Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

31/2020
období 16.–22. října 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zajímavé novinky týkající se plynárenství neustále přibývají. Pojďte se proto podívat, co konkrétně jsme pro Vás do dnešního Newsletteru vybrali. Od příštího roku se E.ON Distribuce změní na EG.D, kvalita služeb zůstane zachována. Hlasy lídrů evropského plynárenství sílí a volají po legitimním vyšším podílu zemního plynu na procesu dekarbonizace. Do této iniciativy se zapojil také Český plynárenský svaz. Zpřísňující se požadavky v oblasti životního prostředí vyvíjejí tlak na provozovatele energetických zařízení, aby zaváděli změny výrobních procesů. V této souvislosti tedy bezesporu nabývá na významu problematika plynofikace tepláren, jedno z ústředních mediálních témat. Jaké finanční prostředky budou vyhrazeny na kotlíkové půjčky v příštím roce se rovněž dozvíte v aktualitách. Sledujete-li vývoj vozidel na zemní plyn v ČR, nenechte si ujít údaje ze statistiky za 3. čtvrtletí letošního roku, kterou zpracoval ČPS. Legislativa upozorní na návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2021 a na zveřejnění evropské strategie pro snížení emisí metanu. Jaká pravidla praxe byla zařazena do Plánu tvorby normativních dokumentů na příští rok, se dozvíte v části technické normalizace. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

19. 10. 2020

E.ON Distribuce se změní na EG.D. Kvalita služeb zůstane stejná

Od 1. ledna 2021 změní společnost E.ON Distribuce název na EG.D. Distributor zásobuje zákazníky elektřinou na jihu Čech, na jihu Moravy, na Vysočině a v části Zlínského a Olomouckého kraje. Plynem pak Jihočeský kraj a Pelhřimovsko. „Nový vzhled rozhodně nezmění naše poslání ani hodnoty. Také v následujících letech budeme v podnikání pokračovat tak, abychom i pod novou značkou zákazníkům, občanům i firmám zajistili dostatečné a spolehlivé dodávky elektřiny a plynu. Stále jsme součástí skupiny E.ON v České republice,“ vysvětluje Zdeněk Bauer, předseda představenstva E.ON Distribuce.
19. 10. 2020

57 předních zástupců evropského plynárenství volá po zvýšení podílu plynu na dekarbonizaci

Dekarbonizace lze dosáhnout pouze využitím všech dostupných možností, proto byli tvůrci evropských politik vyzváni, aby uznali klíčovou roli plynu. Dne 19. října zaslalo 57 generálních ředitelů, sdružení a asociací zastupujících evropské plynárenské odvětví dopis, v němž vyzvalo orgány EU, aby zajistily, že všechny finanční mechanismy EU uznají plyn jako nepostradatelnou součást energetického přechodu k uhlíkově neutrální Evropě v roce 2050. Iniciativu podpořil i Český plynárenský svaz. Více zde
16. 10. 2020

Plynofikace uhelných a olejových kotlů

V zemích EU i mnoha státech světa stále roste zájem o ekologičtější způsoby výroby energie. Předpisy v oblasti životního prostředí, zpřísněné požadavky na emise, lhůty pro přechod na udržitelnější a ekologičtější paliva – to vše vyvíjí na provozovatele energetických zařízení tlak, aby zaváděli změny ve svých výrobních procesech. Jednou z možností je přestavba uhelného nebo olejového kotle na zemní plyn. Tato metoda je levnější, časově a legislativně méně náročná v porovnání s výstavbou, vybavením a uvedením do provozu zcela nové plynové kotelny. Většina v současné době provozovaných uhelných kotlů jsou méně efektivní jednotky se zastaralou technologií, nákladnější na provoz než moderní kotle na zemní plyn. Uzpůsobení těchto zařízení pro spalování zemního plynu se tak jeví jako rozumná volba. Více zde
20. 10. 2020

Fond životního prostředí příští rok s výdaji 5,65 mld. Kč

Vláda schválila rozpočet Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) na příští rok. Nejvíce peněz, zhruba 4,161 miliardy korun, půjde na Národní program Životní prostředí (NPŽP). Ten slouží jako doplňkový především k dotacím z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a Nové zelené úsporám. Program podporuje projekty zaměřené na efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů, environmentální vzdělávání, řešení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, ale i adaptaci na změny klimatu. Dalších 200 milionů korun fond vyhradil na takzvané kotlíkové půjčky, které mohou pomoci s výměnou nevyhovujících kotlů na pevná paliva domácnostem v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji.
19. 10. 2020

OLLI – malý detektor plynu s širokými možnostmi

Detektor plynu OLLI německé značky Esders se dokáže dostat do symbiózy s jakýmkoliv plynařským oborem. Revizní technici nejvíce oceňují krokovou a kobercovou sondu pro kontroly těsnosti podzemních plynovodů ve firemních areálech. Stavebním firmám pomáhá při hlídání osob ve výkopech během svařování nebo řezání potrubí, zkontroluje těsnost sváru a změří hodnoty při odvzdušňování potrubí. Distributoři plynu vítají jeho kompaktní rozměry v porovnáním s množstvím funkcí, protože to, co umí tento malý přístroj, bylo donedávna možné jen u velkých detektorů s popruhem pro přenášení. Hasiče OLLI ochrání v nebezpečném prostředí, ale ti po něm sáhnou právě kvůli nasávacímu čerpadlu, což přináší možnost také přesně dohledat zdroj plynu a jeho místo úniku. OLLI nabízí opravdu široké možnosti a je jen na uživateli, jeho potřebách a finančních možnostech, jak si detektor plynu OLLI vybaví. Více zde
16. 10. 2020

Statistika vozidel na zemní plyn v ČR

Český plynárenský svaz zpracoval statistiku vozidel na zemní plyn (NGV) v ČR za 3. čtvrtletí 2020. Evidujeme nárůst počtu plnicích stanic CNG i vozidel. Plnicích stanic CNG je v České republice nyní již 214 a čtvrtletní nárůst počtu CNG vozidel byl zaznamenán více než 400, na celkový počet 26 914. Jen u CNG autobusů byl čtvrtletní nárůst 100 nových vozů, v provozu jich je celkem 1 624. U LNG se vozový park rozrostl o 10 nákladních vozů, celkem jich je v současnosti v provozu 21. Více zde

Legislativa

EU

Pracovní program Evropské Komise pro rok 2021. Více zde
Zveřejnění evropské strategie pro snížení emisí metanu. Více zde

ČR

HK ČR
Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2021. Více zde
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští kampaň Chytrá volba. Čechům má pomoci vyhledávat příležitosti k úsporám energie. Více zde
Stanovisko MPO a SEI k povinnosti provést energetický audit. Více zde

Technická normalizace

Jednání Technické koordinační komise ČPS

Dne 14. 10. 2020 se formou videokonference uskutečnilo jednání Technické koordinační komise ČPS (TKK). Na tomto jednání členové TKK vzali na vědomí stav plnění Plánu tvorby normativních dokumentů na letošní rok a schválili Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2021, který obsahuje celkem 15 položek. Blíže se s ním můžete seznámit na našich webových stránkách. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ, ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ
27. 10. 2020

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
4. 11. 2020

Seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11. 11. 2020

e-SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Management kvality plynu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
12. 11. 2020

Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 09 a nové metody oprav

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn