Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

5/2020
období 7.–13. února 2020

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

v dnešním Newsletteru Vás pozveme na březnovou konferenci GAS 2020 v Hradci Králové a představíme Vám její zajímavý program. Aktuality se věnují globálním emisím oxidu uhličitého i z pohledu energetického sektoru EU, dále polemice o splnění či nesplnění cílů pro energetickou účinnost v r. 2020 nebo faktům o nízké ceně ruského plynu. Legislativa se zaměří na Souhrnnou energetickou bilanci státu v metodice Eurostatu za léta 2010-2018, kterou zveřejnilo MPO a technická normalizace doplní informace o tvorbě elementů, tj. prvků plynárenské sítě, v rámci probíhajícího projektu BIM (Informační modelování staveb). Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

13. 02. 2020

GAS 2020 v Hradci Králové se blíží!

Program 22. ročníku tradiční konference GAS doznal řady změn. Věříme, že Vás nově vybraná témata osloví natolik, že si je přijedete 3.–4. března do Hradce Králové poslechnout. Přednášky budou zaměřeny např. na otázky požární bezpečnosti, problematiku revizí plynových zařízení, pohotovostní službu nebo detekci úniku plynu. Představeny budou rovněž nové technologie, prostor bude věnován i budoucnosti plynárenství z hlediska legislativy a využití vodíku. A samozřejmě nebudou chybět ani vystavovatelé. Pokud máte zájem se na tuto vzdělávací odbornou akci ještě přihlásit, neváhejte! Přihláška zde
13. 02. 2020

Emise CO2 ve světě se meziročně nezměnily, v EU výrazně pomohl coal-to-gas switching

Emise oxidu uhličitého v Evropské unii v roce 2019 meziročně poklesly o 160 milionů tun, tj. o 5 %, a to zejména v energetickém sektoru. Jedním z důvodů k poklesu v EU je, že se vyrobilo více elektřiny ze zemního plynu než z uhlí. Světové množství emisí CO2 se meziročně nezměnilo. Na datech, které publikovala Mezinárodní energetická agentura (IEA), je názorně vidět vývoj emisí ve vyspělých státech a rozvojových zemích. Zatímco v Evropské unii, Spojených státech amerických a Japonsku emise poklesly, v rozvojových zemích vzrostly. Více zde
12. 02. 2020

Úniky plynu v jihočeských domácnostech

Díky listopadové nárazové odorizaci v distribuční plynové soustavě nahlásili lidé v jižních Čechách meziměsíčně více než trojnásobné množství úniků plynu. Technici společnosti E.ON tak řešili 53 případů. Z toho 44 jich bylo odhaleno na zařízení odběratelů, za které jsou zodpovědní vlastníci nemovitostí. Na začátku každé topné sezony provádí E.ON pravidelnou odorizaci zemního plynu. Jedná se o preventivní akci, která má odběratele jednoduchým způsobem upozornit na případy, kdy jim doma ze spotřebiče nebo přívodního potrubí uniká plyn, a to i ve velmi malém množství. V případě jakéhokoliv zjištění zápachu plynu je vždy nutné volat bezplatnou poruchovou linku 1239. Montér na místě prověří situaci a zajistí bezpečnost. Třeba tím, že uzavře hlavní uzávěr plynu. Pokud je chyba na straně zařízení distributora, vyřeší ji na své náklady E.ON. Jak ale ukázal i loňský listopad, většina závad bývá na zařízení odběratelů. Ta začínají hlavním uzávěrem plynu a vyjma plynoměru, který je majetkem distributora, končí samotnými spotřebiči. Opravu pak musí zajistit odběratel nebo vlastník nemovitosti. Ideálně tím, že kontaktuje odbornou plynoinstalační firmu. Lidé by tak měli být obezřetnější a nepodceňovat pravidelné kontroly svých plynových zařízení.
12. 02. 2020

Cena ruského plynu je u dna

Gazprom čelí prudkému poklesu cen na klíčovém evropském trhu. Ceny tlačí dolů dovoz LNG i teplá zima. Ruský Gazprom, který disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě, má potíže. Cena strategické suroviny, kterou prostřednictvím sítě plynovodů vyváží do většiny států Evropské unie včetně Česka, prudce klesá. Na konci finančního roku 2019 se tisíc metrů krychlových prodávalo v EU průměrně za 169,8 dolaru, uvedla společnost ve zprávě k loňským hospodářským výsledkům. Gazprom nebyl nucený prodávat plyn v Evropě tak levně od roku 2004. Více zde
11. 02. 2020

EU zřejmě nesplní cíle pro energetickou účinnost do r. 2020

V roce 2012 byl ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti stanoven cíl dosáhnout 20 % energetických úspor do roku 2020 ve srovnání se spotřebou energie, která byla pro rok 2020 predikována. V konkrétních číslech se jedná o konečnou spotřebu energie ne vyšší než 1 086 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe) a spotřebu primární energie ne vyšší než 1 483 Mtoe. Dosažení těchto cílů pro rok 2020 se ovšem zdá nepravděpodobné. Více zde
09. 02. 2020

Nové autobusy na CNG pro Ústecký kraj

Dopravní společnost Ústeckého kraje vypsala dvě zakázky na nákup 40 autobusů na stlačený zemní plyn za 310 mil. Kč. Jak uvedla ČTK, nasadit je chce zejména na Ústecku a Děčínsku. Podle informací ve věstníku veřejných zakázek má dopravce zájem o 20 autobusů dlouhých 11–13 m a 20 autobusů o délce 15 m.

Legislativa

ČR

MPO
Souhrnná energetická bilance státu v metodice Eurostatu za léta 2010–2018. Více zde
Studie z projektů Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG). Více zde
MŽP
Úřady mají další výhodnou šanci na pořízení eko-vozidel, dokonce i nákladních. Více zde
Úspory i ochrana klimatu. Češi berou program Nová zelená úsporám útokem. Více zde
Sbírka
Nařízení vlády č. 29/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů.

Technická normalizace

Informační modelování staveb (BIM)

Dne 5. 2. 2020 proběhlo v sídle ČPS jednání k tvorbě elementů, tj. prvků plynárenské sítě pro BIM za účasti zástupců ČPS, přepravní společnosti a distribučních společností. Podkladový materiál prvků plynárenské sítě poskytly společnosti GridServices, E.ON a N4G. V průběhu jednání byly nadefinovány skupiny elementů, typy elementů a další podskupiny plynárenských prvků. Výstup z jednání ve formě přehledné tabulky plynárenských elementů bude předán na Českou agenturu pro standardizaci (ČAS) – odboru koncepce BIM. O dalším pokračování a spolupráci s ČAS budeme i nadále informovat. Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020, DOPORUČUJEME:

25. 02. 2020

Zkušenosti z praxe při kontrolách těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
03–04. 03. 2020

22. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
12. 03. 2020

Využití zemního plynu jako pohon motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG / LNG – TPG 304 02, TPG 982 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
17. 03. 2020

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn