 31. 10. 2018 Safety and health protection of workers in the gas industry. Potentially at risk from explosive atmospheres
TPG 927 01 17. 10. 2007 1. 1. 2008 nahrazena TPG 927 01, schválena 31. 10. 2018 Professional Courses. Persons Testing Preparation in order to Obtain Professional Ability to Instal and Maintain Gas Equipments
z1 27. 6. 2012 1. 9. 2012 nahrazena TPG 927 01, schválena 31. 10. 2018 Professional Courses. Persons Testing Preparation in order to Obtain Professional Ability to Instal and Maintain Gas Equipments
TPG 927 01 16. 10. 1995 nahrazena TPG 927 01, schválena 17. 10. 2007 Professional Courses. Persons Testing Preparation in order to Obtain Professional Ability to Instal and Maintain Gas Equipments
TPG 927 02 9. 12. 2009 1. 3. 2010 nahrazena TPG 927 02, schválena 13.12.2017 Specialized courses. Preparation of persons to acquiring the technical competence for insulation of the underground gas installations
z1 27. 6. 2012 1. 9. 2012 nahrazena TPG 927 02, schválena 13.12.2017 Specialized courses. Preparation of persons to acquiring the technical competence for insulation of the underground gas installations
TPG 927 02 3. 5. 2000 nahrazena TPG 927 02, schválena 9. 12. 2009 Specialized courses. Preparation of persons to acquiring the technical competence for insulation of the underground gas installations
TPG 927 03 9. 12. 2009 1. 3. 2010 nahrazena TPG 927 03, schválena 13.12.2017 Specialized courses. Preparation of persons to acquiring the technical competence for checking the insulation of the underground gas installations
z1 27. 6. 2012 1. 9. 2012 nahrazena TPG 927 03, schválena 13.12.2017 Specialized courses. Preparation of persons to acquiring the technical competence for checking the insulation of the underground gas installations
TPG 927 03 3. 5. 2000 nahrazena TPG 927 03, schválena 9.12. 2009 Specialized courses. Preparation of persons to acquiring the technical competencefor checking the insulation of the underground gas installations
TPG 927 06 14. 11. 2002 nahrazena TPG 927 06, schválena 21. 1. 2004 Welding plastics Training Courses of Superior welding operator’s staff
TPG 934 01 21. 11. 2007 1. 2. 2008 nahrazena TPG 934 01, schválena 4. 10. 2016 Gas meters. Location, installation and operation
z1 11. 4. 2012 1. 7. 2012 Gas meters. Location, installation and operation
TPG 934 01 20. 9. 1996 nahrazena TPG 934 01, schválena 21. 11. 2007 Gas meters Location, installation and operation
TPG 935 01 21. 11. 2007 1. 2. 2008 Section valves on steel gas pipelines
z1 18. 11. 2015 1. 2. 2016 Section valves on steel gas pipelines
TPG 935 01 11. 2. 1999 nahrazena TPG 935 01, schválena 21. 11. 2007 Section valves on steel gas pipelines
TPG 935 02 1. 4. 1996 nahrazena TPG 936 01, schválena 21. 8. 2013 Direct welded crossings for gas lines (pipelines) DN 150 till DN 1000 to PN 40
TPG 935 03 1. 4. 1996 nahrazena 936 01, schválena 21. 8. 2013 Welded fittings T 90° for gas pipes. Construction dimensions and requirements
TPG 936 02 16. 12. 2010 1. 3. 2011 v souvislosti s vydáním Změny 2 TPG 702 04 (platnost od 1.4. 2018) zrušena TPG 936 02 Specification for pipe bends made from spiral welded pipes by hot bending
TPG 936 02 7. 9. 2000 nahrazena TPG 936 02, schválena 10. 12. 2010 Specification for pipe bends made from spiral welded pipes by hot bending
TPG 941 01 16. 10. 1995 problematiku řeší ČSN 73 4201 Overpressure stocks and fluegas ductings for connection of gas appliances
TPG 942 01 19. 4. 1995 1. 9. 1995 zrušeno k 1. 1. 2015, problematiku řeší ČSN EN 751-1,2,3 Testing of screw connection packing materials for gas pipes
TPG 959 01 30. 4. 2008 1. 7. 2008 nahrazena TPG 959 01, schválena 13. 12. 2017 Gas Filtration Equipment
TPG 959 01 30. 1. 1998 nahrazena TPG 959 01, schválena 30. 4. 2008 Gas Filtration Equipment
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací