Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

8/2021
období 19. února – 4. března 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dne 2. března jsme si připomněli výročí Sv. Anežky České, která byla v roce 1991 oficiálně prohlášena za ochránkyni pracovníků plynárenského průmyslu. V aktualitách se dále dozvíte, že plyn by se měl do poloviny století stát hlavním zdrojem energie, dokonce se předpokládá, že jeho spotřeba vzroste o polovinu. Letos vstoupil v platnost také nový zákon o odpadech, který zohledňuje požadavky EU na vyšší míru třídění a znovuvyužití komunálních odpadů. S tím souvisejí i nové aktivity bioplynové stanice na Šumpersku. Legislativa upozorní, že ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu. Pokud se podíváme na dění v EK, byla zveřejněna zpráva o překážkách na maloobchodních trzích s energiemi v EU. Technická normalizace závěrem informuje o vypořádání připomínek ke konečnému návrhu revize TPG 935 01. A nezapomeňte, poslední možnost přihlásit se na GAS 2021 máte právě dnes!

Aktuality

04. 03. 2021

GAS 2021 formou on-line webináře

V úterý 9. března 2021 bude zahájena tradiční konference GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení, která se z důvodu pandemie covid-19 uskuteční v on-line prostředí. I v této situaci je akce akreditována 5 body OPV a 2 kredity ČKAIT.
Věříme, že Vás nový koncept osloví natolik, že se zúčastníte. Přednášky budou zaměřeny na otázky bezpečnosti, problematiku revizí plynových zařízení nebo detekci úniku plynu. Představeny budou rovněž nové technologie, prostor bude věnován i budoucnosti plynárenství z hlediska legislativy a využití vodíku. Přihláška zde
25. 02. 2021

GECF: Plyn se do poloviny století stane hlavním zdrojem energie, jeho spotřeba vzroste o polovinu

Využívání zemního plynu nabývá v posledních letech stále většího významu, jelikož ve srovnání s uhlím produkuje při spalování výrazně nižší emise oxidu uhličitého. Jelikož se jeví i jako vhodný flexibilní doplněk k obnovitelným zdrojům, počítá se s jeho dlouhodobým využíváním i navzdory tomu, že se jedná o fosilní palivo. Podle posledního dlouhodobého výhledu Fóra zemí vyvážejících zemní plyn (GECF) by měl zemní plyn předčit uhlí již v roce 2025, do roku 2047 by se poté měl v globálním měřítku stát nejvýznamnějším primárním energetickým zdrojem. Více zde
22. 02. 2021

Plynaři z GasNetu budou jezdit na zelený biometan

Už 40 % vozů skupiny GasNet, největšího českého plynárenského distributora, jezdí na stlačený zemní plyn (CNG), který má oproti benzinu nebo naftě výrazně nižší emisní stopu i hospodárnější provoz. Nyní pokryje spotřebu těchto automobilů biometan (bioCNG), který se vyrábí z biologicky rozložitelného odpadu. Znamená to úsporu nejméně 1 356 tun emisí CO2. Více zde
02. 03. 2021

Výročí Sv. Anežky České – patronky plynárenství

Sv. Anežka Česká je oficiální patronkou plynárenství už od roku 1991. Tehdy František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský a primas český, prohlásil svatou Anežku Českou za ochránkyni pracovníků plynárenského průmyslu. Historické legendy praví, že si Anežka, jako abatyše kláštera s útulkem, vyprosila u Řehoře IX. zmírnění přísných podmínek pro život řádu klarisek, který byl založen po italském vzoru, ale působil ve zcela jiných klimatických podmínkách. Od této důležité události bylo dovoleno v klášteře a hospici, kam přicházeli strádající hladem a chladem, topit. Jistě i proto byla sv. Anežka Česká doporučena jako patronka plynárenství.
02. 03. 2021

Efektivní využívání komunálního odpadu na Šumpersku

Energy financial group (EFG) a její bioplynová stanice EFG Rapotín BPS zahájili spolupráci s městem Šumperk. Občané budou nově moci třídit gastroodpad, tedy zejména zbytky z kuchyně a prošlé potraviny, do sběrných nádob, ze kterých následně poputuje do nedaleké bioplynky k dalšímu zpracování na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Šumperk chce tímto způsobem řešit narůstající množství skládkovaného odpadu a umožnit jeho efektivnější třídění. Více zde
02. 03. 2021

Shell: Do roku 2040 se poptávka po LNG zdvojnásobí

Shell ve svém výhledu očekává, že poptávka po LNG se do roku 2040 zdvojnásobí na téměř 700 milionů tun ročně. V roce 2019 byla poptávka po LNG 358 milionů tun a v loňském roce 360 milionů tun. Kvůli klesající domácí těžbě a nahrazování zdrojů s vyšší emisivitou zemním plynem by Asie měla stát za 75 % nárůstu poptávky do roku 2040. V loňském roce Čína zvýšila dovoz LNG o 7 milionů tun (11% zvýšení) na 67 milionů tun. Dovoz LNG o téměř 11 % zvýšila také Indie.

Legislativa

EU

Komise zveřejnila zprávu o překážkách na maloobchodních trzích s energiemi v EU. Více zde

ČR

MPO
Státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení. Více zde
Ve Sbírce zákonů pod číslem 78/2021 Sb. vyšla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu. Více zde

Technická normalizace

Revize TPG 935 01

Dne 19. 2. 2021 proběhlo jednání za účelem vypořádání připomínek ke konečnému návrhu revize TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub. Zpracovatelem této revize byla ČVUT v Praze, konkrétně fakulta strojní, pod vedením Doc. Ing. Miroslava Španiela CSc. Veškeré připomínky, které ČPS obdržel od společností Gas Storage CZ, NET4GAS, Státního úřadu inspekce práce, Armatury GROUP a Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů, byly projednány a bylo dosaženo konsenzu o konečném znění pravidel. Následně budou TPG 935 01 předložena Technické schvalovací komisi ČPS. Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ. ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ.
09.–10. 03. 2021

23. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
16. 03. 2021

Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování, montáž)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
23. 03. 2021

Detekce úniku zemního plynu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
30. 03. 2021

Plynárenské armatury

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka