Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

33/2020
období 30. října – 5. listopadu 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě v těchto dnech by se v hotelu Diplomat v Praze konala Podzimní plynárenská konference 2020, která vzhledem k epidemiologické situaci musela být přeložena na jaro příštího roku. Ohlédněme se proto alespoň prostřednictvím videa za jinou naší letošní akcí, která sklidila velmi pozitivní ohlasy – jednalo se o Den plynové mobility. O to důrazněji nyní ČPS ve své tiskové zprávě reaguje na poslanecký návrh na snížení spotřební daně na naftu a upozorňuje, že stát by jeho přijetím de facto popřel svůj závazek týkající se podpory čisté mobility. Legislativa informuje, že do připomínkového řízení vstoupil návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, co se týká Evropské komise, ta žádá vstupy od členských států po vydání úvodního hodnocení dopadů revize evropského systému pro obchodování s emisemi skleníkových plynů nebo standardů oxidu uhličitého pro automobily. Pozitivní zprávu přináší technická normalizace, po několika letech se podařilo dokončit revizi ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení”, vychází s platností od 1. 11. 2020. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

5. 11. 2020

Plyn v hledáčku koncových zákazníků

Na Vaši účast na tradiční plynárenské konferenci se těšíme v novém, jarním termínu. Dovolte nám představit Vám jeden z bloků programu nazvaný Plyn v hledáčku koncových zákazníků. Hlavním přednášejícím bude Martin Záklasník, generální ředitel skupiny E.ON v České republice, svou účast potvrdili také Lukáš Pokrupa, ředitel úseku Retail, MND a.s. a Jan Kříž, náměstek sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí. Diskuze bude zaměřena na tato témata:
  • Jak si získat a udržet zákazníky?
  • Výměna kotlů v lokálních topeništích
  • Příspěvek plynárenství k dosahování energetických úspor u koncových zákazníků (dobrovolné dohody)
Více o samotném programu konference vč. profilů přednášejících najdete na ppk2020.cgoa.cz.
5. 11. 2020

ČPS: Snížení spotřební daně na naftu je nekoncepční a nebezpečný precedens

Český plynárenský svaz vyzývá k přehodnocení poslaneckého návrhu na snížení spotřební daně na naftu. Jeho schválení by vedlo ke znevýhodnění ekologických paliv a k zakonzervování současného stavu, kdy se emise škodlivin z dopravy nejvíce podílejí na znečišťování ovzduší. Právě k jejich snížení se Česká republika jako člen Evropské unie zavázala v řadě svých strategických dokumentů. ČPS zároveň upozorňuje, že snížením sazby na naftu bez toho, že by se současně snížila i spotřební daň na využívání plynu v dopravě, by stát de facto popřel svůj závazek zvýhodnit provoz automobilů na plyn. Tisková zpráva zde
5. 11. 2020

Ohlédnutí za Dnem plynové mobility

Den plynové mobility – jednodenní akce, na které se v září v Praze představila osobní a nákladní auta s pohonem na zemní plyn (CNG, LNG) a obnovitelný biometan. Účastníci se seznámili s jejich výhodami, ekologickým přínosem a bezpečností provozu včetně možností nákupu, plnění palivem a servisováním. Den plynové mobility byl připraven pro firmy a podnikatelské subjekty, státní správu a místní samosprávu, politickou reprezentaci a média. Součástí akce byl bohatý odborný program, který měl za cíl seznámit veřejnost s připravovanými strategickými cíli a nástroji rozvoje čisté mobility do roku 2030 v ČR i EU. Video zde
4. 11. 2020

USA tlačí na export plynu do Francie a Vietnamu

Spojené státy americké v posledních letech výrazně navýšily domácí těžbu zemního plynu, pro který nyní tamní společnosti hledají nová odbytiště. Jedním z nich by se mohla stát i Francie nebo Vietnam. Více zde
5. 11. 2020

Chile se chce stát jedním z největších exportérů „zeleného“ vodíku na světě

Chilský prezident Sebastian Pinera při své zahajovací řeči v rámci virtuálního Green Hydrogen Summit uvedl, že rekordní úroveň slunečního záření znamená, že se Chile může stát nejefektivnějším producentem „zeleného“ vodíku, a může tak vykompenzovat vzdálenost země od hlavních trhů. Ministr energetiky Juan Carlos Jobet při zveřejnění chilské vodíkové strategie uvedl, že aby došlo k naplnění ambiciózního cíle Chile, cílí chilská vláda na vybudování elektrolyzérů o celkovém instalovaném výkonu 5 GW do roku 2025 a následně 25 GW do roku 2030. Hodnota exportovaného vodíků či derivátů by tak v roce 2030 mohla činit 2,5 miliardy dolarů ročně.
1. 11. 2020

Emise a uhlí dosáhly svého vrcholu, působení COVID-19 ušetří až 2,5 roku emisí

Podle nově vydaného energetického výhledu agentury BloombergNEF (New Energy Outlook 2020 – NEO 2020) působení pandemie COVID-19 ušetří až 2,5 roku vyprodukovaných emisí v energetice do roku 2050 v důsledku prudkého poklesu poptávky po energii. Celková poptávka po ropě vyvrcholí v roce 2035 a poté bude meziročně klesat o 0,7 % až se v roce 2050 vrátí na úroveň z roku 2018. Předpokládá se, že elektrická vozidla dosáhnou počáteční cenové parity s vozidly se spalovacím motorem okolo roku 2025. Plyn bude jediným fosilním palivem, které v průběhu výhledu nadále poroste. Meziročně až o 0,5 % s celkovým zvýšením spotřeby plynu v budovách o 33 % a v průmyslu o 23 % do roku 2050. Nárůst je zapříčiněn neexistencí nákladově konkurenceschopné nízkouhlíkové alternativy.

Legislativa

EU

Velkoobchodní trhy s plynem fungují z větší části efektivně narozdíl od trhu s elektřinou a i v maloobchodu s energiemi přetrvávají problémy po celé Evropě. Více zde
ENTSO-E a ENTSOG zahajují veřejné konzultace ke svým návrhům scénářů TYNDP 2022. Více zde
Evropská komise žádá vstupy od členských států po vydání úvodního hodnocení dopadů k revizi systému EU ETS, nařízení o sdílení úsilí (ESR), využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) a CO2 standardů pro automobily. Více zde

ČR

Do připomínkového řízení vstoupil návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, poplatků za přístup do databáze a poplatků za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům. Více zde

Technická normalizace

Vydání ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

V říjnu byla vydána s platností od 1. 11. 2020 revidovaná ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení“. Práce na revizi této normy probíhaly nepřetržitě od r. 2011 a v jejich průběhu bylo připomínkováno cca 10 pracovních návrhů, přičemž veškeré připomínky vznesené ze strany zástupců plynárenského odvětví byly do textu normy zapracovány. Hlavní změny proti předcházející normě spočívají zejména v reakci na současný stav a reálné podmínky ve veřejném prostoru, v doplnění a aktualizaci článků týkajících se činností spojených s přípravou investičních záměrů, s vlastní výstavbou, provozem a údržbou vedení technického vybavení, v upřesnění podmínek koordinace projektových a územně plánovacích činností, v zapracování ustanovení reagujících na existenci tzv. obytných a pěších zón a v zapracování nových podmínek a majetkoprávních hledisek vyplývajících z novelizovaných zákonných předpisů (stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, včetně zahrnutí požadavku garance udržitelného rozvoje obsluhovaného území). Tímto dnem byla zakončena více jak desetiletá práce na této revizi, do jejíž práce se zapojil i Český plynárenský svaz za pomoci expertů z řad DSO ČR. Více informací podá Lukáš Lasota, lukas.lasota@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ, ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ
11. 11. 2020

e–SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Management kvality plynu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
12. 11. 2020

Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 09 a nové metody oprav

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
18. 11. 2020

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství, 40 hodinový vzdělávací program

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
19. 11. 2020

Provozování OPZ v bytových domech

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn