Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

36/2020
období 20.–26. listopadu 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnes se v aktualitách zaměříme na dění v Německu, jehož vláda opět významně podpoří rozvoj automobilového průmyslu při přechodu na čistou mobilitu a zmíníme se rovněž o současném postavení paroplynových elektráren v německém energetickém mixu. Dvě nové plnicí stanice CNG již brzy otevře E.ON na jihu Čech, dále přineseme informace o budoucnosti vodíku v oblasti vytápění a představíme vydanou Climate Transparency Report 2020. Legislativa upozorní na důležité zprávy z domácí půdy, dne 23. listopadu 2020 vstoupil do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb. (měření plynu) a vyhláška č. 459/2012 Sb. (požadavky na biometan). V rámci Evropy zveřejnil ENTSOG návrh desetiletého plánu rozvoje sítě (TYNDP) a zahájil k tomuto dokumentu veřejnou konzultaci. Technická normalizace shrne výroční zasedání TNK 55 „Plynová zařízení”. Ať se Vám čtení líbí a pokud máte zájem propagovat svoji činnost prostřednictvím našich informačních výstupů, neváhejte nás kontaktovat – jsme tu pro Vás!

Aktuality

26. 11. 2020

Spojte svoji značku s našimi informacemi

Máte-li zájem o bližší spolupráci s ČPS v oblasti propagace/inzerce v rámci našich informačních výstupů, kontaktujte prosím Zuzanu Pěknou, zuzana.pekna@cgoa.cz. Najdeme řešení přesně Vám na míru!
26. 11. 2020

Dvě nové plnicí stanice CNG na jihu Čech

E.ON přidává do své sítě další dvě plničky CNG. Jedna úplně nová vznikla ve Strakonicích na výpadovce na Písek v areálu firmy AutoGas – Centrum na adrese Písecká 1115. Uživatelům je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a platit se u ní dá CNG kartou, klasickou platební kartou i kartou CCS. „Tento areál by se měl do budoucna rozrůstat. My tam v příštím roce plánujeme postavit i dobíjecí stanici pro elektromobily,“ popisuje další plány Petr Hrubý z oddělení Mobility Services společnosti E.ON. Nově do své sítě E.ON od 1. prosince zařadí i plnicí stanici CNG v Milevsku na Pražské ulici. Jen v Jihočeském kraji tak najdou řidiči aktuálně devět plniček. Kromě Milevska a Strakonic jsou ještě dvě stanice v Českých Budějovicích a v Písku a po jedné v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Prachaticích.
23. 11. 2020

Německé plynové elektrárny jsou díky nízkým cenám plynu nasazovány pro pokrytí základního zatížení

Mezní náklady na provoz německých paroplynových elektráren jsou při současných cenách zemního plynu, uhlí a emisních povolenek nižší než náklady na provoz černouhelných elektráren. Paroplynové elektrárny tak budou i nadále favorizovány v německém energetickém mixu při pokrývání základního zatížení (baseload). Evropa v současné době čelí nízkým cenám plynu, kontrakty s dodávkou v následujících měsících se v německém obchodním bodě NCG pohybují okolo 13 EUR/MWh, cena pro následující měsíc poklesla dokonce pod 12,8 EUR/MWh. Podobný vývoj lze sledovat i na hubu TTF, který je nyní nejlikvidnějším obchodním bodem v Evropě. Více zde
24. 11. 2020

Budoucnost vodíku v oblasti vytápění

Aby mohl vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů přispět k dosažení uhlíkové neutrality, což je cíl Evropské unie, je nutné mít v oblasti tepla k dispozici vhodné zdroje. S vodíkovou budoucností se počítá. Otázka proto nyní nestojí tak, zda je oblast vytápění na vodík připravena, ale kdy, jak a v jaké ceně bude plynné palivo s obsahem vodíku běžně dostupné? To je zásadní úkol pro vlády států, pro legislativce, technické odborníky atd., aby co nejrychleji vytvořili obecně platné předpisy, které přechod na nová paliva umožní. V případě plynových kotlů nezasahuje záměna paliva zásadně do jejich konstrukce. Lze uvažovat s tzv. plug-in výměnnými systémy, kterými by se ve starších kotlích nahradily systémy schopné spalovat jen zemní plyn. Používá se velmi podobný hořák, odlišný energetický obsah plynu se řeší změnou plynové trysky. Kvalitu spalovacího procesu řídí v podstatě stejná elektronika jako v dnešních špičkových plynových kondenzačních kotlích. Více zde
20. 11. 2020

Climate Transparency Report 2020

Zpráva o transparentnosti v oblasti klimatu je nejkomplexnější každoroční revize opatření G20 v oblasti klimatu a jejich přechodu k hospodářství s nulovými emisemi. Přezkum je založen na 100 ukazatelích a jeho cílem je transparentnost osvědčených postupů a slabých míst. Letošní zpráva se skládá ze dvou částí: roční hodnocení politiky založené na údajích za předchozí období je doplněno analýzou dopadů krize covid-19 a ambicemi zemí v oblasti klimatu. Více zde
20. 11. 2020

Německo věnuje další 3 miliardy eur na podporu čisté mobility

Německá vláda podpoří dalšími třemi miliardami eur automobilový průmysl, který musí zvládnout hladký přechod k čisté mobilitě a vyrovnat se s dopady koronavirové krize. Po summitu mezi zástupci automobilového průmyslu, zástupci federálních států a kancléřkou Angelou Merkelovou vláda uvedla, že věnuje miliardu eur na prodloužení bonusu pro kupce elektrických vozidel do konce roku 2025, miliarda eur půjde na podporu výměny starých nákladních vozidel modely vybavenými modernějším spalovacím motorem a jednu miliardu eur dá na „fond budoucího automobilového průmyslu“ na podporu dlouhodobého přechodu v tomto odvětví, které je pro německou ekonomiku ústřední. Cílem fondu je rozvíjet dlouhodobou orientaci na strukturální politiku, která kromě automobilového průmyslu zohledňuje také vývoj dalších souvisejících průmyslových odvětví ovlivněných strukturálními změnami.

Legislativa

EU

Komise vypsala výzvu k podávání žádostí o projekty společného zájmu (PCI) v oblasti elektroenergetiky a plynárenství. Více zde
Ropný a plynárenský průmysl se zavazuje k novému rámci pro monitorování, vykazování a snižování emisí metanu. Více zde
Evropská komise zveřejnila návrh delegovaných aktů k nařízení o taxonomii. Více zde
ENTSOG zveřejnil návrh desetiletého plánu rozvoje sítě (TYNDP) 2020 a zahájil k tomuto dokumentu veřejnou konzultaci. Více zde

ČR

MPO
Dne 23. listopadu 2020 vstoupil do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu. Více zde
MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energie. Více zde

Technická normalizace

Výroční zasedání TNK 55

Dne 19. 11. 2020 proběhlo výroční zasedání Technické normalizační komise „Plynová zařízení” (TNK 55), z důvodu současné pandemické situace distanční formou. Výročního zasedání se zúčastnilo celkem 9 členů a mezi probíranými tématy byly schválené normalizační dokumenty, rozpracované úkoly komisí CEN/TC 234, 235 a 282 za poslední období, informace z činnosti CTN při ČPS a ČAS a rovněž informace o vydané ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení“. Na závěr proběhla diskuze, zhodnocení uplynulého roku a poděkování všem členům za práci na normalizačních úkolech TNK 55. Více informací podá Bc. Lukáš Lasota, TO ČPS.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ, ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ
02. 12. 2020

e-SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Bezpečnost plynárenských zařízení, mimořádné události při jejich provozu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
03. 12. 2020

Školení protikorozní ochrany na plynovodech – Bezpečnost při práci a protikorozní ochrana

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
8. 12. 2020

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
9. 12. 2020

e-SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Nové trendy při provozování vysokotlakých plynovodů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn