Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

35/2020
období 13.–19. listopadu 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

upozorníme Vás na konferenci Eurogas zaměřenou na naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu z pohledu střední a východní Evropy. V aktualitách se dále dozvíte, že v Německu otestují možnost přeměny části plynovodu na přepravu vodíku nebo že Unipetrol chce investovat do stavby nové paroplynové elektrárny. Věnujte prosím pozornost i vzdělávacím akcím, které ČPS nabízí on-line do konce tohoto roku. Zajímavé bude například školení na téma náhradního zásobování zemním plynem, uskuteční se již v úterý 24. listopadu. Legislativa informuje o návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2021–2030, který zveřejnil ERÚ. V rámci EU byly zahájeny veřejné konzultace o přezkumu evropských směrnic o energetické účinnosti a obnovitelných energiích. Technická normalizace sleduje vývoj revize TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub. Ať i dnes najdete, co Vás zajímá!

Aktuality

19. 11. 2020

Eurogas CEEC

Dovolte nám upozornit Vás na 6. ročník konference Eurogas s podtitulem „Zelená dohoda pro Evropu: Jak může střední a východní Evropa tyto cíle naplňovat?“, který proběhne on-line dne 3. prosince 2020 (od 15 do 18 hod) za přímé podpory ACUE, rumunské asociace energetických společností, člena Eurogas. Program je rozdělen do dvou panelů, zabývat se budou fungováním regionálního trhu s plynem a budoucností plynu ve střední a východní Evropě. Více zde
15. 11. 2020

V Německu otestují možnost přeměny části plynovodu na přepravu vodíku

Energetická společnost E.ON zveřejnila svůj plán přeměnit část plynovodu v Severním Porýní-Vestfálsku na přepravu čistého vodíku. Unikátní projekt si klade za cíl zjistit, zda by se pro přepravu vodíku pomocí plynovodů dala použít stávající infrastruktura pro přepravu zemního plynu a jaké úpravy by pro takový provoz bylo zapotřebí vykonat. Potenciál vodíku jako klimaticky neutrálního nosiče energie je již delší dobu předmětem zájmu politiků i společností. Nový výzkumný projekt „H2HoWi“ se nyní má stát důležitým krokem na cestě k jeho využití. Více zde
18. 11. 2020

Top vzdělávací akce ČPS do konce roku

Velmi zajímavé školení Náhradní zásobování zemním plynem proběhne v úterý 24. 11. 2020 on-line. Dozvíte se například, v jakých případech je výhodnější kogenerace a kdy výroba bioplynu, na jaká úskalí projektové dokumentace náhradního zásobování LNG je dobré se připravit nebo které projekty náhradního zásobování v ČR byly v poslední době realizovány. Pokud Vás témata oslovila, podívejte se na kompletní program školení a neváhejte se přihlásit.
Letošní e-Sympozium spěje do finále, přesněji řečeno má před sebou poslední tři bloky:
  • 25. 11. Digitalizace plynárenské infrastruktury a investiční výstavby
  • 2. 12. Bezpečnost plynárenských zařízení a mimořádné události při jejich provozu
  • 9. 12. Nové trendy v provozování vysokotlakých plynovodů
Zajímá-li Vás některý z nich, můžete se na něj přihlásit samostatně. Více zde
13. 11. 2020

Unipetrol chce stavět novou elektrárnu

Miliardovou investici do nové podnikové elektrárny a teplárny chystá zpracovatel ropy Unipetrol RPA. V areálu rafinérie v Litvínově postaví moderní paroplynový zdroj o elektrickém výkonu 362 megawattů. Jak společnost uvedla v oznámení, jež v rámci řízení EIA předložila ministerstvu životního prostředí, zahájení výstavby plánuje na rok 2023 a dokončení o čtyři roky později. Více zde
18. 11. 2020

S autem na CNG řidiči ušetří za dálniční známku

Jízda vozem na CNG bude od ledna 2021 ještě výhodnější. Společně se zavedením elektronické dálniční známky vstoupí v platnost i výrazné cenové zvýhodnění pro vozy na CNG nebo bioCNG. Zatímco u aut s konvenčními pohony na benzín a naftu je roční dálniční poplatek stanoven na 1 500 korun, majitelé vozů na CNG pořídí známku za polovinu, tj. za 750 korun. Více zde
14. 11. 2020

Přebytek LNG na trhu by měl v příštích letech v důsledku odložení finálních investičních rozhodnutí klesat

Rozdíl mezi celosvětově poptávaným množstvím zkapalněného zemního plynu (LNG) a jeho nabídkou by se měl v příštích pěti letech podle účastníků 9. Čínského mezinárodního kongresu o obchodu s ropou a plynem postupně snižovat, jelikož se u mnohých projektů výstavby zkapalňovacích zařízení odložilo finální investiční rozhodnutí (FID). Ve výsledku by tak mělo dojít k růstu ceny LNG. „Odhadujeme, že finální investiční rozhodnutí bylo odloženo u přibližně 97 milionů tun výrobní kapacity ročně kvůli propadu cen LNG, a v důsledku se tak předpokládá v budoucnu těsný poměr mezi nabídkou a poptávkou LNG na celosvětovém trhu,“ pronesl Zheng Jun ze společnosti PetroChina International.

Legislativa

EU

Byly zahájeny veřejné konzultace o přezkumu evropských směrnic o energetické účinnosti a obnovitelných energiích. Více zde
Zpráva o pokroku v oblasti bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu na moři. Více zde

ČR

ERÚ
Návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2021–2030. Více zde

Technická normalizace

Revize TPG 935 01 „Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub“

Zpracovatel revize (ČVUT, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky) předal na ČPS konečný návrh revize TPG 935 01, který bude rozeslán v nejbližší době do řádného připomínkového řízení. Úpravy těchto pravidel byly provedeny se zřetelem k nově získaným a ověřeným poznatkům vyplývajícím z jejich používání v praxi. Vybrané typové konstrukce trasových uzávěrů byly zpracovatelem revize výpočtem ověřeny a výsledky zapracovány do Zprávy obsahující popis navrženého aparátu pevnostní kontroly dimenzí odboček, ohybů a přímých částí podle norem ČSN EN 1594 a ČSN EN 13480. Tato Zpráva je k dispozici na ČPS. Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ, ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ
24. 11. 2020

Náhradní zásobování zemním plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
25. 11. 2020

e-SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Digitalizace plynárenské infrastruktury a investiční výstavby

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
02. 12. 2020

e-SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Bezpečnost plynárenských zařízení, mimořádné události při jejich provozu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
03. 12. 2020

Školení protikorozní ochrany na plynovodech – Bezpečnost při práci a protikorozní ochrana

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn