Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

7/2021
období 12.–18. února 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnešní Newsletter upozorní na dvě plynárenské akce, jednu celosvětovou, která se uskuteční příští rok v Koreji, druhá proběhne již v březnu, on-line, na domácí půdě. Evropská komise zahájila konzultační proces k úpravě pravidel trhu se zemním plynem, která by měla vést k navýšení podílu bioplynu, biometanu a obnovitelného či dekarbonizovaného vodíku na celkové spotřebě plynných paliv v EU. Český plynárenský svaz reaguje na současné dění novou tiskovou zprávou a klade si otázku, zda v roce 2050 bude v plynovodech vodík nebo syntetický metan. V dalších aktualitách se také dozvíte, že Gazprom počítá se spuštěním nového plynovodu Nord Stream 2 v letošním roce. Legislativa mimo jiné odkáže na zprávu ACER a CEER zabývající se regulací Power‑to‑gas a technická normalizace informuje o projektu inteligentního monitoringu HUP. Ať Vás čtení baví!

Aktuality

18. 02. 2021

Světová plynárenská konference příští rok v Koreji

Světová plynárenská konference (WGC), kterou pořádá Mezinárodní plynárenská unie (IGU) od roku 1931, je největší a nejdůležitější světovou akcí plynárenského průmyslu, na které se každé tři roky scházejí tisíce průmyslových a politických vůdců, vedoucích pracovníků v oblasti plynu, specialistů a vystavovatelů. V květnu 2022 se v Daegu, energetickém městě Koreje a sídle ústředí společnosti KOGAS, uskuteční již 28. světová plynárenská konference (WGC2022). Hlavním cílem této akce je podpora role zemního plynu v udržitelné budoucnosti. Ve dnech 23.–27. května 2022 by měla Korea hostit 12 000 účastníků a 350 vystavovatelů zastupujících 500 společností z více než 90 zemí světa. Více zde
18. 02. 2021

2050: Bude v plynovodech vodík, nebo syntetický metan?

  • Plynárenství se připravuje na přechod na zelené plyny
  • Syntetický metan nabízí levnější cestu k dosažení klimatické neutrality
Miliardy korun na investicích do úprav přepravní a distribuční plynárenské soustavy, zásobníků plynu, domovních rozvodů a také koncových spotřebičů. Nevyhnutelné náklady spojené s náhradou zemního plynu vodíkem by mohl ušetřit syntetický metan. Ten je svým složením prakticky totožný se zemním plynem a jeho využívání v rámci stávající infrastruktury by bylo podle odborníků, které oslovil Český plynárenský svaz, možné bez jakékoliv její úpravy.
„Jak vodík, tak syntetický metan lze vyrobit z přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a řadí se proto mezi takzvané zelené plyny. Ty by do třiceti let měly v plynovodech z velké části nahradit zemní plyn. Už dnes je jasné, že se energetika bez plynárenství jako takového neobejde ani ve druhé polovině století,“ řekla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, a dodala: „Zelené plyny snadno splní požadavky Evropské unie na dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Nyní je však třeba dobře zvolit strukturu směsi těchto plynů a podle toho nastavit strategii jejich rozvoje, výroby a využití.“
Více v tiskové zprávě zde
16. 02. 2021

GAS 2021 je za dveřmi

Konference GAS Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení se blíží. Proběhne on-line ve dnech 9.–10. března 2021 prostřednictvím platformy MS Teams a soustředí se nejen na novinky v plynárenství, ale zejména na bezpečnost na stavbách, plynovody a domovní spotřebiče, problematiku detekce a měření zemního plynu a činnosti revizního technika na PZ. Neváhejte a přidejte se k nám! Program akce zde
18. 02. 2021

Evropská komise cílí na 66% podíl obnovitelných a nízkouhlíkových plynů do roku 2050

Evropská komise zahájila konzultační proces k úpravě pravidel trhu se zemním plynem, která by měla vést k navýšení podílu bioplynu, biometanu a obnovitelného či dekarbonizovaného vodíku na celkové spotřebě plynných paliv v EU. Pro splnění klimatických cílů EU je dle Komise zapotřebí, aby výše uvedená paliva tvořila v roce 2050 dvě třetiny spotřeby plynných paliv s tím, že zbylou třetinu by měl tvořit zemní plyn v kombinaci se zařízeními na zachytávání a ukládání či využívání emisí CO2 (CCS/U). Více zde
12. 02. 2021

Gazprom očekává spuštění plynovodu Nord Stream 2 v letošním roce

Ruská plynárenská společnost Gazprom počítá se spuštěním nového plynovodu Nord Stream 2 v letošním roce, a to navzdory sankcím ze strany Spojených států. S odvoláním na prezentaci podniku o tom informovala agentura RIA. Plynovod má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Projekt Nord Stream 2 je už hotov z 94 procent. K jeho dokončení ještě zbývá položit zhruba 120 kilometrů potrubí v dánských vodách a necelých 30 kilometrů ve vodách německých. Práce na plynovodu se obnovily loni v prosinci asi po roční přestávce, která byla důsledkem oznámení sankcí ze strany Spojených států. Washington chce snížit závislost Evropy na ruské energii a zároveň podpořit prodej amerického zkapalněného zemního plynu na evropském trhu, poznamenala agentura Reuters. Tento měsíc ruská loď Fortuna obnovila pokládku potrubí pro Nord Stream 2 v dánských vodách, podle dánských úřadů by tyto práce měly být hotovy do konce dubna.
18. 02. 2021

O dotace na kotle lze žádat v Libereckém kraji do konce května

Liberecký kraj prodloužil až do konce května lhůtu pro podání žádostí o dotace na výměnu kotlů za ekologičtější. Lhůta měla skončit už na konci února. Dotace je možné získat na pořízení kotle na biomasu, plynového kotle nebo tepelného čerpadla. Původně měla lhůta pro podávání žádostí v poslední výzvě kotlíkových dotací vypršet už loni v listopadu, kraj ale získal navíc 55,5 milionu korun z národního programu Nová zelená úsporám, jak informovala ČTK.

Legislativa

EU

Evropská komise zahájila kroky před revizí evropských pravidel pro trh s plynem. V prvním kroku je možné zaslání zpětné vazby k počátečním posouzení dopadů. Více zde
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ke stanovení nových pravidel pro zabránění úniku emisí metanu v energetickém sektoru. Více zde
ACER a CEER společně vydaly zprávu zabývající se regulací Power-to-gas. Více zde
CEER vydal zprávu týkající se otázky dlouhodobého skladování energie. Více zde

ČR

MPO
K dohodě s MPO o energetických úsporách se nově připojují i firmy E.ON Energie a EG.D. Více zde

Technická normalizace

Projekt Inteligentní monitoring HUP

Pro zvýšení bezpečnosti provozu plynárenských zařízení zahájila v roce 2020 společnost GasNet Služby, s.r.o. ve spolupráci s ČPS projekt „Inteligentní monitoring HUP“, jehož cílem má být kontrola konců plynovodních přípojek umístěných v budovách. Jedná se o návrh technického řešení, které by detekovalo případný únik plynu u konců přípojek (v místě osazení HUP) a zaznamenávalo data prostřednictvím dálkového přenosu. Právě rychlý a spolehlivý přenos dat je jedním z nejdůležitějších parametrů navrhovaného zařízení, neboť konce přípojek umístěné ve sklepních prostorách budov bývají obtížně přístupné a zjištění případného úniku plynu mívá časovou prodlevu. Na základě návrhu technického řešení byly poptány firmy dodávající zařízení pro dálkový přenos (včetně čidel). Nabídnutá zařízení jsou v současné době testována, přičemž testování by mělo simulovat nejkritičtější případy umístění zařízení, např. ve 2. patře sklepa, vlhkém prostředí, v zastínění kovovými překážkami apod. Dalším posuzovaným kritériem je doba funkčnosti zařízení při napájení z integrované baterie (požadováno minimálně 10 let). Po skončení testování bude vybrané zařízení instalováno do vhodných objektů, které bude možno častěji sledovat, kontrolovat a vyhodnocovat funkci zařízení. Po ověření funkčnosti bude zařízení zkoušeno v provozních podmínkách.
Více informací podá Ing. Jan Dvořák, jan.dvorak@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ. ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ.
02. 03. 2021

Využití zemního plynu k pohonu motorových vozidel

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
09.–10. 03. 2021

23. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
16. 03. 2021

Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování, montáž)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
23. 03. 2021

Detekce úniku zemního plynu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka