Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

30/2020
období 9.–15. října 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

upozorníme Vás na naši tiskovou zprávu věnovanou problematice vtláčení biometanu do plynárenských sítí a aktivitám s tím spojených. Vzhledem k závažnosti šíření koronaviru v České republice se několik plynárenských společností přímo zapojilo do boje s tímto onemocněním. Děkujeme, že i Vy pomáháte! V aktualitách se ještě například dozvíte, že Španělsko, jako další z řady evropských států, zveřejnilo svou ambiciózní vodíkovou strategii nebo že Gazprom předpověděl nadbytek plynu na evropském trhu i v příštím roce. Legislativa informuje o vydané zprávě EU o trhu s elektřinou a plynem za 2. čtvrtletí 2020 a poukazuje na stav energetické unie. Technická normalizace se zabývá úpravou „Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování pravidel praxe“ Hospodářské komory ČR. Příjemné čtení!

Aktuality

12. 10. 2020

PPK v novém termínu

Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, z důvodu zhoršené epidemiologické situace došlo ke změně termínu konání tradiční Podzimní plynárenské konference. Program konference zůstává nezměněn. V prvním konferenčním bloku, nazvaném Plyn v dekarbonizačním matrixu, se na Vaši pozornost těší: Lenka Kovačovská, Český plynárenský svaz, Radek Benčík, NET4GAS, s.r.o., Karel Šimeček, Sdružení velkých spotřebitelů energie, Karel Luner, MND Gas Storage, a.s. a Karoly Banai, Nord Stream 2 AG. Více na ppk2020.cgoa.cz
12. 10. 2020

Využití biometanu v plynárenství získává jasnější obrysy

Český plynárenský svaz vydal novou tiskovou zprávu, do dvou let by měla být známá nejvhodnější metoda, jak vtláčet biometan do plynárenské sítě. Společný výzkumný projekt ČPS a konsorcia firem SEVEn Energy a SIMONE Research Group podpořila částkou téměř deseti milionů korun Technologická agentura ČR. Zapojení biometanu mezi zdroje energetického mixu je pro Českou republiku nutností pro splnění národního cíle 14% podílu obnovitelné energie v sektoru dopravy. Do roku 2030 by tak mělo být do plynárenských sítí ročně dodáváno až 500 milionů m3 biometanu, tedy přibližně 6 % současné spotřeby zemního plynu. Z toho asi 40 % by mělo pocházet z odpadních surovin, jako jsou čistírenské kaly a nejrůznější bioodpady. Více zde
12. 10. 2020

Plynárenské společnosti aktivně vstoupily do boje proti covidu

Zaměstnanci plynárenských společností (např. innogy, E.ON, PP) se aktivně zapojili do boje proti dalšímu šíření nemoci covid-19. Po konzultacích se zástupci vlády bylo rozhodnuto o rychlé pomoci při trasování a předávání instrukcí lidem s pozitivním testem na koronavirus, ale i těm, kteří jsou pouze v karanténě. Do pomoci hygienickým stanicím se tak zapojilo mnoho operátorů z call center plynárenských společností.
13. 10. 2020

Gazprom: Na evropském trhu bude i příští rok nadbytek plynu

Na evropském trhu se zemním plynem bude v příštím roce nadále panovat převis nabídky nad poptávkou, který tlačí dolů ceny. Předpověděl to ruský plynárenský gigant Gazprom, na jehož tržbách se evropský trh podílí více než polovinou. Za nadbytkem suroviny v Evropě podle společnosti stojí dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států. Více zde
13. 10. 2020

Španělsko zveřejnilo svou vodíkovou strategii

Španělská vláda schválila národní vodíkovou strategii, která počítá s rozvojem zeleného vodíku. Do roku 2030 by se země měla podílet z desetiny na celkovém instalovaném výkonu elektrolyzérů v EU. Strategie obsahuje cíle v oblasti dopravy i průmyslu do roku 2030. Více zde
10. 10. 2020

Aktivity Marcogaz na podporu zemního plynu

Činnosti jednotlivých pracovních skupin Marcogaz (Technické sdružení evropského plynárenského průmyslu), jehož členem je také Český plynárenský svaz, dokumentují rovněž odborné publikace vydané v tomto roce věnované např. emisím metanu, problematice koroze, odorizaci nebo moderním plynovým spotřebičům. Součástí aktivit na podporu zemního plynu je také zajímavé propagační video. Více zde
15. 10. 2020

Jako jediné bezemisní řešení pro kamiony se jeví obnovitelný vodík

Frans Timmermans považuje vodík za dlouhodobější řešení, zejména pro dálkovou silniční dopravu, a za součást řešení považuje také elektřinu. Umberto de Pretto, generální tajemník Mezinárodní unie silniční dopravy, uvedl pro Dopravní noviny na otázku, zda souhlasí s názorem pana Timmermanse toto: „Souhlasíme – z praktického / provozního hlediska a z finančního hlediska. V současné době, vzhledem k současné technologii a rychlosti, s jakou postupuje, je jediným skutečně životaschopným dlouhodobým řešením s nulovými emisemi pro dálkovou těžkou silniční dopravu obnovitelný "zelený" vodík. Avšak také další paliva, včetně CNG, LNG a elektřiny, budou hrát roli při dekarbonizaci komerční silniční dopravy.”

Legislativa

EU

Zveřejnění zprávy o trhu s elektřinou a plynem za 2. čtvrtletí 2020. Více zde
Snižování emisí skleníkových plynů: Komise přijímá EU Methane Strategy jako součást Zelené dohody pro Evropu. Více zde
Stav energetické unie: Pokrok v přechodu na čistou energii a základ pro zelené oživení. Více zde

ČR

Dne 13. 10. 2020 byl ve sbírce listin zveřejněn Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Více zde

Technická normalizace

Metodické pokyny pro plánování, tvorbu a schvalování pravidel praxe HK ČR

Na zasedání Sekce kvality HK ČR dne 24. 9. 2020 podal zástupce ČPS návrh na úpravu „Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování pravidel praxe“ platných od 22. 12. 2015, které má tato sekce ve své gesci. Důvodem tohoto návrhu byly zkušenosti z procesu schvalování plánů tvorby pravidel praxe jednotlivých autorizovaných živnostenských společenstev (AŽS) na rok 2020, ze kterých vyplynula potřeba upřesnit některé pojmy a zejména popis činnosti koordinátora HK ČR a Oborové koordinační rady v rámci posuzování případných duplicit nově navrhovaných technických pravidel praxe. Dále byly v návrhu doplněny lhůty, do kdy je nutné rozhodnout o případném sporu o tvorbě pravidel praxe mezi AŽS a schválit roční plán tvorby pravidel praxe pro registraci. Rovněž bylo navrženo upřesnit poplatky za registraci revizí či změn již registrovaných pravidel praxe. Předložený návrh úpravy „Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování pravidel praxe“ je v současné době posuzován příslušnými AŽS a následně bude předmětem jednání pracovní skupiny 1, popřípadě dalšího zasedání Sekce kvality. Více informací podá Ing. Jan Dvořák, jan.dvorak@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ, ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ
21. 10. 2020

e-SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Trendy a inovace v distribuční soustavě

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
22. 10. 2020

Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 vč. Z1 (výroba, skladování, montáž) TPG 921 02

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
27. 10. 2020

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
4. 11. 2020

Seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn