Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

3/2020
období 17.–23. ledna 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnešní Newsletter Vás odkáže na dvě zajímavá videa. První z nich představí dokončený projekt modernizace vytápění v Náchodě – přechod od uhlí k zemnímu plynu, druhé originálním způsobem dokumentuje výstavbu prvního plynovodu mezi Finskem a Estonskem. Kromě toho se v aktualitách např. dozvíte, jak si v německém EcoTestu vedla auta na plyn v porovnání s elektromobily. Legislativa přináší informace z Evropského parlamentu, který podpořil Zelenou dohodu pro Evropu a žádá ještě ambicióznější cíle. Podíváme se i na českou půdu, kde se uskutečnilo veřejné projednání připomínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021–2025. Technická normalizace se věnuje průběhu jednání pracovní skupiny vodík, která vyvíjí aktivity v rámci spolupráce ČPS a HYTEP (Česká vodíková technologická platforma). Příjemné čtení!

Aktuality

17. 01. 2020

Stamilionová investice sníží v Náchodě cenu za teplo

Po třech letech intenzivních prací skončil projekt modernizace vytápění v Náchodě, který znamená přechod od zastaralé uhelné technologie k využívání moderního a ekologického zemního plynu. V teplárně Náchod byl slavnostně uveden do plného provozu nový plynový kotel. Dvě kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou spuštěny v nejbližších týdnech. Stomilionová investice v rámci společného projektu společnosti innogy Energo a města Náchod obyvatelům města sníží cenu za teplo oproti roku 2019 o 20 Kč/GJ. Více zde
18. 01. 2020

Plynovod Balticconnector je od ledna v provozu

První plynovod mezi Finskem a Estonskem, s názvem Balticconnector (Baltský propoj), byl na začátku roku 2020 uveden do plného komerčního provozu. Ukončuje se tím izolace Finska od plynárenského trhu Evropské unie, plynovod navíc pomůže zajistit bezpečnost zásobování energiemi v daném regionu. Plynovod Balticonnector byl zařazen mezi projekty společného zájmu EU a jako takový obdržel z fondu Connecting Europe Facility (CEF) finanční podporu, a to pro přípravné studie a práce. Více zde
21. 01. 2020

Další test ukázal, že auta na plyn jsou ekologičtější než ta elektrická

Německý ADAC srovnal v rámci EcoTestu desítky nových aut. Na špici se umístily vozy jezdící na stlačený zemní plyn, ale i hybridy. Škoda je se svou Fabií ve druhé desítce díky motoru 1.0 TSI. V žebříčku uspěly i diesely, propadla velká SUV a sporťáky. Jaká jsou k přírodě nejšetrnější auta, která se pohybují po silnici? Podle žebříčku německého autoklubu ADAC zdaleka neplatí, že jde o elektromobily. Více zde
20. 01. 2020

Dovoz plynu do Evropy: Rusko chytá nový dech

Moskva, Berlín, Ankara. Tyto tři metropole dělají starosti Američanům, kteří by rádi prorazili se svým zkapalněným zemním plynem (LNG) na evropský trh. Metropole Ruska, Německa a Turecka by bylo možné označit za hlavní osu zastánců velkých plynovodů z východu. Proti nim stojí zájmy dovozců LNG nejen z USA, ale třeba také z Kataru nebo afrických států. A rusko-evropské plynovody nevyhovují ani zemím, které chtějí těžit surovinu z nových nalezišť ve Středomoří včetně například Izraele. Více zde
23. 01. 2020

Klima jako hrozba pro byznys

Firmy a vlády se musí co nejrychleji pustit do boje s klimatickými změnami, které ohrožují lidstvo – životní prostředí, ale i byznys. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová vyzvala v rámci Světového ekonomického fóra, jehož 50. ročník se konal ve švýcarském Davosu, šéfy nadnárodních společností, aby podpořili plán Bruselu nazvaný Evropská zelená dohoda. Zdůraznila, že jedním z jejích hlavních cílů je chránit evropský byznys před tím, co nazvala „uhlíkový dumping“. Více zde

Legislativa

EU

ENTSOG zveřejňuje svou zprávu o prvním cyklu procesu navyšování kapacity. Více zde
Parlament podpořil Zelenou dohodu pro Evropu a žádá ještě ambicióznější cíle. Více zde
Bilion eur pro přechod na ekologicky čisté hospodářství. Více zde
Spuštění mechanismu spravedlivého přechodu – pro zelený přechod založený na solidaritě a spravedlnosti. Více zde

ČR

Jednání vlády 20. 01. 2020
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit – schváleno.
Analýza nastavení příspěvku na bydlení obsahující zhodnocení možnosti změn jeho nastavení s cílem zvýšení motivace příjemců podpory k preferenci environmentálně šetrných způsobů vytápění – projednáno.
MF
Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích – rok 2019. Více zde
MPO
Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR. Více zde
MŽP
Ministr Brabec: Spolu s našimi partnery – samosprávou a průmyslem – chceme dostat novou odpadovou legislativu do života co nejdřív. Více zde
ERÚ
Informace o konání veřejného projednání připomínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021–2025. Více zde
Návrh Řádu provozovatele zásobníku plynu MND Gas Storage a.s. – konzultační proces ERÚ. Více zde
OTE
Měsíční zpráva OTE za prosinec 2019. Více zde

Technická normalizace

Jednání pracovní skupiny vodík (PSH2)

Dne 22. 1. 2020 se uskutečnilo v sídle ČPS další jednání PSH2 – spolupráce ČPS a HYTEP.
Účastníci si v průběhu jednání vyměnili aktuální informace z oblasti využití vodíku jako alternativního paliva pro pohon dopravních prostředků, ale i jako energetického plynu. Téměř hodinová diskuse byla vedena k problematice výstavby tří plnicích stanic vodíku, jejichž investorem je skupina UNIPETROL. Byly podány informace jak o realizovaných zahraničních projektech P2G, Store and Go, tak i o projektech připravovaných v ČR. Jedním z výstupu jednání byl návrh na zorganizování workshopu, jehož účelem by bylo seznámit co možná nejširší veřejnost se současnými trendy přechodu na nové plyny.
Více informací podá Ing. Eva Hanková, eva.hankova@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020, DOPORUČUJEME:

11. 02. 2020

Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 a TPG 702 09

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
13. 02. 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – Brno

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
18. 02. 2020

Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče – BRNO

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
25. 02. 2020

Zkušenosti z praxe při kontrolách těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
03.–04. 03. 2020

22. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení – Hradec Králové 2020

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
14.–15. 04. 2020

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – PRAHA

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn