Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

29/2020
období 2.–8. října 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

představíme Vám nové logo GasNet, s.r.o., generálního partnera Podzimní plynárenské konference, která však z důvodu zhoršující se epidemiologické situace bohužel musela být přesunuta na příští rok. V aktualitách se podíváme na dění v USA, kde v roce 2019 dosáhla těžba, spotřeba i export zemního plynu rekordních hodnot. Francouzský gigant Total plánuje zaměřit se v následujících letech více na LNG, Uniper vrací po sedmi letech na trh německou plynovou elektrárnu. Pokud Vás zajímá problematika plnicích stanic LNG, věnujte pozornost nové verzi komentáře k ČSN EN ISO 16 924. Legislativa si vzala na mušku investice do nové evropské energetické infrastruktury v hodnotě téměř 1 miliardy EUR, v ČR prezident podepsal novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby energetické infrastruktury. Jaká technická pravidla byla na jednání Technické schvalovací komise schválena nebo zrušena se dozvíte v části technické normalizace. Ať i dnes najdete, co Vás zajímá!

Aktuality

12. 10. 2020

GasNet představuje novou značku a spouští vlastní zákaznickou linku 555 90 10 10

Nové logo GasNet
GasNet, provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice, představuje novou vizuální podobu své značky. Název GasNet zůstává. Pod novou značkou GasNet bude od této chvíle vystupovat také servisní společnost GridServices, která se v této souvislosti přejmenovala na GasNet Služby. „Je to další významný krok na naší cestě k silné a samostatné energetické skupině GasNet. Zároveň tímto plníme legislativní požadavky na odlišení značky distributora zemního plynu od společností zabývajících se výrobou nebo obchodem s plynem,“ říká Martin Gebauer, Executive Chairman skupiny GasNet. Současně s tímto krokem také GasNet uvádí do provozu vlastní zákaznickou linku 555 90 10 10. Více zde
8. 10. 2020

Podzimní plynárenská konference 2020 přesunuta

Vaše bezpečí je pro nás důležité stejně tak jako vysoký standard prestižní Podzimní plynárenské konference (PPK), místa setkávání manažerů a odborníků z plynárenství. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace v ČR se Český plynárenský svaz rozhodl změnit termín konání této listopadové akce. PPK se nově uskuteční ve dnech 31. května – 1. června 2021. Místo konání zůstává stejné – Vienna House hotel Diplomat, Praha, generálním partnerem je společnost GasNet. Pevně věříme, že program konference je pro Vás natolik zajímavý, že si termín poznamenáte již nyní do svého diáře. Více zde
7. 10. 2020

EIA: USA v roce 2019 dosáhly rekordní těžby, spotřeby a exportu zemního plynu

Podle dat americké vládní agentury U. S. Energy Information Administration (EIA) dosáhly v roce 2019 těžba, spotřeba a hrubý export zemního plynu z USA rekordních hodnot. Na vyšší spotřebě zemního plynu se podílel především elektroenergetický sektor. Více zde
7. 10. 2020

Komentář k ČSN EN ISO 16 924 „Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel“ k připomínkování

Komentář k ČSN EN ISO 16 924 “Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel” byl zpracován jako součást řešení projektu Projektování a bezpečné provozování LNG čerpacích stanic č. TK01010146 podpořeného Technologickou agenturou České republiky v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Text komentáře k ČSN EN ISO 16 924 je k dispozici na našich webových stránkách zde. Máte-li zájem uplatnit připomínky, zašlete je prosím na petr.stefl@cgoa.cz nejpozději do 6. listopadu 2020.
8. 10. 2020

Francouzský gigant Total aktualizoval svou strategii, zaměřit se chce na OZE a LNG

Francouzský ropný gigant Total si v nadcházejícím desetiletí klade za cíl rozšířit své aktivity v oblasti zkapalněného zemního plynu (LNG) a obnovitelných zdrojů energie (OZE). Současně plánuje utlumit svou činnost související s prodejem ropy a ropných produktů, jelikož má ambici stát se energetickou společností s nízkými emisemi uhlíku. Více zde
7. 10. 2020

Uniper vrací na trh německou plynovou elektrárnu Irsching po více než 7 letech

Uniper obnoví provoz své plynové elektrárny Irsching o výkonu 1,4 GW, která nebyla na trhu provozována od roku 2013. Kvůli nízkým cenám plynu a vysokým cenám povolenek dává její opětovný provoz ekonomický smysl. Bavorský ministr zároveň volá po koordinaci pro investice do podobných zdrojů na úrovni celého Německa. Aby byla zajištěna stabilita přenosové soustavy na jihu Německa po roce 2022, kdy budou odpojeny od sítě jaderné elektrárny v regionu, vypsali němečtí provozovatelé přenosových soustav výběrové řízení na plynové elektrárny. Uniper tak jako vítěz tohoto tendru postaví další blok elektrárny Irsching o výkonu 300 MW.

Legislativa

EU

Investice do nové energetické infrastruktury: Zelená pro granty EU v hodnotě téměř 1 miliardy EUR. Více zde
Obnovitelné zdroje by mohly pokrýt více než jednu třetinu energetické poptávky ve střední a jihovýchodní Evropě. Více zde
Cesta ke spravedlivému přechodu k čisté energii. Více zde
Projev komisařky Simson na konferenci o vodíku. Více zde

ČR

Zahájení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb. Více zde
Prezident podepsal 1. 10. 2020 novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby energetické infrastruktury. Více zde

Technická normalizace

Nově schválená technická pravidla

Dne 30. 9. 2020 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS (TSK) tato technická pravidla:
  • Změna 1 TPG 609 01 „Regulátory tlaku pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umisťování a provoz“,
  • TPG 702 08 „Opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně“ (revize),
  • Změna 1 TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“.
Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 12. 2020. Více zde

Dále TSK schválila s účinností od 1. 12. 2020 zrušení TPG 702 06 „Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony“.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME ZÁROVEŇ FORMOU ON-LINE I V UČEBNĚ
13.–14. 10. 2020

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru
Akreditace akce zůstává nezměněna, on-line účastníci obdrží za účast na školení 5 bodů OPV a 2 kredity ČKAIT v systému celoživotního vzdělávání.

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
21. 10. 2020

e-SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Trendy a inovace v distribuční soustavě

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
22. 10. 2020

Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 vč. Z1 (výroba, skladování, montáž) TPG 921 02

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
27. 10. 2020

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn