Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

25/2020
období 4. – 10. září 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

aktualitami dnešního Newsletteru navážeme mimo jiné na aktivity Českého plynárenského svazu v oblasti dekarbonizace teplárenství a podíváme se blíže na téma emisních povolenek. Dále Vám představíme, co všechno nabízí nový formát tradičního Sympozia, jehož první část před několika dny úspěšně proběhla. Zajímají-li Vás zprávy ze světa, věnujte pozornost novému magazínu Mezinárodní plynárenské unie, který je dostupný on–line zdarma. Za povšimnutí jistě stojí i fakt, že Evropská energetická burza od 1. října 2020 umožní na svých spotových trzích se zemním plynem záporné ceny. Legislativa informuje o spotřebě plynu, která podle vyjádření ERÚ klesla v 1. pololetí o 1,8 %. Jaká stanoviska vydal v uplynulém období Technický odbor ČPS k problematice plynových a souvisejících zařízení se dozvíte v části technické normalizace. Ať i dnes najdete, co Vás zajímá!

Aktuality

09. 09. 2020

Co všechno nabízí e-Sympozium „Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy”?

Startovní blok e-Sympozia věnovaný legislativním a strategickým otázkám je úspěšně za námi, nicméně do Vánoc na Vás čeká ještě dalších 7 zajímavých bloků. Pojďme si připomenout, které to konkrétně jsou:
30. 9. Nejnovější projekty a trendy v oblasti přepravy a distribuce plynu v Evropě a České republice
7. 10. Bezpečnost a spolehlivost provozování plynárenských zařízení
21. 10. Trendy a inovace v distribuční soustavě
11. 11. Management kvality plynu
25. 11. Digitalizace plynárenské infrastruktury a investiční výstavby
2. 12. Bezpečnost plynárenských zařízení, mimořádné události při jejich provozu
9. 12. Nové trendy při provozování vysokotlakých plynovodů

Na jednotlivé bloky je možné se přihlašovat samostatně, podrobnosti najdete zde. Držte krok s vývojem plynárenství i v této „rouškové” době. Těšíme se na Vás!

„Nový formát e-Sympozia je velice zdařilý. Po technické stránce vše probíhalo bez problému a oceňuji kvalitu příspěvků a odbornost přednášejících. Nesmím také opomenout skvělého moderátora Sympozia pana Čagalu. Účastníci kurzu mají možnost klást dotazy přes chat nebo přímo vstoupit do diskuze. Jediné, co online prostředí nedokáže nahradit, je osobní setkání a navazování nových kontaktů. Nicméně věřím, že i tato forma vzdělávání, bude v budoucnu více a více využívána. Na závěr děkuji ČPS, že v této nelehké době myslí na vzdělání a dokázalo online formou zprostředkovat Sympozium.” Ing. Pavel Vosecký, NET4GAS, s.r.o.

08. 09. 2020

První číslo magazínu IGU „Global Voice of Gas”

„Global Voice of Gas” je elektronický čtvrtletník Mezinárodní plynárenské unie, který přináší nové poznatky a analýzy z oblasti plynárenství ve světě. Představuje klíčové projekty a trendy ovlivňující světový trh s plynem a upozorňuje na klíčovou roli zemního plynu jako účinného nástroje pro budoucnost udržitelné energie. Nechybí samozřejmě informace o dopadech koronavirové pandemie nebo pozvánka na 28. Světovou plynárenskou konferenci v Koreji. On-line verze časopisu zde
07. 09. 2020

Česká republika přechází na nové zdroje vytápění

Jak uvádějí Parlamentní listy, začíná zásadní transformace teplárenství, která potrvá do roku 2030. Podstatou bude změna palivové základny, ze které se teplo bude vyrábět. Půjde o zemní plyn, dále domácí obnovitelné zdroje energie (OZE), biomasu, odpady, odpadní teplo a jádro. Přitom se zachovají a budou dál rozvíjet centralizované soustavy zásobování tepelnou energií, které jsou energeticky efektivní. Minimálně 60 % dodávek bude pocházet z vysoce účinných zdrojů, které spolu s teplem vyrábějí i elektřinu. Na to vše připravuje MPO investiční i provozní podporu. Kvůli ochraně ovzduší a celkovému udržitelnému rozvoji se i v ČR utlumuje využívání uhlí. Ceny emisních povolenek v celé Evropské unii výrazně rostou. Na teplárny a centralizované zásobování tepelnou energií, které je závislé na ceně emisních povolenek, je však napojeno 1,6 milionů tuzemských domácností, tedy zhruba 4 miliony obyvatel České republiky. Transformace teplárenství se netýká jen domácností, dostupné ceny tepla jsou klíčové i pro služby a průmysl. Proto MPO připravuje kompletní strategii stabilizace a rozvoje soustav zásobování tepelnou energií. Podpora nízkoemisních zdrojů tepla se bude realizovat z Modernizačního fondu, Plánu obnovy a evropských strukturálních fondů.
09. 09. 2020

Česká firma otevírá emisní obchodování přes kryptoměny

I přes relativní pokles cen emisní povolenky v systému EU ETS v několika posledních měsících je trend nárůstu jejich ceny v delším časovém horizontu poměrně stabilní. Česká energetická skupina Amper chce nyní otevřít možnost obchodovat s povolenkami na emise CO2 všem. Společnost představila minulý týden beta verzi mobilní aplikace, přes kterou bude možné skrz digitální měnu investovat do povolenek Evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Nová virtuální měna CO2IN bude přímo navázána na hodnotu emisní povolenky, přičemž cena jedné povolenky bude stanovena na 100 coinů. Krom zpřístupnění nové formy investování je cílem projektu nazvaného CO2IN i zpřehlednění a usnadnění investic do povolenek. Jeho tvůrci počítají s tím, že s digitální měnou bude možné platit u obchodníků, kteří přijímají bitcoin a půjde s nimi i obchodovat na burzách kryptoměn. Ačkoli jde o projekt české firmy, na tuzemský trh nemíří. Cílovou skupinou jsou jednotlivci a firmy hlavně v Nizozemsku, Německu, Rakousku či Belgii. Aplikace má být spuštěna přibližně za šest měsíců.
04. 09. 2020

Poptávka po vodíku v severozápadní Evropě by mohla do roku 2050 vzrůst až na 700 TWh

Poptávka po vodíku v Německu, Belgii a Nizozemsku by do roku 2050 mohla vzrůst na 200 až 700 TWh/rok. Cena takzvaného zeleného vodíku by na těchto trzích mohla být konkurenceschopná vůči ceně takzvaného modrého vodíku kolem roku 2045. Uvádí to studie výzkumné organizace Aurora zaměřená na roli vodíku v energetických systémech severozápadní Evropy. Podle uvedené studie zveřejněné začátkem září by první aplikace pro nízkouhlíkový vodík měly být realizovány v chemických závodech a rafinériích a dále v nových procesech v ocelářském a cementárenském průmyslu. Součástí velkých projektů s elektrolyzéry by měla být sezónní akumulace vodíku a elektřina produkovaná z obnovitelných zdrojů, aby byly zajištěny nízké provozní náklady. Cena tzv. modrého vodíku vyráběného parním reformováním zemního plynu při použití technologií na zachytávání a ukládání uhlíku (Carbon Capture and Storage – CCS) bude podle studie minimálně do roku 2040 výrazně nižší než cena tzv. zeleného vodíku vyráběného elektrolýzou vody při použití elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.
10. 09. 2020

Burza EEX umožní na spotových trzích záporné ceny plynu

Evropská energetická burza (EEX) od 1. října 2020 umožní na svých spotových trzích se zemním plynem záporné ceny. Uvedení následuje po období velkých cenových výkyvů, ke kterým na trhu došlo v posledních měsících. Společnost to oznámila ve své tiskové zprávě. Skupina EEX se dohodla na datu zahájení této změny s regulačními orgány, provozovateli infrastruktury a účastníky trhu „s cílem zajistit bezproblémovou implementaci“. Před jejím oficiálním zavedením mohou účastníci trhu obchodující na burze EEX otestovat obchodování a clearing ve speciální simulaci, která již záporné ceny umožňuje. Co je nyní novinkou v obchodování se zemním plynem, je na spotových trzích s elektřinou běžné již 12 let. Více zde
09. 09. 2020

Kanada chce být lídrem globální vodíkové energetiky

Navzdory problémům spojeným s pandemií Covid-19 se v Kanadě, stejně jako v dalších zemích, nezastavily úvahy nad možnostmi vodíkové energetiky. Kanadským cílem je stát se jedním z globálních lídrů, kteří by mohli vést potenciální energetickou revoluci budoucnosti. Případná spolupráce s Kanaďany by mohla být příležitostí také pro české firmy a výzkumné instituce. V ideálních představách by vodíková energetika mohla hrát významnou roli v energetické a potažmo hospodářské transformaci Kanady, stejně jako by vodíkové investice mohly pomoci hospodářskému oživení. Kanada už v současnosti patří mezi deset největších výrobců vodíku na světě (více než 3 miliony tun ročně), ale chce se zařadit výše. Více zde

Legislativa

ČR

ERÚ
Spotřeba plynu v 1. pololetí klesla o 1,8 %. Více zde

Technická normalizace

Stanoviska k problematice plynových a souvisejících zařízení

Technický odbor ČPS vydal v průběhu 2.-3. čtvrtletí 2020 k problematice plynových a souvisejících zařízení následující stanoviska:
 • jaká jsou TPG určená pro bezvýkopové technologie pokládky plynovodů;
 • k zpracování a vedení revizní knihy;
 • k uložení plynovodní přípojky v obci Úholičky čp. 27;
 • k vedení elektroinstalace souběžně s měděným potrubím plynu ve stožáru či nosném rameni plynové lampy;
 • k vedení trasy VTL plynovodu DN 800 Břeclav – Poštorná v ochranném pásmu železniční dráhy;
 • k instalaci přechodky TEZAP OC/PE do svislé části domovní přípojky;
 • k detekci CO u plynové kotelny III. kategorie;
 • k požadavkům na výchozí a provozní revizi OPZ a instalaci plynoměru;
 • k požadavkům na umístění plynoměru u skupiny budov OB1;
 • k provedení stresstestů na VTL plynovodu C4G DN 1400 Lot1 Kateřinský potok – TÚ Malměřice;
 • k překladu čl. 8.1.2.2.2.1.5, ČSN EN ISO 16924;
 • k provedení stresstestů na VTL plynovodu C4G DN 1400 Lot2 Kateřinský potok – Přimda;
 • k rekonstrukci STL plynovodu a přípojek v ul. Nerudova, Moravská Třebová;
 • k zaústění rekonstruovaných plynovodních přípojek v Moravské Třebové;
 • k požadavkům na zdvihací zařízení v objektu RS se zónou 2;
 • ke kvalifikaci specialisty stresstestu při provádění tlakové zkoušky-stresstestu na plynovodu C4G DN 1400 Kateřinský potok – Přimda, Lot2.

Více informací v případě zájmu podá Jiří Rubek (jiri.rubek@cgoa.cz).

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME ZÁROVEŇ FORMOU ON-LINE I V UČEBNĚ

22. 09. 2020

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
24. 09. 2020

Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
30. 09. 2020

e-SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Nejnovější projekty a trendy v oblasti přepravy a distribuce plynu v Evropě a České republice

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
1.–2. 10. 2020

Organizace trhu se zemním plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn