Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

3/2021
období 15.–21. ledna 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

slovo PLYN se v poslední době “skloňuje” v mnoha podobách a tematických souvislostech. Dnes jsme v aktualitách vybrali top příspěvky, které zahltily česká média. Představíme Vám nový web plynoveteplarny.cz, který poradí zástupcům měst a obcí i manažerům tepláren s přechodem na zemní plyn, řeč bude také o kontroverzní taxonomii nebo o novele energetického zákona. Pozveme Vás rovněž na 14. řádný (volební) sjezd Českého plynárenského svazu, který se bude konat 10. června 2021 v Praze. Legislativa upozorní na změny v legislativě pohonných hmot a technická normalizace přinese přehled schválených technických pravidel za uplynulý rok. Ať i dnes najdete, co Vás zajímá!

Aktuality

18. 01. 2021

Nový web plynoveteplarny.cz poradí zástupcům měst a obcí i manažerům tepláren s přechodem na zemní plyn

Malé teplárny řeší existenciální problémy. Zájemci o finanční podporu z Modernizačního fondu musí předložit projektový záměr nejpozději do 1. února 2021. Český plynárenský svaz proto připravil on-line informační centrum, které nabízí podporu při přechodu z vytápění uhlím na ekologický zemní plyn. Majitelé a provozovatelé tepláren naleznou na webu plynoveteplarny.cz návod, jak postupovat, aby splnili přísné emisní limity a vyplatilo se jim i po roce 2023 zajišťovat centrální zásobování obyvatelstva teplem.
„Zemní plyn představuje pro teplárny ověřené, funkční a nákladově přijatelné řešení budoucího ekologického provozu, který je nezbytný pro splnění emisních limitů. To je nezpochybnitelný fakt, na němž jsme se shodli i s představiteli Teplárenského sdružení ČR při podpisu společného memoranda o spolupráci loni v létě,“ uvedla L. Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS. Tisková zpráva zde
19. 01. 2021

SAVE THE DATE: 14. řádný (volební) sjezd ČPS

Rada Českého plynárenského svazu svolala 14. řádný sjezd ČPS (dále jen „Sjezd”), který se bude konat dne 10. 6. 2021 od 9 h v Kongresovém centru innogy Česká republika a.s., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10.
Program Sjezdu a dokumenty určené k projednání na Sjezdu budou uveřejněny v členské zóně webových stránek ČPS nejpozději 30 dní před datem konání. Přihlášky k účasti na Sjezdu, formuláře pro návrh kandidátů do voleb a plnou moc pro zastupování najdete zde. Přihlášky k účasti na Sjezdu a návrhy kandidátů do orgánů Svazu prosím zašlete nejpozději do 24. 5. 2021 na adresu ČPS nebo na e-mail: hana.jirackova@cgoa.cz.
Těšíme se na setkání s našimi členy!
18. 01. 2021

Evropská komise odložila zveřejnění detailní implementace pravidel k nařízení 2020/852/EU o taxonomii

Evropská komise byla nucena odložit zveřejnění finální verze aktů v přenesené pravomoci k nařízení 2020/852/EU o taxonomii udržitelných investic kvůli velkému počtu obdržených připomínek a hrozbě zablokování legislativy ze strany východních a jižních členských států EU. První dva delegované akty jsou zaměřeny na směrování soukromých investorů k environmentálně udržitelným společnostem stanovením podrobných emisních limitů. Veřejná konzultace byla uzavřena dne 18. prosince 2020 s více než 46 591 obdrženými odpověďmi a tisíci stránkami zpětné vazby. Výsledkem bylo, že konečný návrh, který měl být původně zveřejněn do 1. ledna 2021, byl zpožděn, aniž by bylo jasné, kdy vyjde. Návrh však také vyvolal rozruch mezi východními a jižními členskými státy EU, které si stěžovaly, že zemnímu plynu byl v návrhu aktů odepřen status „přechodového“ paliva, i když nahrazuje uhlí při výrobě energie. Evropská rada nakonec ve svých závěrech znovu jednomyslně potvrdila a uvedla, že uznává právo každé země rozhodnout o svém energetickém mixu a zvolit nejvhodnější technologie pro kolektivní dosažení klimatického cíle do roku 2030, včetně přechodového paliva, kterým je zemní plyn. Více zde
20. 01. 2021

Česko hledá řešení své energetické bezpečnosti, bez ruského plynu se ale neobejde

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček či generální ředitel ČEZ Daniel Beneš operují s tím, že pokud Česko nepostaví nový jaderný zdroj, jen se tím prohloubí česká energetická závislost na Rusku, respektive na ruském plynu. Data jim dávají za pravdu, i když skutečnost je, jak to tak bývá, mnohem složitější. Více zde
20. 01. 2021

Akumulace energie i tzv. energošmejdi. Novela energetického zákona míří do sněmovny

Velkokapacitní baterie vznikají jako důležitá část moderní energetiky všude po světě. Opačná je situace v České republice, kde o akumulaci energie není v energetickém zákoně ani zmínka. Změnit to má novela zákona a pozměňovací návrh poslanců, který s bateriemi počítá a řeší také tzv  energošmejdy, čímž výrazně posílí práva spotřebitelů. Nepoctiví zprostředkovatelé na trhu s elektřinou a plynem, tzv. energetičtí šmejdi, ve stále větší míře zneužívají energetické aukce. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR zmapoval jejich nejčastější triky a praktiky a ukázal je na případech skutečných spotřebitelů. Snaží se tak apelovat na poslance, aby 26. ledna schválili novelu energetického zákona alespoň v prvním čtení.

Legislativa

EU

Konzultace k seznamu kandidátských projektů společného zájmu v oblasti elektřiny a plynu. Více zde

ČR

MPO
Změny v legislativě pohonných hmot v roce 2020. Více zde

Technická normalizace

Technická pravidla schválená/zrušená v roce 2020

V průběhu roku 2020 byla na 3 jednáních Technické schvalovací komise ČPS schválena 1 nová technická pravidla, 3 změny a 3 revize stávajících technických pravidel a bylo schváleno zrušení 1 technických pravidel.

Nová

  • TPG 304 03 Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení (platná od 1. 7. 2020)

Změny

  • Změna 1 TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně (platná od 1. 12. 2020)
  • Změna 1 TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (platná od 1. 7. 2020)
  • Změna 1 TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (platná od 1. 12. 2020)

Revize

  • TPG 702 08 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně (platná od 1. 12. 2020)
  • TPG 920 23 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi (platná od 1. 3. 2021)
  • TPG 921 02 Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízení z polyetylenu (platná od 1. 7. 2020)
Dále byla zrušena TPG 702 06 Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony, s účinností od 1. 12. 2020.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ. ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ.
26. 01. 2021

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
02. 02. 2021

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
09. 02. 2021

Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
16. 02. 2021

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
17. 02. 2021

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka