Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

38/2020
období 4.–10. prosince 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

aktuální Newsletter Vás seznámí s plánem vzdělávacích akcí, které pro Vás připravujeme na příští rok. Dále nabídne dva zajímavé rozhovory, upozorní na zprovoznění vysokotlakého plynovodu u Soběslavi a na věcný záměr nového energetického zákona, který schválila vláda. Legislativa informuje o návrhu Uhelné komise ukončit využívání uhlí v ČR v roce 2038, ERÚ vložil do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Technická normalizace shrne závěry jednání TNK 131 „Plastové potrubní systémy”, kde byla mimo jiné podána informace o stavu přípravy zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, který se vztahuje k autorizacím a pověřování CZ subjektů pro technické posuzování. Ať i dnes najdete, co Vás zajímá!

Aktuality

10. 12. 2020

Jaké vzdělávací akce připravujeme na příští rok?

Plán školení a konferencí ČPS na nové pololetí je připraven, nabízí Vám obvyklá i nová témata. Rádi bychom Vás upozornili zejména na změny termínů tradičních konferencí. Letošní Podzimní plynárenská konference byla přesunuta na 31. 5. – 1. 6. 2021, z toho důvodu i Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy změnilo svůj termín, a to na 7. – 8. 9. 2021. Potěší nás, pokud si tyto závazné termíny poznamenáte již nyní do svých kalendářů. Školení Českého plynárenského svazu budou i nadále probíhat v souladu s platnými vládními nařízeními, a to buď pouze v on‑line podobě a nebo v učebně i on‑line zároveň. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání v příštím roce. Více zde
04. 12. 2020

Rozhovor s Lenkou Kovačovskou pro iUHLI.cz

Stane se plyn klíčovou náhradou uhlí při výrobě elektřiny a tepla? V rozhovoru o možnostech využití plynu v české energetice výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská uvedla, že zemní plyn a plynové zdroje posílí a budou tvořit významnou část tuzemského energetického mixu v nejbližších dekádách. Více zde
08. 12. 2020

Věcný záměr nového energetického zákona schválila vláda

Vláda schválila věcný záměr nového energetického zákona, kam chce MPO promítnout zásadní změny na trhu, které vedou k decentralizaci energetiky. Čím dál více zákazníků totiž elektřinu nejen spotřebovává, ale také vyrábí či ukládá. Ve srovnání se současným stavem nepochybně dojde k dalšímu významnému posunu v kumulaci rolí fyzických a právnických osob. MPO také slibuje, že nový zákon rozšíří ochranu zákazníků. Nový registr zprostředkovatelů, který povede ERÚ, má pomoci očistit energetický trh od tzv. šmejdů. Věcný záměr počítá také s dalším krokem k decentralizaci, a to s rozdělením distribučních soustav podle jejich charakteru. V elektroenergetice se zavádí tři typy distribučních soustav na základě jejich rozdílného charakteru (regionální, lokální a uzavřené), v plynárenství pak dva typy (regionální a lokální). Zákon má poprvé řešit také akumulaci a agregaci.
10. 12. 2020

E.ON zprovoznil nový dvacetikilometrový plynovod z Plané do Soběslavi

Společnost E.ON Distribuce zprovoznila nový vysokotlaký plynovod, který vede z Plané nad Lužnicí do Soběslavi a měří téměř dvacet kilometrů. Díky němu bude ještě lépe zásobena zemním plynem oblast Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a Ševětína. Plynovod se stavěl téměř tři roky a k jeho pokládce byla použita poprvé v Česku metoda pluhování ocelového potrubí. Více zde
08. 12. 2020

Sever Evropy chystá prudký rozvoj výroben vodíku

Dánský projekt Green Hydrogen Hub Denmark chce do 5 let zprovoznit elektrolyzéry o výkonu 350 MW. Německá státní iniciativa HY‑5 cílí ve stejném časovém období na 500 MW. I Nizozemsko plánuje do roku 2030 desítky vodíkových projektů. Zprávu přinesl server S&P Global. Pět spolkových zemí se zapojilo do iniciativy HY‑5 a společnými silami chtějí do roku 2025 postavit elektrolyzéry pro výrobu vodíku o výkonu až 500 MW. V projektu jsou převážně zapojeny severní spolkové země, tedy Meklenbursko, Hamburg, Brémy, Dolní Sasko a nejsevernější region Německa Šlesvicko–Holštýnsko. V těchto regionech se počítá se zhruba 50 projekty, které mají realizovat soukromé firmy jako EDF, rafinerie Heide, ArcelorMittal, BP a RWE. Kromě toho budou některé projekty finančně podporovány a koordinovány lokálními vládami.
05. 12. 2020

Budoucnost paliv v dopravě – biometan a LNG

„Budoucnost paliv v dopravě vidím v biometanu a LNG”, říká v rozhovoru pro PRO-ENERGY Václav Holovčák, místopředseda představenstva společnosti Bonett, a dodává: „BioCNG a LNG jsou vhodné pro těžkou dopravu a autobusy. Vodík ekonomicky zatím nevychází, ale to se zlepší. Rozvoj elektromobility nebude zdaleka tak masivní, jak se nyní promuje a předpokládá." Více zde
10. 12. 2020

EU pravděpodobně splní 2 ze 3 energeticko-klimatických cílů do roku 2020

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) na konci listopadu 2020 vydala zprávu o vyhodnocení pokroků Evropské unie za rok 2019 v dosahování jejích energetických a klimatických cílů. EU podle zprávy pravděpodobně dosáhne dvou ze tří energeticko-klimatických cílů, ke splnění některých cílů zřejmě přispěje pandemie koronaviru. Ekonomický pokles v roce 2020 vedl ke snížení celkové spotřeby energie a emisí skleníkových plynů zejména v sektoru dopravy. Jediný klimaticko-energetický cíl EU do roku 2020, který Unie téměř s jistotou nesplní, je zvyšování energetické účinnosti. Primární spotřeba energie zemí EU27 mezi roky 2017 a 2018 poklesla o 0,7 % a podle prvních odhadů o další 1,2 % mezi lety 2018 a 2019. Konečná spotřeba energie mezi roky 2017 a 2018 i mezi 2018 a 2019 mírně vzrostla, o 0,03 % a 0,1 %. Rok 2019 je tak už pátým rokem, kdy konečná spotřeba energie neklesá. Na národní úrovni je dle odhadů pouze 9 členských států na cestě splnit své indikativní národní cíle.

Legislativa

ČR

MPO
Vláda schválila 7. prosince 2020 návrh věcného záměru energetického zákona. Více zde
Uhelná komise navrhla ukončit využívání uhlí v roce 2038. Více zde
ERÚ
Energetický regulační úřad vložil do mezirezortního připomínkového řízení Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Více zde
Zveřejnění informací uvedených v článku 30 TAR NC pro rok 2021. Více zde

Technická normalizace

Jednání TNK 131 „Plastové potrubní systémy”

Dne 24. 9. 2020 proběhlo pravidelné zasedání členů Technické normalizační komise č. 131 „Plastové potrubní systémy“ (TNK 131) formou on‑line videokonference, kterou řídila předsedkyně Marie Kohlová. V úvodu jednání byla podána stručná informace o nových ČSN vydaných od minulého zasedání a informace o rozpracovaných normách CEN/TC 155 a ISO TC 138 včetně stanovení způsobu jejich přejímání do ČSN. Dále byly prezentovány materiály k připravovaným zasedáním CEN/TC 155 a ISO/TC 138. V závěru byla podána informace o stavu přípravy zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, který se vztahuje k autorizacím a pověřování CZ subjektů pro technické posuzování. Projednávání návrhu tohoto zákona bylo na základě doporučení Legislativní rady vlády (LRV) pozastaveno a následně bylo připraveno upravené znění, které je v současné době předloženo na LVR k dalšímu vyjádření. Předpokládaná účinnost tohoto zákona, která měla být od 1. 1. 2021, bude z uvedených důvodů posunuta. Podrobnější informaci lze nalézt na Informačním portálu pro stavební výrobky, kde je zveřejněna kapitola Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně některých zákonů. Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON‑LINE PODOBĚ, ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ
15. 12. 2020

Seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
12. 01. 2020

Opravy ocelových plynovodů do 5 bar, vč. revize TPG 702 08 platné od 1. 12. 2020, nové metody oprav

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
19. 01. 2020

Regulační stanice, regulační zařízení – TPG 605 02, TPG 959 01

PŘIPRAVUJEME
26. 01. 2020

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn