Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

2/2020
období 10.–16. ledna 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

i další lednový týden byl nabitý zajímavými informacemi. Mezi ně bezesporu patří, že vláda schválila Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který navýšil cíle podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030 z původně plánovaných 20,8 % na 22 %. Podíváme se rovněž na situaci v oblasti LNG a CNG a prozradíme, jaká energetická firma se chystá k přechodu od uhlí k zemnímu plynu. Představíme Vám také mapy plynárenských soustav pro r. 2020, které byly aktuálně zveřejněny. Legislativa mimo jiné poukáže na investiční plán pro Evropskou zelenou dohodu a technická normalizace přinese nejnovější výstupy z jednání k projektu BIM (Building Information Modeling). Ať Vás čtení baví!

Aktuality

14. 01. 2020

Mapy plynárenských soustav

Chcete-li se blíže seznámit s mapou plynárenské soustavy ČR na r. 2020, klikněte zde. Zajímá-li Vás existující i plánovaná infrastruktura přepravy zemního plynu v Evropě, věnujte pozornost tiskové zprávě ENTSOG a Gas Infrastructure Europe (GIE). Více zde.
11. 01. 2020

Konkurence mezi USA a Ruskem na trhu s LNG Evropě prospívá

Konkurence mezi Ruskem a USA na evropských trzích s LNG se i vzhledem k rostoucím produkčním a exportním kapacitám těchto zemí nadále zintenzivňuje. Během prosince loňského roku bylo do Evropy dopraveno rekordní množství LNG. Dostatečná nabídka zemního plynu a obava o poptávku tlačí cenu pro letní měsíce směrem dolů. Více zde
13. 01. 2020

Podíl zelené energie poroste, vláda přijala energeticko-klimatický plán

V Česku poroste do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Vyplývá to z energeticko-klimatického plánu ČR, který schválila vláda. ČTK o schválení informoval ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček. Už dříve uvedl, že ministerstvo navýšilo cíle podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030 z původně plánovaných 20,8 % na 22 %. Letos má být na úrovni 15,6 %. Materiál shrnuje závazky, kterými chce ČR přispět k evropským záměrům v této oblasti. Více zde
15. 01. 2020

Prokázané zásoby ropy a plynu v USA dosáhly rekordní úrovně

Intenzivní těžba ropy a plynu z břidličných formací otevřela Spojeným státům nové možnosti, přičemž prozkoumané zásoby těchto komodit v zemi v posledních letech prudce rostou. Podle dat vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) dosáhly prokázané zásoby ropy a kondenzátů v USA předloni rekordních 47,1 miliard barelů, tedy o 12 % více než v roce 2017. Podobný meziroční růst zásob zaznamenal i zemní plyn, a to o 9 % na bezmála 14,3 bilionů metrů krychlových. Podle dat vládní agentury se jedná o nové historické maximum.
15. 01. 2020

Sokolovská uhelná zvažuje, že začne místo uhlí pálit kupovaný plyn

Jednou z prvních energetických firem, jež se už letos chystá k přechodu od uhlí na zemní plyn, je Sokolovská uhelná. Nejmenší těžební společnost v zemi, která má zásoby uhlí ještě minimálně na 20 let, vlastní elektrárny Vřesová a Tisová. Ve Vřesové se elektřina vyrábí z tzv. energoplynu, získaného zplyňováním vlastního uhlí. Více zde
16. 01. 2020

DHL nasazuje do provozu tahače na stlačený zemní plyn

Tahače Scania 410 CNG jsou vybaveny šestiválcem 13 l na stlačený zemní plyn. Jsou kombinovány se standardními chladírenskými návěsy pro přepravu zboží v prostředí s regulovanou teplotou. Nové soupravy budou jezdit v téměř nepřetržitém provozu především na trasách mezi Vídní, Pohořelicemi a Prahou, ale také na Slovensko do Sence. Při každé jízdě přepraví až 22 t nákladu na 33 europaletách. Nasazení tahačů s ekologickým pohonem je pro DHL Supply Chain jedním z kroků k dosažení ambiciózního cíle společnosti v podobě nulových emisí CO2 do roku 2050.
12. 01. 2020

Potřebujete změřit koncentraci odorantu v plynu?

ODOR handy plus je přenosný analyzátor, který změří koncentraci odorantu kdekoliv na plynovém rozvodu. Stačí přivést plyn z potrubí k přístroji a spustit měřicí režim. Tento přístroj bude k vidění a praktickému vyzkoušení na mobilní výstavě měřicí techniky Radeton RoadShow, která startuje 27. 1. 2020 a putuje přes 9 českých měst. Více o akci zde

Legislativa

EU

Financování ekologického přechodu: Investiční plán pro Evropskou zelenou dohodu a mechanismus spravedlivého přechodu. Více zde
Státní podpora: Komise vyzývá k vyjádření k revidovaným pokynům EU pro obchodování s emisemi. Více zde
EU nadále podporuje globální úsilí o využívání obnovitelné energie. Více zde
Plynovod přes Baltické moře zprovozněný a funkční od 1. ledna 2020. Více zde
Publikované iniciativy: Evropské klimatické právo - dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Více zde

ČR

Vláda
Jednání 13. 1. 2020
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu – schváleno se změnou (do roku 2030 navýšení celkového podílu OZE na 22 %, kumulované úspory ve výši 462 PJ úspor, vypuštěna podpora formou daňových výjimek, vypuštěna zmínka o uhlíkové dani).
Sbírka ČR
3/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
9/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (CR č. 7+8 POZE).
MPO
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Více zde
Uhelná komise připraví tři scénáře útlumu využívání uhlí. Rychlý, střední a pomalejší. Více zde
OTE
Úpravy systému Evidence záruk původu. Více zde

Technická normalizace

Druhé jednání k projektu BIM (Building Information Modeling)

Dne 15. 1. 2020 proběhlo na ČPS jednání k projektu BIM, kterého se již podruhé zúčastnil ředitel Odboru koncepce BIM, Jaroslav Nechyba, ČAS. V úvodu setkání informoval Petr Štefl, ředitel TO ČPS, o schůzce na TZÚS u Ing. Šafaříka. TZÚS pro MPO zpracoval v roce 2019 digitální data výrobků pro knihovnu BIM ČR pro oblast stavebnictví. Ing. Šafařík doporučil ČPS nadále rozvíjet spolupráci s ČAS a zapojit se do technické práce na datovém standardu pro odvětví plynárenství. Pan Nechyba se formou prezentace mj. věnoval následujícím tématům:
  • datovému standardu stavebnictví,
  • digitálnímu stavebnímu řízení,
  • digitálně-technické mapě.
Doporučil, jak s datovým standardem pro plynárenství pracovat, vysvětlil funkci odborné technické skupiny „Odborný Tým Oblastí“ – „OTO“, kompetenci Technické komise a funkci Element (fyzických a abstraktních) datové šablony plynárenské soustavy. Plynárenství se „pilotně“ zapojí do tvorby „plynárenských“ elementů. Doporučeným startovacím bodem bude dokumentace pro zadání stavby. Více informací podá pan Jiří Rubek.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020, DOPORUČUJEME:

11. 02. 2020

Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 TPG 702 09

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
13. 02. 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – Brno

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
18. 02. 2020

Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče - BRNO

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
03–04. 03. 2020

22. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení – Hradec Králové 2020

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn