Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

04/2020
období 24. 01. – 06. 02. 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

kdo by neměl rád pozitivní zprávy? O to víc nás těší, že aktuální Newsletter Vám i právě takové může nabídnout. Na základě statistiky ČPS Vás seznámíme s vývojem spotřeby zemního plynu v dopravě v uplynulých letech. Nezapomene také informovat o tom, že Ministerstvo dopravy vyhlásilo třetí výzvu v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zacílenou na vybudování plnicích stanic na vodík. Legislativa se zaměří i na průměrnou cenu emisní povolenky nebo na přijatou novelu zákona o pohonných hmotách. Výbornou zprávou jistě je, že růst zájmu o vytápění zemním plynem pokračuje, což dokládá tisková zpráva největšího distributora plynu společnosti GasNet. Ministerstvo životního prostředí navíc schválilo finanční podporu ve výši 436 milionů korun pro projekty, které pomohou zlepšit kvalitu ovzduší a řešit následky klimatické změny. Největší část peněz pokryje žádosti o bezúročné půjčky na výměnu starých neekologických kotlů. Závěrem se dozvíte, že Centrum technické normalizace (CTN) při ČPS připravilo a rozeslalo v průběhu ledna do připomínkového řízení dva návrhy norem, a to ČSN EN 15399 a ČSN EN 14382. Celou řadu revizí zásadních norem však samozřejmě průběžně sleduje a připomínkuje. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

06. 02. 2020

Vývoj spotřeby zemního plynu v dopravě

Podle statistiky Českého plynárenského svazu (ČPS) byla v roce 2019 spotřeba zemního plynu v dopravě 91,3 mil. m3, meziročně tak vzrostla o 20,4 %. Rok 2019 byl prvním rokem, kdy se v České republice začal pravidelně využívat také zkapalněný zemní plyn (LNG).
Aktuálně jezdí po českých silnicích více než 25 000 vozidel na CNG a také několik nákladních aut na LNG. Největší podíl na spotřebě mají zejména autobusy městské a příměstské hromadné dopravy, kterých v ČR jezdí více než 1 450. Kontinuálně se rozšiřuje i síť veřejných plnicích stanic, celkem jich nyní je 207 – viz mapa ČR. V provozu je také jedna veřejná plnicí stanice LNG. O tom, že vzrůstá zájem o využívání LNG, především v nákladní a kamionové dopravě svědčí fakt, že v průběhu roku 2019 také několik spedičních firem testovalo zkušební auta na LNG a uvažují o jejich nákupu v rámci obměny vozového parku. Tisková zpráva zde
06. 02. 2020

Růst zájmu o vytápění zemním plynem pokračuje. GasNet loni připojil téměř 10 tisíc dosud nepoužívaných přípojek

V Česku pokračuje velký růst zájmu o ekologické vytápění zemním plynem. Jednoznačně to potvrzují statistiky největšího distributora plynu společnosti GasNet. V posledních třech letech plynaři zaznamenali výrazný nárůst zájmu o oživení tzv. mrtvých přípojek plynu. Za hlavní důvody považují odborníci dobrou ekonomickou situaci tuzemských domácností, se kterou souvisí výstavba nových rodinných domů v dříve plynofikovaných lokalitách, a dále dobře fungující kotlíkové dotace. Více zde
01. 02. 2020

Montel: Analytici předpokládají, že přebytek zemního plynu v Evropě bude narůstat

Přebytek zemního plynu na evropském trhu bude podle analytiků oslovených webovým portálem Montel i nadále narůstat. Jeho ceny se tak mohou opět propadnout pod 10 EUR/MWh, jak tomu bylo na konci léta loňského roku. Propad cen energetických komodit již nyní podstatně tlačí na ceny elektrické energie. Zejména propad cen zemního plynu způsobil, že výroba elektřiny z plynu roste a na trh se tak dostávají dlouho nevyužívané kapacity. Více zde
05. 02. 2020

Německo představilo návrh strategie pro vodíkové hospodářství

Německo představilo návrh své strategie pro implementaci vodíku v průmyslu a dopravě. Plán předpokládá značné investice do výzkumu – spolková republika si totiž již v minulém roce předsevzala, že bude lídrem v oblasti vodíkových technologií.
Do roku 2030 by podle návrhu strategie, jenž byl zveřejněn tento týden, Německo mělo být schopno vyrobit alespoň 20 % potřebného vodíku z obnovitelných zdrojů (tzv. zelený vodík vyrobený elektrolýzou z vody). Za tímto účelem by ale bylo potřeba vystavět elektrolyzéry o výkonu tří až pěti gigawattů. Více zde
03. 02. 2020

innogy se začala aktivně bránit útokům tzv. energetických šmejdů

Nekalé praktiky energetických šmejdů vůči innogy a jejím zákazníkům naplňují skutkové podstaty trestných činů, jako jsou podvod, vydírání, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže nebo práv k ochranné známce. Energetická skupina se proto obrátila na policii a podala trestní oznámení na neznámého pachatele, a to s podezřením, že nejde o činnost jednotlivců, ale vše vykazuje znaky organizované činnosti. Tisková zpráva zde
innogy chce nadále intenzivně spolupracovat na potírání aktivit energošmejdů. V této souvislosti letos v lednu přistoupila k Deklaraci dodavatelů elektřiny a zemního plynu na ochranu spotřebitelů. Zapojí se tak do činnosti nové platformy, která by měla prostřednictvím Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR zavést formou samoregulace do praxe část opatření, s nimiž počítá připravovaná novela energetického zákona.
24. 01. 2020

ČPS uspořádal školení k diagnostice plynovodů

Dne 23. 1. 2020 proběhlo ve Dvoře Králové školení na téma „Částečná diagnostika NTL a STL ocelových plynovodů dle TPG 700 02“. Cílem školení bylo seznámit účastníky s diagnostikou, stavem izolací, způsobem uložení plynovodu, s tím související charakteristikou narušení izolací a nebezpečí, které se může nacházet v okolí plynovodu.
Součástí školení byla také praktická ukázka diagnostiky poškozeného plynovodu, která sklidila u účastníků velký úspěch. Děkujeme všem za profesionální přístup!

Legislativa

EU

K dosažení cílů stanovených pro primární a konečnou spotřebu energie v roce 2020 je třeba jejich snížení o 5 % (primární) a 3 % (konečná). Více zde
Evropský komisař Simson představil ve výboru ITRE energetické prvky Evropské Zelené dohody a priority evropské energetické politiky v roce 2020. Více zde
Dvanáct členských států EU dosáhlo/překročilo cíle pro OZE do roku 2020. Více zde
Zpráva o regulačních rámcích pro evropské energetické sítě 2019. Více zde
Regulátoři požadují, aby Evropská Zelená dohoda snížila náklady na dekarbonizaci Evropy. Více zde

ČR

Senát PČR
Novela zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) – schváleno 29. 1. 2020.
MMR
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Více zde
MŽP
Pro čisté ovzduší: kotlíkové půjčky pro dalších 122 obcí a auta na ekologický pohon pro 51 úřadů. Více zde
MD
MD připravilo další výzvu OPD na podporu výstavby plnicích stanic na vodík. Více zde
MF
Priority zadávání ekologických zakázek. Více zde
PS PČR
Poslanecká novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) – tisk 704. Více zde
Sbírka zákonů
Nařízení vlády č. 16/2020 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů.
ČÚZK
Novela zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Více zde
ERÚ
Průměrná cena emisní povolenky pro rok 2019. Více zde

Technická normalizace

Připomínková řízení k návrhům ČSN

ČSN EN 15399 Zařízení pro zásobování plynem – Systémy řízení bezpečnosti pro plynárenské sítě s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně – 1. návrh překladu
Norma byla do soustavy ČSN zavedena vyhlášením v dubnu r. 2019 a nahradila ČSN P CEN/TS 15399:2007 Zásobování plynem – Manuál pro systémy řízení bezpečnosti distribučních plynárenských sítí. Norma se týká všech činností a procesů souvisejících s hledisky bezpečnosti, prováděných provozovatelem plynárenské sítě s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně, včetně činností svěřených dodavatelům. Připomínkové řízení k 1. návrhu překladu do českého jazyka bude ukončeno 10. 2. 2020.
ČSN EN 14382 Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně – 1. návrh překladu
Jedná se o revizi normy, která bude od února 2020 zavedena do soustavy ČSN vyhlášením a nahradí ČSN EN14382 + A1:2009. Norma stanovuje požadavky na konstrukci, funkčnost, zkoušení a značení a rovněž i požadavky na velikost a dokumentaci bezpečnostních uzávěrů pro vstupní tlaky do 100 bar včetně a jmenovitých průměrů do DN 400 pro rozsah provozních teplot od –20 °C do 60 °C, které pracují s plynnými palivy 1. a 2. třídy v regulačních stanicích podle ČSN EN 12186 a ČSN EN 12279, v přepravních a rozvodných sítích a také v komerčních a průmyslových zařízeních. Připomínkové řízení k 1. návrhu překladu do českého jazyka bylo ukončeno 7. 2. 2020.
ČPS se rovněž účastní připomínkových řízení k:
ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod – 1. návrh revize
Jedná se o revizi normy, která stanovuje zásady pro navrhování, výstavbu, zkoušení a provozování objektů plynového hospodářství všech druhů čistíren odpadních vod, pokud mají plynové hospodářství. V současné době probíhá připomínkové řízení k 1. návrhu, v jehož rámci ČPS zaslal připomínky zpracovateli. Jednání k vypořádání připomínek se bude konat 20. 2. 2020 v sídle zpracovatele.
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže – pracovní návrh revize
Jedná se o revizi normy. Norma platí pro navrhování staveb jednotlivých, řadových a hromadných garáží, změny dokončených staveb garáží, změny v užívání staveb s využitím na garážování vozidel (především pro osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy a popř. motocykly). V rámci přípravy revize vydal ČPS vyjádření ke koncepčním návrhům zpracovatele. V tomto vyjádření ČPS požaduje zapracovat do normy nediskriminační požadavky pro všechna alternativní paliva citovaná v zákoně č. 311/2006 Sb. (např. CNG, LNG, biometan, vodík) a vytvořit tím normu na garáže, do kterých bude umožněn vjezd všem vozidlům bez rozdílu jejich pohonu.
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení – 6. návrh revize
Jedná se o revizi normy, která platí pro technické řešení a navrhování nových vedení technického vybavení a doplňování vedení technického vybavení, uložených v podzemní trase v územích měst a obcí, zejména v pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích. Revize této normy probíhá již od r. 2011. V rámci připomínkování 5. návrhu revize se podařilo ČPS prosadit zájmy odvětví plynárenství, a to umisťovat plynovody podle doposud platných pravidel. V současné době zpracovatel připravuje 6. návrh revize.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020, DOPORUČUJEME:

18. 02. 2020

Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče – Brno

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
25. 02. 2020

Zkušenosti z praxe při kontrolách těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
03–04. 03. 2020

22. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
14.–15. 04. 2020

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – PRAHA

PŘIPRAVUJEME PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn