Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

1/2021
období 1.–7. ledna 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítáme Vás u prvního vydání Newsletteru v tomto roce. V aktualitách se ohlédneme za prosincovým číslem časopisu PLYN, který byl věnován legislativním výzvám, dále Vás budeme informovat o zahájení provozu dvou nových plynovodů nebo o krocích směřujících ke zvyšování energetické účinnosti českého hospodářství. Představíme Vám rovněž tiskovou zprávu k výzkumu možností akumulace energie do plynovodů, který byl právě zahájen. Legislativa upozorní na vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR nebo na skutečnost, že Evropská komise vyzvala k zaslání připomínek k nařízení Evropského parlamentu a rady o pokynech pro transevropskou energetickou infrastrukturu a o zrušení nařízení EU 2013/347. Technická normalizace přinese informaci o schválení TPG 920 23 „Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi“, která vstoupí v platnost 1. března. V roce 2021 Vám přejeme především pevné zdraví a těšíme se na spolupráci s Vámi!

Aktuality

06. 01. 2021

Časopis PLYN se v prosinci zaměřil na legislativní výzvy

Závěrečné číslo loňského roku přineslo vysoce aktuální témata – jak se změní energetický zákon, kdy se dočkáme nového zákona o vyhrazených technických zařízeních nebo co konkrétně přinesla aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility? Pozornost se zaměřila i na oblast LNG a výzvy v podobě emisí či pandemie covid-19. Nechyběla samozřejmě ani zmínka o plynofikaci tepláren nebo rozvoji LNG v nákladní silniční dopravě. Samostatný příspěvek byl věnován také OZE a implementaci směrnice RED II. Více zde
04. 01. 2021

NET4GAS zahájil provoz nového plynovodu

Společnost NET4GAS zahájila provoz nového plynovodu vedoucího přes Ústecký a Plzeňský kraj. Nová infrastruktura vybudovaná v projektu Capacity4Gas posiluje propojení České republiky a celého regionu střední a východní Evropy se západoevropskými plynárenskými trhy, a zajišťuje tak přístup k diverzifikovaným dodávkám plynu. Náklady na projekt přesáhly 540 milionů eur (přes 14 miliard korun). Plynovod mezi Horou Sv. Kateřiny na Mostecku a Přimdou na Tachovsku měří 150 kilometrů. Projekt nazvaný Capacity4Gas je největší samostatnou investiční akcí v historii společnosti. Více zde
06. 01. 2021

Za podpory státu začíná v ČR výzkum možností akumulace energie do plynovodů

Přebytky čisté energie vyráběné z obnovitelných zdrojů (OZE) bude možné ukládat do plynárenské soustavy a znovu je využívat. Energetika budoucnosti počítá s minimálními emisemi škodlivin do ovzduší a sází proto na výrazný podíl elektřiny vyráběné z čistých obnovitelných zdrojů. Odborníci nyní řeší, jak vyrobenou energii ukládat na dobu, kdy slunce nesvítí a vítr nefouká. Výzkum možností akumulace energie vyrobené přeměnou elektřiny na vodík či metan do plynárenské soustavy právě začíná. Výsledky společného projektu ČPS, EGÚ Brno a Vysokého učení technického v Brně, jenž finančně podpořila Technologická agentura, budou známy do konce roku 2022.
„ČPS se na projektu bude podílet v rámci odborného posouzení technických řešení připojení nových technologií k plynárenské soustavě včetně analýzy připravenosti na nové plyny a konkrétních technických parametrů návrhů projektu,“ uvedla Lenka Kovačovská a zdůraznila, že při udržení stávajícího vývoje EU směrem ke klimatické neutralitě se Česká republika do budoucnosti bez P2G neobejde. Více v tiskové zprávě
06. 01. 2021

Plynovodem TAP začal do Evropy proudit první plyn

Plynovod TAP 30. prosince 2020 začal do Evropy dodávat první zemní plyn. TAP je poslední součástí infrastruktury jižního plynového koridoru. Zemní plyn pochází z Ázerbájdžánu a do Evropy je dopravován mj. plynovodem TANAP přes Turecko až do jižní Itálie. Výstavba plynovodu TAP trvala téměř 4 a půl roku a byla dokončena v říjnu 2020. V listopadu 2020 byl zahájen komerční provoz. Plynovod je již nyní schopen plného provozu, nicméně dle aktuální dohody se budou dodávky během 15 měsíců postupně zvyšovat ze 40 % až do maximální výše. Více zde
07. 01. 2021

innogy chce přispět ke zvyšování energetické účinnosti českého hospodářství

Energetická skupina innogy uzavřela se státem dobrovolnou dohodu v oblasti energetické efektivity a zavádění energeticky úsporných opatření. Dohoda uzavřená mezi MPO a společností innogy Česká republika počítá se zvyšováním energetické účinnosti u konečného spotřebitele napříč sektory. A to díky aktivitám, ke kterým se ve smluvním dokumentu zavázaly obě strany. ČR uzavíráním dobrovolných dohod k energetické účinnosti mimo jiné reaguje na povinnost uloženou evropskou směrnicí Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti, která říká, že se v letech 2021 až 2030 musí každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Více zde
01. 01. 2021

Do plynárenského nebe odešel Zdeněk Halada

Legendou československého motoristického sportu i průkopníkem užití CNG v dopravě navždy zůstane Zdeněk Halada, který zemřel 29. prosince 2020 ve věku nedožitých 84 let. Koncem 80. let minulého století byl Zdeněk Halada vedoucím týmu, který realizoval vývoj motoru a následně zkušební provoz prvních pěti autobusů Karosa B 731 přestavěných na CNG a jejich nasazení do provozu v Praze. Po mnoho let spolupracoval s ČPS a dalšími plynárenskými společnostmi. Ve své společnosti EkoGas Auto realizoval nejen přestavby prvních svozových aut na komunální odpad, která jezdila od roku 2004 v Plzni a Praze, ale i mnoho úspěšných přestaveb osobních aut na CNG.
Děkujeme všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku.
01. 01. 2021

HUTIRA – BRNO dokončila akvizici společnosti ATJ special

HUTIRA – BRNO, přední český dodavatel a výrobce zařízení z oblasti plynárenství, vodárenství a energetiky, oznámila dokončení akvizice společnosti ATJ special včetně její slovenské pobočky ATJ Slovakia. Stává se tak jejím novým 100% vlastníkem. Více zde

Legislativa

EU

Evropská komise vyzvala k zaslání připomínek k nařízení Evropského parlamentu a rady o pokynech pro transevropskou energetickou infrastrukturu a o zrušení nařízení EU 2013/347. Více zde
Změna klimatu – nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky. Více zde
CEER
Zpráva o přezkumu stavu regulačních rámců pro inovace a zabezpečení dodávek v plynárenské přepravní infrastruktuře. Více zde

ČR

HK ČR
Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR. Více zde
MPO
Česká republika se spolu s dalšími 22 zeměmi EU připojila k „Manifestu na podporu vývoje vodíkových technologií a systémů”.

Technická normalizace

Nově schválená technická pravidla

Dne 18. 12. 2020 byla Technickou schvalovací komisí ČPS schválena revidovaná TPG 920 23 „Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi“. Vydání těchto technických pravidel se předpokládá s platností od 1. 3. 2021. O schválených předpisech ČPS více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ. ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ.
12. 01. 2021

Opravy ocelových plynovodů do 5 bar, vč. revize TPG 702 08 platné od 1. 12. 2020, nové metody oprav

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
19. 01. 2021

Regulační stanice, regulační zařízení – TPG 605 02, TPG 959 01

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
26. 01. 2021

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
02. 02. 2021

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka