Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

19/2020
období 5. – 11. června 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

aktuální Newsletter se zaměří na problematiku rozvoje vodíkových technologií, které mají do roku 2030 napomoci dekarbonizovat evropský průmysl. ČPS ve spolupráci s HYTEP se těmto otázkám velmi intenzivně věnuje, o čemž svědčí i stanoviska zaslaná Evropské komisi. Připomeneme Vám rovněž termín konání letošního Sympozia „Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy”, na kterém byste určitě neměli chybět. V návaznosti na vyjádření Franse Timmermanse, místopředsedy Evropské komise, vydal ČPS tiskovou zprávu potvrzující nezastupitelnost zemního plynu v budoucím evropském i tuzemském energetickém mixu. Rada ERÚ dále schválila nově nastavené zásady cenové regulace pro tzv. páté regulační období mezi roky 2021 až 2025, které by měly ušetřit spotřebitelům významné finanční prostředky. Pokud Vás zajímá téma LNG terminálů, podívejte se na informace zveřejněné v nové studii o modernizaci trhu s plynem, ta řeší právě jejich regulační rámec. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

11. 06. 2020

Co nabídne Sympozium začátkem září?

Letošní Sympozium, konající se díky COVID-19 netradičně v září, se zaměří na nejnovější projekty v oblasti přepravy a distribuce plynu, na trendy v provozování a údržbě přepravních a distribučních soustav, ale i na nové plyny, materiály a technologie, to vše se zřetelem na environmentální aspekty. Nenechte si ujít nabitý program této dvoudenní konference a registrujte se již nyní! Více zde
07. 06. 2020

Přes 90 společností podpořilo Evropskou alianci pro čistý vodík

Členové asociace Hydrogen Europe, která je jedním z předních aktérů ve vytváření komerčního trhu pro vodíkové technologie v Evropě, otevřeně podpořili vodík a zdůraznili jeho důležitou roli v evropské ekonomice po pandemii COVID-19. Učinili tak prostřednictvím otevřeného dopisu adresovaného institucím Evropské unie, ve kterém mimo jiné vyjádřili ochotu navázat úzkou spolupráci v rámci Evropské aliance pro čistý vodík. Mezi signatáři byla i Česká vodíková technologická platforma (HYTEP). Cílem aliance má být rozšíření výroby a využití vodíku do roku 2030 a s tím související dekarbonizace evropského průmyslu.
09. 06. 2020

Nově nastavené zásady energetické regulace

Nově nastavené zásady energetické regulace ušetří spotřebitelům miliardy korun. Na setkání s novináři to uvedli členové rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Oznámili, že rada schválila zásady cenové regulace pro tzv. páté regulační období mezi roky 2021 až 2025. Ty stanovují mimo jiné postupy regulace cen pro přenos, přepravu a distribuci energie nebo upravují činnosti operátora trhu a povinně vykupujícího. Více zde
09. 06. 2020

Bez zemního plynu se do budoucna neobejdeme

Evropská komise plánuje výrazné dotace do plynárenského sektoru. ČPS vítá potvrzení nezastupitelnosti zemního plynu v budoucím evropském i tuzemském energetickém mixu. Zemní plyn sehraje v Evropské unii klíčovou roli při nahrazování uhlí a v přechodu k energetice plně využívající obnovitelné zdroje, zároveň by měl nalézt větší uplatnění i v silniční dopravě. Takto popsal budoucí využití zemního plynu výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans s tím, že pro jeho další rozvoj se počítá i s výraznějšími finančními dotacemi. Potvrdil tak předpoklady, na které od začátku jednání o budoucím evropském energetickém mixu upozorňuje Český plynárenský svaz (ČPS). Tisková zpráva zde
08. 06. 2020

Studie o modernizaci trhu s plynem

Studie o modernizaci trhu s plynem zaměřená na regulační rámec pro LNG terminály, zadaná Evropskou komisí, byla v těchto dnech zveřejněna. Dobře fungující trhy s LNG jsou předpokladem pro zajištění dostupné energie pro spotřebitele, konkurenceschopnost průmyslových odvětví a zabezpečení dodávek. Hrají také roli při dosahování environmentálních ambicí Zelené dohody pro Evropu, která předpokládá dekarbonizaci plynárenství prostřednictvím výhledového návrhu konkurenčního trhu s dekarbonizovaným plynem. Tato studie identifikuje a rozpracovává překážky, které by mohly být odstraněny, aby bylo zajištěno optimální využití stávajících LNG terminálů v EU. Tato analýza je obzvláště důležitá kvůli významnému nárůstu dovozu LNG do EU v posledních letech. Studie dále obsahuje doporučení zaměřená na řešení a zmírňování zjištěných překážek, včetně potenciálních legislativních i nelegislativních opatření. Studie zde
09. 06. 2020

GasNet lidem v zaplavených obcích na Olomoucku vymění regulátory plynu zdarma

Gasnet posílá rychlou pomoc do obcí na Olomoucku. Bleskové záplavy zde napáchaly značné škody i na plynárenských zařízeních zákazníků. Nejčastějším poškozením, které vedlo k přerušení dodávek plynu, bylo zaplavení plynoměru a regulátoru vodou. Zatímco plynoměr patří společnosti GasNet a jeho výměnu zajistí na své náklady, regulátor je ve vlastnictví zákazníka. Více zde
09. 06. 2020

Aplikace energetické burzy PXE má usnadnit výběr dodavatele elektřiny a plynu

Usnadnit nákup elektřiny a plynu i změnu dodavatele koncovým zákazníkům z řad domácností a živnostníků má nová webová aplikace PARC4U, kterou spustila středoevropská energetická burza Power Exchange Central Europe (PXE). Aplikace nabídne zákazníkovi nejvhodnější nabídky předních českých poskytovatelů energií bez skrytých poplatků či umožní snadno změnit dodavatele. Čistě na domácnosti a podnikatele se burza zaměřuje poprvé.

Legislativa

EU

Český plynárenský svaz zaslal své stanovisko k veřejným konzultacím Evropské komise, které se zabývají Evropskou vodíkovou strategií (více zde) a revizí nařízení pro Transevropskou energetickou infrastrukturu. Více zde
Nové studie o modernizaci trhu s plynem v kontextu Zelené dohody pro Evropu. Více zde
Veřejná konzultace EK k rozhodnutí Komise, kterým se stanoví poplatky pro agenturu ACER za úkoly v rámci REMIT. Více zde

ČR

MPO
Po pátém jednání uhelné komise se symbolicky uzavřel Prunéřov. Dekarbonizace probíhá, jak to bude v budoucnosti, komise vládě předloží do konce roku. Více zde
ERÚ
Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. Více zde
Informace zveřejňované před každoroční aukcí roční kapacity podle článku 29 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Více zde
Rozhodnutí podle článku 28 odst. 2 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Více zde
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2020 ze dne 4. června 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Více zde

Technická normalizace

Clean Energy – an EU Hydrogen Strategy

Evropská komise (EK) zveřejnila třístranný konzultační dokument Evropské Komise „Clean Energy – an EU Hydrogen Strategy“, vyzvala členské státy k veřejné konzultaci tohoto dokumentu a požádala o zaslání stanovisek. Dne 8. 6. 2020 proběhla formou videokonference diskuse k uvedenému dokumentu za účasti 10 zástupců firemních členů České vodíkové technologické platformy (HYTEP), jejímž účelem bylo vytvořit pozici k navrhované strategii. Diskutující se shodli na tom, že záleží pouze na České republice, jak nabízenou příležitost využije, a to včetně finančních prostředků, které jsou různou formou k dispozici v rámci EU. Pokud česká vláda nezačne urychleně pracovat na koncepci a začlenění vodíku, vodíkových technologií a jejich tuzemském vývoji a využití v České republice, budeme stát opodál celého procesu. Na úplný závěr videokonference byl upraven a odsouhlasen text vyjádření HYTEP k diskutovanému dokumentu, který byl zaslán EU v požadovaném termínu. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

ŠKOLÍME V UČEBNĚ I ON-LINE

ČPS již nabízí školení v učebně i on-line zároveň. Školení v učebně probíhají při dodržení stanovených hygienických pravidel.
18. 06. 2020

Biometan v plynárenských sítích v učebně i on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn