Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

15/2020
období 8.–14. května 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dobrou zprávou jistě je, že byly přiděleny další dotace na výměnu starých kotlů ve Zlínském kraji nebo že Německo doporučilo prodloužit osvobození nákladních automobilů jezdících na LNG a CNG od dálničních poplatků, a to až do konce roku 2023. Evropská komise připravuje strategii integrace energetických systémů, jejíž zveřejnění je plánované na červen, a klíčovou úlohu by v ní měl sehrát vodík. My si Vás dovolíme pozvat začátkem června do Brna, kde jsme připravili velmi zajímavé školení věnované právě novým trendům v energetice, je se rozhodně na co těšit. Legislativa zaměří pozornost na veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2021 a upozorní na novou studii EK, která uvádí, že skladování energie je klíčem k začlenění obnovitelných zdrojů do energetických sítí EU. Za tématem aplikace ČSN EN ISO 3183 do praxe se ohlédne technická normalizace. Přejeme příjemné čtení!

Aktuality

14. 05. 2020

Pozvánka na školení Nové trendy v Brně

12. 05. 2020

Vodík jako ústřední prvek plánované integrace energetických systémů

Evropská komise připravuje strategii integrace energetických systémů (Energy System Integration), jejíž zveřejnění je plánované na červen 2020. Jak už z názvu vyplývá, strategie bude zaměřená na stanovení strategie EU k propojování jednotlivých sektorů energetiky, tzv. sector couplingu. Podle vyjádření komisařky pro energetiku bude „hlavním elementem“ této strategie vodík. Vodík přitom nemusí být vyráběn pouze z elektřiny z OZE (tzv. zelený vodík), ale také z fosilních paliv. Za využití technologií zachycování a uskladňování, případně využití uhlíku by pak byl tento vodík dekarbonizovaný, tzv. modrý vodík. Podle zástupce norské energetické společnosti Equinor Olava Aamlida Syversena by modrý vodík mohl významně přispět k dosažení výroby dostatečných objemů uhlíkově neutrálního vodíku, a přispět tak k vybudováním základů budoucí evropské vodíkové ekonomiky.
12. 05. 2020

Jak řeší Německo osvobození nákladních automobilů na plyn od dálničních poplatků?

Dopravní výbor Spolkového sněmu doporučil prodloužit až do 31. prosince 2023 osvobození od dálničních poplatků pro nákladní automobily jezdící na zkapalněný zemní plyn (LNG) a stlačený zemní plyn (CNG), které je v platnosti od roku 2019. Diskuse o změně federálního dálničního zákona přinesla další rozhodující směr podpory zemního plynu v nákladní dopravě. Bundestag a Bundesrat budou o rezoluci doporučené Dopravním výborem hlasovat v nadcházejících týdnech. Vedle podpory nákupu LNG a CNG nákladních vozidel až 12 tisíci eur/vůz se jedná v Německu o další zásadní podporu rozvoje CNG a LNG v nákladní a kamionové dopravě, která je z pohledu úspor CO2 v současnosti jedinou prakticky aplikovatelnou alternativou vůči naftě. Více zde
13. 05. 2020

Názor Lenky Kovačovské na využití biometanu v ČR

Energetické centrum recyklace Rapotín na Šumpersku začalo vtláčet biometan přímo do plynárenské sítě. Česká republika tak s jarem přivítala „první vlaštovku“ na cestě ke snížení emisí skleníkových plynů a k lepšímu životnímu prostředí. A v čem vlastně spočívá kouzlo biometanu? V Rapotíně se zpracovává biologicky rozložitelný odpad na bioplyn. Ten se následně upravuje na biometan, dosahující kvality zemního plynu a jako zdroj stoprocentně obnovitelné energie se vtláčí přímo do plynárenské distribuční sítě. A když už je v síti, lze s ním reálně pracovat. A právě to se nyní děje. Testování s cílem snížit emise v dopravě zahájila společnost innogy, která jej v podobě BioCNG nabízí poprvé českým řidičům. Především „západní svět“ se v posledních letech už moc neptá, zda bude dostatek energie, ale spíš odkud energie pochází a jestli je ekologická. V této souvislosti může být Rapotín základním kamenem nízkoemisní budoucnosti České republiky. Více zde
13. 05. 2020

Ochrana spotřebitelů je prioritou

Obchod s energií se letos výrazně posouvá směrem k větší ochraně spotřebitelů. Po lednové Deklaraci 2.0, která formou samoregulace zapojených energetických firem pomáhá v boji proti energetickým šmejdům, nyní Energetický regulační úřad vyzval obchodníky k nastavení a dodržování jasných cenových podmínek. Jedná se o další výrazný signál pro celkovou kultivaci trhu. Další zpřísnění podmínek podnikání na energetickém trhu a výrazné posílení práv spotřebitelů se čeká od novely energetického zákona. Více zde
13. 05. 2020

Zlínský kraj přidělí dotace na výměnu kotlů

Pěti stovkám žadatelů, kteří vloni neuspěli se svou žádostí, přidělí Zlínský kraj dotace na výměnu kotlů. Kraj totiž na poskytnutí tzv. kotlíkových dotací obdržel od státu další finanční prostředky, a to 63 milionů korun. Při loňské podzimní třetí vlně dotací na výměnu kotlů přijal kraj 2 807 žádostí o poskytnutí dotace v listinné podobě, kraj měl k dispozici necelých 160 milionů korun a dotaci získalo 1 427 žadatelů. Dotace jsou určeny na výměnu starých, nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové, nízkoemisní zdroje tepla v rodinných domech na území Zlínského kraje.
13. 05. 2020

NET4GAS svěří přepravní soustavu platformě Lancelot

Společnost Unicorn vyhrála výběrové řízení na implementaci komplexního IT systému pro obchodní řízení přepravní soustavy plynu v ČR. Soutěž vypsala společnost NET4GAS, která je provozovatelem přepravní soustavy plynu a držitelem výhradní licence pro přepravu plynu (TSO) v České republice. Unicorn Systems uspěl s nabídkou, která byla postavena na platformě Lancelot, která byla primárně vyvinuta pro nasazení v odvětví energetiky. Více zde
08. 05. 2020

GasNet stavebníkům doporučuje: Nechte si vytyčit plynovody, je to zdarma a může vám to ušetřit statisíce korun

Stavební sezóna se naplno rozbíhá a opět se začnou objevovat případy narušení plynárenských zařízení. Vznikají často velmi nepříjemné, někdy i zdraví nebezpečné situace, spojené s odstavením zákazníků a pochopitelně se značnými hmotnými škodami. Největší provozovatel plynovodů v tuzemsku, společnost GasNet, proto apeluje na stavebníky. Před zahájením výkopových prací si nechte vyznačit, kudy vedou plynárenské sítě. Takzvané vytyčení provádíme zdarma a můžete tím zabránit zbytečným nehodám a škodám. Jenom v loňském roce došlo k 519 případům narušení plynárenských zařízení. Více zde

Legislativa

EU

Komise schválila kompenzaci za předčasné uzavření uhelné elektrárny v Nizozemsku. Více zde
Skladování energie je klíčem k začlenění obnovitelných zdrojů do energetických sítí EU, jak uvádí nová studie. Více zde
ENTSOG publikuje projektové skupiny z projektu Analýzy nákladů a přínosů specifické pro TYNDP 2020. Více zde
Veřejné konzultace
Plán mechanismu EU financování na podporu nových projektů v oblasti obnovitelné energie. Více zde
Revize pokynů pro transevropskou energetickou infrastrukturu. Více zde
Strategie pro integraci energetického systému. Více zde

ČR

MPO
Informace o odborné zkoušce k získání oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty. Více zde
ERÚ
Rada ERÚ vyzvala dodavatele energie k nastavení jasných cenových podmínek k jejich dodržování. Více zde
Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2021. Více zde

Technická normalizace

Aplikace ČSN EN ISO 3183 do praxe

S platností od 1. 5. 2020 byla vydána ČSN EN ISO 3183 „Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy“, která je revizí ČSN EN ISO 3183:2014. Tato norma byla zavedena do soustavy ČSN vyhlášením v anglickém originále. V současné době probíhá její překlad do českého jazyka s předpokládaným termínem vydání do konce roku 2020. V návaznosti na vydání revidované ČSN EN ISO 3138 zorganizoval Odbor vzdělávání ČPS dne 5. 5. 2020 on-line školení „Aplikace vydané normy ČSN EN ISO 3183 do praxe / API Spec 5L“, jehož účelem bylo informovat posluchače o změnách provedených v rámci revize. Oproti předchozí verzi stanovuje norma pouze odchylky od 46. vydání americké normy API Spec 5L z roku 2018, na kterou se ve velké míře odkazuje. Toto může představovat problém pro celou řadu uživatelů (provozní a techničtí pracovníci TSO, DSO, projektanti, TDI, dodavatelé staveb plynovodů, revizní technici, obchodníci s trubním materiálem aj.), neboť Česká agentura pro standardizaci nemůže poskytnout text americké normy API Spec 5L svým abonentům. Technologové z Liberty Ostrava, a.s. si pro posluchače připravili celkem tři přednášky týkající se změn revidované ČSN EN ISO 3183 a jejich souvislostí s API Spec 5L. Tématem přednášek byly bezešvé trubky, trubky spirálově svařované a požadavky na nedestruktivní zkoušení výrobků. Přednášející hovořili zejména o technologických požadavcích při výrobě zmíněných produktů. Dle dostupných informací byla v pracovní skupině CEN/TC 234 WG 3 diskutována potřeba pro obnovení EN 10202-2 „Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média – Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky s požadavky třídy B“, kterou EN ISO 3183 v roce 2013 nahradila.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020:

ŠKOLÍME V UČEBNĚ I ON-LINE

ČPS již nabízí školení v učebně i on-line zároveň. Školení v učebně probíhají při dodržení stanovených hygienických pravidel. Více na www.cgoa.cz.
19. 05. 2020

Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
26. 05. 2020

Stavební zákon v učebně i on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
10. 06. 2020

Nové trendy – strategie, technologie a legislativa – Brno v učebně

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
18. 06. 2020

Biometan v plynárenských sítích v učebně

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn