Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

13/2020
období 17.–24. dubna 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

stále žijeme v době koronavirových opatření, a proto se aktuality Newsletteru tentokrát zaměřily na to, jakým způsobem se plynárenské společnosti zapojily do pomoci v ČR. Těch aktivit byla samozřejmě celá řada, například E.ON podpořil jihočeské policisty, hasiče a nemocnici v Českém Krumlově, když jim pro provoz jejich vozidel zajistil CNG do konce dubna zdarma, nebo daroval významné finanční prostředky nemocnicím na boj s koronavirem. Jak uvádějí poslední tiskové zprávy, společnost innogy Energo věnovala obyvatelům Náchoda 16 tisíc roušek a GasNet podpořil hasiče nákupem ochranných nanofiltrů. Před časem jsme Vás informovali o přesunu konání tradičního jarního Sympozia „Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy”, dnes proto přicházíme s oznámením jeho nového termínu a možností registrace. I navzdory COVID-19 je dovoz LNG do Evropy rekordní, naproti tomu se však pravděpodobně opozdí některé iniciativy vážící se k Zelené dohodě pro Evropu. Legislativa se rovněž podívá na baltský regionální trh s plynem, který bude prvním přeshraničním spojením mezi čtyřmi zeměmi EU a upozorní také na dotační program MŽP „Nová zelená úsporám”, který by měl oživit ekonomiku po koronavirové krizi. Pružně na vzniklou situaci zareagoval i ERÚ, který umožnil flexibilně měnit rezervovanou kapacitu. Technická normalizace přinese nejnovější detaily k projektu BIM (Informační modelování staveb). Příjemné čtení, spolu to zvládneme!

Aktuality

24. 04. 2020

Pozvánka na Sympozium v náhradním termínu

Dovolte nám srdečně Vás pozvat na Sympozium „Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy 2020”, které se uskuteční ve dnech 8.–9. září 2020 v OREA HOTEL PYRAMIDA v Praze 6. Hlavními tématy nabitého odborného programu konference jsou:
  • nejnovější projekty a trendy v oblasti přepravy a distribuce plynu v Evropě a v České republice,
  • nové trendy v energetice (konvergence elektřiny a plynu, ostrovní systémy, alternativní zdroje plynu a jejich distribuce),
  • nové plyny (vtláčení, přeprava a distribuce),
  • provozování a údržba přepravních a distribučních soustav (aplikace různých přístupů a metodik, diagnostika, správa technické dokumentace a velkých souborů dat),
  • materiály pro výstavbu, rekonstrukci a sanaci potrubních systémů,
  • technologie v plynárenství (výstavba, opravy, provoz, řídicí systémy, air screening),
  • plynárenství a životní prostředí (snižování emisí metanu, NOx a CO2, přečerpávání plynu),
  • bezpečnost a spolehlivost provozování plynárenských zařízení (opatření proti zásahům třetích stran a vnějším vlivům, kybernetická bezpečnost, smart grids)
a v neposlední řadě Sympozium nabídne i výsledky studijních, vědeckých a výzkumných prací v oblasti plynárenství. Samozřejmostí je i doprovodná výstava. Máte-li zájem se akce zúčastnit a zatím jste se nepřihlásili, registrujte se prosím zde. Těšíme se na setkání s Vámi!
23. 04. 2020

Dovoz LNG do Evropy je navzdory COVID-19 rekordní

Import zemního plynu ve zkapalněné podobě (LNG) ani přes obavy související s aktuální pandemií nezvolňuje, a Evropa dokonce zažila rekordní čtvrtletí, co se dovozu LNG týče. Během prvního čtvrtletí bylo z LNG terminálů dopraveno do přepravních soustav EU celkem 310 TWh plynu. Více zde
21. 04. 2020

GasNet podpořil hasiče nákupem ochranných nanofiltrů za 1,3 milionů korun

Zástupci společnosti GasNet, největšího distributora zemního plynu v České republice, dnes za asistence Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu, na Pražském hradě předali vedení Hasičského záchranného sboru ČR dar v podobě 130 000 kusů nanofiltrů určených do textilních roušek. Jedná se o speciální ochrannou pomůcku, která zajistí hasičům vysoký stupeň ochrany při zásazích v rizikovém prostředí. „S hasiči dlouhodobě spolupracujeme a velice si vážíme jejich nasazení obzvlášť v této mimořádné době. Jsou v první linii v boji proti novému typu koronaviru,“ říká Pavel Káčer, Chief Operating Officer skupiny GasNet, a dodává: „Naší absolutní prioritou zejména v tomto nelehkém období jsou i nadále spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu českým domácnostem a firmám. Jako odpovědná firma chceme ale také pomáhat. Jsme proto velice rádi, že můžeme přispět k ochraně zdraví hasičů, na jejichž pomoc se spoléhají miliony lidí v celé zemi.“  Tisková zpráva zde
17. 04. 2020

E.ON věnoval pět milionů korun nemocnicím na boj s koronavirem

Na finanční podporu od společnosti E.ON se může těšit deset nemocnic na Vysočině, ve Zlínském, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Nemocnicím E.ON věnoval celkem pět milionů korun, které jsou primárně určeny na péči o pacienty s nemocí COVID-19 a také na provoz odběrových míst. Více zde
22. 04. 2020

Hrozí odložení některých iniciativ Zelené dohody pro Evropu?

Evropská komise přezkoumává svůj pracovní program na rok 2020 s ohledem na koronavirovou krizi. Přestože politika v oblasti klimatu zůstává na dobré cestě, jiné iniciativy v rámci Zelené dohody pro Evropu se zpožďují, protože jsou považovány za tzv. „méně důležité“. Za účelem „uvolnění kapacity“ připravuje EU aktualizovaný pracovní program pro rok 2020, který by měl být zveřejněn 29. dubna. Více zde
17. 04. 2020

16 tisíc roušek od innogy pro obyvatele Náchoda

Společnost innogy Energo věnuje městu Náchod a jeho obyvatelům 16 tisíc jednorázových roušek v hodnotě 250 tisíc korun. Roušky bude mít město k dispozici pro zásobování svého rouškomatu, který je umístěn v podloubí budovy radnice na Masarykově náměstí u vstupu do budovy. Přístroj, který umožňuje lidem z Náchoda a okolí snadný přístup k nedostatkovým rouškám za symbolickou cenu, se od zahájení svého provozu těší velkému zájmu veřejnosti. Tisková zpráva zde

Legislativa

EU

Baltský regionálního trhu s plynem bude prvním přeshraničním spojením mezi 4 zeměmi EU. Více zde
Seznam iniciativ Zelené dohody pro Evropu. Více zde

ČR

MŽP
Nová zelená úsporám pomůže oživit ekonomiku po koronavirové krizi. Více zde
ERÚ
Reklamujete vyúčtování u dodavatele energií? Za pozdní vyřízení máte nárok na finanční náhradu. Více zde
Cenová rozhodnutí ERÚ umožní pružně měnit rezervovanou kapacitu. Více zde

Technická normalizace

BIM – Elementy plynárenské sítě, spolupráce s ČAS

Dne 15. dubna 2020 proběhlo další jednání k projektu BIM, tentokrát trochu netradičně formou videokonference ZOOM. V rámci jednání zástupce České agentury pro standardizaci (ČAS) Ing. Prokeš informoval o činnosti sedmičlenné Technické komise pro datový standard staveb (DSS) a pětičlenném Odborném týmu oblastí (OTO). Dále se věnoval v prostředí BIM Konstrukčním celkům, Základním požadavkům na stavby a Druhům staveb. ČPS poskytl tabulku TZB prvků a tabulku s cca 1 200 položkami, ze kterých expertní komise vyberou Prvky pro datovou šablonu plynárenské sítě. Tabulky budou expertům přístupné prostřednictvím sdíleného úložiště. V rámci dalších etap budou Prvkům přiřazovány Vlastnosti a Klasifikace prostor. Další setkání expertní komise BIM proběhne dne 6. 5. 2020 od 10 h prostřednictvím videokonference ZOOM. Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020:

ŠKOLÍME ON-LINE

ČPS momentálně nabízí školení on-line. Sledujeme postup uvolňování opatření proti šíření koronaviru a školení v učebně zpřístupníme, jakmile to bude možné. Sledujte Plán vzdělávacích akcí ČPS www.cgoa.cz.
05. 05. 2020

Aplikace vydané normy ČSN EN ISO 3183 do praxe / API spec 5L on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
12. 05. 2020

Školení revizních techniků a montážních pracovníků (Příprava na periodické přezkoušení, domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW) on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
13. 05. 2020

Školení revizních techniků a montážních pracovníků (Příprava na periodické přezkoušení, NTL, STL, průmyslové plynovody) on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
19. 05. 2020

Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen on-line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn