Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

21/2020
období 19.–25. června 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v uplynulém týdnu nám jedna zpráva udělala obzvlášť velkou radost, a proto se o ní s Vámi musíme podělit. Naše projekty přihlášené do soutěže Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci programu THÉTA uspěly. Na co se konkrétně zaměřují, se dozvíte v aktualitách. Ohlédneme se také za soutěží „Kotelna”, která probíhala v loňském roce a motivovala občany k přechodu od tuhých paliv na zemní plyn – více v reportáži ČT Polopatě. ČPS aktivně vstupuje do tzv. „proměny teplárenství”, jak potvrzuje Lenka Kovačovská v rozhovoru PRO-ENERGY. Problematice plynofikace tepláren bude věnováno i samostatné tiskové setkání. Legislativa informuje o vstupu věcného záměru nového energetického zákona do meziresortního připomínkového řízení a odkáže i na tiskovou zprávu ENTSOG k investičnímu plánu přepravy zemního plynu v severozápadním regionu. Technická normalizace podá komentář k rozhodnutí Technické koordinační komise ČPS o sloučení pravidel praxe pro odběrná plynová zařízení. Nezapomeňte rovněž sledovat náš e-shop, kde si budete moci objednat nová TPG, která vstoupí v platnost od 1. července. Jelikož začíná čas prázdnin, dovolte nám popřát Vám vydařenou dovolenou a mnoho příjemných zážitků. S Newsletterem se opět přihlásíme ve druhé polovině srpna. Krásné léto!

Aktuality

24. 06. 2020

Revoluci v energetice virus nezastaví

Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, poskytla rozhovor pro aktuální číslo PRO-ENERGY. Řeč byla samozřejmě o potenciálních dopadech epidemie COVID-19 na energetiku, ale také o projektech, kterým se plynárenství v současné době naplno věnuje. Vždyť podle jejích slov „Koronavirus může být i příležitostí”. Více zde
23. 06. 2020

Ani rekordně nízké ceny plynu nestačí k přechodu asijských zemí z uhlí na plyn

Zatímco současné rekordně nízké ceny zemního plynu poznamenaly americkou či evropskou poptávku po uhlí, v asijských zemích panuje i kvůli omezeným možnostem pro flexibilní přechod z uhlí na plyn jiná situace. Výjimku může podle analytiků částečně představovat Japonsko. Přestože například Indie činí kroky pro zvýšení podílu zemního plynu ve svém energetickém mixu, jeho spotřeba nebude pravděpodobně růst takovým tempem, jaké by si představovala tamní vláda, jelikož infrastrukturní a cenové překážky omezují jeho konkurenceschopnost ve srovnání s levnějšími palivy, jako je uhlí. V případě Číny zase proti zásadnějšímu poklesu spotřeby uhlí hovoří mimo jiné skutečnost, že země v posledních letech zprovoznila řadu nových uhelných elektráren a nové elektrárny jsou i nadále budovány a plánovány.
19. 06. 2020

Program THÉTA: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

Podle oficiálních výsledků uspěl ČPS s oběma žádostmi o granty z TAČR, které byly na konci roku 2019 podávány v rámci řešitelských konsorcií. Věříme, že oba tyto projekty napomohou pochopení a integraci nových trendů do plynárenství. Jedná se o tyto projekty:
  • Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologií P2G,
  • Zjednodušení využití biometanu v distribuční síti zemního plynu v ČR.
Děkujeme touto cestou partnerům – řešitelům (EGÚ Brno, VUT Brno, PPD, a.s., SIMONE Research Group s.r.o. a společnosti SEVEn) a těšíme se na další spolupráci.
Kompletní přehled podpořených projektů TAČR zde.
23. 06. 2020

Nový energetický zákon má odrážet proměnu energetiky

Nový energetický zákon chce odrážet zásadní změny na trhu, které vedou k decentralizaci energetiky. Čím dál více zákazníků totiž elektřinu nejen spotřebovává, ale také vyrábí nebo ukládá. Příkladem mohou být fotovoltaické zdroje na střechách domů nebo bateriové systémy. Vyplývá to z věcného záměru zákona, který ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do připomínkového řízení. Současný energetický zákon z přelomu milénia byl podle MPO novelizován osmadvacetkrát, čímž se stal značně nepřehledným.
22. 06. 2020

Reportáž ČT – Polopatě

Topení zemním plynem má mnoho výhod. Při přechodu z vytápění uhlím na zemní plyn můžete získat navíc prostor, který lze snadno přeměnit na obytné místnosti nebo prostory k zájmovým aktivitám. Vaše bývalá kotelna a sklad paliva se mohou stát hernou, posilovnou, saunou nebo třeba vinotékou. Tyto prostory často dosahují v součtu kolem 25 m2 a jejich rekonstrukce může zvýšit hodnotu nemovitosti až o stovky tisíc korun. Více se o rekonstrukci kotelny na tuhá paliva dozvíte například v reportáži pořadu ČT – Polopatě, která je nově k dispozici na www.zemniplyn.cz.
19. 06. 2020

Vodíková strategie EU

Evropská komise má na začátku příštího měsíce přijít s plánem, který je součástí strategie pro integraci energetických systémů, dávajícího si za cíl nastartování a rozvoj trhu s vodíkem a potřebné infrastruktury, což má přispět k úsilí o klimatickou neutralitu EU do roku 2050. Objevují se ale pochybnosti, zda bude rozvoj potřebné infrastruktury dostatečně rychlý, aby se cíle a predikovaná budoucnost vodíku naplnily. Více zde

Legislativa

EU

Stanovisko ACER-CEER k revizi nařízení o transevropských energetických sítích (TEN-E) a správě infrastruktury. Více zde
Provozovatelé přepravy plynu v severozápadním regionu zveřejňují 4. vydání svého regionálního investičního plánu pro zemní plyn. Více zde

ČR

MPO
Do meziresortního připomínkového řízení vstoupil věcný záměr nového energetického zákona. Více zde
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, která nahradí vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Více zde
MŽP
Ministři životního prostředí evropských zemí diskutovali o přínosu Zelené dohody k odolnější a udržitelnější Evropě. Více zde
Ministři životního prostředí V4, Bulharska a Rumunska jednali o klimatické politice EU. Více zde
MMR
Stavební firmy chtějí, aby nový stavební zákon platil už příští rok. Více zde

Technická normalizace

Sloučení technických pravidel pro OPZ

Předmětem jednání Technické koordinační komise ČPS (TKK) v dubnu 2020 byl, mimo jiné, námět na sloučení níže uvedených technických pravidel, stanovující zásady přípravy, realizace a provozu odběrných plynových zařízení (OPZ) a plynových spotřebičů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW do jednoho dokumentu, s cílem zjednodušit práci projektantů, montážních firem, revizních techniků, pracovníků servisních organizací a provozovatelů těchto zařízení:
  • TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách,
  • TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba,
  • TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu,
  • TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest,
  • TDG 704 02 Dodatečné utěsňování domovních plynovodů.
Kromě materiálů, kterých se týkají uvedená technická pravidla (ocel, měď, vícevrstvé trubky), budou do sloučeného dokumentu zahrnuty i základní zásady pro instalaci domovních plynovodů z korozivzdorné oceli. Rovněž bude stanoven rozsah platnosti sloučených technických pravidel ve vztahu k ČSN EN 1775 „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ a k TPG 703 01 „Průmyslové plynovody“. Podle rozhodnutí TKK byl tento námět diskutován se zástupci odborné veřejnosti, významných firem a sdružení, působících v oblasti OPZ. Na základě jejich kladného vyjádření následně odsouhlasila TKK zpracování revizí a sloučení těchto pravidel do jednoho předpisu, tj. TPG 704 01, a zařazení do Plánu tvorby normativních dokumentů na r. 2020.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

ŠKOLÍME V UČEBNĚ I ON-LINE

08.–09. 09. 2020

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
15. 09. 2020

Bezpečný provoz plynových kotelen – Brno

PŘIPRAVUJEME
17. 09. 2020

Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn