Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

14/2020
období 25. dubna – 7. května 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

hlavní roli v dnešním Newsletteru budou hrát CNG, biometan a vodík. Upozorníme na novou studii Gas for Climate, budeme Vás informovat o tom, že vláda schválila aktualizovaný Národní akční plán čisté mobility a nebude chybět ani zpráva o testování BioCNG nebo dotacích na další výstavbu plnicích stanic stlačeného zemního plynu. Legislativa se detailněji zaměří na prohlášení evropské komisařky Kadri Simson na jednání o energetických řešeních týkajících se úlohy průmyslu při implementaci Zelené dohody pro Evropu a návrhu Klimatického zákona, v ČR obrátíme pozornost na podporované zdroje energie viz tisková zpráva MPO. Technická normalizace se věnuje výstupům z jednání Technické koordinační komise ČPS, v jehož rámci byly diskutovány také návrhy na úpravy vyhlášek vztahujících se k problematice vtláčení biometanu a vodíku do plynárenských sítí. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

28. 04. 2020

Nová studie Gas for Climate

Nová studie popisuje cesty dekarbonizace plynu od roku 2020 do roku 2050 a identifikuje potřebné investice do rozšíření využití vodíku a biometanu. Rozsáhlá výroba biometanu a zeleného a modrého vodíku – přepravovaná, skladovaná a distribuovaná prostřednictvím stávající plynárenské infrastruktury – může pomoci dosáhnout 55% snížení emisí do roku 2030 v inteligentní kombinaci s obnovitelnou energií. Sektorová integrace elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství – propojením jejich trhů i příslušné infrastruktury lépe koordinovaným a integrovaným způsobem – poskytne největší celkový přínos pro evropský energetický systém. Zelená dohoda pro Evropu může urychlit přechod tím, že do roku 2030 nařídí 10 % dodávky plynu z obnovitelných zdrojů, umožní obchod a přepravu biometanu a vodíku v celé EU. Více zde
28. 04. 2020

Vláda schválila aktualizovaný Národní akční plán čisté mobility

Vláda České republiky na svém zasedání 27. dubna 2020 schválila, v souladu se závazky a cíli ČR vyplývajícími z příslušných politik a strategických dokumentů ČR a předpisů Evropské unie v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí, Národní akční plán čisté mobility. Aktualizovaný plán zohledňuje současný stav a popisuje cíle dalšího vývoje čisté mobility v České republice do roku 2030 z pohledu počtu vozidel na jednotlivá alternativní paliva a rozvoje doprovodné infrastruktury. Dokument navazuje na NAP ČM z roku 2015 a dosavadní postup plnění, definuje nové výzvy v oblasti čisté a bezemisní mobility a zohledňuje rovněž nejnovější vývoj legislativy Evropské unie v oblasti čisté mobility v souladu s přijatou Pařížskou dohodou o změně klimatu. Více zde
28. 04. 2020

innogy v České republice testuje BioCNG

Řidiči automobilů na stlačený zemní plyn (CNG) mají poprvé v České republice možnost vyzkoušet jízdu na BioCNG. Biometanem obohacený zemní plyn je emisně čistou variantou CNG, která při spalování uvolňuje do ovzduší až o 80 % méně emisí oxidu uhličitého oproti benzinu či naftě a plní tak i nejpřísnější limity čisté mobility. innogy získává biometan z biologicky rozložitelného odpadu z Energetického centra recyklace (ECR) Rapotín, které patří do holdingu Energy financial group. Zkoušky s tímto stoprocentně obnovitelným plynem plánuje na svých 63 plničkách CNG rozmístěných po celém Česku do konce letošního června. Tisková zpráva zde
04. 05. 2020

Polsko snižuje závislost na Rusku. Povede do něj plynovod z Norska

V nejbližších dnech začne stavba plynovodu z Norska, který bude dodávat surovinu do Polska. Sousední země tím výrazně sníží svou závislost na dodávkách z Ruska. Projekt má být dokončen už v roce 2022. Polský prezident Andrzej Duda začínající práce komentoval slovy o milníku na cestě k nezávislosti na ruském plynu. Plynovod by měl mít kapacitu 10 miliard metrů krychlových ročně. Více zde
30. 04. 2020

Stát poskytne dalších 30 milionů Kč na výstavbu stanic na CNG

Stát poskytne na výstavbu plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG) dalších 30 milionů korun z evropských fondů. Navazuje tak na program dotací před dvěma lety, kdy pro výstavbu vyčlenil z evropských peněz až 50 milionů korun. V rámci obou dotačních programů by mělo vzniknout minimálně 12 stanic. V současnosti je v Česku zaregistrováno přes 20 tisíc aut na CNG, plnicích stanic je přes 200. Více zde
02. 05. 2020

Merkelová potvrdila podporu cíle EU pro vyšší snížení emisí CO2 do roku 2030

Angela Merkelová opět vyjádřila podporu navýšení klimatických cílů EU pro rok 2030. Německo nicméně stále nedodalo svůj národní klimatický plán, který má k dosažení klimatických cílů EU pro rok 2030 přispět, a jeho prezentování je v nedohlednu. EU má za cíl snížit množství emisí CO2 do roku 2030 o 40 %, ale dle nových návrhů, které podporuje Merkelová, by se mělo jednat o hodnotu 50–55 %. Kancléřka se dále vyjádřila, že nyní je čas „prokázat naši vytrvalost“, protože klima nesmí být vyloučeno z připravovaných ekonomických stimulačních balíčků.
04. 05. 2020

ČPS hledá posilu do svého týmu

Legislativně-strategický odbor ČPS nabízí volnou pozici specialisty energetické legislativy a strategie. Pokud víte o vhodném uchazeči, neváhejte ho prosím o této zajímavé nabídce informovat. Více zde

Legislativa

EU

Energetická bezpečnost v EU. Více zde
Diskuse Rady pro energetiku potvrzují klíčové postavení energetického odvětví v „hospodářském oživení”. Více zde
ENTSO-G publikuje Summer Supply Outlook 2020 a Summer Supply Review 2019. Více zde
Prohlášení komisařky Kadri Simson na jednání o energetických řešeních „Úloha průmyslu při implementaci Zelené dohody pro Evropu a Klimatického zákona”. Více zde

ČR

ČPS se zapojil do evropské veřejné konzultace k sektorové integraci a zpracované stanovisko naleznete zde.
Vláda ČR
Schválení aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility. Více zde
MPO
U podporovaných zdrojů energie dojde ke změnám. Rozhodla o tom vláda. Více zde
Průběžné aktualizační odborné vzdělání energetických specialistů v době koronaviru. Více zde
ERÚ
Cenová rozhodnutí ERÚ umožní pružně měnit rezervovanou kapacitu. Více zde
Konzultace o slevách, multiplikátorech a sezónních faktorech podle článku 28 TAR NC. Více zde

Technická normalizace

Jednání Technické koordinační komise ČPS

Dne 22. dubna 2020 se konalo jednání Technické koordinační komise ČPS (TKK). Na tomto jednání byla vedena široká diskuze k úkolu Rady ČPS, směrovanému na TKK, posoudit návrh úpravy vyhlášky č. 459/2012 Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu, případně vyhlášky č. 108/2011 Sb. o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu a návazných norem tak, aby bylo umožněno vtláčení biometanu do sítě a vtláčení malého množství vodíku pro testovací účely. V závěru této diskuze odsouhlasili členové TKK ustavení pracovní skupiny expertů z řad plynárenských společností, MPO a ERÚ, která bude zadaný úkol řešit. Dále členové TKK odsouhlasili doplnění plánu tvorby normativních dokumentů na r. 2020 o zpracování Změny 1 TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“ a Změny 1 TPG 609 01 „Regulátory tlaku pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umisťování a provoz“.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020:

ŠKOLÍME V UČEBNĚ I ON-LINE

ČPS bude již brzy nabízet školení v učebně i on-line zároveň. Sledujte Plán vzdělávacích akcí ČPS www.cgoa.cz.
12. 05. 2020

Školení revizních techniků a montážních pracovníků (Příprava na periodické přezkoušení, domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW) on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
13. 05. 2020

Školení revizních techniků a montážních pracovníků (Příprava na periodické přezkoušení, NTL, STL, průmyslové plynovody) on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
19. 05. 2020

Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
26. 05. 2020

Stavební zákon v učebně i on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn