Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

6/2020
období 14.–27. února 2020

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

i přestože se všichni již těší na jaro, Newsletter obrátí Vaši pozornost směrem k podzimu - konkrétně k termínu konání Podzimní plynárenské konference 2020. Jsme rádi, že můžeme oznámit hlavního partnera letošního ročníku, kterým se stala společnost GasNet. V aktualitách se podíváme na nově zveřejněné statistiky NGVA Europe věnované plynu v dopravě a nabídneme také interaktivní mapu plnicích stanic CNG a LNG v Evropě. Dále přineseme informaci o tom, že MPO připravilo Strategické prohlášení v oblasti dosahování energetické efektivity, a to i ve spolupráci s ČPS. U statistik se na chvíli zastavíme i v legislativě, neboť Evropská komise zveřejnila energetické statistiky jednotlivých členských států za rok 2018. Právě dnes (2. března) vstupují v platnost tři nová odborná stanoviska GAS, která zpracoval technický odbor ČPS. Čím konkrétně se zabývají, se dozvíte v části technická normalizace. Příjemné čtení!

Aktuality

27. 02. 2020

PPK 2020 se uskuteční v listopadu v Praze

Pokud budete mít zájem zúčastnit se plynárenského dialogu v rámci 27. ročníku Podzimní plynárenské konference, poznamenejte si prosím již nyní termín konání akce. Oba tyto dny, 9. i 10. listopadu 2020, se na Vás budeme v hotelu Vienna House Diplomat Prague těšit! Generálním partnerem konference je společnost GasNet, s.r.o.
26. 02. 2020

Tisková zpráva NGVA Europe - plyn v dopravě

NGVA Europe zveřejnila statistiky týkající se registrací vozidel na plyn a rozvoje plnicích stanic v Evropě za rok 2019. Čísla poukazují nejen na nepřetržitě rostoucí prodej CNG, ale také na zájem o vozidla poháněná LNG, statistiky se komplexně zaměřují na rozšíření dané infrastruktury. Zatímco v Evropě je ve srovnání s rokem 2018 o 50 % více LNG stanic, registrace těžkých užitkových vozidel poháněných LNG se od téhož roku téměř ztrojnásobila. Zároveň po prvním čtvrtletí 2019, kdy kvůli homologačnímu procesu WLTP nebyla na trhu dostupná nová vozidla, jsou registrace osobních automobilů na svém novém maximu. Interaktivní mapa CNG a LNG plnicích stanic v Evropě zde
24. 02. 2020

Shell očekává zdvojnásobení poptávky po zkapalněném zemním plynu do roku 2040

Dle společnosti Shell bylo v roce 2019 klíčové, že dodatečná nabídka 40 milionů tun byla trhem spotřebována. Víra v dlouhodobý růst poptávky vyvolala v sektoru rekordní investice do zkapalňovacích zařízení o celkové produkční kapacitě 71 milionů tun. K vidění byl také nárůst rozmanitosti kontraktů na plyn, tzn. větší flexibilita v nabídce a tím výhodnější podmínky. Role zemního plynu v rámci přechodu z uhlí na plyn a tlaku na zlepšování kvality ovzduší tak nadále roste. V Číně se dovoz zvýšil o 14 %, přestože zde panuje obava o budoucí růst poptávky v důsledku zvyšující se domácí produkce a dopravy skrze nový plynovod Síla Sibiře. V jižní Asii pak poptávka vzrostla značně, o 19 %, kdy Bangladéš, Pákistán a Indie celkově dovezly 36 milionů tun.
22. 02. 2020

Spotřeba elektřiny i plynu ve IV. čtvrtletí 2019 meziročně klesla

Nadprůměrně teplá zima a další faktory se v meziročním srovnání projevily na nižší čtvrtletní spotřebě plynu i elektřiny. V celoročním úhrnu ale spotřeba elektřiny stagnovala a spotřeba plynu vzrostla dokonce o 4,7 %. Energetický regulační úřad zveřejnil statistiky pro elektroenergetiku a plynárenství za poslední loňské čtvrtletí. Více zde
23. 02. 2020

Zemní plyn v Saúdské Arábii

Saúdská Arábie, největší světový exportér ropy, plánuje přidat do svého portfolia exportovaných produktů také zemní plyn. Tamní ministr energetiky naznačil, že ohledně zemního plynu ze Saúdské Arábie můžeme brzy čekat velké oznámení. Není ale tajemství, že Saúdská Arábie v posledních letech zintenzivňuje průzkumy svých ložisek plynu. V březnu loňského roku království oznámilo nález velkého množství zemního plynu v Rudém moři. Odhad zásob zemního plynu byl 9,05 trilionů m³ plynu. Království má v plánu postupně nahrazovat ropu plynem, alespoň co se týče tamní výroby elektrické energie, a v budoucnu má vyrobit 70 % elektrické energie právě z plynu.
20. 02. 2020

Registr zprostředkovatelů zpřehlední trh s energiemi

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) spolu s velkými dodavateli energií plně podporuje záměr Ministerstva průmyslu a obchodu zřídit bez odkladů registr zprostředkovatelů prodeje energií. Návrh, se kterým počítá vládní novela energetického zákona, je důležitým opatřením ke kultivaci trhu s elektřinou a se zemním plynem. Více zde
19. 02. 2020

Společnosti, působící na trhu s energií, mohou přispět ke zlepšení klimatu

Česká republika má v letech 2021 až 2030 s ohledem na změny klimatu a nutnost snižovat emise skleníkových plynů každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Vyplývá to z balíčku evropských předpisů, konkrétně ze směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Aby se tak stalo, ukazuje se jako klíčová spolupráce státu s dalšími subjekty nejen z oblasti z energetiky, ale i průmyslu. MPO proto připravilo Strategické prohlášení v oblasti dosahování energetické efektivity. K této dohodě se mohou dobrovolně připojit všechny subjekty napříč podnikatelským sektorem, kterým není lhostejná kvalita životního prostředí, změna klimatu a efektivní nakládání s energií spojené se zvyšováním energetické účinnosti. Více zde

Legislativa

EU

Evropská komise zveřejnila energetické statistiky jednotlivých členských států za rok 2018. Více zde
Provozovatelé přepravní plynárenské soustavy v regionu střední a východní Evropa (CEE) zveřejní Regionální investiční plán 2019 (CEE GRIP) poskytující konkrétní pohled na vývoj nabídky, poptávky a kapacit v nadcházejícím desetiletí. Více zde

ČR

MPO
Zahájení příjmu žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání energetických specialistů. Více zde
ÚV ČR
Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Heleny Langšádlové, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 704). Více zde

Technická normalizace

Odborná stanoviska GAS č. 129, 130 a 131

Český plynárenský svaz vydal s účinností od 2. 3. 2020 následující odborná stanoviska GAS:
OS GAS č. 129/2020
Způsob provozování části OPZ, nepředané vlastníku navazujícího OPZ;
OS GAS č. 130/2020
Instalace odfukovacího potrubí u regulátorů tlaku plynu R2 II. skupiny, umístěné na veřejně přístupném místě;
OS GAS č. 131/2020
Požadavky na opravu HUP, umístěného uvnitř budovy při zjištěném úniku plynu na HUP.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020, DOPORUČUJEME:

03–04. 03. 2020

22. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
12. 03. 2020

Využití zemního plynu jako pohonu motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG / LNG – TPG 304 02, TPG 982 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
17. 03. 2020

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
14–15. 04. 2020

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Praha

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn