Předmět činnosti

Hlavním posláním ČPS je vyvíjet činnost ve prospěch odborných zájmů a potřeb plynárenského oboru, zvyšovat jeho odbornou úroveň, zprostředkovávat přenos plynárenských informací a zastupovat české plynárenství na mezinárodní úrovni.


Pro dosažení těchto cílů ČPS:

 • jakožto autorizované živnostenské společenstvo u HK ČR v oborech
  • 2.211 Plynařství a
  • 2.210 Vyhrazená technická zařízení – plynová
  vystupuje ve prospěch odborných zájmů a potřeb plynárenského odvětví/oboru plynových zařízení České republiky;
 • plní integrační roli v oboru a vytváří široké fórum pro výměnu informací a zkušeností svých členů a dalších odborných subjektů;
 • representuje plynárenství České republiky a podílí se na zvyšování odborné úrovně českého plynárenství a souvisejících oborů, zejména činností odborných výborů, publikačními a vzdělávacími aktivitami, jako člen odborných a profesních organizací:
  • Hospodářská komora ČR;
  • Svaz průmyslu a obchodu;
  • Mezinárodní plynárenská unie/International Gas Union (IGU);
  • Eurogas;
  • Evropská asociace pro pohon vozidel zemním plynem / NGVA Europe;
  • Marcogaz (evropské technické plynárenské sdružení);
  • CEN;
  kde zastupuje kolektivní a individuální členy prostřednictvím delegátů v řídících orgánech a odborných komisích
 • zastupuje české plynárenství při přípravě mezinárodních a národních právních a technických předpisů, je partnerem ÚNMZ při harmonizaci národní technické legislativy s příslušnými předpisy Evropské unie (ČPS je Centrem technické normalizace při ÚNMZ;
 • zajišťuje zpracování technických předpisů (pravidel praxe) pro potřeby českého plynárenství;
 • zpracovává společná stanoviska k obecné legislativě ovlivňující podnikání v oboru, zajišťuje práce a služby v oblasti této legislativy, připomínkuje relevantní legislativní návrhy a tvoří legislativní návrhy nebo jejich změny (k jednotlivým zásadním dokumentům jsou aparátem ČPS připravována odborná stanoviska, která po projednání v Legislativním výboru ČPS slouží jako oficiální pozice plynárenství k připravovaným materiálům vlády ČR i orgánů EU);
 • provádí společnou činnost, jejímž cílem je zvyšování technické kvalifikace zaměstnanců plynárenského odvětví a oboru plynových zařízení, zvyšování jejich kompetence, zlepšování procesů a bezpečnosti práce a ochrany zdraví v oboru pořádáním konferencí, seminářů a dalších odborných akcí. Těžištěm této činnosti je práce v odborných výborech, dělených podle jednotlivých součástí plynárenského řetězce.
 • zprostředkovává předávání informací z evropského a světového plynárenství a jejich presentaci na konferencích, workshopech a seminářích;
 • podílí se na lektorské/učitelské činnosti na partnerských vysokých školách v rámci řádného studia a celoživotního vzdělávání;
 • spolupracuje s odbornými domácími organizacemi, ústavy, školami a dalšími institucemi s cílem získávat a uplatňovat v českém plynárenství nejnovější technické a vědecké poznatky;
 • propaguje zemní plyn jako efektivní médium nejen pro spalování v domácnostech a průmyslu, ale i jako palivo pro dopravní prostředky;
 • vydává odborný časopis PLYN – jeden z nejstarších nepřetržitě vycházejících plynárenských časopisů na světě. Jeho první číslo vyšlo v roce 1921 pod názvem "Plyn a voda";
 • vydává další neperiodické odborné publikace;
 • vydává, šíří a prodává technické předpisy (pravidla praxe);
 • nabízí dva typy abonence (tištěnou a internetovou) – roční předplatné – přístup k pravidlům praxe (TPG, TDG a TIN). Novinkou od ledna 2015 je interaktivní verze pravidel praxe.

ČPS je od roku 2005 jediným vlastníkem společnosti GAS s.r.o. Společnost GAS s.r.o. poskytuje Českému plynárenskému svazu, ale i dalším organizacím, specializované služby na komerčním základě v těchto oblastech:

 • Certifikace – certifikace výrobků, certifikace organizací pro činnosti na plynárenských zařízeních, certifikace pracovníků katodické ochrany, certifikace svářečů plynovodů z plastu, certifikace provozovatelů přepravní/distribuční soustavy a poskytovatelů služeb provozovatelům přepravních/distribučních soustav;
 • DTP a IT činnost – správa informačních portálů, správa počítačových sítí, typografické práce, servis IT.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10