Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

9/2020
období 13.–19. března 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Newsletter Vás upozorní na právě vycházející číslo časopisu PLYN, které je zaměřeno na strategickou roli plynů a tematicky tak volně navazuje na výstupy z Podzimní plynárenské konference 2019. V aktualitách se rovněž zmíníme o dostavbě plynovodu Nord Stream 2 nebo o otevření největší továrny na zelený vodík v Japonsku. A nezapomeneme se také podívat trochu do historie, a to konkrétně na místa, kde se nacházely první pražské plynárny. Legislativa informuje o tom, že EU vyčlenila 980 milionů EUR určených na čistou energetickou infrastrukturu a technická normalizace připojuje více detailů k projektu BIM (Informační modelování staveb), který probíhá ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci. Příjemné čtení!

Aktuality

19. 03. 2020

Časopis PLYN nabízí rozhovor s Lenkou Kovačovskou

Letošní první číslo časopisu PLYN právě vychází. Kromě strategických témat nabídne také aktuální rozhovor s výkonnou ředitelkou ČPS Lenkou Kovačovskou. Více zde
Odborné články se věnují stavbě plynovodu Nord Stream 2, dále LNG jako stabilizačnímu prvku evropského plynárenství, prostor je dán i roli vodíkových technologií v transformaci energetiky nebo mikrobiální stimulaci těžby zemního plynu. Z informativních článků nelze opomenout téma plynové mobility, Zelené dohody pro Evropu a budoucnosti plynárenství jako celku. Více o obsahu PLYN 1/2020 zde. Určitě do něj nahlédněte!
17. 03. 2020

Německý soud zamítl poslední stížnost proti plynovodu EUGAL, který má přivést plyn z Nord Stream 2 do ČR

Kontroverzní projekt plynovodu Nord Stream 2, který má zdvojnásobit kapacitu přímé trasy pro přepravu plynu z Ruska do Německa, se dlouhodobě potýká s mezinárodní kritikou, která vyústila až v přijetí sankcí ze strany Spojených států. Na růžích ustláno však projekt neměl ani na domácí půdě, kdy projekt navazujícího plynovodu EUGAL rovněž čelil řadě stížností. Nyní však berlínský soud zamítl poslední z nich, a dokončení plynovodu tak nestojí nic v cestě. Více zde
14. 03. 2020

Japonsko otevřelo ve Fukušimě největší továrnu na čistý vodík na světě

V prefektuře Fukušima byla otevřela údajně největší továrna na výrobu čistého vodíku na světě. Výrobní linka bude mít výkon 10 MW, což stačí na výrobu 100 kg (1 200 metrů krychlových) vodíku za hodinu. Vodík bude primárně určen pro auta a autobusy na vodíkový pohon. Více zde
18. 03. 2020

Novela energetického zákona cílí proti energošmejdům

Vláda schválila novelu energetického zákona, která má pomoci trh s energiemi očistit od tzv. energošmejdů. Prodejci energií se budou muset nově registrovat u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). „Novela zavádí nový druh podnikání – zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění udělovaného ERÚ. Každý zprostředkovatel bude veden v registru. Novela upravuje také sankce za přestupky, pokud se někdo pokusí o zprostředkování bez platného oprávnění,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Nově už nebude možné sjednat smlouvu pouze po telefonu. Obchodník nebo zprostředkovatel ji budou muset poslat i písemně. Zákazník má mít také možnost v případě uzavření smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy ve lhůtě do 15. dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu.
13. 03. 2020

Víte, kde se nacházely pražské plynárny a co místo nich dnes stojí?

Celkový rozvoj světového plynárenství byl v Praze během první poloviny 19.  toletí sledován s obrovským zájmem. Ačkoliv byla v té době Praha královským městem, tehdejší politické poměry v rakousko-uherské říši ji zařadily do role provinciálního města. Oproti jiným oblastem Rakouska-Uherska se jí proto nedostávalo tolik pozornosti z hlediska hospodářského a politického. Z tohoto důvodu se v městském rozpočtu Prahy nenacházely dostatečné finanční prostředky potřebné pro výstavbu plynárny. Teprve až na konci roku 1844 uzavřel pražský magistrát s Vratislavskou plynárenskou společností pro osvětlování plynem kontrakt, díky kterému byla zřízena v průmyslové části Karlína první plynárna v Praze. Více zde

Legislativa

EU

Politika soudržnosti EU investuje přes 1,4 miliard EUR do ekologických projektů v 7 členských státech. Více zde
EU vyčlenila 980 milionů EUR určených na čistou energetickou infrastrukturu. Více zde

ČR

MPO
Usnesení Vlády ČR – Schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – změna názvu podle požadavků LRV. Více zde
Statistická zpráva o tuhých uhelných palivech v ČR v letech 2010–2018. Více zde

Technická normalizace

Informační modelování staveb (BIM)

Další jednání v rámci projektu BIM proběhlo v sídle České agentury pro standardizaci (ČAS) dne 12. 3. 2020. Předmětem jednání byla datová šablona elementů plynárenské sítě, zejména byla vysvětlena její tvorba, „rozpad“ na seznam vlastností a etapy, užití, role a klasifikace. Ředitel koncepce BIM pan Jaroslav Nechyba představil pana Tomáše Prokeše, který je pověřen spolupracovat za ČAS na tvorbě datové šablony plynárenských elementů. Databáze „vlastnosti prvků“, které budou přiřazovány k datové šabloně elementů plynárenské sítě, poskytne ČAS v termínu po 31. 3. 2020. Podle potřeby budou zároveň předávány požadavky na doplnění databáze „vlastností prvků“. Pro informaci, v rámci TZB je v databázi 70 základních elementů a cca 20 architektonických prvků. Další setkání s ČAS je plánováno na 15. dubna 2020. Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020:

Vzdělávací akce ČPS se do 15. 4. 2020 nekonají, přesouvají se. O náhradních termínech budete včas informováni.
Pro aktuální informace sledujte naše stránky www.cgoa.cz

DOPORUČUJEME:

26. 05. 2020

Stavební zákon

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn